Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van Office 365 Desktop Setup Tool logboekregistratie fouten

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2404500
Inleiding
Wanneer u probeert updates te installeren op clientcomputers met behulp van het hulpprogramma Setup van Office 365 Desktop, kan er fouten optreden. Wanneer een fout optreedt, wordt een foutbericht opgenomen in het bestand Toollog Office 365 bureaublad-instellingen. Dit artikel worden de foutberichten die kunnen verschijnen en de omstandigheden waarin deze fouten veroorzaken.
MEER INFORMATIE
De logboekbestanden van het hulpprogramma Office 365 Desktop-installatie kunnen u vinden op de volgende locaties:
  • Het hulpprogramma Office 365 Desktop Setup wordt uitgevoerd, drukt u op Ctrl + Shift + L, de logboekbestanden en deze opslaan op een locatie van uw keuze.
  • Op een computer waarop Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista wordt het logboekbestand vindt u in een van de volgende locaties:
    • C:\Users\<User_Name></User_Name>\AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office365\DesktopSetup
Verder oplossen van problemen met de updates die niet kunnen worden geïnstalleerd, raadpleegt u de volgende logboekbestanden:
  • Het toepassingslogboek
  • De logboekbestanden in de map Windows Update-logboek

Wanneer de installatie van een vereiste update niet lukt, wordt de fout geregistreerd in het toepassingslogboek. Gebeurtenissen die verband met het hulpprogramma Setup van Office 365 bureaublad houden bevatten de volgende tekst:

bron = msiinstaller

Standaard wordt deze informatie ook geregistreerd in het logboek van Windows Update. De locatie van het logboekbestand van Windows Update is % windir%\WindowsUpdate.log. Het logboekbestand van Windows Update kan bevatten informatie over waarom een bepaalde update niet is geïnstalleerd.

Het hulpprogramma Setup van Office 365 bureaublad kan ook retourneren MSI-specifieke fouten en foutcodes als gevolg van de updates die worden toegepast. Deze zijn niet de fouten die worden gegenereerd door het hulpprogramma Setup van Office 365 bureaublad. Dit zijn de fouten die worden gegenereerd door de updates. De volledige lijst van fouten wilt weergeven, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Office 365 Desktop Setup-fouten

De volgende tabel beschrijft de voorwaarden die in een fout Office 365 Desktop Setup Tool resulteren kunnen. Het foutbericht dat wordt ontvangen en die is vastgelegd in het logboek wordt ook beschreven in de tabel.

IDInhoudBeschrijving
AbortMessageDescriptionAnnuleren van de installatie kunt u mogelijk geen verbinding maken met Microsoft Office 365.Beschrijving van het dialoogvenster afbreken
AbortMessageTitleWilt u om de installatie te annuleren?De tekst van de titel voor het dialoogvenster afbreken
AdminMustSignInForUpdatesUw account heeft niet de juiste machtigingen voor het bijwerken van uw computer. Neem contact op met de systeembeheerder om updates voor uw computer en voer setup voor Office 365 bureaublad opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.Waarschuwingstekst als een normale gebruiker in Windows XP kan updates installeren
AppConfigurationsAvailableU kunt uw desktop toepassingen voor gebruik met Office 365.De gebruiker kan zien dat toepassingsconfiguraties kunnen worden uitgevoerd zonder beheerdersrechten
CannotDownloadUpdatesDescriptionSetup van Office 365 bureaublad heeft geen updates downloaden naar uw computer. Controleer de netwerkverbinding en de proxy-instellingen en voer setup voor Office 365 bureaublad opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.Tekst in het scherm eisen over niet meer kunt updates downloaden
CannotDownloadUpdatesTitleSetup van Office 365 bureaublad heeft geen updates downloaden naar uw computer.Titel voor vereisten scherm over niet meer kunt updates downloaden
ConfigurationDataNotAvailableFormatStringConfiguratiegegevens voor {0} is niet beschikbaar op dit moment.{0} is de naam van het product.
ConfigurationOptionsChangedDe configuratieopties zijn gewijzigd. Controleer uw selecties en klik op Doorgaan.Beschrijving die onder de kop
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescriptionUw versie van {0} is niet compatibel met Office 365. Blijven werken met uw huidige instellingen, maar werkt niet nadat u hebt zijn overgestapt naar Office 365.Tekst uit het deelvenster rechts
ConfigureLyncDisabledDescriptionEen compatibele versie van Microsoft Lync is niet gevonden.Deelvenster statustekst
ConfigureLyncDisabledTitleKan Microsoft Lync configurerenDeelvenster statustekst
ConfigureLyncUncheckedDescriptionU hebt geen Microsoft Lync configureren voor gebruik met Microsoft Office 365.Deelvenster statustekst
ConfigureLyncUncheckedTitleMicrosoft Lync zal niet worden geconfigureerd.Deelvenster statustekst
ConfigureLyncUnprovisionedDescriptionUw account is niet ingericht voor de service Lync. Neem contact op met uw beheerder.Deelvenster statustekst
ConfigureLyncUnprovisionedTitleLync kan niet worden geconfigureerd.Deelvenster statustekst
ConfigureOutlookDisabledDescriptionEen compatibele versie van Microsoft Outlook is niet gevonden.Deelvenster statustekst
ConfigureOutlookDisabledTitleKan Microsoft Outlook configurerenDeelvenster statustekst
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescriptionUw account Office wordt patch voor Office 365. Echter, de systeembeheerder kan niet volledig zijn overgang. Controleer of de systeembeheerder dat het proces van de overgang voor uw Office 365-account is voltooid voordat u Microsoft Outlook configureert.Beschrijving van het deelvenster voor Outlook-configuratie voor een gebruiker die in de overgangsfase maar die is niet gereed voor de configuratie van Office 365-rechts
ConfigureOutlookUncheckedDescriptionU hebt ervoor gekozen niet te configureren van Microsoft Outlook voor gebruik met Microsoft Office 365. U kunt mogelijk niet ontvangen e-mailbericht zonder Outlook Web Access.Deelvenster statustekst
ConfigureOutlookUncheckedTitleMicrosoft Outlook niet geconfigureerdDeelvenster statustekst
ConfigureOutlookUnprovisionedDescriptionUw account is niet ingericht voor gebruik met Microsoft Office 365 Exchange-servers. Neem contact op met uw beheerder.Deelvenster statustekst
ConfigureOutlookUnprovisionedTitleMicrosoft Outlook niet geconfigureerdDeelvenster statustekst
ConfigureSharePointNoActionTitleMicrosoft SharePoint wordt niet geconfigureerd.Deelvenster statustekst
ConfigureSharePointUnprovisionedDescriptionUw account is niet voorzien van Microsoft SharePoint voor Microsoft Office 365. Neem contact op met uw beheerder.Deelvenster statustekst
ConfigureSharePointUnprovisionedTitleMicrosoft SharePoint wordt niet geconfigureerd.Deelvenster statustekst
DeclineEulaMessageDescriptionDe gebruiksrechtovereenkomst niet accepteren, wordt Microsoft Office 365 gesloten zonder de vereiste updates te installeren.Beschrijving van het bericht de gebruiksrechtovereenkomst weigeren
ErrorAnotherInstallationInProgressTitleAl wordt een andere installatie uitgevoerd op deze computer
ErrorAnotherVersionInstalledDescriptionVoordat de installatie kan worden voortgezet, moet u de bestaande versie van dit product.
ErrorAnotherVersionInstalledTitleEen andere versie van dit product is al geïnstalleerd op deze computer
ErrorBelowRequirementsTitleUw computer voldoet niet aan de minimale systeemvereistenTitel van het dialoogvenster minimumeisen
ErrorCodeFormatStringFoutcode: {0}{0} is een nummer van de foutcode
ErrorConfigurationFailedDescriptionDeze toepassing kan niet worden geconfigureerd. Sluit alle geopende toepassingen en dit hulpprogramma opnieuw uitvoeren als u de configuratie wilt. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw beheerder voor ondersteuning.Beschrijving van de informatie-taakvenster voor een configuratie-update mislukt
ErrorConfigurationFailedTitleConfiguratie misluktTitel van het taakvenster informatie voor een configuratie-update mislukt
ErrorFailedToCreateShortcutsDescriptionEen snelkoppeling in het menu Start voor Microsoft Office 365 kan niet worden gemaakt op dit moment. U kunt toegang tot de service gaat u naar de introductiepagina van Office 365.
ErrorFailedToCreateShortcutsTitleSnelkoppeling in het menu Start kan niet worden gemaakt.
ErrorIncompatibleLanguageDescriptionNeem contact op met Microsoft Office 365 Support voor hulp.
ErrorIncompatibleLanguageTitleDeze update is niet beschikbaar voor uw favoriete locatie of taal
ErrorInstallationWasCanceledDescriptionNeem contact op met Microsoft Office 365 Support voor hulp.
ErrorInstallationWasCanceledTitleDe installatie is geannuleerd
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescriptionVoer de installatie opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met ondersteuning van Microsoft Office 365.
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitleDeze update kan niet worden geïnstalleerd op uw computer
ErrorInstallFolderInaccessibleDescriptionStart de computer opnieuw en probeer de installatie opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met ondersteuning van Microsoft Office 365.
ErrorInstallFolderInaccessibleTitleDe installatiemap is vol of niet toegankelijk
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatStringVereiste schijfruimte: {0} MB

Beschikbare schijfruimte: {1} MBMaak schijfruimte vrij op uw computer en klik op OK om door te gaan.
Informatie over de waarschuwing niet voldoende ruimte. {0} en {1} zijn gehele getallen die ruimte op de schijf.
ErrorInsufficientDiskSpaceTitleDe computer heeft niet voldoende schijfruimteTitel voor het waarschuwingsbericht van onvoldoende vrije ruimte
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedDescriptionEen of meer vereiste updates kunnen niet worden geïnstalleerd. Probeer het opnieuw of neem contact op met de systeembeheerder om deze updates te installeren.
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedTitleGeen toegang tot een vereiste update
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescriptionAlle vereiste informatie voor de update kan niet worden gedownload, zodat de update niet is geïnstalleerd.
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitleUpdate is niet geïnstalleerd
ErrorNoInternetConnectionDescriptionControleer uw internetverbinding en voer de installatie opnieuw uit.
ErrorNoInternetConnectionTitleMicrosoft Office 365 niet uw Internet-verbinding wordt gedetecteerd.
ErrorNoneDescriptionOpzettelijk blanco
ErrorNoneTitleOpzettelijk blanco
ErrorNotCompatibleWithOSDescriptionAls het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met ondersteuning van Microsoft Office 365.
ErrorNotCompatibleWithOSTitleDeze update is niet compatibel met uw versie van Windows
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescriptionDe update kan worden verkregen via Windows Update.
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitleUw computer is een update van de Windows Installer-Service
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescriptionMaak meer ruimte vrij op uw computer en voer vervolgens de installatie opnieuw.
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitleDe computer heeft niet voldoende vrije ruimte
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatStringEr is een probleem met het openen van de webpagina {0} in uw standaardbrowser. Controleer de instellingen van de browser en probeer het opnieuw.Beschrijving van het bericht. {0} is de URL die kan niet worden geopend.
ErrorOpeningLinkTitleKan niet uw standaardbrowser openenTitel van het berichtvenster
ErrorOptInMuDescriptionHet systeembeleid kan geen verbinding maken met de Microsoft Update-services, waarmee wordt voorkomen dat sommige updates wordt geïnstalleerd. Zorg ervoor dat u gemachtigd bent om te verbinden met de Microsoft Update-services of neem contact op met uw systeembeheerder voor assistentie.
ErrorOptInMuTitleDe computer mag geen verbinding maken met de Microsoft Update-service
ErrorRebootRequiredDescriptionDe computer opnieuw opstarten om de installatie.
ErrorRebootRequiredTitleU moet de computer opnieuw.
ErrorRemoteInstallationFailedDescriptionMeld u aan bij de externe computer en de installatie handmatig uitvoeren.
ErrorRemoteInstallationFailedTitleDe installatie op afstand is mislukt
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescriptionDe voorwaarden van de serviceovereenkomst voor deze update werden niet aanvaard.
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitleDe update is niet geïnstalleerd
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescriptionEen eerdere update niet is geïnstalleerd, die verhindert dat deze update installeren. Voer de installatie opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitleDeze update kan niet worden geïnstalleerd.
ErrorUnknownDescriptionVoer de installatie opnieuw uit. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met ondersteuning van Microsoft Office 365.
ErrorUnknownTitleDeze update kan niet worden geïnstalleerd op uw computer
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescriptionVerwijder de Sign-In Assistant en probeer de installatie opnieuw.
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitleDe versie van Microsoft Online Services Sign-In Assistant die al op uw computer wordt uitgevoerd wordt niet langer ondersteund.
ErrorUpdateNotApprovedDescriptionAls het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.
ErrorUpdateNotApprovedTitleDeze update is niet goedgekeurd voor uw organisatie
ErrorUpdateUponRestartMicrosoft Office 365 wordt geprobeerd updates voor uw computer bij het opnieuw opstarten.
EulaDescriptionBekijk de serviceovereenkomsten. Om door te gaan, klikt u op ik ga akkoord.Beschrijving van het scherm Gebruiksrechtovereenkomst
EulaLinkBekijk het privacybeleid van Microsoft Office 365.Tekst van de koppeling van de overeenkomst
EulaTitleLees en accepteer de serviceovereenkomstenTitel van het scherm Gebruiksrechtovereenkomst
FinishUpdatesFailedFormatStringUpdates die niet te installeren: {0}Deze reeks zou deel uitmaken van een definitieve rapportenlijst van 'update voltooid'. Dienovereenkomstig wordt opgemaakt.
LoggingSaveErrorDescriptionSetup van Office 365 bureaublad is niet uw Office 365 desktop setup-logboek te maken.Beschrijvende tekst voor opslaan in het dialoogvenster
LoggingSaveErrorTitleFout bij het maken van Office 365 desktop setup-logboekTekst voor opslaan in het dialoogvenster de titel
MainDescriptionSomeUpdatesFailedSommige updates niet te installeren. Selecteer een mislukte update voor meer informatie. Sla uw werk op en start de computer opnieuw. Als u blijven werken wilt, kunt u later opnieuw wilt opstarten.Beschrijving van sommige updates scherm is mislukt
MainLinkTroubleshootMeer informatie over het oplossen van fouten
OfficeReleasesSupportedUw versie van Microsoft Office is niet compatibel met Office 365. Office 365 ondersteunt uitgegeven versies van Office en de Office-servicepacks. Uw versie van Office naar een ondersteunde versie bijwerken en voer Office 365 opnieuw.Tekst in het scherm vereisten over ondersteunde versies van Office
StatusConfigureFailedConfiguratie misluktWaarde in de kolom Status
StatusDownloadFailedHet downloaden is misluktWaarde in de kolom Status
StatusInstallFailedDe installatie is misluktWaarde in de kolom Status
UserConfigurationDownloadErrorDescriptionDe informatie die is vereist voor het configureren van de computer voor Microsoft Office 365 kan niet worden gedownload. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met ondersteuning van Microsoft Office 365.Beschrijving van het foutdialoogvenster wanneer de gebruikersconfiguratiegegevens kan niet worden gedownload
UserConfigurationDownloadErrorTitleDe configuratie van de toepassing is onvolledigTitel van het foutdialoogvenster wanneer de gebruikersconfiguratiegegevens kan niet worden gedownload
UserConfigurationVersionErrorDescriptionStart de meest recente versie van de toepassing van de Portal van Microsoft Online Services.Beschrijving van de fout in het dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat de gebruiker moet de nieuwste versie van de toepassing via de Portal informatie Worer (IW)
UserConfigurationVersionErrorTitleDeze versie van de toepassing wordt niet langer ondersteund.Titel van het dialoogvenster voor foutbericht waarin wordt aangegeven dat de gebruiker heeft om de nieuwste versie van de toepassing via de Portal W
WarningBelowSystemRequirementsDe versie van Microsoft Windows of Microsoft Office die u gebruikt, is niet compatibel met Microsoft Office 365.Tekst voor het dialoogvenster systeem eisen
WarningCloseApplicationsToContinueTitleU moet de volgende toepassingen sluiten voordat u Microsoft Office 365 kunt configureren:De titel van het dialoogvenster 'U moet sluiten'. Beschrijving van is een lijst met toepassingsnamen.


Referenties
Voor meer informatie over problemen die optreden kunnen wanneer u Setup voor Office 365 bureaublad uitvoert, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
2392274 Office 365 Desktop Setup kan geen updates downloaden of het foutbericht 'uw computer is niet toegestaan voor verbinding met de service Microsoft Update' wordt weergegeven
Nog steeds hulp nodig? Ga naar de Office 365-Community .

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2404500 - Laatst bijgewerkt: 07/07/2014 23:31:00 - Revisie: 15.0

Microsoft Office 365

  • o365 o365a o365e o365022013 o365m o365p kbmt KB2404500 KbMtnl
Feedback