Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Microsoft Loopback-adapter installeren in Windows 2000

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL236869
Samenvatting
De Microsoft Loopback-adapter is een hulpprogramma voor het uitvoeren van tests in een virtueel netwerk waar toegang tot een netwerk niet mogelijk is. De Loopback-adapter is bovendien onmisbaar als er conflicten zijn met een netwerkadapter of een netwerkadapterstuurprogramma. Netwerkclients, protocollen, enzovoort, kunnen worden verbonden aan de Loopback-adapter. Bovendien kan het netwerkadapterstuurprogramma of de netwerkadapter op een later tijdstip worden geïnstalleerd, waarbij de netwerkconfiguratiegegevens blijven behouden. De Loopback-adapter kan ook worden geïnstalleerd tijdens een installatie zonder toezicht.

Terug naar begin

Handmatige installatie

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Hardware.
 2. Klik op Problemen met apparaat oplossen of een apparaat toevoegen en klik op Volgende.
 3. Klik op Een nieuw apparaat toevoegen en klik op Volgende.
 4. Klik op Nee, ik wil de hardware zelf uit een lijst selecteren en klik op Volgende.
 5. Klik op Netwerkadapters en klik op Volgende.
 6. Klik op Microsoft in het vak Fabrikanten.
 7. Klik op Microsoft Loopback-adapter in het vak Netwerkadapter en klik op Volgende.
 8. Klik op Voltooien.
Nadat de adapter met succes is geïnstalleerd, kunt u de opties handmatig instellen, net zoals bij andere adapters. Als de TCP/IP-eigenschappen zijn geconfigureerd voor gebruik van DHCP (de standaardinstelling), zal de adapter uiteindelijk een autonet-adres (169.254.x.x/16) gaan gebruiken omdat de adapter niet daadwerkelijk met een fysiek apparaat is verbonden.

Terug naar begin

Installatie zonder toezicht

Wijzig het bestand Unattend.txt aan de hand van het volgende voorbeeld om de Microsoft Loopback-adapter te installeren:
[NetAdapters]Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01]InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback AdapterConnectionName = "MS Loopback Adapter"[NetProtocols]MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP; TCP/IP-parameters; Gebruik parameterwaarden die geschikt zijn voor uw netwerk[Params.MS_TCPIP]AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01DNS=yesDNSSuffixSearchOrder=mycorp.comEnableLMHosts=No; TCP/IP-parameters voor bepaalde adapter; Gebruik parameterwaarden die geschikt zijn voor uw netwerk[params.TCPIP.Adapter01]SpecificTo=Adapter01DNSDomain=mycorp.comDNSServerSearchOrder=192.168.5.251WINS=noDHCP=noIPAddress=192.168.5.10SubnetMask=255.255.255.0DefaultGateway=192.168.5.254				


Terug naar begin
Loopback Adapter
Eigenschappen

Artikel-id: 236869 - Laatst bijgewerkt: 01/24/2006 16:09:50 - Revisie: 3.1

 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB236869
Feedback