Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Cumulatieve updatepakket 4 voor SQL Server 2008 R2

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2345451
Inleiding
Cumulatieve Update 4 bevat hotfixes voor de Microsoft SQL Server 2008 R2-problemen die zijn opgelost sinds de release van SQL Server 2008 R2.

Opmerking
build van dit cumulatieve updatepakket ook bekend staat als 10.50.1746.0 te bouwen.

Het is raadzaam om hotfixes te testen voordat u ze in een productieomgeving implementeert. Omdat de opbouw cumulatief van opzet zijn, elke nieuwe versie van de correctie bevat alle hotfixes en alle beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 R2 zijn release opgelost. Wij raden aan dat u toe te passen van de meest recente hotfix-versie waarin deze hotfix is opgenomen. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
981356 SQL Server 2008 R2 versies die zijn uitgebracht na de release van SQL Server 2008 R2

Belangrijke opmerkingen over het cumulatieve updatepakket

  • De hotfixes in dit pakket cumulatieve update is opgenomen in SQL Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1).
  • SQL Server 2008 R2 hotfixes zijn nu meerdere talen. Daarom is er slechts één cumulatieve hotfixpakket voor alle talen.
  • Een cumulatieve hotfix-pakket bevat alle onderdeelpakketten. Het cumulatieve updatepakket alleen de onderdelen die zijn geïnstalleerd op het systeem worden bijgewerkt.
Meer informatie

Het verkrijgen van de cumulatieve Update 4 voor SQL Server 2008 R2

Een ondersteunde cumulatieve updatepakket is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter bedoeld om alleen de problemen op te lossen die worden beschreven in dit artikel. Pas het alleen toe op systemen waarop deze specifieke problemen zich voordoen. Dit cumulatieve updatepakket zal wellicht extra worden getest. Als u niet ernstig gehinderd wordt door een van deze problemen, is het raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor SQL Server 2008 R2 met de hotfixes in dit cumulatieve bijwerkingspakket.

Als u de cumulatieve update is gedownload, is er een sectie 'Hotfix gedownload' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem contact op met Microsoft Customer Service and Support voor het cumulatieve updatepakket.

Opmerking Als andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u wellicht een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De gebruikelijke ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke cumulatieve updatepakket komen. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service en Support of om een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

SQL Server 2008-hotfixes die zijn opgenomen in cumulatieve Update 4 voor SQL Server 2008 R2

Microsoft Knowledge Base-artikelen waarin deze hotfixes worden beschreven wordt vrijgegeven zodra deze beschikbaar.

Voor meer informatie over de SQL Server-fouten, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
Foutnummer VSTS KB-artikelnummer Beschrijving
549034geenEU kunt-opname werkervaring de volgende assert voorwaarde wanneer er EU-databasetabellen die XML- of andere blobkolommen-gegevenstype hebben ingeschakeld:

Bevestiging: bestand:<file name=""></file>

regel =<line number=""> Bevestiging mislukt = 'fNoWriters' - en -<b00> </b00> </line>
regel =<line number=""> bevestiging is mislukt 'fNoReaderWriterConflict' =</line>
548984980570FIX: Foutbericht 'Fulltext indexfout tijdens compressie of decompressie' wanneer u de index zoeken in volledige tekst in Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2 opnieuw maken
548986980832FIX: Foutbericht 'een bevestiging systeem controleren is mislukt' wanneer u een transactie SQL-query in Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2 uitvoert
451119980849FIX: De computer lange wachttijden voor peer-to-peer-distributieagenten in Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2
548988981120FIX: Foutbericht wanneer u op een database met de snapshot-isolatie ingeschakeld in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 TDE inschakelen
548990982034FIX: De NAT-functie werkt niet wanneer u een groepering actie uitvoert in een Excel-draaitabel die SSAS 2008 of SSAS 2008 R2 als gegevensbron gebruikt
548996982854FIX: "Er is onvoldoende systeemgeheugen in resourcegroep interne deze query uit te voeren' foutbericht tijdens het uitvoeren van een volledige-tekstquery die gebruikmaakt van samengestelde woorden in Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2
548998982857FIX: Foutbericht wanneer u een transactionele replicatie voor een database in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 configureren
549014983577FIX: Het exportproces wordt nooit voltooid bij het exporteren van een rapport waarin geneste items tablix in Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 aan de uitbreidingen die worden ondersteund door de renderers vaste pagina-einde bevat
4425412022254SQL Server kan 18272 fout melden bij terugzetbewerkingen
5490192028406FIX: Spaties tussen sommige items worden gegenereerd ten onrechte in een SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 rapport
5490212028755FIX: Een onjuist resultaat wordt geretourneerd wanneer u een SOORTGELIJKE query met jokertekens en de sortering van de Latin1_General_100_CS_AS in Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2 uitvoert
5490402200755FIX: Foutbericht wanneer u een MDX-query in 2008 SSAS of in SSAS 2008 R2 uitvoert
5490422220252FIX: Hiermee wordt een rapport van SQL Server 2005 met de zichtbaarheid functie werkt niet goed in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2
5478772222998FIX: Een schatting van de onjuiste kardinaliteit wordt geretourneerd wanneer u een query in SQL Server 2005, SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 uitvoert
5490322248999FIX: Een index fouten tijdens het bijwerken van een weergave in een Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2
5490442255410Een query oplevert inconsistente resultaten voordat de gegevenscache is opgewarmd in 2008 SSAS of in SSAS 2008 R2
5617612261403FIX: De "SQL Server: SSIS pijpleiding 10.0" prestatie-object niet in de lijst "prestaties" terwijl een andere gebruiker toegang krijgt bepaalde SSIS pijpleiding tellers in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 tot
5490302264562FIX: Een volledige-tekstquery met CONTAINS of FREETEXT-predikaat samen met de operator "OR" duurt erg lang om uit te voeren in SQL Server 2008 of in SQL Server 2008 R2
5617672276330FIX: De functie 'CHANGETABLE' is traag in SQL Server 2008 en SQL Server 2008 R2
5196282276495FIX: 'Kan bestand' treedt op wanneer u probeert een bewerking voor het bijwerken van proces op een dimensie in Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services uitvoeren
5617692276717FIX: Foutcode 1456 wanneer u een getuige met een nieuwe sessie met dezelfde databasenaam als een bestaande database mirroring sessie in Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 en Microsoft SQL Server 2008 R2-mirroring-database toevoegen
5617722278042FIX: Een afgeleide kolom transformatie kan genereren onjuiste resultaten in 2008 SSIS of SSIS 2008 R2 als een kolom in een alleen-lezen en lezen/schrijven-gebruik afgeleide is
5245442284503FIX: Er twee problemen optreden wanneer u Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services (MDS)
5285582291551FIX: Fout bij het configureren van een externe report server-database met behulp van Configuratiebeheer voor Reporting Services in het Datacenter edition van SQL Server 2008 R2 Reporting Services
5269002291705FIX: De AMO, ADOMD.NET en XMLA-assembly's voor Microsoft SQL Server 2008 R2 hebt onjuiste afhankelijk is van de Microsoft.SharePoint.dll-assembly en de Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll-assembly
5366672293053FIX: De kop van kolom-ID onjuist voorvoegselinformatie bevat wanneer u het besturingselement "Rapportviewer" van Visual Studio 2010 lokaal een rapport uitvoeren
5478912295869FIX: Een niet-omgezette deadlock optreedt wanneer een database wordt hersteld in SQL Server 2005 SP3 of in SQL Server 2008 R2
5342622297308FIX: foutbericht "een eerdere poging voor filestream-configuratie is niet volledig" en een toegangsfout optreden wanneer u de configuratie na de installatie van de functie FILESTREAM op een failover-cluster van SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 uitvoert
5341012300689FIX: Kan niet u een back-up van een database op een ander exemplaar van SQL Server terugzetten als u transparante gegevenscodering uitschakelen voordat u de back-up in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 maken
5442052344694FIX: Sommige functies voor bijhouden wijzigen en DMVs werken niet correct nadat een automatische database mirroring failover in SQL Server 2008 R2 plaatsvindt
5362672359606FIX: ' System.OverflowException: de waarde is te groot of te klein voor een Int32 ' foutbericht wordt weergegeven wanneer u een rapport genereert in Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
5617982380361FIX: Foutbericht tijdens het uitvoeren van de 'sp_createstats' opgeslagen procedure in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 als de tabel een niet-deterministische berekende kolom bevat
5618002380435FIX: Het queryplan voor een opgeslagen procedure wordt niet opgeslagen als de opgeslagen procedure een BLOB-variabele wordt en de variabele wordt gebruikt in een functie in Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2
5618042384766FIX: De eigenschap ANSI_NULLS van een geïndexeerde weergave wordt gewijzigd op FALSE als de geïndexeerde weergave wordt gerepliceerd naar de database in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 voor abonnementen
5618062387686FIX: 'een MOF-syntaxisfout opgetreden' foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert te installeren van SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2
5496562397020FIX: 'toegang geweigerd. [0x80070005] ' foutbericht in SSCM wordt weergegeven wanneer u probeert het wachtwoord van een account van SQL Server 2008 R2 in Windows Vista of een latere versie van Windows wijzigen
5487202401453FIX: ' zoekopdracht is mislukt: ophalen van gegevens voor deze aanvraag is mislukt ' wanneer u zoeken naar bepaalde databaseobjecten Azure SQL in het tabblad "Informatie over Object Explorer" van SQL Server 2008 R2 Management Studio
5543222407088FIX: 'Sys.ArgumentNullException'-fout treedt op wanneer u een volledige analyse rapport in een webonderdeel voor rapport Viewer opent als u SharePoint-integratiemodus in SQL Server 2008 R2 Reporting Services
5559242410425FIX: U ontvangt een uitzondering wanneer u probeert een MDS-database maken in SQL Server 2008 R2 MDS als een niet-MDS-databasetabel met de naam "tblSystem"
5559332412136FIX: Het raster entiteiten Explorer bevat enkele rijen in een SQL Server 2008 R2 MDS-website als u een lage resolutie
5603682421014FIX: 'een ernstige fout opgetreden op de huidige opdracht' foutbericht wanneer u de Freetexttable of de functie Containstable op een geïndexeerde weergave in een CTE query in SQL Server 2008 R2
5543452428397FIX: 'Type komt niet overeen'-foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een ingesloten database voor PowerPivot van een exemplaar van SQL Server 2008 R2 Analysis Services is geïnstalleerd in de integratiemodus van SharePoint verwijderen
5589222431362FIX: Foutbericht wanneer u probeert een benoemde query maken in een project dat Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse als gegevensbron gebruikt: sleutelwoord wordt niet ondersteund

Cumulatieve update pakket informatie

Opstartinformatie

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatieve update.

Informatie over het register

Om een van de hotfixes in dit pakket te gebruiken hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.


Beveiligde gegevens

Informatie over bestanden

Dit cumulatieve updatepakket bevat mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerkt naar de laatste build. Dit cumulatieve pakket bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om de problemen verhelpen die in dit artikel worden vermeld.

De Engelse versie van dit cumulatieve updatepakket heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

32-bits versie

SQL Server 2008 R2 Database Services Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2009.100.1746.089,44006-Okt-201010:18x 86
Distrib.exe2009.100.1746.075,61606-Okt-201010:16x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
LogRead.exe2009.100.1746.0424,28806-Okt-201010:16x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806-Okt-201010:12x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1746.0153,44005-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1746.0345,95205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1746.0452,44805-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.01,767,77606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605-Okt-201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Rdistcom.dll2009.100.1746.0652,12806-Okt-201010:11x 86
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406-Okt-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0192,35206-Okt-201010:11x 86
Replmerg.exe2009.100.1746.0341,85606-Okt-201010:16x 86
Replsync.dll2009.100.1746.0100,70406-Okt-201010:11x 86
Snapshot.exe10.50.1746.013,66406-Okt-201010:18x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406-Okt-201010:11x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0154,46406-Okt-201010:16x 86
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0194,40006-Okt-201010:02x 86
Sqlwep100.dll2009.100.1746.089,44006-Okt-201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806-Okt-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
Exemplaar van SQL Server 2008 R2 Database Services Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2009.100.1746.026,46406-Okt-201010:16x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0135,52006-Okt-201010:16x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0415,58406-Okt-201010:10x 86
SQLAgent.exe2009.100.1746.0367,96806-Okt-201010:16x 86
Sqlos.dll2009.100.1746.014,68806-Okt-201010:02x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.014,68806-Okt-201010:02x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,611,42406-Okt-201010:02x 86
Sqlservr.exe2009.100.1746.042,904,41606-Okt-201010:16x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1746.089,95206-Okt-201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 Database Services gemeenschappelijke basisinformatie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1746.0153,44005-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1746.0452,44805-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605-Okt-201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,10406-Okt-201010:12x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,67206-Okt-201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,73606-Okt-201010:11x 86
Replprov.dll2009.100.1746.0576,86406-Okt-201010:11x 86
Replrec.dll2009.100.1746.0791,90406-Okt-201010:10x 86
Replsub.dll2009.100.1746.0413,02406-Okt-201010:11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,05606-Okt-201010:11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,71206-Okt-201010:02x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,64006-Okt-201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,37606-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406-Okt-201010:18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406-Okt-201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,60806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,44806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,31206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,80006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,42406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1746.011,564,89606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1746.0911,20006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606-Okt-201010:11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806-Okt-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 analyseservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1746.0108,38406-Okt-201010:15x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,01606-Okt-201010:10x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.025,790,81606-Okt-201010:16x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Xmsrv.dll10.50.1746.020,766,56006-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 integratieservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0214,88006-Okt-201010:18x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606-Okt-201010:11x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1746.0567,13606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1746.0563,04006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1746.011,564,89606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1746.0255,84006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1746.01,812,32006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1746.0317,28006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1746.0264,03206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1746.0153,44006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1746.05,179,23206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1746.0112,48006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1746.01,259,36006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1746.0104,28806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1746.0292,70406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1746.0198,49606-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606-Okt-201010:14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1746.01,300,32006-Okt-201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,96806-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0131,42406-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.01,178,46406-Okt-201010:16x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,52006-Okt-201010:10x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,35206-Okt-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806-Okt-201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1746.014,68806-Okt-201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,84806-Okt-201010:18x 86
BCP.exe2009.100.1746.089,44006-Okt-201010:18x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,34406-Okt-201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406-Okt-201010:18x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,42406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1746.0345,95205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,97606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1746.09,193,31206-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,91206-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1746.063,32806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1746.0378,72006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092.00006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.01,767,77606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,89606-Okt-201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,24806-Okt-201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,04806-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606-Okt-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806-Okt-201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0154,46406-Okt-201010:16x 86
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606-Okt-201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,97606-Okt-201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806-Okt-201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,75206-Okt-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2-hulpprogramma's en Werkstationonderdelen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2009.100.1746.0937,82406-Okt-201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406-Okt-201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806-Okt-201010:12x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1746.0505,69606-Okt-201010:19x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,60806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,44806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,31206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,80006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1746.0280,41606-Okt-201010:14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406-Okt-201010:11x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806-Okt-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
FD.dll2009.100.1746.0461,66406-Okt-201010:16x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
SQL Server 2008 R2 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdsrv.rll10.50.1746.0824,67206-Okt-201009:28x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-201010:12x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.013,66406-Okt-2010
InstAPI.dll2005.90.1399.035,03231-Mrt-2010
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 2009
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 2009
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 2009
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 2009
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,54406-Okt-2010
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403 Apr 2010

x 64-versie

SQL Server 2008 R2 Database Services Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2009.100.1746.096,60806-Okt-201009:26x64
Distrib.exe2009.100.1746.087,90406-Okt-201009:26x64
DTS.dll2009.100.1746.02,220,38406-Okt-201009:23x64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,86406-Okt-201009:23x64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,40006-Okt-201009:23x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,33606-Okt-201009:23x64
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,96006-Okt-201009:23x64
LogRead.exe2009.100.1746.0511,84006-Okt-201009:26x64
Mergetxt.dll2009.100.1746.034,65606-Okt-201009:23x64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201009:24x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1746.0153,44005-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1746.0345,95205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806-Okt-201009:23x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1746.0452,44805-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.01,767,77606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.01,942,88006-Okt-201009:20x64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605-Okt-201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,96006-Okt-201009:20x64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,04806-Okt-201009:20x64
Rdistcom.dll2009.100.1746.0791,39206-Okt-201009:20x64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406-Okt-201009:20x64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406-Okt-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0192,35206-Okt-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0231,26406-Okt-201009:20x64
Replmerg.exe2009.100.1746.0409,95206-Okt-201009:26x64
Replsync.dll2009.100.1746.0126,81606-Okt-201009:20x64
Snapshot.exe10.50.1746.013,66406-Okt-201009:25x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0216,92806-Okt-201009:20x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0345,95206-Okt-201009:23x64
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0231,26406-Okt-201009:20x64
Sqlwep100.dll2009.100.1746.0107,36006-Okt-201009:20x64
Ssradd.dll2009.100.1746.046,94406-Okt-201009:13x64
Ssravg.dll2009.100.1746.047,45606-Okt-201009:13x64
Ssrdown.dll2009.100.1746.031,07206-Okt-201009:13x64
Ssrmax.dll2009.100.1746.045,40806-Okt-201009:13x64
Ssrmin.dll2009.100.1746.045,40806-Okt-201009:13x64
Ssrpub.dll2009.100.1746.031,58406-Okt-201009:13x64
Ssrup.dll2009.100.1746.030,56006-Okt-201009:13x64
Exemplaar van SQL Server 2008 R2 Database Services Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2009.100.1746.031,58406-Okt-201009:23x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0262,49606-Okt-201009:23x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0403,29606-Okt-201009:19x 86
SQLAgent.exe2009.100.1746.0428,38406-Okt-201009:23x64
Sqlos.dll2009.100.1746.015,71206-Okt-201009:20x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.015,71206-Okt-201009:20x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,610,91206-Okt-201009:20x64
Sqlservr.exe2009.100.1746.061,962,08006-Okt-201009:23x64
Sqsrvres.dll2009.100.1746.0105,82406-Okt-201009:20x64
SQL Server 2008 R2 Database Services gemeenschappelijke basisinformatie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1746.0153,44005-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1746.0452,44805-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406-Okt-201009:23x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806-Okt-201009:20x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605-Okt-201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,10406-Okt-201010:12x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0247,13606-Okt-201009:23x64
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,67206-Okt-201010:11x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0137.05606-Okt-201009:20x64
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,73606-Okt-201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0379,23206-Okt-201009:20x64
Replprov.dll2009.100.1746.0576,86406-Okt-201010:11x 86
Replprov.dll2009.100.1746.0729,44006-Okt-201009:20x64
Replrec.dll2009.100.1746.0791,90406-Okt-201010:10x 86
Replrec.dll2009.100.1746.0979,80806-Okt-201009:19x64
Replsub.dll2009.100.1746.0413,02406-Okt-201010:11x 86
Replsub.dll2009.100.1746.0495,96806-Okt-201009:20x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,05606-Okt-201010:11x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0896,86406-Okt-201009:20x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,71206-Okt-201010:02x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0360,28806-Okt-201009:20x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.01,042,78406-Okt-201009:13x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,64006-Okt-201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,37606-Okt-201010:01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0309,08806-Okt-201009:13x64
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406-Okt-201010:18x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406-Okt-201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,60806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,44806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,31206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,80006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,42406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1746.011,564,89606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1746.0911,20006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006-Okt-201009:23x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806-Okt-201009:19x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806-Okt-201009:23x64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606-Okt-201010:11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806-Okt-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2 analyseservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1746.0108,38406-Okt-201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006-Okt-201009:23x64
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,01606-Okt-201009:19x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.054,611,29606-Okt-201009:26x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806-Okt-201009:19x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806-Okt-201009:23x64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Xmsrv.dll10.50.1746.021,448,03206-Okt-201009:13x64
SQL Server 2008 R2 integratieservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
DTS.dll2009.100.1746.02,220,38406-Okt-201009:23x64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,86406-Okt-201009:23x64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,40006-Okt-201009:23x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,33606-Okt-201009:23x64
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,96006-Okt-201009:23x64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201009:24x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0210,78406-Okt-201009:25x64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,96006-Okt-201009:20x64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,04806-Okt-201009:20x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Sqldest.dll2009.100.1746.0264,54406-Okt-201009:20x64
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0477,53606-Okt-201009:13x64
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1746.0567,13606-Okt-201009:25x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1746.0563,04006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006-Okt-201009:25x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1746.011,564,89606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201009:25x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1746.0255,84006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006-Okt-201009:25x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1746.01,812,32006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1746.0317,28006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1746.0264,03206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1746.0153,44006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006-Okt-201009:25x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1746.05,179,23206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1746.0112,48006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1746.01,259,36006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1746.0104,28806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1746.0292,70406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406-Okt-201009:24x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1746.0198,49606-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606-Okt-201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006-Okt-201009:23x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806-Okt-201009:19x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806-Okt-201009:23x64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1746.01,300,32006-Okt-201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,96806-Okt-201009:19x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0163,68006-Okt-201009:19x64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0164,70406-Okt-201009:19x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.02,175,32806-Okt-201009:26x64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,52006-Okt-201009:19x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,35206-Okt-201009:19x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806-Okt-201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Sqlrsos.dll2009.100.1746.015,20006-Okt-201009:20x64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,84806-Okt-201010:18x 86
BCP.exe2009.100.1746.096,60806-Okt-201009:26x64
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,34406-Okt-201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406-Okt-201010:18x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,42406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1746.0345,95205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,97606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1746.09,193,31206-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,91206-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1746.063,32806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1746.0378,72006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092.00006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.01,767,77606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,89606-Okt-201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,24806-Okt-201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,04806-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606-Okt-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806-Okt-201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0345,95206-Okt-201009:23x64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606-Okt-201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,97606-Okt-201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806-Okt-201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,75206-Okt-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2-hulpprogramma's en Werkstationonderdelen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2009.100.1746.0937,82406-Okt-201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406-Okt-201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
DTS.dll2009.100.1746.02,220,38406-Okt-201009:23x64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0448,86406-Okt-201009:23x64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.01,090,40006-Okt-201009:23x64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.042,33606-Okt-201009:23x64
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0260,96006-Okt-201009:23x64
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806-Okt-201010:12x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.034,65606-Okt-201009:23x64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1746.0505,69606-Okt-201010:19x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,60806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,44806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,31206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,80006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201009:24x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1746.0280,41606-Okt-201009:24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.055,613,28006-Okt-201009:23x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.012,632,92806-Okt-201009:19x64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Msolap100.dll10.50.1746.08,480,60806-Okt-201009:23x64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0260,96006-Okt-201009:20x64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0286,04806-Okt-201009:20x64
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406-Okt-201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0216,92806-Okt-201009:20x64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.046,94406-Okt-201009:13x64
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.047,45606-Okt-201009:13x64
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.031,07206-Okt-201009:13x64
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.045,40806-Okt-201009:13x64
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.045,40806-Okt-201009:13x64
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806-Okt-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.031,58406-Okt-201009:13x64
Ssrup.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.030,56006-Okt-201009:13x64
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
FD.dll2009.100.1746.0690,01606-Okt-201009:23x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201009:23x64
SQL Server 2008 R2 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdsrv.rll10.50.1746.0824,67206-Okt-201009:28x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.014,17606-Okt-201016:23
InstAPI.dll2005.90.1399.035,03231-Mrt-201007:01
InstAPI.dll2005.90.1399.041,68831-Mrt-201006:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 Mrt 200919:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 Mrt 200919:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 200918:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 Mrt 200919:39
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,54406-Okt-201017:02
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,832,73606-Okt-201016:20

Versie voor Itanium-architectuur

SQL Server 2008 R2 Database Services Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2009.100.1746.0169,31206-Okt-201008:53IA-64
Distrib.exe2009.100.1746.0209,24806-Okt-201008:53IA-64
DTS.dll2009.100.1746.04,287,84006-Okt-201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,09606-Okt-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,94406-Okt-201008:47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,80806-Okt-201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,64006-Okt-201008:47IA-64
LogRead.exe2009.100.1746.01,128,80006-Okt-201008:51IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1746.073,05606-Okt-201008:47IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201008:49x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1746.0153,44005-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1746.0345,95205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806-Okt-201008:48x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1746.0452,44805-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.01,767,77606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.02,663,77606-Okt-201008:48IA-64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605-Okt-201013:56x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,68806-Okt-201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,71206-Okt-201008:46IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1746.01,841,50406-Okt-201008:46IA-64
Replagnt.dll2009.100.1746.018,78406-Okt-201010:11x 86
Replagnt.dll2009.100.1746.029,02406-Okt-201008:46IA-64
Repldp.dll2009.100.1746.0192,35206-Okt-201010:11x 86
Repldp.dll2009.100.1746.0527,71206-Okt-201008:46IA-64
Replmerg.exe2009.100.1746.0973,66406-Okt-201008:51IA-64
Replsync.dll2009.100.1746.0278,88006-Okt-201008:46IA-64
Snapshot.exe10.50.1746.013,66406-Okt-201008:53x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0509,79206-Okt-201008:46IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0546,14406-Okt-201008:51IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1746.0436,06406-Okt-201008:39IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1746.0201,05606-Okt-201008:39IA-64
Ssradd.dll2009.100.1746.095,58406-Okt-201008:39IA-64
Ssravg.dll2009.100.1746.095,58406-Okt-201008:39IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1746.061,79206-Okt-201008:39IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1746.089,95206-Okt-201008:39IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1746.089,95206-Okt-201008:39IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1746.064,86406-Okt-201008:39IA-64
Ssrup.dll2009.100.1746.062,30406-Okt-201008:38IA-64
Exemplaar van SQL Server 2008 R2 Database Services Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2009.100.1746.063,32806-Okt-201008:47IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1746.0477,02406-Okt-201008:47IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1746.0392,03206-Okt-201008:44x 86
SQLAgent.exe2009.100.1746.01,205,08806-Okt-201008:51IA-64
Sqlos.dll2009.100.1746.022,36806-Okt-201008:39IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1746.020,83206-Okt-201008:39IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1746.04,617,05606-Okt-201008:39IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1746.0121,848,67206-Okt-201008:51IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1746.0188,76806-Okt-201008:39IA-64
SQL Server 2008 R2 Database Services gemeenschappelijke basisinformatie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1746.0153,44005-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1746.0452,44805-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406-Okt-201008:48x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1746.03,049,31205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1746.0186,20806-Okt-201008:48x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1746.01,140,57605-Okt-201013:56x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0203,10406-Okt-201010:12x 86
Msgprox.dll2009.100.1746.0538,46406-Okt-201008:47IA-64
Replerrx.dll2009.100.1746.0120,67206-Okt-201010:11x 86
Replerrx.dll2009.100.1746.0301,92006-Okt-201008:46IA-64
Replisapi.dll2009.100.1746.0272,73606-Okt-201010:11x 86
Replisapi.dll2009.100.1746.0766,30406-Okt-201008:46IA-64
Replprov.dll2009.100.1746.01,647,45606-Okt-201008:46IA-64
Replprov.dll2009.100.1746.0576,86406-Okt-201010:11x 86
Replrec.dll2009.100.1746.02,134,36806-Okt-201008:44IA-64
Replrec.dll2009.100.1746.0791,90406-Okt-201010:10x 86
Replsub.dll2009.100.1746.01,121,12006-Okt-201008:46IA-64
Replsub.dll2009.100.1746.0413,02406-Okt-201010:11x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.01,534,30406-Okt-201008:39IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1746.0521,05606-Okt-201010:11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0271,71206-Okt-201010:02x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1746.0712,54406-Okt-201008:39IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.02,727,26406-Okt-201008:38IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1746.0780,64006-Okt-201010:02x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0193,37606-Okt-201010:01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1746.0563,55206-Okt-201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 analyseservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,44806-Okt-201008:47IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1746.0178,01606-Okt-201008:45x 86
Msmdsrv.exe10.50.1746.072,182,62406-Okt-201008:51IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,24006-Okt-201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,08006-Okt-201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Xmsrv.dll10.50.1746.047,734,62406-Okt-201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 integratieservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
DTS.dll2009.100.1746.04,287,84006-Okt-201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,09606-Okt-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,94406-Okt-201008:47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,80806-Okt-201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,64006-Okt-201008:47IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201008:49x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1746.0210,78406-Okt-201008:53IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,68806-Okt-201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,71206-Okt-201008:46IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Sqldest.dll2009.100.1746.0605,02406-Okt-201008:46IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0943,96806-Okt-201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1746.0567,13606-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1746.0563,04006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1746.0563,04006-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1746.011,564,89606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1746.0255,84006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1746.0255,84006-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1746.01,812,32006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1746.01,812,32006-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1746.0317,28006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1746.0317,28006-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1746.0264,03206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1746.0264,03206-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1746.0153,44006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1746.0153,44006-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1746.05,179,23206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1746.05,179,23206-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1746.0112,48006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1746.0112,48006-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1746.01,259,36006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1746.01,259,36006-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1746.0104,28806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1746.0104,28806-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1746.0292,70406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1746.0292,70406-Okt-201008:49x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1746.0198,49606-Okt-201010:14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1746.0198,49606-Okt-201008:49x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,44806-Okt-201008:47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,24006-Okt-201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,08006-Okt-201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1746.01,300,32006-Okt-201010:18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1746.01,455,96806-Okt-201008:44x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0266,59206-Okt-201008:44IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1746.0242,01606-Okt-201008:44IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1746.03,581,28006-Okt-201008:51IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1746.01,607,52006-Okt-201008:44x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1746.01,984,35206-Okt-201008:44x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806-Okt-201010:18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1746.022,36806-Okt-201008:39IA-64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Appidpackage.dll10.50.1746.01,066,84806-Okt-201010:18x 86
BCP.exe2009.100.1746.0169,31206-Okt-201008:53IA-64
Copydatabasewizard.exe10.50.1746.0661,34406-Okt-201010:18x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1746.0313,18406-Okt-201010:18x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1746.04,163,42406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1746.0333,66406-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1746.01,251,16806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1746.02,557,79206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201010:14x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1746.0345,95205-Okt-201013:56x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1746.083,80806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1746.03,290,97606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1746.09,193,31206-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1746.0386,91206-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1746.05,617,50406-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1746.063,32806-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1746.0378,72006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1746.092.00006-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1746.01,767,77606-Okt-201010:13x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.50.1746.0296,80006-Okt-201010:13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1746.03,372,89606-Okt-201010:10x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Radlangsvc.dll10.50.1746.0145,24806-Okt-201010:10x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1746.02,910,04806-Okt-201010:10x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1746.0131,93606-Okt-201010:10x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1746.01,333,08806-Okt-201010:18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1746.0546,14406-Okt-201008:51IA-64
Sqldest.dll2009.100.1746.0180,57606-Okt-201010:11x 86
Sqleditors.dll10.50.1746.01,242,97606-Okt-201010:10x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1746.07,579,48806-Okt-201010:10x 86
Sqlresolver.dll10.50.1746.038,75206-Okt-201010:10x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1746.0258,40006-Okt-201010:01x 86
SQL Server 2008 R2-hulpprogramma's en Werkstationonderdelen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2009.100.1746.0937,82406-Okt-201010:16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1746.046,94406-Okt-201010:17x 86
DTS.dll2009.100.1746.01,438,04806-Okt-201010:16x 86
DTS.dll2009.100.1746.04,287,84006-Okt-201008:47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1746.0285,02406-Okt-201010:16x 86
Dtsconn.dll2009.100.1746.0800,09606-Okt-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.02,030,94406-Okt-201008:47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1746.0696,67206-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.032,60806-Okt-201010:16x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1746.083,80806-Okt-201008:47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1746.0173,92006-Okt-201010:16x 86
Exceldest.dll2009.100.1746.0588,64006-Okt-201008:47IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1746.030,04806-Okt-201010:12x 86
Mergetxt.dll2009.100.1746.073,05606-Okt-201008:47IA-64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1746.0505,69606-Okt-201010:19x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1746.05,920,60806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1746.01,345,37606-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1746.01,988,44806-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1746.01,001,31206-Okt-201010:15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1746.05,928,80006-Okt-201010:15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1746.067,42406-Okt-201008:49x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1746.0280,41606-Okt-201008:49x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.028,025,18406-Okt-201010:12x 86
Msmdlocal.dll10.50.1746.070,404,44806-Okt-201008:47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.015,846,24006-Okt-201008:45IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1746.08,675,68006-Okt-201010:11x 86
Msolap100.dll10.50.1746.010,506,08006-Okt-201008:47IA-64
Msolap100.dll10.50.1746.06,669,15206-Okt-201010:12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0174,43206-Okt-201010:11x 86
Oledbdest.dll2009.100.1746.0590,68806-Okt-201008:46IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0186,72006-Okt-201010:11x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1746.0655,71206-Okt-201008:46IA-64
Spresolv.dll2009.100.1746.0180,06406-Okt-201010:11x 86
Spresolv.dll2009.100.1746.0509,79206-Okt-201008:46IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
Ssradd.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssradd.dll2009.100.1746.095,58406-Okt-201008:39IA-64
Ssravg.dll2009.100.1746.041,82406-Okt-201010:02x 86
Ssravg.dll2009.100.1746.095,58406-Okt-201008:39IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
Ssrdown.dll2009.100.1746.061,79206-Okt-201008:39IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrmax.dll2009.100.1746.089,95206-Okt-201008:39IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1746.040,28806-Okt-201010:02x 86
Ssrmin.dll2009.100.1746.089,95206-Okt-201008:39IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1746.027,48806-Okt-201010:02x 86
Ssrpub.dll2009.100.1746.064,86406-Okt-201008:39IA-64
Ssrup.dll2009.100.1746.026,97606-Okt-201010:02x 86
Ssrup.dll2009.100.1746.062,30406-Okt-201008:38IA-64
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
FD.dll2009.100.1746.01,141,60006-Okt-201008:47IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
SQL Server 2008 R2 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdsrv.rll10.50.1746.0824,67206-Okt-201008:20IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201008:47IA-64
SQL Server 2008 R2 Native Client
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1746.019,29606-Okt-201015:47
InstAPI.dll2005.90.1399.0100,56831-Mrt-201006:43
InstAPI.dll2005.90.1399.035,03231-Mrt-201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 200918:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 Mrt 200920:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 Mrt 200920:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 Mrt 200920:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 200918:28
Sqlncli10.dll2009.100.1746.02,568,54406-Okt-201017:02
Sqlncli10.dll2009.100.1746.05,862,24006-Okt-201015:39

Het cumulatieve updatepakket verwijderen

Als u wilt het cumulatieve updatepakket verwijderen, de volgende stappen uit:
  1. Open het onderdeel Software in het Configuratiescherm.
  2. Klik op wijzigen of verwijderen van programma's .
  3. Overzicht van alle updates voor de installatie van SQL Server 2008 R2, klikt u op het selectievakje Updates weergeven .
  4. Het cumulatieve hotfixpakket te verwijderen.
Referenties
Voor meer informatie over de incrementele Servicing-Model voor SQL Server, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
935897 Een incrementeel Servicing-Model is beschikbaar van het SQL Server-team om hotfixes voor gemelde problemen te leveren
Voor meer informatie over het naamgevingsschema voor SQL Server-updates klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
822499 Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft SQL Server
Voor meer informatie over de software-update terminologie, klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om Microsoft software-updates te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2345451 - Laatst bijgewerkt: 10/17/2013 04:26:00 - Revisie: 5.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

  • kbsqlsetup kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2345451 KbMtnl
Feedback