Access 2000: Dagelijkse uren berekenen op basis van in- en uitkloktijden

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.mdb) en een Microsoft Access-project (.adp).

Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe dagelijks gewerkte uren worden berekend, onafhankelijk van het aantal keren dat een werknemer in- of uitklokt.
Meer informatie
Voer de volgende stappen uit om een voorbeelddatabase te maken waarin het totale aantal uren wordt berekend dat een werknemer op een bepaalde dag heeft gewerkt:
 1. Maak een nieuwe database en voeg daar de volgende tabellen aan toe:
    Tabel: Employees  ----------------------------  Veldnaam: EmpID  Type: AutoNummering  Veldgrootte: Long Integer  Index: Ja (geen dubbele)  Veldnaam: EmpName  Type: Tekst  Veldgrootte: 50  Index: Nee  Tabeleigenschappen: Employees  -------------------------------  PrimaryKey: EmpID  Tabel: EmpDates  ----------------------------  Veldnaam: DateID  Type: AutoNummering  Veldgrootte: Long Integer  Index: Ja (geen dubbele)  Veldnaam: MyDate  Type: Datum/tijd  Notatie: Korte datumnotatie  Index: Nee  Veldnaam: EmpID  Gegevenstype: Number  Veldgrootte: Long Integer  Index: Nee  Tabeleigenschappen: EmpDates  -------------------------------  PrimaryKey: DateID  Tabel: EmpTimes  ----------------------------  Veldnaam: TimeID  Type: AutoNummering  Veldgrootte: Long Integer  Index: Ja (geen dubbele)  Veldnaam: TimeIn  Type: Datum/tijd  Notatie: Middellange tijdnotatie  Invoermasker: 09:00\ >LL;0;_  Index: Nee  Veldnaam: TimeOut  Datumtype: Datum/tijd  Notatie: Middellange tijdnotatie  Invoermasker: 09:00\ >LL;0;_  Index: Nee  Veldnaam: DateID  Datumtype: Number  Veldgrootte: Long Integer  Index: Nee  Tabeleigenschappen: EmpTimes  -------------------------------  PrimaryKey: TimeID					
 2. Maak de volgende twee relaties

  1. Employees naar EmpDates (Een-op-veel) op EmpIDEmpDates naar EmpTimes (Een-op-veel) op DateID
  2. EmpDates naar EmpTimes (Een-op-veel) op DateID

  en schakel de volgende opties in voor deze relaties:
  • Referentiële integriteit afdwingen
  • Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken
  • Gerelateerde records trapsgewijs verwijderen

 3. Maak een nieuwe query, voeg de volgende SQL-instructie toe als bron voor de query en sla de query op als qryTimes:
  SELECT TimeID, TimeIn, TimeOut, DateID, DateDiff("n",[TimeIn],[TimeOut]) AS CalcTime FROM EmpTimes;
 4. Maak drie nieuwe formulieren op basis van de volgende gegevens:
    Formulier: frmEmployees  -----------------------  Bijschrift (Caption): Werknemers  Recordbron (RecordSource): Employees   Tekstvak   --------------------   Naam: txtEmpID   Besturingselementbron (ControlSource): EmpID   Ingeschakeld: Nee   Tekstvak   ----------------------   Naam: txtEmpName   Besturingselementbron (ControlSource): EmpName  Formulier: frmDates  ----------------------  Bijschrift (Caption): Datums  Recordbron (RecordSource): EmpDates   Tekstvak   ---------------------   Naam: txtMyDate   Besturingselementbron (ControlSource): MyDate   Tekstvak   ---------------------   Naam: txtDateID   Besturingselementbron (ControlSource): DateID   Zichtbaar: Nee   Tekstvak   -------------------   Naam: txtTotalHours   OPMERKING: in de volgende voorbeeldexpressie wordt een onderstrepingsteken (_)   aan het einde van de regel gebruikt als regelvoortzettingsteken.   Verwijder het onderstrepingsteken aan het einde van de regel wanneer u   deze expressie opnieuw maakt.    ControlSource: =[Forms]![frmEmployees]![Dates Subform]._           [Form]![Times Subform].[Form]![txtTotTime]  Formulier: frmTimes  -----------------------  Bijschrift (Caption): Tijden  Recordbron (RecordSource): qryTimes  Standaardweergave: Gegevensblad   Tekstvak   ---------------------   Naam: txtTimeIn   Besturingselementbron (ControlSource): TimeIn   Tekstvak   ----------------------   Naam: txtTimeOut   Besturingselementbron (ControlSource): TimeOut   Tekstvak   -----------------------------------------------------------------   Naam: txtCalcTime   ControlSource: =Int([CalcTime]/60) & ":" & Int([CalcTime] Mod 60)   Tekstvak   ------------------------------------------------------------------   Naam: txtTotTime   ControlSource: =Int(Sum([CalcTime])/60) & ":" & Int(Sum([CalcTime]) Mod 60)					
 5. Open het formulier frmDates in de ontwerpweergave en sleep het formulier frmTimes vanuit het databasevenster naar de sectie Details van het formulier frmDates.
 6. Stel de eigenschap Naam van het subformulierobject in op Subformulier Times, sla het formulier op en sluit het.
 7. Open het formulier frmEmployees in de ontwerpweergave en sleep het formulier frmDates vanuit het databasevenster naar de sectie Details van het formulier frmEmployees.
 8. Stel de eigenschap Naam van het subformulierobject in op Subformulier Dates.

Het voorbeeld testen:

 1. Dubbelklik op het formulier frmEmployees.
 2. Typ Jan Gebruiker in het vak EmpName.
 3. Voer 2-1-2001 in het vak MyDate in.
 4. Voer 09:00 in het vak TimeIn in.
 5. Voer 12:00 in het vak TimeOut in.
 6. Druk op TAB totdat de focus is ingesteld op een nieuwe rij in het vak TimeIn en voer 01:00 in.
 7. Voer 18:00 in het vak TimeOut in.
 8. Klik in het menu Records op Record opslaan. U ziet dat de totale tijd per rij wordt weergegeven in het subformulier Times en dat de som van deze rijen wordt weergegeven in het subformulier Dates.
inf
Eigenschappen

Artikel-id: 237958 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 15:18:51 - Revisie: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB237958
Feedback