OUTLOOK 2000: problemen met Netwerkmappen oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL229962
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden de problemen en fouten beschreven die kunnen optreden als u het onderdeel Netwerkmappen in Microsoft Outlook gebruikt. In dit artikel worden ook mogelijke oplossingen voor deze problemen gegeven.

Dit artikel bevat de volgende secties, die zijn gerangschikt op moeilijkheidsgraad. Lees deze secties in de weergegeven volgorde:
 • Status van fouten in Netwerkmappen
 • Berichten voor fouten in Netwerkmappen
 • Onderhoud van Netwerkmappen
 • Structuur van Netwerkmappen instellen op beginwaarden met Nfclean
 • Een nieuwe installatie met Netwerkmappen maken
Meer informatie

Status van fouten in Netwerkmappen

Hieronder volgen een aantal foutstatussen die kunnen optreden als Netwerkmappen niet goed werkt:
 • De deelopties bij Bestand > Delen zijn allemaal gedimd of onbeschikbaar, welke map er ook wordt geselecteerd in de mappenlijst (dit is normaal als er een hoofdmap wordt geselecteerd).

  Voer Outlook uit met de parameter /cleanprofile om dit probleem op te lossen. Voor meer informatie over de opdrachtregelparameters klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  197180 OUTLOOK 2000: extra parameters voor de opdrachtregel
 • Voor meer informatie over de opdrachtregelparameters klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:Mogelijk wordt de abonnee die is toegevoegd aan de lijst met abonnees niet weergegeven nadat u een abonnee hebt toegevoegd aan een map.
 • Voor meer informatie over de opdrachtregelparameters klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:Abonnees ontvangen in eerste instantie wel de gegevens van de gedeelde map, maar ze ontvangen nooit updates, updates voor de gedeelde netwerkmap worden nooit uitgevoerd op de computer van de abonnee, of de ontvanger krijgt nooit updates van de abonnee.

  Deze problemen doen zich voor wanneer de Internet Mail-service is geconfigureerd met de installatie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen van Outlook.

  Gebruik het Outlook-adresboek om de eerste uitnodiging te verzenden als u dit probleem wilt oplossen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik in het menu Bestand op Nieuw en klik vervolgens op Contactpersoon. Typ in het nieuwe contactpersoonformulier de vereiste gegevens voor de abonnee, waaronder het e-mailadres.
  2. Klik in het menu Bestand op Opslaan. Het e-mailadres wordt onderstreept weergegeven.
  3. Dubbelklik op het e-mailadres en schakel vervolgens het selectievakjeBerichten aan deze geadresseerde altijd verzenden in de RTF-indeling van Microsoft Outlookin.
  4. Voer de wizard Netwerkmappen uit met de contactpersoon die u hebt gemaakt, om de uitnodiging te adresseren.
 • Voor meer informatie over de opdrachtregelparameters klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:De knoppen Accepteren of Weigeren worden niet weergegeven op het abonnementsbericht. Verzend berichten aan geadresseerden altijd in RTF-indeling als u deze opties wilt behouden. Als dat niet werkt, zoekt u Frmcache.dat-bestanden op de vaste schijf en wijzigt u de naam in Frmcache.old. Start Outlook vervolgens opnieuw.
 • Voor meer informatie over de opdrachtregelparameters klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:Nadat een map is gedeeld, lijkt Netwerkmappen gegevens te delen, maar sommige of alle items verschijnen niet in de gedeelde mappen.

  Controleer of de items in de oorspronkelijke map niet zijn gemarkeerd als Privé. Privé-items mogen niet worden gedeeld via Netwerkmappen. Ga als volgt te werk als u wilt controleren of een item is gemarkeerd als Privé:
  1. Open in de oorspronkelijk gedeelde map een item.
  2. In de rechterbenedenhoek van het item moet een selectievakje worden weergegeven dat is gemarkeerd als Privé. Als dat vakje is ingeschakeld, kan het item niet worden gedeeld met de andere Netwerkmappen-gebruikers.
  Als u meer informatie wilt over de reden waarom contactpersonen soms zijn gemarkeerd als Privé, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  241846 OL2000: SBCM: All New Contacts Are Marked Private After Saving

Berichten voor fouten in Netwerkmappen

Mogelijk ontvangt u de volgende foutberichten tijdens het instellen of gebruiken van Netwerkmappen. De tekst van elk foutbericht hieronder is ingesprongen. Probeer de suggesties in de sectie 'Mogelijke oplossingen' om het probleem op te lossen.
Kan geen updates naar uw mappen verzenden vanwege een fout. Een mogelijke oorzaak is dat u de serverquota hebt overschreden. Neem contact op met de netwerkbeheerder als dit probleem zich blijft voordoen.

Mogelijke oplossingen

De maximumgrootte van 2 MB van de map die de updates bevat of ontvangt, is overschreden. U moet de map kleiner maken of de serverquota verhogen.
Deze taak kan momenteel niet worden verwerkt.

Mogelijke oplossingen

Abonnementen worden mogelijk niet verwerkt als het bestand met persoonlijke mappen (PST) beveiligd is met een wachtwoord. Verwijder het wachtwoord uit het bestand met persoonlijke mappen of maak een nieuw bestand met persoonlijke mappen als bezorgingslocatie.
Fout: de opdracht is niet beschikbaar. Zie de documentatie bij het programma voor meer informatie over het gebruik van deze extensie.

-of-

Fout: Netwerkmappen kan in deze sessie niet worden geopend.

Mogelijke oplossingen

De functie Netwerkmappen is afhankelijk van twee invoegtoepassingen, Netwerkmappen en de wizard Regels, voor het beheren van het abonnements- en updateproces. Problemen met een van deze items of beide vormen mogelijk de oorzaak van de genoemde fout. Ga als volgt te werk om de beginwaarden in te stellen van deze invoegtoepassingen. U moet de stappen eenmaal uitvoeren voor de invoegtoepassing Netwerkmappen, en eenmaal voor de wizard Regels. Ga als volgt te werk om de beginwaarden van deze invoegtoepassingen in te stellen:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op Overige.
 2. Klik op Geavanceerde opties en vervolgens op Beheer van invoegtoepassingen.
 3. Schakel het selectievakje Netwerkmappen uit.
 4. Klik tweemaal op OK.
 5. Sluit Outlook af en start het programma opnieuw.
 6. Ga terug naar Beheer van invoegtoepassingen en schakel vervolgens het selectievakje Netwerkmappen in.
 7. Klik tweemaal op OK.
 8. Sluit Outlook af en start het programma opnieuw.
Test de functionaliteit van Netwerkmappen nadat u deze stappen hebt voltooid.

Mogelijke oplossingen

In sommige gevallen is mogelijk het binaire bestand, waarin Outlook-regels worden opgeslagen, beschadigd. Voer de volgende stappen uit om een nieuw regelbestand te genereren:
 1. Windows 95/98: klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.

  Windows Millennium Edition: klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 2. Windows 95/98: typ het volgende in het vak Naam:*.rwz.Controleer of het volledige vaste-schijfstation is geselecteerd in de lijst Zoeken in en klik vervolgens op Nu zoeken.

  Windows Millennium Edition: typ in het vakZoeken naar bestanden of mappen met deze naamde tekst*.rwz en klik vervolgens op Nu zoeken.
 3. De bestandsnaam van de actieve wizard Regels komt overeen met de naam van het huidige Outlook-profiel, als u de installatie voor zakelijk gebruik of gebruik in werkgroepen (CW) gebruikt, en met de naam Microsoft Internet-instellingen, als u de installatie Alleen Internet-e-mail (IMO) gebruikt.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het betreffende bestand en klik vervolgens op Naam wijzigen. Wijzig de bestandsnaamextensie in.old en klik vervolgens op de knop Sluiten.
Herhaal deze stappen om de invoegtoepassingen Wizard Regels en Netwerkmappen te vernieuwen.

Test de functionaliteit van Netwerkmappen nadat u deze stappen hebt voltooid.
Er is een ongeldige-paginafout opgetreden in module Fldpub.dll op 015f:4c51a697.

Mogelijke oplossingen

In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over systeemfouten met betrekking tot Fldpub.dll:
196109Err Msg: Illegal Page Fault in Fldpub.dll
Er worden geen updates meer naar u verzonden door de netwerkmap <mapnaam>, die wordt beheerd door <mapeigenaar>. Als u vragen hebt, neemt u contact op met de beheerder van deze netwerkmap.

Mogelijke oplossingen

Als u Netwerkmappen gebruikt om gegevens te delen met anderen op het Internet, heeft uw Internet-provider of de Internet-provider van een van de deelnemers automatische antwoorden naar het Internet uitgeschakeld. Veel Internet-providers schakelen deze functie uit om de verspreiding van virussen tegen te gaan die worden verspreid via e-mail. U kunt bepalen of automatische antwoorden worden uitgeschakeld door een leesbevestiging te vragen aan andere deelnemers. Ga als volgt te werk om een leesbevestiging te vragen:
 1. Maak een nieuw e-mailbericht en adresseer het aan de deelnemers.
 2. Klik in het menu Bestand van het bericht op Eigenschappen.
 3. Schakel het selectievakje Leesbevestiging in.
 4. Klik op OK en verzend het bericht.
Als u geen bericht ontvangt dat het testbericht is gelezen, is de functie voor automatische antwoorden waarschijnlijk uitgeschakeld bij de Internet-provider. Dit geldt meestal voor alle postbussen. Neem contact op met de Internet-provider om te vragen of automatische antwoorden kunnen worden ingeschakeld voor uw account.

Netwerkmappen instellen op beginwaarden met Nfclean

OPMERKING: voor de volgende stappen moet u bestanden zoeken op de computer. Als u niet weet hoe u deze bestanden kunt zoeken, raadpleegt u de sectie 'Bestanden zoeken en de naam ervan wijzigen' aan het einde van dit artikel.

Wanneer de optie Netwerkbestanden is geselecteerd in de sectie Outlook van Windows Installer, is het hulpprogramma met de naam Nfclean.exe geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om met Nfclean de beginwaarden in te stellen voor de structuur van Netwerkmappen:
 1. Zoek het hulpprogramma Nfclean.exe.
 2. Dubbelklik op Nfclean.exe om het programma uit te voeren. Dit hulpprogramma heeft geen gebruikersinterface. Mogelijk wordt de cursor alleen even als een zandloper weergegeven.
 3. Start Outlook en test de functionaliteit van Netwerkmappen.

Een nieuwe installatie met Netwerkmappen maken

De weergegeven bestanden vormen de kern van de functie Netwerkmappen. In sommige gevallen zijn een of meer van deze bestanden beschadigd. Zoek al deze bestanden en wijzig de naam ervan met de sectie 'Bestanden zoeken en de naam ervan wijzigen'.

Ga als volgt te werk om een schone installatie te maken van de functieset Netwerkmappen:
 1. Klik in het menu Start op Afsluiten en klik vervolgens op Opnieuw starten.
 2. Zoek alle volgende bestanden en wijzig de bestandsnaamextensie in.old:
  Fldpub.ecf
  Fldpub.dll
  Conflict.cfg
  Multiple.cfg
  Newsubsc.cfg
  Frmcache.dat
  Regcfg.exe
  Request.cfg
  Sync.cfg
  Update.cfg
  Fldpb.clt
  Fldpb.inf
  Fldpbpst.stf
  Newsubsc.oft
  Nfconf.oft
  Atl.dll
  Fpatl.ocx
  Nfclean.exe
  Extend.dat
  Outcmd.dat
 3. Wijs in het menu Start de optie Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 4. Dubbelklik op het pictogram Software.
 5. Selecteer <Microsoft Office 2000> en klik vervolgens op Toevoegen/verwijderen, waarbij <Microsoft Office 2000> de versie is die u gebruikt.
 6. Klik bijOnderhoudsmodus van <Microsoft Office 2000> op Onderdelen toevoegen/verwijderen.
 7. Klik bij<Microsoft Office 2000>: onderdelen bijwerken op het plusteken (+) naastMicrosoft Outlook voor Windows om de lijst met Outlook-onderdelen uit te vouwen.
 8. Klik op het pictogram Netwerkmappen en klik vervolgens op Uitvoeren vanaf deze computer. Klik op Nu bijwerken.
 9. Start Outlook.
 10. Klik in het menu Help op Analyse en herstel.
 11. Wanneer Analyse en herstel is voltooid, start u de computer opnieuw.
Start Outlook en test de functionaliteit van Netwerkmappen. U moet de deelfunctie opnieuw instellen en abonnementen opnieuw verzenden.

OPMERKING: het is sterk aan te raden alle overige programma's af te sluiten voordat u de onderdelen van Netwerkmappen opnieuw installeert. Dit geldt met name voor schijfprogramma's of antivirussoftware.

Bestanden zoeken en de naam ervan wijzigen

Ga als volgt te werk om bestanden te zoeken op de computer:
 1. Windows 95/98: klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.

  Windows Millennium Edition: klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 2. Windows 95/98: typ in het vak Naam de naam van het bestand dat u wilt zoeken. Controleer of er wordt gezocht op het volledige vaste-schijfstation. Selecteer de juiste optie in het vak Zoeken in. Selecteer de optie Inclusief submappen en klik vervolgens op Nu zoeken.

  Windows Millennium Edition: typ in het vakZoeken naar bestanden of mappen met deze naamde naam van het bestand dat u wilt zoeken. Klik in het vak Zoeken in op de vaste schijf en klik vervolgens op Nu zoeken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen en klik op Naam wijzigen.
  Wijzig de naam van het bestand door de bestandsnaamextensie te wijzigen in.old.
Referenties
Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van gebruikersprofielen of accounts:
195718OL2000: (CW) How to Create a New User Profile for Outlook
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over Netwerkmappen:
195867OL2000: How to Use Net Folders
Als u een Support WebCast wilt weergeven waarin wordt beschreven hoe u Netwerkmappen kunt gebruiken, raadpleegt u de volgende pagina op de website van Microsoft:
OL2K troubleshoot t-shoot
Eigenschappen

Artikel-id: 229962 - Laatst bijgewerkt: 02/04/2014 06:04:32 - Revisie: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdta KB229962
Feedback