Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Extern bureaublad delen gebruiken in NetMeeting

Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de voorziening Extern bureaublad delen kunt gebruiken in NetMeeting. Met deze voorziening kunt u vanaf een lokale computer toegang krijgen tot een externe computer.

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Extern bureaublad delen starten
 • Een computer op een andere locatie gebruiken met Extern bureaublad delen
 • Het wachtwoord voor Extern bureaublad delen wijzigen
 • Extern bureaublad delen afsluiten
Meer informatie

Extern bureaublad delen starten

Ga als volgt te werk om Extern bureaublad delen te starten:
 1. Start NetMeeting.
 2. Klik in het menu Extra op Extern bureaublad delen om de wizard Extern bureaublad delen te starten en klik op Volgende.
 3. Typ in het dialoogvenster Wizard Extern bureaublad delen: Wachtwoord instellen een wachtwoord in de vakken Nieuw wachtwoord en Bevestig nieuw wachtwoord en klik op Volgende.

  OPMERKING: het wachtwoord hebt u nodig wanneer u het bureaublad van uw computer extern vanaf een andere computer wilt beheren.
 4. Selecteer Ja, schermbeveiliging met wachtwoord inschakelen als bij het onderbreken van een sessie van Extern bureaublad delen een schermbeveiliging moet worden gestart die alleen met een wachtwoord kan worden verwijderd. Klik op Volgende.

  OPMERKING: als u deze optie inschakelt, kan niemand met uw computer werken terwijl u deze beheert vanaf een andere computer. Als u deze optie niet wilt inschakelen, selecteert u Nee, ik doe dit later en klikt u op Volgende. Ga verder met stap 4 als u geen schermbeveiliging inschakelt.
 5. Selecteer een schermbeveiliging in het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm, schakel het selectievakje Beveiligd met wachtwoord in en klik op OK. Als u een wachtwoord voor de schermbeveiliging moet opgeven of als u een bestaand wachtwoord wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen.
 6. Klik op Voltooien.
 7. Kies Afsluiten en Extern bureaublad delen inschakelen in het menu Gesprek van NetMeeting.

Een computer op een andere locatie gebruiken met Extern bureaublad delen

Ga als volgt te werk om een computer op een andere locatie te gebruiken met Extern bureaublad delen:
 1. Start NetMeeting.
 2. Kies Nieuw gesprek in het menu Gesprek.
 3. Typ de computernaam of het IP-adres van de externe computer in het vak Aan, schakel het selectievakje Beveiliging vereist voor dit gesprek in en klik op Volgende. U moet deze optie inschakelen om te kunnen werken met Extern bureaublad delen.
 4. Geef het wachtwoord voor Extern bureaublad delen op in het vak Wachtwoord en klik op OK.

Het wachtwoord voor Extern bureaublad delen wijzigen

OPMERKING: Dit is niet van toepassing op Windows 2000.

Ga als volgt te werk om het wachtwoord voor Extern bureaublad delen te wijzigen:
 1. Start NetMeeting.
 2. Kies Extern bureaublad delen in het menu Extra.
 3. Klik op Wachtwoord wijzigen in het dialoogvenster Instellingen van Extern bureaublad delen.
 4. Typ het oude wachtwoord in het vak Oud wachtwoord en typ het nieuwe wachtwoord in de vakken Nieuw wachtwoord en Bevestig nieuw wachtwoord.

  OPMERKING: het wachtwoord moet minimaal zeven tekens bevatten.
 5. Klik op OK.

Extern bureaublad delen afsluiten

Gebruik een van de volgende methoden om een sessie van Extern bureaublad delen af te sluiten:

Methode 1

Kies Ophangen in het menu Gesprek.

Methode 2

Klik op de computer die u extern beheert met de rechtermuisknop op het pictogram NetMeeting Extern bureaublad delen en kies vervolgens Extern bureaublad delen uitschakelen of Afsluiten.
nmfaq RDS
Eigenschappen

Artikel-id: 233175 - Laatst bijgewerkt: 01/28/2004 21:16:39 - Revisie: 2.0

 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • kbhowto KB233175
Feedback