PRB: Foutbericht 'Onbekende database-indeling' wanneer u een upgrade naar Access 2000 of 2002 uitvoert

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL238401
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u toegang probeert te krijgen tot een Access 2000- of een Access 2002-database, treedt een van de volgende fouten op in het Visual Basic-programma:

Als u Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) (of ADO-gegevensbesturing) gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Runtimefout -2147467259 Onbekende database-indeling XXX
Als u Data Access Objects (DAO) (of de algemene DAO-gegevensbesturing) gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Runtimefout 3343 Onbekende database-indeling XXX
Oorzaak
Access 2000 en Access 2002 gebruiken de Jet 4.0-engine. Deze engine maakt databasebestanden met de indeling Jet 4.0. Deze indeling wordt niet herkend door Jet 3.5-componenten.
 • Als u met ADO werkt, treedt fout -2147467259 op wanneer u via de provider Microsoft.Jet.OLEDB.3.51 verbinding probeert te maken met een Access 2000- of Access 2002-database.
 • Als u met DAO werkt, treedt fout 3343 op wanneer u de objectbibliotheek Microsoft DAO 3.51 gebruikt.
 • De generieke gegevensbesturing van DAO werkt niet in combinatie met Access 2000- of Access 2002-databases en resulteert altijd in fout 3343, tenzij u deze gebruikt volgens de aanwijzingen in de sectie 'Oplossing' van dit artikel. Aangezien deze besturing gebaseerd is op Jet 3.51, worden alleen databases in Jet 3.51-indeling (of in een eerdere indeling) herkend.
Oplossing
U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
 • Installeer Visual Studio Service Pack 4 of hoger. (Als u gegevensbesturing gebruikt, wijzigt u de eigenschap Verbinden in Access 2000.)
 • Voor ADO (of ADO-gegevensbesturing): gebruik de provider Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
 • Voor DAO: voeg een verwijzing toe naar de Microsoft-objectbibliotheek DAO 3.6.
 • Als u de generieke gegevensbesturing gebruikt, moet u een DAO 3.6-recordset openen. Wijs deze recordset toe aan de bron van de gegevensbesturing. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  Option ExplicitPrivate daoDB36 As DatabasePrivate rs As DAO.RecordsetDim sPath As StringPrivate Sub Form_Load()sPath = _"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb"Set daoDB36 = DBEngine(0).OpenDatabase(sPath)Set rs = daoDB36.OpenRecordset("Customers")Set Data1.Recordset = rsEnd Sub					
 • Dit probleem is verholpen in Visual Basic Service Pack 4. Voor de eigenschap Connect is een nieuwe waarde toegevoegd (Access 2000). Door deze waarde is de DAO-gegevensbesturing in staat om Access 2000-databases te openen.
Status
In Visual Studio 6.0 Service Pack 4 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.Als u meer informatie wilt over service packs voor Visual Studio, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
194022 Info: Visual Studio 6.0 Service Packs: wat, waar, waarom

194295 Procedure: Uitzoeken of er een service pack voor Visual Studio is geïnstalleerd
U kunt het laatste service pack voor Visual Studio downloaden van de volgende Microsoft-website:
Referenties
Als u meer informatie wilt over Jet 4.0, raadpleegt u de documentatie bij Access 2000.

Als u meer informatie wilt over ADO en DAO, raadpleegt u de documentatie bij Visual Basic.

Als u meer informatie wilt over de fout 'Onbekende database-indeling', doorzoekt u de MSDN-bibliotheek van Visual Basic aan de hand van deze fout.
error message -2147467259 3343
Eigenschappen

Artikel-id: 238401 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 15:24:25 - Revisie: 3.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6

 • kbnosurvey kbarchive kbtophit kbjet kbprb kbctrl kbpubtypekc kbmsccsearch KB238401
Feedback