Fout in Windows Media Player bij het afspelen van verpakte media

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL234332
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een .wma- of .asf-bestand probeert af te spelen, kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:
 • Kanbestandsnaamniet openen. Controleer het pad en de bestandsnaam en probeer het opnieuw. (Fout=80041001)
  Kanbestandsnaamniet openen. Controleer het pad en de bestandsnaam en probeer het opnieuw. (Fout=80041002)
Oorzaak
Dit probleem treedt alleen op bij verpakte media. Verpakte media zijn multimediabestanden die met Windows Media Rights Manager zijn gecodeerd en die alleen met een geldige licentie kunnen worden afgespeeld. Dit probleem kan twee verschillende oorzaken hebben:
 • U hebt het programma RegClean uitgevoerd. Hierdoor zijn registersleutels verwijderd die noodzakelijk zijn voor het afspelen van verpakte inhoud.
 • Op uw computer is mogelijk een onjuiste versie van het bestand Drmclien.dll geïnstalleerd. Dit bestand bevat een systeembibliotheek die nodig is om verpakte inhoud af te spelen. Als het versienummer van Drmclien.dll lager is dan 1.00.00.3688, kan het zijn dat de licenties die u bij dit bestand hebt verkregen, niet meer werken.
Workaround
 • Als u RegClean hebt uitgevoerd, moet u Windows Media Player verwijderen en opnieuw installeren.
 • Als dit probleem optreedt terwijl u RegClean niet hebt uitgevoerd, is er op uw computer mogelijk een onjuiste versie van Drmclien.dll geïnstalleerd. Het kan ook zijn dat de licentie niet overeenstemt met de geïnstalleerde versie van Drmclien.dll. (Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Drmclien.dll intussen is bijgewerkt, maar dat er nog steeds licenties van de vorige versie worden gebruikt. Hierdoor treedt de fout steeds weer op.)Verwijder Windows Media Player en installeer deze toepassing opnieuw. Zo weet u zeker dat de meest recente versie van Drmclien.dll op uw computer is geïnstalleerd. Als het probleem dan nog steeds optreedt, verwijdert u alle bestaande licentie- en sleutelbestanden van uw computer. De map c:\windows\all users\drm (in Windows 95/98) of de map c:\winnt\profiles\all users\drm (in Windows NT) bevat bestanden met de extensies .lic en .key. Dit zijn de bestanden die moeten worden verwijderd.

  Opmerking: licentie- en sleutelbestanden zijn standaard ingesteld als verborgen systeembestanden. Als u deze bestanden wilt verwijderen, moet u eerst alle verborgen bestanden en systeembestanden weergeven. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over dit onderwerp:
  141276 How to View System and Hidden Files in Windows
netshow drm
Eigenschappen

Artikel-id: 234332 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 02:56:29 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows Media Rights Manager 7.0

 • kbnosurvey kbarchive kbpending kbprb KB234332
Feedback