De functie Media Sensing voor TCP/IP in Windows uitschakelen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Op een computer met Windows waarop TCP/IP wordt gebruikt, kunt u de functie Media Sensing gebruiken om na te gaan of de netwerkmedia verbonden zijn. Ethernet-netwerkadapters en hubs hebben meestal een lampje dat de verbindingsstatus aangeeft. In Windows wordt deze status geïnterpreteerd als verbonden of niet-verbonden. Als Windows vaststelt dat een medium inactief is, worden de bindingsprotocollen van de desbetreffende adapter verwijderd totdat het medium weer actief is. Soms is het wenselijk dat 'deze status niet wordt gedetecteerd. U kunt deze configuratie instellen door het register te wijzigen.

Opmerking Een 10B2 (RG-58) Ethernet-coaxkabel geldt niet als verbindingsmedium. Daarom wordt bij dit type kabels niet geprobeerd een verbindingsstatus te detecteren.
Meer informatie
Als u automatisch wilt laten instellen dat de netwerkadapter de verbindingsstatus niet detecteert, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of opdracht bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Ga als volgt te werk om te voorkomen dat de netwerkadapter een verbindingsstatus detecteert:

Opmerking De protocollen NetBEUI en IPX bieden geen ondersteuning voor de functie Media Sensing.
 1. Start Register-editor.
 2. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Voeg de volgende registervermelding toe aan de subsleutel
  Parameters
  :
  Name: DisableDHCPMediaSense
  Gegevenstype: REG_DWORD (Boolean)
  Waarde: 1
  Opmerking Deze vermelding bepaalt het gedrag van Media Sensing. Media Sensing-gebeurtenissen zorgen er standaard voor dat een DHCP-client een actie uitvoert. Wanneer er bijvoorbeeld een verbindingsgebeurtenis optreedt, probeert de client een lease te verkrijgen. Bij het verbreken van een verbinding kan de client de interface en routes ongeldig maken. Als u deze waarde instelt op 1, negeren DHCP-clients en niet-DHCP-clients gebeurtenissen van Media Sensing.
 4. Start de computer opnieuw op.
Opmerking Microsoft Windows Server 2003 ondersteunt Media Sensing wanneer het wordt gebruikt in een serverclusteromgeving. Media Sensing is echter standaard uitgeschakeld in een servercluster met Windows Server 2003 zodat de registervermelding DisableDHCPMediaSense geen effect heeft. In Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) is voor het eerst de registervermelding DisableClusSvcMediaSense opgenomen. U kunt deze registervermelding gebruiken om Media Sensing in te schakelen op knooppunten van een servercluster met Windows Server 2003. Dit zijn de gegevens van de registervermelding DisableClusSvcMediaSense:
Sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Naam: DisableClusSvcMediaSense
Gegevenstype: REG_DWORD (Boolean)
Standaardwaarde: 0
De vermelding DisableClusSvcMediaSense is standaard ingesteld op 0. Bij deze instelling is Media Sensing uitgeschakeld. Als u de vermelding DisableClusSvcMediaSense instelt op 1, kunt u de vermelding DisableDHCPMediaSense gebruiken om Media Sensing in te schakelen. Dit gedrag komt overeen met het gedrag in een Microsoft Windows 2000 Server-clusteromgeving.

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog "Het probleem voor mij oplossen" of u kunt ons een e-mail sturen.
repareren corrigeren
Eigenschappen

Artikel-id: 239924 - Laatst bijgewerkt: 09/11/2011 13:32:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

 • kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB239924
Feedback