Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen met het afsluiten van Windows 98 Tweede editie

Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen met het afsluiten en opnieuw opstarten van Windows 98 Tweede editie (en niet Microsoft Windows 98) oplost. Voor meer informatie over het oplossen van problemen met het afsluiten van Windows 98 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
202633 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
Meer informatie
Wanneer Windows 98 Tweede editie niet goed wordt afgesloten, lijkt het of het besturingssysteem enkele minuten niet reageert (vastloopt) terwijl het volgende bericht op het scherm wordt weergegeven:
De computer wordt afgesloten
Er kan ook een leeg scherm met een knipperende cursor worden weergegeven of de computer wordt opnieuw opgestart in plaats van afgesloten.

Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie

Microsoft heeft het Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie uitgebracht dat betrekking heeft op problemen met het afsluiten op computers met bepaalde hardware- en softwareconfiguraties waarop Windows 98 Tweede editie wordt uitgevoerd. Deze problemen zijn onder andere het opnieuw opstarten van computers bij het afsluiten en het vastlopen van computers tijdens het afsluiten.

U wordt aangeraden de stappen voor probleemoplossing te volgen die in dit artikel worden beschreven. Als zich nog steeds afsluitproblemen voordoen na het opvolgen van de in dit artikel beschreven stappen, raadt Microsoft u aan deze update toe te passen. Voor meer informatie over het verkrijgen van het Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
239887 Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie
Opmerking Nadat u het Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie hebt toegepast, wordt de optie Snel afsluiten uitschakelen niet meer weergegeven op het tabblad Geavanceerd in Msconfig.exe.

Terug naar begin

Probleemoplossing

Voor informatie over het oplossen van afsluitproblemen in Windows 98 Tweede editie raadpleegt u het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
202633 Problemen met het afsluiten van Windows 98 oplossen
Terug naar begin

Veel voorkomende oorzaken van afsluitproblemen

Afsluitproblemen in Windows 98 Tweede editie kunnen diverse oorzaken hebben:
 • De registersleutel voor snel afsluiten is ingeschakeld.
 • Het geluidsbestand voor Windows afsluiten is beschadigd.
 • Een programma of TSR-programma (Terminate-and-Stay-Resident) wordt niet goed afgesloten.
 • Er is een incompatibel, beschadigd of conflicterend apparaatstuurprogramma geladen.
 • Er is een incompatibele APM- (Advanced Power Management) of ACPI-instelling (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Er is een incompatibele BIOS-configuratie-instelling (Basic Input/Output System).
 • De computer bevat onjuist geconfigureerde of beschadigde hardware.
 • Er is een videoadapter waaraan geen IRQ is toegewezen in real-modus.
Opmerking Windows 98 Tweede editie bevat de meest recente updates voor ACPI, OnNow en APM. Bovendien is de code voor snel afsluiten, die geïmplementeerd was in de eerste versie van Windows 98, verwijderd om deze nieuwe functies te kunnen ondersteunen.

Hoewel Windows 98 Tweede editie veel nieuwe hardwarestuurprogramma's bevat, is het helaas niet alle fabrikanten gelukt hun stuurprogramma's op tijd bij te werken. Als gevolg hiervan moet u voor uw bestaande computer of voor bepaalde apparaten een bijgewerkt BIOS of bijgewerkte stuurprogramma's installeren, zodat Windows 98 Tweede editie volledig wordt ondersteund.

Terug naar begin

Bekende problemen

IRQ-besturing

Met deze optie kunnen verschillende PCI-apparaten dezelfde IRQ (Interrupt Request Line) delen. Als het BIOS niet volledig compatibel is, kan deze optie ervoor zorgen dat de computer niet goed wordt afgesloten, zelfs als twee of meer apparaten niet dezelfde IRQ delen. Ga als volgt te werk om IRQ-besturing voor de PCI-bus uit te schakelen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Apparaatbeheer en klik op Systeemapparaten.
 3. Dubbelklik op PCI-bus en schakel het selectievakje IRQ-besturing gebruiken op het tabblad IRQ-besturing uit.
 4. Klik op OK, klik nogmaals op OK en start de computer opnieuw op.
 5. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, sluit u de computer weer af.
Als de computer goed wordt afgesloten, moet u de BIOS-configuratie wijzigen of het BIOS bijwerken. Neem contact op met de fabrikant van het BIOS voor meer informatie.

Resume on Ring and LAN

Door de functie 'Resume on Ring and LAN' in het BIOS van de computer uit te schakelen, kunnen sommige afsluitproblemen worden opgelost. Neem contact op met de fabrikant van de computer of het BIOS voor meer informatie.

Plug en Play-BIOS

In sommige gevallen communiceren het BIOS en Windows tijdens het afsluiten niet goed met de computerhardware. U kunt Windows 98 Tweede editie configureren om de aanwezigheid van een Plug en Play-BIOS te negeren en rechtstreeks met de hardware te communiceren.

Opmerking Gebruik deze methode alleen voor testdoeleinden. Als u het Plug en Play-BIOS uitgeschakeld laat, functioneert sommige hardware mogelijk niet meer.

Ga als volgt te werk om Windows te configureren om geen Plug en Play-BIOS te gebruiken:
 1. Start de computer opnieuw op en houd CTRL ingedrukt totdat het menu Opstarten van Windows 98 wordt weergegeven.
 2. Kies Alleen MS-DOS-prompt.
 3. Typ de volgende regel bij de opdrachtprompt:
  cd \windows\system
 4. Wijzig de naam van het bestand Bios.vxd in Bios.oud.
 5. Start de computer opnieuw op.
 6. Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u Windows af.
Als de computer goed wordt afgesloten, is het systeem-BIOS waarschijnlijk de oorzaak van de afsluitproblemen. Neem contact op met de fabrikant van het moederbord of het BIOS voor een mogelijke update.

Voor meer informatie over het BIOS van de computer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
299697 General Computer Basic Input/Output System Overview

NVRAM/ESCD

Er zijn specifieke instellingen voor de manier waarop het BIOS en Windows samenwerken tijdens het opstarten en afsluiten. Als u dat wilt controleren, schakelt u de functie NVRAM/ESCD updates uit om vast te stellen of daarmee het afsluitprobleem wordt opgelost. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Apparaatbeheer en dubbelklik op Systeemapparaten.
 3. Klik op Plug en Play-BIOS en schakel het selectievakje Bijwerken NVRAM/ESCD uitschakelen op het tabblad Instellingen in.
 4. Klik op OK, klik nogmaals op OK en start de computer opnieuw op.
 5. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, sluit u de computer weer af.

De registersleutel voor snel afsluiten is ingeschakeld

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Het hulpprogramma Microsoft Systeeminfo bevat een optie waarmee Snel afsluiten kan worden uitgeschakeld. Als deze optie niet is ingesteld in Windows 98 Tweede editie, wordt de computer mogelijk opnieuw opgestart in plaats van afgesloten. Als u dit probleem wilt oplossen, wijzigt u in de volgende registersleutel de gegevenswaarde FastReboot van 1 in 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
Opmerking Nadat u het Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie hebt toegepast, wordt de optie Snel afsluiten uitschakelen niet meer weergegeven op het tabblad Geavanceerd in Msconfig.exe.

Antivirusprogramma

Als u een antivirusprogramma hebt geïnstalleerd dat zodanig is geconfigureerd dat het diskettestation wordt gescand wanneer u de computer afsluit, reageert de computer mogelijk niet meer. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
231666 Een antivirusprogramma heeft tot gevolg dat de computer niet meer reageert bij het afsluiten

Het bestand Configmg.vxd vervangen

Het is bekend dat sommige klanten van Microsoft de Windows 98 Tweede editie-versie van het bestand Configmg.vxd hebben vervangen door de Windows 98-versie om afsluitproblemen te verhelpen. Microsoft raadt u ten zeerste af om dat te doen. Dit is een niet-geteste werkwijze die foutberichten, CPI-fouten en hardwarestoringen tot gevolg kan hebben. Het Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie detecteert of de juiste versie van het bestand Configmg.vxd is geïnstalleerd en vervangt een eerdere versie door de Windows 98 Tweede editie-versie.

Terug naar begin

Functies die tijdens het afsluiten worden uitgevoerd

In Windows 98 Tweede editie worden tijdens het afsluiten veel functies uitgevoerd, waaronder:
 • Voltooien van alle functies die naar schijf schrijven.
 • Leegmaken van de schijfcache.
 • Uitvoeren van de code voor Windows afsluiten om alle actieve programma's af te sluiten.
 • Alle protected-modus stuurprogramma's overzetten in real-modus.
Terug naar begin

Als uw probleem met afsluiten niet wordt beschreven in dit artikel, gaat u naar de volgende Microsoft-website voor meer artikelen over het afsluiten van Windows 98:
w98shutdown kbtshoot
Eigenschappen

Artikel-id: 238096 - Laatst bijgewerkt: 05/12/2007 08:23:01 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows 98 Tweede editie

 • kbenv kbfaq kbinfo KB238096
Feedback
&t=">