De Office Web Component Draaitabel gebruiken in combinatie met VB

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u met de Office Web Component (OWC) Draaitabel gegevens kunt weergeven in een Visual Basic-formulier.
Meer informatie
De Office Web Components zijn een set besturingselementen waarmee u Office-gegevens kunt opvragen. Aangezien het om besturingselementen gaat, kunt u een Office Web Component toevoegen aan een Visual Basic-formulier en het besturingselement vervolgens instellen voor het automatisch weergeven van bepaalde gegevens.

Automatiseringsvoorbeeld

 1. Start Visual Basic en maak een nieuw standaard-EXE-project. Formulier1 wordt standaard gemaakt.
 2. Voeg onder Project|Verwijzingen een verwijzing toe naar de Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library en klik op OK.
 3. Druk op CTRL+T om het dialoogvenster Onderdelen weer te geven. Voeg Microsoft Office Web Components toe en klik op OK.

  Opmerking Office XP bevat zowel Office 2000 als Office XP Web Components. Als u Office 2003 Web Components wilt gebruiken, voegt u de bibliotheek van Microsoft Office Web Components 11.0 toe. Als u Office 2000 Web Components wilt gebruiken, voegt u de bibliotheek van Microsoft Office Web Components 9.0 toe. Als u Office XP Web Components wilt gebruiken, voegt u de bibliotheek van Microsoft Office Web Components 10.0 toe.
 4. Voeg een draaitabel toe aan het formulier.
 5. Typ in het codevenster voor Formulier1 de volgende code:
  Option ExplicitDim cnnConnection As ObjectPrivate Sub Form_Load()  Dim strProvider As String  Dim view As PivotView  Dim fsets As PivotFieldSets  Dim c As Object  Dim newtotal As PivotTotal   strProvider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"  ' Create an ADO object  Set cnnConnection = CreateObject("ADODB.Connection")  ' Set the provider and open the connection to the database  cnnConnection.Provider = strProvider  cnnConnection.Open "C:\pivottest.mdb"  ' Set the pivot table's connection string to the cnnConnection's connection string  PivotTable1.ConnectionString = cnnConnection.ConnectionString  ' SQL statement to get everything from table1  PivotTable1.CommandText = "Select * from table1"   ' Get variables from the pivot table  Set view = PivotTable1.ActiveView  Set fsets = PivotTable1.ActiveView.FieldSets  Set c = PivotTable1.Constants   ' Add Category to the Row axis and Item to the Column axis  view.RowAxis.InsertFieldSet fsets("Category")  view.ColumnAxis.InsertFieldSet fsets("Item")   ' Add a new total - Sum of Price  Set newtotal = view.AddTotal("Sum of Price", view.FieldSets("Price").Fields(0), c.plFunctionSum)  view.DataAxis.InsertTotal newtotal  view.DataAxis.InsertFieldSet view.FieldSets("Price")     ' Set some visual properties  PivotTable1.DisplayExpandIndicator = False  PivotTable1.DisplayFieldList = False  PivotTable1.AllowDetails = FalseEnd SubPrivate Sub Form_Terminate() ' Remove reference to the ADO object Set cnnConnection = NothingEnd SubPrivate Sub PivotTable1_DblClick()  Dim sel As Object  Dim pivotagg As PivotAggregate  Dim sTotal As String  Dim sColName As String  Dim sRowName As String  Dim sMsg As String   ' Get the selection object you double-clicked on  Set sel = PivotTable1.Selection  ' If it is a aggregate, you can find information about it  If TypeName(sel) = "PivotAggregates" Then   ' Select the first item   Set pivotagg = sel.Item(0)   ' Display the value   MsgBox "The cell you double-clicked has a value of '" & pivotagg.Value & "'.", vbInformation, "Value of Cell"      ' Get variables from the cell   sTotal = pivotagg.Total.Caption   sColName = pivotagg.Cell.ColumnMember.Caption   sRowName = pivotagg.Cell.RowMember.Caption      ' Display the row and column name   sMsg = "The value is " & sTotal & " by " & sRowName & " by " & sColName   MsgBox sMsg, vbInformation, "Value Info"  End IfEnd Sub					
 6. Maak nu een voorbeelddatabase met Microsoft Access. Start Access en kies Lege Access-database. Sla het bestand op met de naam c:\pivottest.mdb. Dubbelklik op Tabel maken in ontwerpweergave. Voer de volgende gegevens in:

  Veldnaam:Gegevenstype:
  ArtikelTekst
  CategorieTekst
  PrijsNumeriek
 7. Sluit het venster en sla de wijzigingen op als Tabel1. Klik op Nee als wordt gevraagd of u een primaire sleutel wilt instellen. Dubbelklik op Tabel1 en voer de volgende gegevens in:

  Artikel CategoriePrijs
  SpijkersGereedschap5
  ShirtKleding23
  HamerGereedschap16
  BroodVoedsel5
  BroekKleding31
  DrankVoedsel2
 8. Sluit Access af om het bestand op te slaan.
 9. Druk op F5 om het project uit te voeren. De draaitabel moet vervolgens worden gevuld. Dubbelklik in een cel met gegevens om de waarde van de cel weer te geven, evenals de namen van de kolom en rij.
Referenties
Ga voor meer informatie over Office Automation naar de site Office Development van Microsoft:
owc pivot table
Eigenschappen

Artikel-id: 235542 - Laatst bijgewerkt: 12/12/2005 16:13:00 - Revisie: 3.3

Microsoft Office PivotTable Component 9.0, Microsoft Office Web Components, Microsoft Office Web Components

 • kbhowto kbweb kbautomation KB235542
Feedback