Gedeeltelijke lijst met mogelijke foutcodes bij stuurprogrammacontrole

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL229903
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Stuurprogrammacontrole is ontworpen om stuurprogramma's in de kernelmodus te testen. Het hulpprogramma voert de volgende foutencontroles uit als het programma tijdens het testen op een probleem met het geselecteerde stuurprogramma stuit. Stuurprogrammacontrole voert uitgebreide tests uit en controleert de doelstuurprogramma's. Als het stuurprogramma geheugen gebruikt op een onjuist IRQL, als het stuurprogramma spinlocks en geheugentoewijzingen niet goed aanroept of vrijgeeft of als het stuurprogramma geheugen vrijgeeft zonder eerst timers te verwijderen, voert Stuurprogrammacontrole de benodigde foutencontroles uit de onderstaande lijst uit.
Meer informatie
  • Foutencontrole 0x0A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, gedefinieerd als 0x0A, geeft aan dat het stuurprogramma wisselbaar geheugen heeft gebruikt op het niveau DISPATCH_LEVEL of hoger.
  • Foutencontrole 0xBE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY, gedefinieerd als 0xBE, wordt uitgevoerd als een stuurprogramma naar een geheugensegment met het kenmerk Alleen-lezen probeert te schrijven.
  • Foutencontrole 0xC1 SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION, gedefinieerd als 0xC1, geeft aan dat het stuurprogramma naar een ongeldige sectie van de speciale geheugengroep heeft geschreven. Doorgaans ontdekt de backtrace van de huidige thread de bron van de fout.
  • Foutencontrole 0xC4 DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION, gedefinieerd als 0xC4, is de algemene code van de foutencontrole voor fatale fouten die door Stuurprogrammacontrole worden gevonden. De volgende parameters zijn de parameters die worden doorgegeven aan KeBugCheckEx en die worden weergegeven op het blauwe scherm.
  • Foutencontrole 0xC5 DRIVER_CORRUPTED_POOL, gedefinieerd als 0xC5, geeft aan dat het systeem heeft geprobeerd toegang te krijgen tot ongeldig geheugen bij een te hoog proces-IRQL.
  • Foutencontrole 0xC6 DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL, gedefinieerd als 0xC6, geeft aan dat het stuurprogramma heeft geprobeerd naar een vrijgegeven geheugengroep te schrijven.
  • Foutencontrole 0xC7 TIMER_OR_DPC_INVALID, gedefinieerd als 0xC7, wordt uitgevoerd als er een kerneltimer of DPC ergens in het geheugen wordt gevonden waar dit niet is toegestaan. Dit probleem wordt gewoonlijk veroorzaakt door een stuurprogramma die de timer of DPC niet annuleert voordat het stuurprogramma het geheugen vrijgeeft waarin ze zich bevinden.
  • Foutencontrole 0xC9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION, gedefinieerd als 0xC9, is de code van de foutencontrole voor alle door de I/O-Stuurprogrammacontrole aangetroffen fouten.
  • Foutencontrole 0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, gedefinieerd als 0x50, wordt uitgevoerd als er naar ongeldig systeemgeheugen wordt verwezen.
Zie de Windows Device Driver Kit (DDK) voor meer informatie.
blue screen bluescreen
Eigenschappen

Artikel-id: 229903 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 14:16:54 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB229903
Feedback