Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

BUG: 8198-foutbericht geretourneerd door taak waarvan de eigenaar een door Windows NT geverifieerde gebruiker is

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL241643
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
BUG: 56472 (SQLBUG_70)
Symptomen
Wanneer de eigenaar van een taak een door Microsoft Windows NT geverifieerde gebruiker is, kan de volgende fout optreden wanneer de taak wordt uitgevoerd onder een lokale Windows NT-beheerdersaccount of als een geplande taak. Wanneer u de taakgeschiedenis raadpleegt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
The job failed. Unable to determine if the owner (domein\gebruikersnaam) of job testjob has server access (reason: Could not obtain information about Windows NT group/user 'domein\gebruikersnaam'. [SQLSTATE 42000] (Error 8198)).
Wanneer u het SQLAgent-foutenlogboek raadpleegt, ziet u nog een foutbericht:
[298] SQLServer Error: 8198, Could not obtain information about Windows NT group/user 'domein\gebruikersnaam'. [SQLSTATE 42000] (ConnIsLoginSysAdmin)
De uitgebreide opgeslagen procedure xp_logininfo 'domein\gebruikersnaam' wordt aangeroepen, hetgeen resulteert in het volgende foutbericht:
Server: Msg 8198, Level 16, State 8, Procedure xp_logininfo, Line 58
Could not obtain information about Windows NT group/user 'domein\gebruikersnaam'.
Workaround
U kunt dit probleem op twee manieren omzeilen:
  • Wijzig de eigenaar van de taak in een standaard SQL Server-gebruiker of systeembeheerder (sa).

    -of-

  • Voer een upgrade uit naar Microsoft Windows 2000 en voeg de groep Pre-Windows 2000-compatibele toegang toe.


Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
303973 HOW TO: Add Users to Pre-Windows 2000 Compatible Access Group
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Windows NT 4.0.
dts security domain integrated
Eigenschappen

Artikel-id: 241643 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 15:54:18 - Revisie: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kboswinnt400 kbpending kbsqlserv700bug KB241643
Feedback