Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het spel reageert niet meer in het scherm 'Bezig met laden' wanneer u een Microsoft-spel start, of er wordt een foutbericht weergegeven: 'Plaats de juiste cd-rom'

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL228985
Symptomen
Als u een van de spelprogramma's die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' wilt starten, treedt een van de volgende symptomen op terwijl het bericht 'Loading' of 'Please wait while the programmanaam CD is verified' op het scherm wordt weergegeven:
 • Het programma reageert niet meer (loopt vast).
 • Het spel wordt afgesloten en u keert terug naar het bureaublad.
 • Een van de volgende foutberichten wordt weergegeven:
  Please insert the correct CD-ROM, select OK and restart application.
  Programmanaam caused invalid page fault in module programmanaam.icd
  Programmanaam caused an invalid page fault in module dplayerx.dll
  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ADDRESS 8000741A has base at 80001000 - hal.dll
  Programmanaam has caused an error in ~DF394B.tmp
  Rukshuk caused an invalid page fault in module rukshuk.exe
  EMPIRES2 caused an invalid page fault in Empires2.exe
  Clokspl caused an invalid page fault in module Clokspl.exe.
  Cannot locate the CD-ROM. Please insert FS2004 Disc 4, select OK and restart application.
  In Naam spel is een fout opgetreden en het spel moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
  Als u op de koppeling in het dialoogvenster klikt, wordt de volgende fouthandtekening weergegeven:
  Appname:program.icd, appver:x.x.x.xxx, modname: program.icd
Als u een van de spellen die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' wilt installeren, wordt bovendien een van de volgende foutberichten weergegeven:
Failed to verify Media. Installation cancelled
Media authentication failed.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor in een van de volgende situaties:
 • U maakt geen gebruik van de spel-cd om het spelprogramma te starten.
 • Uw cd-station is niet compatibel met het programma.
 • U gebruikt een kopie van de programma-cd.
 • U bent niet bij de computer aangemeld als beheerder.
 • Het programma of de programma's veroorzaken conflicten met het opstartproces van het spel dat wordt uitgevoerd, maar dat niet zichtbaar is.
 • U gebruikt een Microsoft Windows XP Home-account met de functie Snelle gebruikerswisseling.
 • Het cd-station maakt gebruik van verouderde stuurprogramma's.
Opmerking Dit probleem doet zich voor op computers met Microsoft Windows XP Home of Microsoft Windows XP Professional. Wanneer het probleem optreedt op een computer met Windows XP Professional, is dat niet vanwege de functie Snelle gebruikerswisseling maar vanwege een van de eerder vermelde omstandigheden.
Oplossing

Methode 1: De schijf schoonmaken

Maak de cd of dvd schoon. Gebruik hiervoor een speciale reinigingsset voor schijven of veeg de zilveren kant van de schijf voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije katoenen doek. Gebruik geen papieren doekje. Een papieren doekje kan krassen veroorzaken op het oppervlak en strepen achterlaten. Wrijf bij het schoonmaken van de cd-rom vanuit het midden van de schijf naar de buitenkant. Maak geen ronddraaiende beweging. Als het probleem blijft optreden, maakt u de schijf schoon met een vochtig doekje of een speciale schoonmaakvloeistof voor cd's of dvd's. Zorg dat de schijf volledig droog is voordat u deze in het station plaatst. Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 2: Controleren of de cd met het spel in het cd-station is geplaatst

Controleer of de schijf met het spel in het cd-station is geplaatst. Plaats de oorspronkelijke spel-cd in het cd-station en start het spelprogramma opnieuw.
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2:

  Als u Combat Flight Simulator 2 probeert te spelen, gebruikt u cd nummer 2.
 • Microsoft Mech Warrior 4: Inner Sphere Mech Pak:

  Als u Mech Warrior 4: Inner Sphere Mech Pak wilt spelen, plaatst u Mech Warrior Vengeance 4 (cd 1) of Black Knight voordat u het spel start.
 • Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of Flight

  Als u Flight Simulator 2004: A Century of Flight wilt spelen, plaatst u cd 4.
 • Microsoft Zoo Tycoon: Complete Collection

  Als u Zoo Tycoon: Complete Collection wilt spelen, plaatst u cd 2.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 3: Updates voor SafeDisc installeren

Ga als volgt te werk om te controleren of deze updates moeten worden geïnstalleerd:
 1. Plaats de cd die nodig is om het spel te spelen.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 3. Typ de letter van het cd-station en een dubbele punt, en druk op ENTER.

  Op de meeste computers is D de letter van het cd-station. In dat geval typt u dus D:, waarna u op ENTER drukt.
 4. Typ dir /a:h en druk op ENTER.
Hierdoor worden alle verborgen bestanden op de schijf weergegeven. Als het bestand 'SSIFSDAT.SYS' aanwezig is, hoeven deze updates niet te worden geïnstalleerd voor het spel dat u gebruikt. De installatie van deze updates kan echter nuttig zijn voor andere spellen.

SafeDisc Windows XP Fix for Microsoft Games

Als u Windows XP gebruikt en de functie Snelle gebruikerswisseling is ingeschakeld, hebt u wellicht een updatebestand nodig.

Ga voor de update naar de volgende Microsoft-website:Opmerking U kunt deze update alleen installeren als u met een account met beheerdersrechten bent aangemeld bij Microsoft Windows. Dit bestand is niet vereist voor Microsoft Windows 2000 of eerder.

SafeDisc Driver Fix

Deze update is bedoeld voor Microsoft Windows NT, Windows 2000 en Windows XP. U moet zich aanmelden als beheerder om de update te installeren. Als zich nog steeds problemen voordoen met het controleren van de cd, is er een update voor een grotere compatibiliteit beschikbaar.

Ga om deze update te downloaden naar de volgende Microsoft-website Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie. Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 4: Wordt de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft weergegeven?

Nadat u het spel hebt geïnstalleerd, moet de gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven. Het spel probeert de schijf te controleren. Deze procedure wordt cd-verificatie genoemd. Deze procedure vindt normaal gesproken plaats voordat u de gebruiksrechtovereenkomst hebt geaccepteerd. Als de gebruiksrechtovereenkomst niet wordt weergegeven na de installatie van het spel, kan het station de procedure voor cd-controle niet overslaan. Tijdens de cd-controle wordt gecontroleerd of u een legitieme schijf gebruikt en geen kopie. Op sommige computers kunnen de stuurprogramma's voor het cd-station de procedure voor cd-controle niet overslaan.

Belangrijk Bij sommige spellen die in de sectie 'Van toepassing op' worden vermeld, wordt het scherm met de gebruiksrechtovereenkomst tijdens de installatie weergegeven. Als u de gebruiksrechtovereenkomst tijdens de installatie hebt geaccepteerd, maar de problemen die worden beschreven in de sectie 'Symptomen' zich nog steeds voordoen, volgt u de aanwijzingen in het artikel. Als u niet meer weet of u de gebruiksrechtovereenkomst hebt gezien, of als u het spel niet wilt verwijderen en opnieuw wilt installeren, kunt u controleren of u de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst hebt geaccepteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Uitvoeren aan en typ regedit.
 2. Vouw HKEY_CURRENT_USER uit.
 3. Vouw Software uit.
 4. Vouw Microsoft uit en vouw Microsoft Games uit.
 5. Vouw de map voor het spel uit en klik eenmaal op de map onder de spelnaam.
De map onder de spelnaam heeft een nummer, bijvoorbeeld 01, 02, 03 of eula.

Noteer wat er naast FIRSTRUN in het rechterdeelvenster staat. Als u het nummer 0x00000001 ziet, hebt u de gebruiksrechtovereenkomst geaccepteerd en vormt dit niet het probleem. Als u het nummer 0x00000000 ziet, waarbij het laatste cijfer een nul is, ondervindt het cd-station problemen bij het verifiëren van de spel-cd.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende methoden te gebruiken in de aangegeven volgorde.

Methode 5: De compatibiliteitsmodus uitschakelen of wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling van het programma en klik op Eigenschappen.
 2. Op het tabblad Compatibiliteit schakelt u het selectievakje Dit programma in deze compatibiliteitsmodus uitvoeren uit.

  U kunt ook op het tabblad Compatibiliteit de compatibiliteitsmodus Windows 2000 selecteren.
 3. Klik op OK.
 4. Start het programma met de zojuist gewijzigde snelkoppeling.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 6: De map Temp leegmaken

Volg de stappen voor uw versie van Microsoft Windows om de map Temp leeg te maken.

Windows 98 en Windows ME

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ temp in het vak Openen en klik op OK
 2. Open het menu Bewerken en klik op Alles selecteren.
 3. Klik in het menu Bewerken op Verwijderen en klik vervolgens op Ja op alles.

Windows XP of Windows 2000

Opmerking De map Temp van Windows XP die de Setup van het spel probeert te gebruiken bevindt zich in een specifieke gebruikersmap, zoals Station\Documents and Settings\Gebruikers naam\Local Settings\Temp.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %temp% in het vak Openen en klik op OK
 2. Open het menu Bewerken en klik op Alles selecteren.
 3. Klik in het menu Bewerken op Verwijderen en klik vervolgens op Ja op alles.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 7: De computer opnieuw opstarten met de procedure voor schoon opstarten

Als u Microsoft Windows start, zijn er gewoonlijk meerdere programma's die automatisch worden gestart en die worden uitgevoerd op de achtergrond. Het is mogelijk dat het spelprogramma problemen ondervindt als gevolg van een of meer van deze programma's. Tot deze programma's behoren antivirus- en systeemhulpprogramma's. Wanneer u schoon opstart, voorkomt u dat deze programma's automatisch worden gestart. U moet zijn aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators om deze procedure uit te voeren. Als uw computer is verbonden met een netwerk, kan het zijn dat netwerkbeleidsinstellingen u verhinderen om deze procedure te voltooien.

Wanneer u Windows XP gebruikt, gaat u als volgt te werk om de computer opnieuw op te starten met gebruikmaking van een procedure voor schoon opstarten.

Opmerking Wanneer u deze stappen volgt, is het mogelijk dat u bepaalde functionaliteit van services niet meer kunt gebruiken. Als u de instellingen weer inschakelt, wordt de functionaliteit hersteld. Mogelijk keert het probleem of het foutbericht dan echter ook weer terug.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Selectief opstarten.
 3. Schakel onder Selectief opstarten de volgende selectievakjes uit:
  • Het System.ini-bestand verwerken
  • Het Win.ini-bestand verwerken
  • Opstartonderdelen in het geheugen laden
 4. Schakel op het tabblad Services het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in en klik op Alles uitschakelen.
 5. Klik op OK en klik op Opnieuw opstarten.
Als u de computer schoon wilt opstarten, klikt u op Afspelen om de streaming-mediademonstratie weer te geven.
Als u de computer weer normaal wilt opstarten nadat u de computer schoon hebt opgestart, klikt u op Afspelen om de streaming-mediademonstratie weer te geven.
Voor meer informatie of voor het weergeven van stappen voor andere besturingssystemen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
331796 Schoon opstarten om te voorkomen dat achtergrondprogramma's een spel of programma verstoren dat u op dat moment gebruikt
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 8: Het spel installeren en vervolgens opstarten vanaf een ander cd- of dvd-station

Als dit probleem zich blijft voordoen, kan het cd-station de cd-rom van het spel mogelijk niet goed lezen.

Probeer het spel te installeren vanaf een ander cd- of dvd-station op dezelfde of een andere computer. Als de installatie slaagt en u het spel kunt starten in deze test, is het mogelijk dat het eerste cd- of dvd-station de cd-rom met het spelprogramma niet kan lezen.

Methode 9: Zoeken naar cd-emulatoren (virtuele cd's) die op de computer zijn geïnstalleerd

Een cd-emulator maakt virtuele cd-stations op Windows-systemen. Deze stations worden weergegeven in het venster Deze computer of via Microsoft Windows Verkenner. Hoewel virtuele cd-stations binnen het besturingssysteem de indruk wekken fysieke cd-stations te zijn, verschillen ze op belangrijke punten van een echt cd- of dvd-station. Een cd-emulator is geen fysieke hardware die in de computer wordt geïnstalleerd, maar een cd-emulator kopieert cd's als afbeeldingsbestand naar de vaste schijf.

Hoe kan ik zien of er een virtueel cd-station op een computer is geïnstalleerd?

Ga naar Deze computer en tel het aantal cd-, dvd- en cd-rw-stations. Tel de cd-stations die fysiek aanwezig zijn op de computer. U kunt ook het venster Apparaatbeheer uitvouwen om te zien hoeveel cd-apparaten er zijn geïnstalleerd.

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Als u werkt met Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium (ME), opent u het tabblad Apparaatbeheer.

  Als op uw computer Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XP is geïnstalleerd, opent u het tabblad Hardware en klikt u op Apparaatbeheer.
 4. Vouw Cd-rom of Dvd-/cd-rom-stations uit.
 5. Tel hoeveel stations er worden vermeld.
 6. Sluit alle actieve vensters op het bureaublad.
Nadat u het aantal stations in Apparaatbeheer hebt geteld, kijkt u naar de systeemkast van de computer en telt u hoeveel cd-stations er in de computer zijn geïnstalleerd.

Er kan een deurtje voor de computer zijn aangebracht dat u moet openen om de geïnstalleerde fysieke stations te kunnen zien. Er kunnen ook externe stations zijn aangesloten via USB of SCSI. Als er in Deze computer meer cd-stations worden vermeld dan er zijn aangesloten of geïnstalleerd, is er waarschijnlijk een virtueel cd-station of een cd-emulator geïnstalleerd.

Methode 10: Aanmelden als beheerder (alleen voor Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 en Microsoft Windows XP)

Als u Windows NT, Windows 2000 of Windows XP gebruikt, meld u dan af en vervolgens weer aan als gebruiker met beheerdersrechten.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 11: De DMA-overdrachtsmodus wijzigen in PIO-modus (Windows XP)

 1. Klik in Windows XP op Start en op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem, open het tabblad Hardware en klik op Apparaatbeheer.

  Als Systeem niet wordt weergegeven, klikt u in het linkerdeelvenster op Klassieke weergave.
 3. Dubbelklik op IDE ATA/ATAPI-controllers, dubbelklik op Secundair IDE-kanaal en open het tabblad Geavanceerde instellingen.

  Opmerking Als het tabblad Geavanceerde instellingen niet wordt weergegeven, beschikt uw computer waarschijnlijk over een SCSI-station. De opties voor de DMA-overdrachtsmodus zijn niet beschikbaar voor SCSI-stations.
 4. Onder Apparaat 0 selecteert u Alleen PIO in het vak Overdrachtsmodus. Als u over meer dan een cd- of dvd-station beschikt, selecteert u ook Alleen PIO in het vak Overdrachtsmodus onder Apparaat 1.

  Opmerking Als Niet van toepassing wordt weergegeven bij Huidige overdrachtsmodus onder Apparaat 0 of Apparaat 1, is dat apparaat niet in gebruik. Wijzig alleen de apparaten waarbij niet Niet van toepassing wordt weergegeven. Als bij beide apparaten Niet van toepassing wordt weergegeven, is uw cd- of dvd-station aangesloten op het primaire IDE-kanaal.
 5. Dubbelklik op Primair IDE-kanaal.
 6. Open het tabblad Geavanceerde instellingen en selecteer onder Apparaat 1 de optie DMA, indien beschikbaar in het vak Overdrachtsmodus.

  OpmerkingApparaat 0 is zeer waarschijnlijk het vaste-schijfstation en mag niet worden gewijzigd.
 7. Klik op OK.
 8. Start de computer opnieuw op.


Methode 12: De computer scannen op virussen

Als de computer is geïnfecteerd met een virus, wordt het spel mogelijk afgesloten, wordt er mogelijk een foutbericht weergegeven of reageert het spel mogelijk niet meer tijdens het starten of het spelen.

Belangrijk Als u al een antivirusprogramma op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u dit programma bijwerken met de meest recente handtekeningbestanden voordat u de computer op virussen controleert. De meeste fabrikanten van antivirusprogramma's geven iedere maand een nieuw handtekeningenbestand uit. Nadat u de meest recente handtekeningbestanden hebt gedownload, controleert u de computer op virussen. Neem contact op met de fabrikant van de antivirussoftware voor hulp bij het downloaden van de handtekeningbestanden.

Als u geen antivirussoftware hebt geïnstalleerd, kunt u een lijst met leveranciers van antivirussoftware bekijken. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
49500 Lijst met leveranciers van antivirussoftware
Er zijn verschillende gratis online virusscanners waarmee u uw systeem kunt controleren op virussen. Ga bijvoorbeeld naar de volgende website van Symantec: U kunt helpen voorkomen dat een virus uw computer infecteert of zich naar andere computers verspreidt. Voor meer informatie over manieren waarop u uw computer kunt beschermen tegen computervirussen, gaat u naar de volgende website van Microsoft: Ga naar de volgende methode als het probleem zich blijft voordoen.

Methode 13: Spyware verwijderen

Spyware is software waarmee persoonlijke informatie wordt verzameld zonder dat u dat weet of er toestemming voor hebt gegeven. U kunt het doelwit worden van spyware of andere ongewenste software wanneer u muziek downloadt van programma's voor het delen van bestanden, gratis spelletjes downloadt van niet-vertrouwde sites of andere software downloadt van een onbekende bron. Het verloop van het spel en de startprocedure kunnen worden beïnvloed door spyware.

Voor meer informatie over de symptomen van spyware en andere ongewenste software, over het verwijderen van spyware en over het beschermen van uw computer tegen spyware, gaat u naar de volgende website van Microsoft:

Methode 14: McAfee Nuts and Bolts configureren

 1. Maximaliseer het venster Bomb Shelter.
 2. Klik in het dialoogvenster Bomb Shelter op Properties.
 3. Open de groep Error Protection en klik op Advanced.
 4. Schakel op het tabblad Geavanceerde eigenschappen het selectievakje Write Protect VMM uit.
 5. Klik op Apply of OK en klik in alle volgende schermen op OK.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 15: De nieuwste firmwareversie voor het cd-/dvd-station downloaden

Neem contact op met de hardwarefabrikant van het cd-station voor de nieuwste versie van de firmware.
Ga voor meer informatie over contactgegevens van hardware- en softwareleveranciers naar de volgende Microsoft-website: http://support.microsoft.com/gp/oemphone/nl Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Als u wilt controleren of er updates voor uw stuurprogramma's beschikbaar zijn, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Klik op Afspelen om deze demonstratie via streaming video weer te geven.
Meer informatie
Aangezien de Microsoft-spelprogramma's die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' tegen kopiëren zijn beveiligd, moet u de spel-cd in het cd-station plaatsen om het spel te kunnen spelen.

Dit geldt ook wanneer u de inhoud van de spel-cd kopieert naar een vaste schijf, server of een ander opslagapparaat en het spel vervolgens vanaf dat apparaat installeert.

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met het lezen van cd's in Windows 95, Windows 98 en Windows Millennium Edition (ME), klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
218617 Problemen met het lezen van cd-roms of dvd-roms oplossen

Ga voor hulp bij problemen met cd- of dvd-stations in Windows Vista naar de volgende Microsoft-website:
1.00 msgame midmad hangs freeze lock cdrom verifying hal.dll encryption safedisk safe disk disc verify verified trainsim
Eigenschappen

Artikel-id: 228985 - Laatst bijgewerkt: 03/13/2013 12:11:00 - Revisie: 40.0

Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Baseball 2001, Microsoft Casino, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle voor Europe, Microsoft Crimson Skies, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Dungeon Siege II, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Freelancer, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Golf 2001, Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links LS 2000, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft MechCommander 2, Microsoft MechWarrior 4: Vengeance, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft Metal Gear Solid, Microsoft Midtown Madness, Microsoft NBA Inside Drive 2000, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Starlancer, Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbhowto kbarttypeshowme kberrmsg kbprb kbsetup KB228985
Feedback
ickstreamTracker.init();