Excel 97: Overzicht en geschiedenis van Patches voor Excel

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:232652
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dit artikel overzicht en beschrijving van de servicereleases en patches voor Microsoft Excel 97.

Klik op de volgende koppeling om de meest recente patch voor Excel 97:

OPMERKINGEN:

Deze patch is vereist dat u eerst Office 97 Service Release 2 (SR-2) installeert.

Deze patch bevat alle updates die zijn gemaakt in eerdere patches.
Meer informatie
Een van de volgende methoden gebruiken om te bepalen welke versie van Microsoft Excel actief, en zoek vervolgens het versienummer in de tabel 'Versies van Excel 97' verderop in dit artikel.

Methode 1: Gebruik de opdracht "Over Microsoft Excel"

Klik opOver Microsoft Excelop deHelpmenu van Microsoft Excel. Noteer het versienummer weer gegeven in het dialoog venster.

Methode 2: Identificatie van het bestand Excel. exe

Het versienummer van het bestand Excel. exe vasts tellen:
  1. Gebruik Microsoft Windows Verkenner naar het bestand Excel. exe.

    De standaardlocatie voor dit bestand wordt de volgende map:
    C:\Program Files\Microsoft Office\Office
    OPMERKING: Als u Microsoft Excel 97 vanaf een net werk server uitvoert, bevindt Excel. exe op de net werk server.
  2. Rechter muis knop op het bestand Excel. exe. Klik in het snelmenuEigenschappen.
  3. Op deVersieBekijk deBestandsversieeigenschap.

Methode 3: Microsoft Visual Basic for Applications gebruiken

U kunt ook bepalen welke versie van Microsoft Excel hebt geïnstalleerd door de waarde die wordt geretourneerd doorApplication.buildofApplication.Versionin een Visual Basic for Applications-macro.

Versies van Excel 97

Excel-versieIn het menu Help (over)BestandsversieApplication.build/ Application.VersionUpdates en servicereleases
Excel 97Excel 978. 03515 / 8. 0n.v.t.
Excel 97 SR-1Excel 97 SR-18. 0a4307 / 8. 0an.v.t.
Excel 97 SR-1 en Xl8p1.exeExcel 97 SR-18. 0b4307 / 8. 0aSR-1
Excel 97 SR-1 en Xl8p2.exeExcel 97 SR-1c 8. 04307 / 8. 0aSR-1, Xl8p1.exe
Excel 97 SR-1 en Xl8p3.exeExcel 97 SR-18. 0 d4308 / 8. 0 dSR-1Xl8p1.exe, Xl8p2.exe
Excel 97 SR-2Excel 97 SR-28.0e5618 / 8.0eSR-1 Xl8p1.exe, Xl8p2.exe, Xl8p3.exe
Excel 97 SR-2 en Xl8p4.exeExcel 97 SR-2(f)8.0F5619 / 8.0fAlle correcties in SR-2
Excel 97 SR-2 en Xl8p5.exeExcel 97 SR-2(g)8. 0 g5620 / g 8. 0Alle correcties in SR-2, Xl8p4.exe
Excel 97 SR-2 en Xl8p6.exeExcel 97 SR-2(h)8. 0 h6416 / 8,0 hAll fixes in SR-2, Xl8p4.exe, Xl8p5.exe
Excel 97 SR-2 en Xl8p7.exeExcel 97 SR-2(i)8.0i6916 / 8.0iAll fixes in SR-2, Xl8p4.exe, Xl8p5.exe, Xl8p6.exe
Excel 97 SR-2 en Xl8p8.exeExcel 97 SR-2(j)8.0j7205 / 8.0jAll fixes in SR-2, Xl8p4.exe, Xl8p5.exe, Xl8p6.exe, Xl8p7.exe
Excel 97 SR-2 en Xl8p9.exeExcel 97 SR-2(k)8. 0 kB7410 / 8. 0 kBAll fixes in SR-2, Xl8p4.exe, Xl8p5.exe, Xl8p6.exe, Xl8p7.exe, Xl8p8.exe
Excel 97 SR-2 en Xl8p9.exeExcel 97 SR-2(l)8. 0 l7913 / 8. 0 lAll fixes in SR-2, Xl8p4.exe, Xl8p5.exe, Xl8p6.exe, Xl8p7.exe, Xl8p8.exe,Xl8p9.exe
Excel-versie = Excel 97 SR-2 en Ohfinst.exeExcel 97 SR-2 (m)8. 0 m9507 / 8. 0 mAlle correcties in 8,0 l zonder Scanload.dll
Excel 97 SR-2Excel 97 SR-2 (n)8.0n9904 / 8.0nAlle correcties in SR-2,Xl8p4.exe, Xl8p5.exe, Xl8p6.exe, Xl8p7.exe, Xl8p8.exe, Xl8p9.exe, Xlqfe3950.exe
Voor meer informatie over Excel 97 SR-2 en Ohfinst.exe, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
300953Excel 97: Machtigingen op bestands niveau gaan verloren wanneer u de werkmap opslaat

Excel 97 SR-1 (8. 0a)

Microsoft Excel 97 SR-1 bevat een aantal updates voor elk programma inMicrosoft Excel 97.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
172475Office 97: Hoe u MS Office 97 SR-1 downloaden en installeren

Excel 97 SR-1 (8. 0b)

Microsoft Excel 97 SR-1 met automatische herberekening Patch voor Excel 97. Vervangen door Xl8p2.exe (8. 0 c).

Excel 97 SR-1 (8. 0 c)

Microsoft Excel 97 SR-1 met de bijgewerkte Excel 97 automatische herberekening Patch. Vervangen door Xl8p3.exe (8. 0 d).

Excel 97 SR-1 (8. 0 d)

Microsoft Excel 97 automatische herberekening Patch voor gebruik met Microsoft Excel 97 SR-1. In Microsoft Excel 97 en Microsoft Excel 97 Service Release 1 (SR-1), kunnen werk blad waarden niet worden herberekend goed als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
174868Excel 97: Het verkrijgen van de Excel 97-beveiligingspatch voor automatische herberekening

Excel 97 SR-2 (8.0e)

Microsoft Excel 97 SR-2, een verzameling correcties voor Microsoft Excel 97.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
192874Office 97: Een overzicht van Microsoft Office 97 SR-2

Excel 97 SR-2 (8.0f)

De "Excel 97 SR-2 bel functie Patch" ontworpen voor het bijwerken van Microsoft Excel 97 Service Release 2 (SR-2). Microsoft heeft een patch voor Microsoft Excel 97 die corrigeert een probleem waardoor bepaalde typen uitvoerbare bestanden worden uitgevoerd zonder waarschuwing aan de gebruiker.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
196791Excel 97: Patch beschikbaar voor beveiligings lek in Excel oproep

Excel 97 SR-2 (8. 0 g)

De "Excel 97 ber eik Object Patch." Corrigeert een probleem dat een Microsoft Visual Basic for Applications-macro wordt uitgevoerd wanneer u impliciet de waarde van eenBereikobject.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
221568Excel 97: Excel impliciet waarde ber eik object loopt vast

Excel 97 SR-2 (8. 0 h)

"Beveiligingspatch voor Excel," ontworpen voor Microsoft Excel 97 Service bijwerkenRelease 2 (SR-2). Deze patch lost een probleem met de Macro Virus waarschuwing.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
231304Excel 97: Patch beschikbaar voor beveiligings lekken in Excel 97 Virus waarschuwing

Excel 97 SR-2 (8.0i)

De "Excel 97 SYLK-bestand beveiligingsupdate," ontworpen voor het bijwerken van Microsoft Excel 97 Service Release 2 (SR-2). Deze update corrigeert een probleem met de waarschuwing voor Macro virussen in SYLK-bestanden en Lotus 1-2-3-macro's.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
242209Excel 97: Het verkrijgen en installeren van de beveiligingsupdate voor Excel 97 SYLK-bestand

Excel 97 SR-2 (8.0j)

'Microsoft Excel 97 Programmatic tekst uitvoer Update' is ontworpen voor het bijwerken van Microsoft Excel 97 Service Release 2 (SR-2). Deze update corrigeert een probleem waarbij u via programma code de inhoud van het Microsoft Excel-werkblad opslaat in bepaalde bestandstypen en bepaalde datums die zijn opgeslagen met een jaar van vier cijfers naar jaar tallen met twee cijfers worden afgekapt.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
247801Excel 97: Programmatisch exporteren van tekst bestanden worden datums afgebroken

Excel 97 SR-2 (8. 0 kB)

De "Microsoft Excel 97 XLM Macro Security Update" is ontworpen voor het bijwerken van Microsoft Excel 97 Service Release 2 (SR-2). Deze update verhelpt een beveiligings lek in de Macro Virus waarschuwing voor tekstbestanden met macrocode voor Excel 4. 0 (XLM).

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
255606Excel 97: Macro Virus waarschuwing verschijnt niet wanneer u een tekstbestand opent dat XLM-Code bevat

Excel 97 SR-2 (8. 0 l)

Het REGISTER van Microsoft Excel 97 SR-2.Id-functie Update lost een beveiligings probleem waardoor bepaalde typen uitvoerbare bestanden worden uitgevoerd zonder de gebruiker te waarschuwen.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
269263Excel 97: Update beschikbaar voor Excel 97 SR-2 REGISTREREN.Beveiligings lek in de functie-ID
EXCEL 97

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 232652 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 14:42:19 - Revisie: 2.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto kbofficeupdate kbmt KB232652 KbMtnl
Feedback