Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het meest recente servicepack voor de Microsoft Jet 4.0 database-engine ophalen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het versieniveau kunt vaststellen van de huidige Microsoft Jet 4.0 Database Engine. Dit artikel bevat informatie over het downloaden en installeren van het laatste servicepack voor de Jet 4.0 Database Engine, een overzicht van de bestanden die in het laatste servicepack en de beveiligingsbulletins van Jet zijn opgenomen en de geschiedenis van de servicepacks voor Jet 4.0.

Belangrijk U moet de meest recente Jet-update installeren om de prestaties van de Jet-database op niveau te houden. Als u meer informatie wilt over andere aanbevelingen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
303528 Procedure: Een Jet 4.0-database in optimale conditie houden
Meer informatie

Het huidige versieniveau van Jet 4.0 vaststellen

Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van Jet 4.0 op uw computer is geïnstalleerd:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Zoekresultaten op Alle bestanden en mappen onder Zoekassistent.
 3. Typ in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam de naam msjet40.dll en klik op Zoeken.
 4. Klik in de lijst met bestanden met de rechtermuisknop op het bestand Msjet40.dll in de map Windows\System32 of Windows\System en klik op Eigenschappen.
 5. Open het tabblad Versie en bepaal met behulp van de volgende tabel het huidige servicepack-niveau van Jet 4.0:
Versie van msjet40.dllVersieniveau van Jet 4.0
4.0.2927.4Service Pack 3 (SP3)
4.0.3714.7Service Pack 4 (SP4)
4.0.4431.1 of 4.0.4431.3Service Pack 5 (SP5)
4.0.6218.0Service Pack 6 (SP6)
4.0.6807.0Service Pack 6 (SP6) wordt alleen geleverd met Windows Server 2003
4.0.7328.0Service Pack 7 (SP7)
4.0.8015.0Service Pack 8 (SP8)
4.0.8618.0Windows XP SP2 en beveiligingsbulletin MS04-014
4.0.9025.0Windows Server 2003 SP1 en updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4
4.0.9505.0 Windows Server 2003 SP2
4.0.9635.0 Windows Vista
4.0.9704.0 Windows Vista SP1
Opmerking Als u werkt met een versie van Msjet40.dll die niet hierboven is vermeld, hebt u waarschijnlijk een hotfix geïnstalleerd. In dat geval gaat u terug naar de eerstvorige versie om het huidige versieniveau te bepalen.

Het meest recente servicepack voor Jet 4.0 downloaden

Er bestaan vijf versies van de download met Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8).
 • De eerste download is alleen bestemd voor computers met Windows 2000.
 • De tweede download is alleen bestemd voor computers met Windows XP.
 • De derde download is alleen bestemd voor computers met Windows Server 2003.
 • De vierde download is alleen bestemd voor computers met Windows 95, Windows 98 of Windows NT 4.0.
 • De vijfde download is alleen bestemd voor computers met Windows Millennium Edition.
Elke download bevat bijgewerkte versies van verschillende DLL-bestanden die deel uitmaken van Windows 2000 en hoger, Access 2000, Access 2002, Microsoft Office 2000 Developer, Microsoft Office XP Developer, Microsoft Visual Basic versie 6.0 en hoger en andere Microsoft-producten waarvan de Microsoft Jet 4.0 Database Engine deel uitmaakt.

Access 2002 Setup werkt uitsluitend systeembestanden bij in bepaalde versies van Windows en tot een bepaald niveau. Access 2003 Setup werkt geen enkel systeembestand bij. Daarom is het mogelijk dat u na het installeren van Access niet over de meest recente versie van de Jet 4.0 Database Engine beschikt. Met de koppelingen in dit artikel kunt u het meest recente servicepack voor de Jet 4.0 Database Engine ophalen.

Als u het meest recente servicepack voor Jet al hebt geïnstalleerd voor Access of een andere toepassing die de Jet 4.0 Database Engine gebruikt, hoeft u het laatste servicepack voor Access niet nogmaals te installeren als u een latere versie van Access installeert.

Voor computers met Windows Vista

Als u Windows Vista hebt geïnstalleerd, gebruikt u een nieuwere versie van Jet 4.0 dan de versie die is opgenomen in Jet 4.0 SP8.

Voor computers met Windows Server 2008

Als u Windows Server 2008 hebt geïnstalleerd, gebruikt u een nieuwere versie van Jet 4.0 dan de versie die is opgenomen in Jet 4.0 SP8.

Voor computers met Microsoft Windows XP

Als u Windows XP SP2 hebt geïnstalleerd, gebruikt u een nieuwere versie van Jet 4.0 dan de versie die is opgenomen in Jet 4.0 SP8. We raden u aan om het meest recente servicepack voor Windows XP te installeren. Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Als u Windows XP SP2 niet kunt installeren, kunt u WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe gebruiken om Jet 4.0 Service Pack 8 te installeren op computers met Windows XP. Klik op de volgende koppeling als u de juiste versie van Jet 4.0 Service Pack 8 wilt downloaden en installeren op computers die zijn gebaseerd op de taalversie van Windows XP die op de computer wordt gebruikt.

Voor computers met Microsoft Windows Server 2003

Als u Windows Server 2003 SP1 of een nieuwere versie hebt geïnstalleerd, gebruikt u een nieuwere versie van Jet 4.0 dan de versie die is opgenomen in Jet 4.0 SP8. We raden u aan om het meest recente servicepack voor Windows Server 2003 te installeren. Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2003, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
889100 Het nieuwste servicepack voor Windows Server 2003 ophalen
Als u Windows Server 2003 SP1 of een nieuwere versie niet kunt installeren, kunt u WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe gebruiken om Jet 4.0 Service Pack 8 te installeren op computers met Windows Server 2003. Klik op de volgende koppeling om de juiste versie van Jet 4.0 Service Pack 8 te downloaden en te installeren op computers op basis van de taalversie van Windows Server 2003 die op de computer wordt uitgevoerd.

Voor computers met Microsoft Windows 2000

Als u updatepakket 1 voor Windows 2000 Service Pack 4 hebt geïnstalleerd, gebruikt u een nieuwere versie van Jet 4.0 dan de versie die is opgenomen in Jet 4.0 SP 8. We raden u aan om het meest recente servicepack voor Windows 2000 te installeren. Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente servicepack voor Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen
Als u updatepakket 1 voor Windows 2000 Service Pack 4 niet kunt installeren, kunt u Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe gebruiken om Jet 4.0 Service Pack 8 te installeren op computers met Windows 2000. Klik op de volgende koppeling als u de juiste versie van Jet 4.0 Service Pack 8 wilt downloaden en installeren op computers die gebaseerd zijn op de taalversie van Windows 2000 die op de computer wordt gebruikt.

Voor computers met Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4.0

Gebruik Jet40SP8_9xNT.exe om Jet 4.0 Service Pack 8 te installeren op computers met Windows 95, Windows 98 of Windows NT 4.0. U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket Jet40SP8_9xNT.exe nu downloaden.

Voor computers met Microsoft Windows Millennium Edition

Met behulp van Jet40SP8_WMe.exe kunt u Jet 4.0 Service Pack 8 installeren op computers met Windows Millennium Edition. DownloadenHet pakket Jet40SP8_WMe.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Het meest recente servicepack voor Jet 4.0 installeren

De servicepacks voor Jet 4.0 zijn zelfuitpakkende archiefbestanden, waarbij de bestanden naar de juiste map worden uitgepakt. Ga als volgt te werk om het meest recente servicepack voor Jet 4.0 te installeren:
 1. Download de juiste versie van het servicepack voor Jet voor uw computer.
 2. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand dat u in stap 1 hebt gedownload om de installatie van het servicepack te starten.
 3. Start de computer opnieuw op.

Bestanden in Jet 4.0 Service Pack 8

Het allerlaatste servicepack, Jet 4.0 Service Pack 8, bevat de volgende bestanden. Deze bestanden zijn op 15 oktober 2003 bijgewerkt:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  -----------------------------------------  Dao360.dll         3.60.8025.0     561.424  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380.957  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512.272  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      319.760  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1.507.600  Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348.432  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151.824  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53.520  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241.936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213.264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      348.432  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422.160  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315.664  Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553.232  Mstext40.dll       4.0.8015.0      258.320  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831.760  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614.672  Msxbde40.dll       4.0.8025.0      348.432  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30.749				
Opmerking De bestandsgrootte kan enigszins variëren. De bestandsgrootte is afhankelijk van uw versie van Windows. De bestandsversie blijft ongewijzigd.

Als u Jet 4.0 Service Pack 8 ophaalt voor computers met Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT versie 4.0, ontvangt u tevens de ODBC Desktop Driver Pack-stuurprogramma's. Deze stuurprogramma's maken deel uit van het besturingssysteem Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003. De ODBC Desktop Driver Pack-stuurprogramma's bevatten de volgende bestanden:
BestandsnaamVersieGrootte
Odbcji32.dll4.0.6205.060.224
Odbcjt32.dll4.0.6205.0285.224
Oddbse32.dll4.0.6205.027.464
Odexl32.dll4.0.6205.027.464
Odfox32.dll4.0.6205.027.464
Odpdx32.dll4.0.6205.027.464
Odtext32.dll4.0.6205.027.464
Opmerking In de download van Jet 4.0 Service Pack 8 voor computers met Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows NT versie 4.0 zijn de ODBC Desktop Driver Pack-stuurprogramma's wel opgenomen. De stuurprogramma's worden echter niet volledig geïnstalleerd. Om de ODBC-stuurprogramma's correct op de computer te registreren, moet u ook MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.6 of hoger installeren. MDAC bevat deze stuurprogrammabestanden niet, maar heeft wel de basis-ODBC-DLL's die vereist zijn om deze stuurprogramma's te installeren en te gebruiken. Om deze bestanden correct te registreren, moet u MDAC installeren nadat u Jet 4.0 Service Pack 8 hebt geïnstalleerd.

Informatie over Microsoft Jet Beveiligingsbulletin MS04-014

Op 13 april 2004 heeft Microsoft Jet Beveiligingsbulletin MS04-014 uitgegeven. Dit is een beveiligingsupdate voor de Jet 4.0 Database Engine. Deze release vervangt Jet 4.0 Service Pack 8 geheel. Klik voor meer informatie over Microsoft Jet Beveiligingsbulletin MS04-014 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
837001 MS04-014: Beveiligingslek in Microsoft Jet Database Engine kan leiden tot uitvoering van code
Opmerking Dit beveiligingsbulletin is alleen van toepassing op:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 en Microsoft 2000 Windows Service Pack 4
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-bits editie, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP, 64-bits editie, versie 2003
 • Microsoft Windows Server  2003
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-bits editie

Bestanden in Windows XP SP2 en Microsoft Jet Beveiligingsbulletin MS04-014

Windows XP SP2 en Microsoft Jet Beveiligingsbulletin MS04-014: voor het verhelpen van het beveiligingsprobleem in Microsoft Jet Database Engine bevat de volgende bestanden. Deze bestanden zijn voor het eerst bijgewerkt op 13 april 2004:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8618.0   561.424  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380.957  Msexch40.dll    4.0.8313.0   512.272  Msexcl40.dll    4.0.8618.0   319.760  Msjet40.dll    4.0.8618.0  1.507.600  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   352.528  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53.520  Msjtes40.dll    4.0.8618.0   241.936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213.264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      348.432  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422.160  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315.664  Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553.232  Mstext40.dll       4.0.8015.0      258.320  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831.760  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614.672  Msxbde40.dll       4.0.8025.0      348.432  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30.749				
Opmerking De bestandsgrootte kan enigszins variëren. De bestandsgrootte is afhankelijk van uw versie van Windows. De bestandsversie blijft ongewijzigd.

Bestanden in Windows Server 2003 SP1 en updatepakket 1 voor Windows 2000 Service Pack 4

Windows Server 2003 SP1 en updatepakket 1 voor Windows 2000 Service Pack 4 bevatten de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  ------------------------------------------  Dao360.dll     3.60.8618.0   561.179  Expsrv.dll     6.0.72.9589   380.957  Msexch40.dll    4.0.6807.0   512.029  Msexcl40.dll    4.0.9025.0   319.519  Msjet40.dll    4.0.9025.0  1.507.358  Msjetoledb40.dll  4.0.8227.0   358.976  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151.583  Msjter40.dll    4.0.6508.0    53.279  Msjtes40.dll    4.0.9025.0   241.695  Msltus40.dll    4.0.6508.0   213.023  Mspbde40.dll    4.0.9025.0   348.189  Msrd2x40.dll    4.0.7328.0   421.919  Msrd3x40.dll    4.0.6508.0   315.423  Msrepl40.dll    4.0.9025.0   552.991  Mstext40.dll    4.0.9401.0   258.077  Mswdat10.dll    4.0.6508.0   831.519  Mswstr10.dll    4.0.6508.0   614.431  Msxbde40.dll    4.0.9025.0   348.191  Vbajet32.dll    6.0.1.9431    30.749				

Opmerking De bestandsgrootte kan variëren. De bestandsgrootte is afhankelijk van uw versie van Windows. De bestandsversie blijft ongewijzigd.

Geschiedenis van servicepacks voor Jet 4.0

Er zijn voor Jet 4.0 al eerder zes updates uitgebracht. De huidige Jet-update, Jet 4.0 Service Pack 8, bevat de updates uit eerdere servicepacks voor Jet 4.0. De eerste belangrijke release, Service Pack 3 voor Jet 4.0, bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  ------------------------------------------  Dao360.dll     3.60.2927.4  557.328  JETCOMP.exe  1.0.1526.0  65.536  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1.495.312  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348.342  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237.840  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315.664  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  557.056  Mstext40.dll    4.00.2927.6  241.936				
De tweede release was een beperkte update van Service Pack 3 voor Jet 4.0 (11 oktober 1999) en bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  -----------------------------------------  Dao360.dll     03.60.2927.4  557.328  JETCOMP.exe  1.0.1526.0  65.536  Msexcl40.dll    4.00.2927.9  323.856  Msjet40.dll    4.00.2927.4  1.495.312  Msjetoledb40.dll  4.00.2927.2  348.432  Msjtes40.dll    4.00.2927.6  237.840  Msltus40.dll    4.00.2927.9  209.168  Msrd3x40.dll    4.00.2927.4  315.664  Msrepl40.dll    4.00.2927.2  553.232  Mstext40.dll    4.00.2927.11  250.128				
De derde release, Service Pack 4 voor Jet 4.0 (26 april 2000), bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557.328  JETCOMP.exe  1.0.1526.0  65.536  Msexcl40.dll    4.0.3714.0   323.856  Msjet40.dll    4.0.3714.7   1.499.408  Msjetoledb40.dll  4.0.3714.0   348.432  Msjtes40.dll    4.0.3714.5   241,936  Msltus40.dll    4.0.3714.0   213.264  Msrd3x40.dll    4.0.3714.0   315.664  Msrepl40.dll    4.0.3714.0   553.232  Msrpfs40.dll    4.0.3714.0   74.000  Mstext40.dll    4.0.3714.5   250.128  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37.136  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45.328				
De vierde release, Service Pack 5 voor Jet 4.0 (26 oktober 2000), bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557.328  Msexch40.dll    4.0.4331.7   512.272  Msexcl40.dll    4.0.4331.3   319.760  Msjet40.dll    4.0.4431.1   1.503.504  Msjetoledb40.dll  4.0.4331.4   348.432  Msjtes40.dll    4.0.4229.0   241.936  Msltus40.dll    4.0.4331.3   213.264  Mspbde40.dll    4.0.4331.6   348.432  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315.664  Msrepl40.dll    4.0.4331.0   553.232  Msrpfs40.dll    4.0.4314.0   74.000  Mstext40.dll    4.0.4331.5   254.224  Mstrai40.exe    4.0.3714.0   37.136  Mstran40.exe    4.0.3714.0   45.328  Msxbde40.dll    4.0.4331.6   344.336				
De vijfde release, Service Pack 6 voor Jet 4.0 (15 april 2002), bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.3714.5  557.328  Expsrv.dll     6.0.72.9414  397.072  Msexch40.dll    4.0.5325.0   512.272  Msexcl40.dll    4.0.5919.0   319.760  Msjet40.dll    4.0.6218.0   1.503.504  Msjetoledb40.dll  4.0.5919.0   348.432  Msjtes40.dll    4.0.5914.0   241.936  Msltus40.dll    4.0.5325.0   213.264  Mspbde40.dll    4.0.5325.0   348.432  Msrd2x40.dll    4.0.4910.0   422.160  Msrd3x40.dll    4.0.4325.0   315.664  Msrepl40.dll    4.0.6226.0   553.232  Mstext40.dll    4.0.5325.0   254.224  Msxbde40.dll    4.0.5427.0   344.336				
De zesde release, Service Pack 7 voor Jet 4.0 (11 juni 2003), bevat de volgende bestanden:
  Bestandsnaam   Versie    Grootte  -----------------------------------------  Dao360.dll     3.60.6508.2  561.424  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380.957  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512.272  Msexcl40.dll    4.0.6726.0   319.760  Msjet40.dll     4.0.7328.0   1.507.600  Msjetoledb40.dll  4.0.6807.0   348.432  Msjint40.dll    4.0.6508.0   151.824  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53.520  Msjtes40.dll    4.0.7328.0   241.936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213.264  Mspbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422.160  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315.664  Msrepl40.dll    4.0.6726.0   553.232  Mstext40.dll    4.0.7328.0   258.320  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831.760  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614.672  Msxbde40.dll    4.0.6726.0   348.432  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30.749				
Referenties
Eerdere updates van de Jet Database Engine bevatten het hulpprogramma Jet Compact (JetComp). Dit hulpprogramma maakt geen deel uit van Service Pack 5 en hoger voor Jet 4.0. Voor meer informatie over hoe u in het bezit kunt komen van JetComp, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
273956 Access 2000: Hulpprogramma Jet Compact beschikbaar in Download Center
De volgende Jet 4.0-replicatiebestanden zijn eveneens bijgewerkt:
 • Msreclr40.dll
 • Msrecr40.dll
 • Msrpfs40.dll
 • Mstrai40.exe
 • Mstran40.exe
Als u Jet Replication Manager wilt gebruiken met Service Pack 7 of hoger voor Jet 4.0 en u hebt Mstran40.exe versie 4.0.6508.0 niet geïnstalleerd, moet u tevens Jet4Repl.exe downloaden en installeren. Voor meer informatie over hoe u in het bezit kunt komen van Jet4Repl.exe, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
320805 Bijgewerkte versie van de Microsoft Jet 4.0 replicatiebestanden beschikbaar via Downloadcentrum
Met ingang van MDAC (Microsoft Data Access Components) versie 2.6 bevat MDAC geen Jet-onderdelen meer. Als u Jet-onderdelen wilt installeren op een computer waarop Jet 4.0 nog niet is geïnstalleerd, moet u deze onderdelen via het volgende artikel verkrijgen:
271908 MDAC-versie 2.6 en hoger bevat geen Jet- of Desktop ODBC-stuurprogramma's
Als u meer informatie wilt over bestaande problemen die door het meest recente servicepack voor Microsoft Jet worden verholpen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829558 Informatie over Jet 4.0 Service Pack 8
inf jet 4 0 update latest service pack sp
Eigenschappen

Artikel-id: 239114 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 15:30:02 - Revisie: 19.4

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbgetsp kbhowtomaster kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB239114
Feedback