Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen oplossen met 'Stop 0x00000077' of 'KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR'

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL228753
Symptomen
Wanneer Windows is gestart, kunt u een van de volgende foutberichten ontvangen:
 • Stop 0x00000077
  KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
In dit artikel wordt beschreven hoe u deze fouten kunt oplossen.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als een aangevraagde pagina met kernelgegevens niet vanuit het wisselbestand in het geheugen kan worden gelezen of als de hoofdopstartrecord met een virus is geïnfecteerd. U moet het foutbericht op de juiste manier interpreteren om de mogelijke oorzaak verder te bepalen. Als zowel de eerste als de derde parameter nul zijn, zijn de vier parameters als volgt gedefinieerd:
 1. 0 (nul)
 2. PTE-waarde (Page Table Entry) op het moment van de fout
 3. 0 (nul)
 4. Adres van signatuur in kernelstack
Als de eerste of de derde parameter niet nul is, gelden de volgende definities:
 1. Statuscode
 2. I/O-statuscode
 3. Nummer van wisselbestand
 4. Offset in wisselbestand
In dit geval kan de oorzaak van het probleem worden afgeleid uit de tweede parameter (de I/O-statuscode) met behulp van de volgende informatie die wordt weergegeven als 'waarde van tweede parameter' gevolgd door 'algemene oorzaak':

0xC000009A of STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: onvoldoende niet-wisselbare groepsbronnen.

0xC000009C of STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: beschadigde blokken op de vaste schijf.

0xC000009D of STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: fout in bekabeling, geen afsluiting of de controller krijgt geen toegang tot de vaste schijf.

0xC000016A of STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: beschadigde blokken op de vaste schijf.

0xC0000185 of STATUS_IO_DEVICE_ERROR: onjuiste afsluiting of defect in kabels van SCSI-apparaten of twee apparaten maken gebruik van dezelfde IRQ.

Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met behulp van de juiste methode:

Virus in opstartsector

Om te bepalen of de opstartsector een virus bevat, voert u een bijgewerkt viruscontroleprogramma uit en desinfecteert u de computer als dat nodig is.

Geen virus in opstartsector

Zoek in het systeemlogboek van Logboekinzage naar foutberichten die u kunnen helpen te bepalen welk apparaat de fout veroorzaakt.

Beschadigd blok. Stop 0x77 wordt veroorzaakt door een beschadigd blok in een wisselbestand of een fout in een schijfcontroller en in een uitzonderlijk geval wanneer niet-wisselbare groepsbronnen niet beschikbaar zijn.

Als de eerste en tweede parameter gelijk zijn aan 0, is er geen stacksignatuur aangetroffen in de kernelstack. Dit wordt veroorzaakt door een defect in de hardware. Als de I/O-status C0000185 is en het wisselbestand op een vaste SCSI-schijf staat, moet u de kabels van de schijf en de SCSI-afsluiting controleren.

Als de I/O-statuscode gelijk is aan 0xC000009C of 0xC000016A, betekent dit gewoonlijk dat de gegevens niet van de schijf kunnen worden gelezen door een beschadigd blok.

Als u de computer opnieuw kunt opstarten na het foutbericht, wordt Autochk automatisch uitgevoerd om de beschadigde sector te markeren. Als Autochk om enigerlei reden de vaste schijf niet controleert op fouten, start u de schijfcontrole handmatig. Als de computer is geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, voert u Chkdsk /f /r uit op de systeempartitie. U moet de computer opnieuw opstarten voordat de schijfcontrole begint. Als u door dit probleem de computer niet kunt opstarten, gebruikt u de opdrachtconsole en voert u Chkdsk /r uit.

Defect of onbetrouwbaar RAM-geheugen is een andere algemene oorzaak van dit probleem.

Controleer of alle adapterkaarten in de computer goed zijn geplaatst.

Controleer of alle contacten van de adapterkaarten schoon zijn.

Schakel de systeemcache in het BIOS uit en controleer of het probleem hierdoor is opgelost.

Als het probleem hierdoor niet is opgelost, kan het moederbord van de computer zijn beschadigd.

Als u meer informatie wilt over verwante onderwerpen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
130801 Common Causes of STOP Messages 0x00000077 and 0x0000007A
0x77 0x7a
Eigenschappen

Artikel-id: 228753 - Laatst bijgewerkt: 10/16/2003 20:44:00 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • kberrmsg kbtool kbenv kbui kbprb KB228753
Feedback