Šiuo metu esate neprisijungę, laukiama, kol iš naujo prisijungsite prie interneto

Met groepsbeleidobjecten bepaalde stations in Deze computer verbergen voor Windows 2000

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL231289
Samenvatting
Voor groepsbeleidobjecten in Windows is er een optie 'De opgegeven stations verbergen in Deze computer' waarmee u specifieke stations kunt verbergen. Het kan echter nodig zijn om slechts één bepaald station te verbergen en toegang tot de overige stations te behouden.

Er zijn zeven standaardopties voor het beperken van toegang tot stations. U kunt andere beperkingen toevoegen door het bestand System.adm te wijzigen voor het standaarddomeinbeleid of een aangepast groepsbeleidobject. Deze zeven standaardopties zijn:
 • Beperken tot alleen stations A, B, C en D
 • Beperken tot alleen stations A, B en C
 • Beperken tot alleen stations A en B
 • Alle stations beperken
 • Beperken tot alleen station C
 • Beperken tot alleen station D
 • Stations niet beperken
Het wijzigen van het bestand System.adm wordt niet aanbevolen. U kunt in plaats daarvan beter een nieuwe ADM-bestand maken en dit in het groepsbeleidsobject importeren. Als u namelijk wijzigingen aanbrengt in het bestand System.adm, worden deze wijzigingen mogelijk overschreven wanneer Microsoft een nieuwe versie van het bestand System.adm uitbrengt in een service pack.

In het technisch rapport 'Implementing Registry-Based Group Policy for Applications' wordt uitgelegd hoe u aangepaste ADM-bestanden kunt schrijven. Ga naar de volgende Microsoft-website als u dit technisch rapport wilt bekijken:
Meer informatie
De standaardlocatie van het bestand System.adm voor een standaarddomeinbeleid is:
%SystemRoot%\Sysvol\Sysvol\Uw domeinnaam\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Adm\System.adm
De inhoud van deze mappen wordt in een domein gerepliceerd via de FRS (File Replication Service). De ADM-map en de inhoud daarvan blijft leeg totdat het standaarddomeinbeleid de eerste keer wordt geladen.

Wijzigingen in dit beleid aanbrengen voor een van de zeven standaardwaarden:
 1. `Start de Microsoft Management Console. Klik in het menu Console op Module toevoegen/verwijderen.
 2. Voeg de module Groepsbeleid toe aan het standaarddomeinbeleid. Hiertoe klikt u op Bladeren wanneer u wordt gevraagd een groepsbeleidobject te selecteren. Het standaardgroepsbeleidobject is Lokale computer. U kunt ook groepsbeleidobjecten toevoegen voor andere domeinpartities (in het bijzonder organisatie-eenheden).
 3. Open de volgende secties: Gebruikersconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelen en Windows Verkenner.
 4. Klik op De opgegeven stations verbergen in Deze computer.
 5. Schakel het selectievakje De opgegeven stations verbergen in Deze computer in.
 6. Klik op de gewenste optie in de vervolgkeuzelijst.
Met deze instellingen verwijdert u de pictogrammen van de geselecteerde vaste schijven uit Deze computer, Windows Verkenner en Mijn netwerklocaties. Deze stations worden bovendien niet meer weergegeven in het dialoogvenster Openen van andere programma's.

Dit beleid is ontworpen om bepaalde stations, met inbegrip van diskettestations, te beveiligen tegen misbruik. U kunt het beleid ook gebruiken om gebruikers te verplichten hun werk op bepaalde stations op te slaan.

Als u dit beleid wilt gebruiken, selecteert u een station of een combinatie van stations in de vervolgkeuzelijst. Als u alle stations wilt weergeven (geen enkel station wilt verbergen), schakelt u dit beleid uit of klikt u op Stations niet beperken.

Met dit beleid kan niet worden voorkomen dat gebruikers via andere programma's toegang kunnen krijgen tot lokale stations en netwerkstations of dat zij stationskenmerken kunnen weergeven en wijzigen met de module Schijfbeheer.

De standaardwaarden zijn niet de enige waarden die u kunt gebruiken. Door het bestand System.adm te wijzigen, kunt u aangepaste waarden toevoegen. Hiervoor wijzigt u het volgende gedeelte van System.adm:
POLICY !!NoDrives  EXPLAIN !!NoDrives_Help   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED     VALUENAME "Geen stations"     ITEMLIST        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                                 ;lage 26 bits op (1 bit per station)        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)     END ITEMLIST   END PART         END POLICY[strings]ABCDOnly="Beperken tot alleen stations A, B, C en D"ABConly="Beperken tot alleen stations A, B en C"ABOnly="Beperken tot alleen stations A en B"ALLDrives="	Alle stations beperken"COnly="Beperken tot alleen station C"COnly="Beperken tot alleen station D"RestNoDrives="Stations niet beperken"				
De sectie [strings] geeft de vervanging aan van de werkelijke waarden in de vervolgkeuzelijst.

Dit beleid geeft alleen specifieke stations op de clientcomputer weer. De registersleutel die betrekking heeft op dit beleid, gebruikt een decimaal getal dat overeenkomt met een 26-bits binaire tekenreeks, waarbij elk bit een stationsaanduiding vertegenwoordigt:
11111111111111111111111111ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA				
Deze configuratie komt overeen met het decimale getal 67108863 en verbergt alle stations. Als u station C wilt verbergen, maakt u van het derde bit van rechts een 1 en converteert u de binaire reeks naar een decimaal getal.

U hoeft geen optie te maken om alle stations weer te geven. Door het selectievakje uit te schakelen, wordt het item 'Geen stations' geheel verwijderd en worden automatisch alle stations weergegeven.

Als u dit beleid wilt aanpassen voor het weergeven van een andere combinatie van stations, maakt u de gewenste binaire tekenreeks, converteert u deze naar een decimaal getal en voegt u aan de sectie ITEMLIST een nieuw item toe met een bijbehorend item in [strings]. Als u bijvoorbeeld station L, M, N en O wilt verbergen, maakt u de volgende reeks:
00000000000111100000000000ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA				
en converteert u deze naar een decimaal getal. Deze binaire reeks is gelijk aan het decimale getal 30720. Voeg deze regel toe aan de sectie [strings] in het bestand System.adm:
LMNO_Only="Beperken tot alleen stations L, M, N en O"				
Voeg dit item toe aan de bovengenoemde sectie ITEMLIST en sla het bestand System.adm op.
NAME !!LMNO_Only     VALUE NUMERIC 30720				
Hierdoor wordt een achtste optie aan de vervolgkeuzelijst toegevoegd waarmee alleen de stations L, M, N en O worden verborgen. U kunt deze methode gebruiken om nog meer waarden aan de vervolgkeuzelijst toe te voegen. De gewijzigde sectie van het bestand System.adm wordt als volgt weergegeven:
POLICY !!NoDrives  EXPLAIN !!NoDrives_Help   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED     VALUENAME "Geen stations"     ITEMLIST        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                                 ;lage 26 bits op (1 bit per station)        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)              NAME !!LMNO_Only     VALUE NUMERIC 30720     END ITEMLIST   END PART         END POLICY[strings]ABCDOnly="Beperken tot alleen stations A, B, C en D"ABConly="Beperken tot alleen stations A, B en C"ABOnly="Beperken tot alleen stations A en B"ALLDrives="Alle stations beperken"COnly="Beperken tot alleen station C"COnly="Beperken tot alleen station D"RestNoDrives="Stations niet beperken"LMNO_Only="Beperken tot alleen stations L, M, N en O"				
De sectie [strings] geeft de vervanging aan van de werkelijke waarden in de vervolgkeuzelijst.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
230263 Procedure: Aangepaste MMC-modules maken met behulp van Microsoft Management Console
Savybės

Straipsnio ID: 231289 – Paskutinė peržiūra: 09/22/2005 09:57:00 – Peržiūra: 4.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbinfo kbenv KB231289
Atsiliepimai