Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een noodhersteldiskette maken in Windows 2000

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u in Windows 2000 een noodhersteldiskette kunt maken voor gebruik bij het herstelproces van Windows 2000.
Meer informatie
Een noodhersteldiskette maken:
  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up.
  2. Klik in het menu Extra op Een Noodhersteldiskette maken.
U kunt de noodhersteldiskette gebruiken voor de volgende herstelfuncties:
  • De opstartomgeving inspecteren en repareren.
  • De Windows 2000-systeembestanden controleren en ontbrekende of beschadigde bestanden vervangen.
  • De opstartsector inspecteren en repareren.
Opmerking Wanneer u Windows 2000 probeert te herstellen, wordt gevraagd of u over een noodhersteldiskette beschikt. Als u niet over deze diskette beschikt, drukt u op L. De computer probeert dan uw Windows 2000-installatie op te sporen om herstelbewerkingen uit te voeren. Bij dit proces wordt gezocht naar het bestand Boot.ini op de computerpartitie en worden de ARC-paden naar uw besturingssysteem (of -systemen) gelezen. De computer probeert vervolgens de volgende component te laden voor elk ARC-pad:
%systemroot%\System32\Config\Software

Hiermee worden de installatieversies opgespoord die overeenkomen met de installatie-cd die wordt gebruikt voor het herstelproces.

Als het bestand Boot.ini niet kan worden gelezen of als het softwareonderdeel beschadigd is, kan het herstelproces niet worden voortgezet. U moet dan beschikken over een noodhersteldiskette met een geldig bestand Setup.log voor de computer voordat het herstelproces kan worden voortgezet.

De registeronderdelen die tijdens de installatie worden opgeslagen, bevinden zich in de volgende map:
%systeemhoofdmap%\repair
De registeronderdelen worden uitsluitend tijdens Snel herstellen gebruikt. In alle andere gevallen moet u de herstelconsole gebruiken om handmatig een recentere registercomponent te kopiëren dat door NTbackup in de volgende map is opgeslagen:
%systeemhoofdmap%\repair\regback
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
216337Rdisk.exe is niet opgenomen in Windows 2000
238359Verschillen tussen handmatig en snel herstellen in Windows 2000
240363Een back-up van de systeemstatus maken en terugzetten
rdisk
Eigenschappen

Artikel-id: 231777 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2006 18:06:19 - Revisie: 3.1

  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • kbhowto KB231777
Feedback
cript>