Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Interne fout 2351' of 'Interne fout 2355' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL236437
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om uw systeem te beschermen.
Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.
Opmerking Een antivirusprogramma is ontworpen om uw computer beter te beveiligen tegen virussen. Download of open geen bestanden van bronnen die u niet vertrouwt, bezoek geen websites die u niet vertrouwt en open geen e-mailbijlagen wanneer uw antivirusprogramma is uitgeschakeld.

Klik voor meer informatie over computervirussen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
129972Computervirussen: beschrijving, preventie en herstel
Symptomen
Als u het Setup-programma voor Microsoft Office 2000 uitvoert of een van de programma's van Microsoft Office 2000 installeert, kunnen een of meer van de volgende foutberichten worden weergegeven:
Interne fout 2351: neem contact op met productondersteuning voor hulp.
Interne fout 2355: neem contact op met productondersteuning voor hulp.
Wanneer u op OK klikt, wordt Setup voortgezet. Wanneer Setup gereed is, wordt het besturingssysteem niet goed gestart wanneer u de computer opnieuw opstart.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als Setup er niet in slaagt om een of meer van de CAB-bestanden uit te pakken die zich bevinden op de cd van Microsoft Office 2000.

Als u een van de foutberichten ziet die worden vermeld in de sectie 'Symptomen', is mogelijk een benodigd bestand verwijderd van de vaste schijf van uw computer. In dat geval kunt u het besturingssysteem niet opnieuw opstarten.
Oplossing
Er is een groot aantal methoden om dit probleem op te lossen. Hieronder wordt aangegeven welke methoden u kunt gebruiken. Voor maximale effectiviteit is het aan te raden deze methoden uit te proberen in de aangegeven volgorde:
 • Als het bericht nog steeds wordt weergegeven:
 • Als het besturingssysteem niet correct start
 • De cd-rom van Office 2000 schoonmaken
 • Aanmelden als beheerder (alleen van toepassing op Microsoft Windows XP, Microsoft Windows NT 4.0 en Microsoft Windows 2000)
 • Alternatieve installatielocaties zoeken
 • Het cd-rom-station vertragen (alleen van toepassing op Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows ME)
 • Microsoft Internet Explorer 5 installeren (alleen van toepassing op Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4.0 Workstation)
 • Microsoft Windows Installer versie 1.2 installeren (alleen van toepassing op Windows 95, Windows 98 of Windows NT 4.0 Workstation)
 • Een 'platte kopie' maken van de inhoud van de cd
 • Service Pack 6a of hoger ophalen en installeren (alleen van toepassing op Microsoft Windows NT 4.0)
 • Antivirussoftware uitschakelen en/of verwijderen
 • Contact opnemen met Microsoft Productondersteuning

Als het bericht nog steeds wordt weergegeven:

Als het foutbericht niet van het scherm verdwijnt, houdt u de ESC-toets ingedrukt tot u een van de volgende foutberichten ziet:
Weet u zeker dat u Office Setup wilt annuleren?
Weet u zeker dat u Office Setup wilt afsluiten?
Klik op Ja om Setup af te sluiten of te annuleren. Alle wijzigingen die Setup heeft aangebracht, worden ongedaan gemaakt. Wanneer Setup gereed is, start u de computer opnieuw op en controleert u of het besturingssysteem correct start. Als het besturingssysteem niet correct start, neemt u contact op met Microsoft Product Support Services voor hulp bij het herstellen van het besturingssysteem.

Nadat u hebt gecontroleerd of het besturingssysteem correct start, gaat u door met de sectie 'Alternatieve installatielocaties zoeken'.

Als het besturingssysteem niet correct start

Als u op OK hebt geklikt en Setup hebt voltooid nadat een van de foutberichten die worden vermeld in de sectie 'Symptomen' werd weergegeven, zal het besturingssysteem mogelijk niet goed starten als u de computer opnieuw opstart. In dat geval neemt u contact op met Microsoft Product Support Services voor hulp bij het herstellen van het besturingssysteem.

Als het goed is, gaan er geen gegevens verloren als het besturingssysteem niet wordt gestart. Setup heeft geen invloed op documenten die zijn opgeslagen op de vaste schijf van de computer.

Nadat u hebt gecontroleerd of het besturingssysteem correct wordt gestart, gaat u door met de volgende stap.

De cd-rom van Office 2000 schoonmaken

Controleer of op de zilverkleurige kant van de cd-rom krassen voorkomen waardoor de cd-rom mogelijk niet door het cd-rom-station of dvd-rom-station kan worden gelezen. Als u geen krassen ziet, moet u de cd-rom wellicht schoonmaken.

Veeg hiertoe de zilverkleurige kant van de schijf voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije katoenen doek. Gebruik geen papieren doekje. Een papieren doekje kan krassen veroorzaken op het oppervlak en strepen achterlaten. Wrijf bij het reinigen van de cd-rom vanaf het midden van de schijf naar buiten. Maak geen ronddraaiende beweging.

Aanmelden als beheerder (alleen voor Windows XP, Windows NT 4.0 en Windows 2000)

Als u het besturingssysteem Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows NT 4.0 gebruikt, meldt u zich aan als Administrator (Windows 2000) of als Beheerder (Windows NT. 4.0) en probeert u Office te installeren.

Alternatieve installatielocaties zoeken

Als uw computer meer dan één cd-rom-compatibel station bevat (bijvoorbeeld een ander cd-rom-station, een dvd-rom-station of een cd-rw-station) en als een van de foutberichten die worden vermeld in de sectie 'Symptomen' wordt weergegeven, annuleert u Setup (door middel van de stappen in de sectie 'Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven') en voert u Setup uit door de cd in het alternatieve station te plaatsen. In de meeste gevallen zal het probleem niet optreden als u Setup uitvoert via het tweede station.

Als de computer is aangesloten op een netwerk, kunt u de cd van Microsoft Office 2000 mogelijk delen via het cd-rom-station van een andere computer. Als u het cd-rom-station van een andere computer kunt delen, plaatst u de cd van Microsoft Office 2000 in dat station, maakt u vanuit uw werkstation verbinding met de andere computer en voert u Setup uit.

Als de naam van de andere computer bijvoorbeeld 'server' is en het cd-rom-station gedeeld wordt als 'cdrom', gaat u als volgt te werk om Setup uit te voeren vanaf uw computer:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ \\server\cdrom\setup.exe in het vak Openen.
 2. Klik op OK.
U kunt Setup nu gewoon uitvoeren. Als dat niet zo is, gaat u verder met de volgende stap.

Het cd-rom-station vertragen (alleen Windows 95, Windows 98 of Windows ME)

Opmerking Als Microsoft Windows NT wordt uitgevoerd op uw computer, kunt u deze stap niet uitvoeren. Ga door naar de sectie 'Internet Explorer 5 installeren'.

Als u het cd-rom-station van uw computer vertraagt, treedt dit probleem mogelijk niet meer op. Ga als volgt te werk om het cd-rom-station te vertragen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Prestaties en klik op Bestandssysteem.
 3. Verplaats de schuifregelaar Grootte supplementair cache-geheugen op het tabblad Cd-rom helemaal naar links. Klik op Niet vooruit lezen in het vak Toegangstijden optimaliseren voor.
 4. Klik op het tabblad Probleemoplossing om alle selectievakjes in te schakelen behalve Alle 32-bits schijfstuurprogramma's in protected modus uitschakelen en De optie Systeem herstellen uitschakelen (alleen Windows ME).
 5. Klik op OK.
 6. Open het tabblad Apparaatbeheer.
 7. Vouw Cd-rom uit en selecteer het weergegeven cd-rom-station (als er meerdere cd-rom-stations worden weergegeven, selecteert u het cd-rom-station van waaraf u Setup uitvoert). Klik op Eigenschappen.
 8. Open het tabblad Instellingen. Als het selectievakje DMA al is ingeschakeld, schakelt u dit uit.
 9. Klik op OK, klik op Sluiten en klik op Ja om de computer opnieuw op te starten.
Nadat de computer opnieuw is opgestart, probeert u Setup opnieuw uit te voeren. Als het probleem nog steeds optreedt, annuleert u Setup en gaat u door met de volgende stap.

Microsoft Internet Explorer 5 installeren (alleen Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4.0 Workstation)

In bepaalde gevallen kunt u het probleem voorkomen door Internet Explorer 5 te installeren voordat u Microsoft Office 2000 installeert. Hiertoe plaatst u de cd van Microsoft Office 2000 in het cd-rom-station. Als Setup automatisch wordt gestart, annuleert u het programma en voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ CD-ROM:\Ie5\En\Ie5setup.exe in het vak Openen.

  In dit voorbeeld staat CD-ROM voor de stationsletter van het cd-rom-station van de computer.
 2. Klik op OK.
Nadat u Microsoft Internet Explorer 5 hebt geïnstalleerd, start u de computer opnieuw op en probeert u Setup nogmaals uit te voeren. Als het probleem nog steeds optreedt, annuleert u Setup en gaat u door met de volgende stap.

Opmerking Microsoft Windows 2000 bevat Internet Explorer 5.01. Microsoft Windows ME bevat Internet Explorer 5.5.

Windows Installer versie 1.2 installeren (alleen Windows 95, Windows 98 of Windows NT 4.0 Workstation)

Windows Installer versie 1.2 en later bevatten een update waarmee u dit probleem kunt oplossen. Werk de installatie van Windows Installer bij afhankelijk van de versie van Windows die u gebruikt.

Microsoft Windows 95 en Microsoft Windows 98

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket InstMsi.exe nu downloaden.
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

Opmerking U hoeft Windows ME niet bij te werken voor dit probleem omdat in dit besturingssysteem Windows Installer versie 1.2 is opgenomen.

Microsoft Windows NT 4.0

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket InstMsi.exe nu downloaden.
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Microsoft Windows 2000

Opmerking Voor Windows 2000 is dit probleem opgelost in Windows 2000 Service Pack 2.

Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack voor Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003

Opmerking Windows XP en Windows Server 2003 bevatten Windows Installer versie 2.0 en hoeven niet te worden bijgewerkt voor dit probleem.

Nadat u Windows Installer hebt bijgewerkt, start u de computer opnieuw op en probeert u Setup nogmaals uit te voeren. Als het probleem nog steeds optreedt, annuleert u Setup en gaat u door met de volgende stap.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
296742Interne fout 2351 en 2355 wanneer u software vanaf cd-rom installeert

Een 'platte kopie' maken van de inhoud van de cd

U kunt een 'platte kopie' maken van de inhoud van een cd-rom door een map op de vaste schijf van de computer te maken en de gehele cd-rom daar naartoe te kopiëren. Hierna start u de computer op in de Veilige modus (Windows 95 of Windows 2000) of start u de computer selectief op (gebruik het programma Systeeminfo in Windows 98 en Windows ME).

Opmerking Als u een 'platte kopie' van de inhoud van een cd maakt en gebruikt, moet er voldoende schijfruimte op de vaste schijf van de computer zijn om de installatie van Microsoft Office 2000 te voltooien.
 1. Maak met Windows Verkenner een map op de vaste schijf van de computer. Als er meerdere vaste schijven beschikbaar zijn, gebruikt u een vaste schijf waarop u Microsoft Office 2000 niet gaat installeren. Als u bijvoorbeeld drie vaste schijven hebt (C:, D: en E:) en u wilt Microsoft Office 2000 installeren op station C, maakt u de map op station D of station E.

  Opmerking U hebt maximaal 630 MB aan vrije ruimte nodig op de vaste schijf waarop u de map maakt, afhankelijk van de cd-rom die u kopieert.
 2. Kopieer vanuit Windows Verkenner de gehele inhoud van de cd van Microsoft Office 2000 naar de map die u in stap 1 hebt gemaakt.
Nadat u alle bestanden hebt gekopieerd, gebruikt u de voor uw besturingssysteem van toepassing zijnde methode.

Windows 95 of Windows 2000

Start de computer opnieuw op in de Veilige modus (druk op F5 als het bericht wordt weergegeven dat Windows 95 wordt gestart of druk op F8 als Windows 2000 wordt gestart).

Windows 98

Gebruik het hulpprogramma voor systeemconfiguratie als volgt:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie en klik op Selectief. Schakel de volgende selectievakjes onder Selectief uit:
  Bestand Config.sys laden
  Bestand Autoexec.bat laden
  Bestand Winstart.bat laden
  Bestand System.ini laden
  Bestand Win.ini laden
  Onderdelen van groep Opstarten laden
  Opmerking Mogelijk zijn een of meer van deze selectievakjes niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de bestanden die op uw computer beschikbaar zijn.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Windows Millennium Edition (ME)

Gebruik het hulpprogramma voor systeemconfiguratie als volgt:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie en klik op Selectief. Schakel de volgende selectievakjes onder Selectief uit:
  Het System.ini-bestand verwerken
  Bestand Win.ini laden
  Statische VxD's laden
  Onderdelen van groep Opstarten laden
  Omgevingsvariabelen laden
  Opmerking Mogelijk zijn een of meer van deze selectievakjes niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van de bestanden die op uw computer beschikbaar zijn.
 4. Klik op het tabblad Opstarten zodat dit tabblad naar de voorgrond komt en schakel het selectievakje *StateMgr in.
 5. Klik op het tabblad Statische VxDs. Statische VxD's zijn 'apparaten' die worden geladen vanuit het register, maar die in werkelijkheid geen apparaten zijn. Windows voegt enkele van deze 'apparaten' toe, maar ook toepassingen van andere bedrijven kunnen VxD's toevoegen. Een aantal antivirusprogramma's laden VxD's op deze manier zodat ze niet volledig kunnen worden uitgeschakeld. Schakel de selectievakjes voor alle VxD's van andere bedrijven uit.
 6. Klik op OK.
 7. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Service Pack 6a of hoger ophalen en installeren (alleen Microsoft Windows NT 4.0)

Opmerking Deze stap is alleen van toepassing als uw computer werkt met Windows NT 4.0.

Als u Setup uitvoert op een computer met Windows NT 4.0, moet u wellicht Service Pack 6a (of hoger) voor Windows NT 4.0 ophalen en installeren. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website: Nadat u het servicepack hebt gedownload en geïnstalleerd, start u de computer opnieuw op en voert u Setup nogmaals uit. Als het probleem nog steeds optreedt, annuleert u Setup en gaat u door met de volgende stap.

Antivirussoftware uitschakelen en/of verwijderen

Het probleem treedt mogelijk op doordat u antivirussoftware uitvoert. Als er antivirussoftware op de computer is geïnstalleerd, moet u deze wellicht uitschakelen of zelfs verwijderen voordat u Microsoft Office 2000 kunt installeren. Raadpleeg de documentatie bij de antivirussoftware voor instructies of neem contact op met de leverancier van de software.

Voer Setup uit nadat u de antivirussoftware hebt uitgeschakeld of verwijderd. Als het probleem nog steeds optreedt, annuleert u Setup en gaat u door met de volgende stap.

Opmerking Nadat u deze stap hebt uitgevoerd, kunt u de antivirussoftware weer inschakelen of opnieuw installeren. Microsoft hanteert een procedure die garandeert dat alle software van Microsoft virusvrij is. Microsoft Office 2000 wordt alleen op cd-rom verkocht en kan derhalve niet door virussen worden geïnfecteerd.

Contact opnemen met Microsoft Productondersteuning

Als u alle voorgaande stappen hebt doorlopen en er nog steeds niet in slaagt een onderdeel van Microsoft Office 2000 te installeren, neemt u contact op met Microsoft Product Support Services. Als u belt, zorgt u dat u de volgende informatie bij de hand hebt:
 • Het merk en model van uw computer.
 • Het merk en model van de cd-rom-station(s).
 • Hoe de cd's van Microsoft Office 2000 zijn geleverd: via een leverancier, bij aanschaf van de computer, enzovoort.
 • Geef aan of Internet Explorer 5 met succes is geïnstalleerd.
 • Geef aan of u schijfcompressiesoftware op de computer gebruikt, zoals DriveSpace.
 • Geef aan wat voor antivirusprogramma's u op de computer hebt geïnstalleerd.
 • Het merk van de CPU in de computer (Intel, AMD, Cyrix, enzovoort).
Referenties
Meer artikelen over het oplossen van specifieke fouten in Office Setup: Meer artikelen met algemene informatie over het oplossen van fouten in Office:
OFF2000 2351/2355Error reboot 2351 2355
Eigenschappen

Artikel-id: 236437 - Laatst bijgewerkt: 02/06/2014 22:01:48 - Revisie: 6.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbstartprogram kbdta kberrmsg kbprb kbsetup xlwinsetup KB236437
Feedback