Verschillen tussen handmatig en snel herstellen in Windows

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL238359
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Windows bevat twee herstelmethoden: Handmatig herstellen of Snel herstellen.

Als u deze opties wilt bekijken, start u de computer op vanaf de installatiemedia voor Windows en drukt u op R. Hierna drukt u nogmaals op R om de herstelprocedure te starten. De volgende opties worden weergegeven:
  • Handmatig herstellen: Druk op M om een lijst met herstelopties weer te geven.
  • Snel herstellen: Druk op F om alle herstelopties uit te voeren.
Dankzij deze twee herstelmethoden kunt u verschillende hersteltaken uitvoeren.
Meer informatie
BELANGRIJK: als u een domeincontroller handmatig of snel wilt herstellen, moet u eerst precies weten hoe u een reservekopie maakt van de Active Directory-database. Als u de herstelopties uitvoert op een domeincontroller voor Windows 2000 Server, loopt u het risico dat de Active directory-database in \WINNT\NTDS\ntds.dit wordt overschreven.

Het bestand Ntds.dit bevat uw Active Directory, inclusief de gebruikersaccounts.

Handmatig herstellen

Bij de optie Handmatig herstellen hebt u de volgende mogelijkheden:
[X]  Opstartomgeving inspecteren[X]  Windows-systeembestanden controleren[X]  Opstartsector inspecteren     Doorgaan <geselecteerde taken uitvoeren>				

Opstartomgeving inspecteren

Met deze optie wordt het ARC-pad in het bestand boot.ini gecontroleerd en wordt er gezocht naar een pad naar de Windows-opstartpartitie en de map %SystemRoot%. Het bestand Setup.log op de hersteldiskette wordt gebruikt om de volgende waarden in te lezen:
[Paths]
TargetDirectory = "\WINNT"
TargetDevice = "\Device\Harddisk1\Partition1"
SystemPartitionDirectory = "\"
SystemPartition = "\Device\Harddisk1\Partition1"
Als het bestand Boot.ini ontbreekt, wordt een nieuw bestand gemaakt met een geldig ARC-pad. Als het bestand Boot.ini bestaat, wordt het ARC-pad gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt.

Windows-systeembestanden controleren

Als u deze optie selecteert, wordt elk bestand in de systeem-/opstartpartitie van Windows gecontroleerd op fouten. Verder worden de bestanden vergeleken met de oorspronkelijke installatiebestanden. In de controle zijn de bestanden Ntldr, Ntdetect.com, Arcsetup.exe en Arcldr.exe opgenomen. Deze bestanden worden gebruikt voor het opstarten van verschillende computers. Het optionele bestand Ntbootdd.sys wordt nooit gecontroleerd. Tijdens de controle wordt het bestand Setup.log gebruikt om de CRC-waarden (cyclische redundantiecontrole) van elk bestand te vergelijken. Als er bestanden ontbreken of beschadigd zijn, kunt u het bestand vervangen of de fout negeren. Als u het bestand wilt vervangen, hebt u de cd-rom met de installatiebestanden van Windows nodig, of een OEM-diskette met de juiste stuurbestanden.

Opstartsector inspecteren

Met deze optie wordt de opstartsector van de actieve systeempartitie hersteld. Bovendien wordt de laadfunctie voor de opstartsector opnieuw geïnstalleerd. Als de partitie gebruikmaakt van het FAT- of FAT32-bestandssysteem en een niet-Windows-opstartsector heeft, wordt bij deze hersteloptie ook een nieuw Bootsect.dos-bestand gemaakt voor dual booting met MS-DOS, Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows 98 (als deze besturingssystemen voorheen beschikbaar waren). Als u bovendien de optie Opstartomgeving inspecteren hebt geselecteerd en er een nieuw Bootsect.dos-bestand is gemaakt, worden tijdens de herstelprocedure de volgende gegevens toegevoegd aan het bestand Boot.ini:
C:\="Microsoft Windows"
Let op: bij handmatig herstellen kunnen de Windows-registerbestanden niet worden hersteld.

Snel herstellen

Bij de optie Snel herstellen worden dezelfde hersteltaken uitgevoerd als bij de optie Handmatig herstellen. Er verschijnt echter geen keuzemenu. Bij de optie Snel herstellen wordt bovendien elk Windows-registerbestand geladen (SAM, SECURITY, SYSTEM en SOFTWARE). Als een registerbestand is beschadigd of niet kan worden geladen, wordt het ontbrekende of beschadigde registerbestand gekopieerd uit de map SystemRoot\Repair naar de map SystemRoot\System32\Config.

Aangezien registerbestanden met de optie Snel herstellen kunnen worden vervangen door bestanden uit de map SystemRoot\Repair, is het mogelijk dat delen van de configuratie van het besturingssysteem worden teruggezet naar de situatie ten tijde van de eerste installatie van Windows. Als dat het geval is, moet u de meest recente back-up van de 'systeemstatus' terugzetten of via de herstelconsole handmatig een recentere versie van de registerbestanden kopiëren uit de map SystemRoot\Repair\Regback naar de map SystemRoot\System32\Config. De bestanden in de map Regback dateren van de laatste keer dat u een hersteldiskette hebt gemaakt. Kies de optie waarbij tevens een reservekopie van de registerbestanden wordt gemaakt in de map met de herstelbestanden.

Algemene informatie

Bij zowel de handmatige als de snelle herstelprocedure wordt eerst de systeem-/opstartpartitie gecontroleerd. Als er zich problemen voordoen bij het bestandssysteem en deze problemen worden tijdens dit gedeelte van het herstelproces gecorrigeerd, moet u de computer opnieuw opstarten en het herstelproces nogmaals starten om de herstelbewerkingen uit te voeren.

De bestanden SystemRoot\System32\Config.nt of Autoexec.nt worden met geen van beide herstelopties vervangen. Hoewel deze bestanden zich op de hersteldiskette bevinden, worden ze niet gecontroleerd of vervangen tijdens herstelbewerkingen.

Bij computers zonder een lokaal cd-rom-station, bijvoorbeeld als Windows is geïnstalleerd via een installatie op afstand (RIS), kunt u systeembestanden herstellen met een van de methoden zoals beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
164471 Systeembestanden vervangen met een aangepaste hersteldiskette
229716 Beschrijving van de herstelconsole van Windows 2000
quick erd c218 0xc0000218 0xc218
Eigenschappen

Artikel-id: 238359 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 15:23:29 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB238359
Feedback