Lange pauze tijdens het starten van Windows

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL242518
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Windows hebt opgestart vanuit het opstartmenu, duurt het enige tijd voordat de computer opstart. Dit tijdsbestek kan variëren van 10 seconden tot een minuut. Deze vertraging treedt op voordat de voortgangsbalk Bezig met starten van Windows wordt weergegeven en gedurende deze tijd lijkt het alsof de computer niet meer reageert.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als Windows is geïnstalleerd op een station of partitie waartoe Windows geen toegang kan krijgen met de gewone BIOS (Basic Input/Output System) INT-13- of INT-13 extension-aanroepen. Wanneer Windows Setup vaststelt dat geen BIOS-aanroepen kunnen worden gebruikt om op te starten, wordt geprobeerd om de syntaxis 'scsi()' of 'signature()' in het bestand Boot.ini te gebruiken in plaats van de syntaxis 'multi()'.
Meer informatie
Voor meer informatie over de signature-syntaxis klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
227704 Windows 2000 maakt mogelijk gebruik van de syntaxis 'signature()' in het bestand Boot.ini

Bij het opstarten van een systeem waarvoor de syntaxis 'scsi()' of 'signature()' vereist is, laadt Ntldr een extra apparaatstuurprogramma (Ntbootdd.sys) voor het initialiseren en onderzoeken van de opstartcontrollers op uw computer. Ntldr zoekt vervolgens naar het gerelateerde, aan de controller gekoppelde opstartstation om het laden van de kern te voltooien. Deze extra bewerkingen duren in Windows langer omdat het besturingssysteem Plug en Play is.

Dit is te verwachten gedrag. Windows Setup gebruikt echter de syntaxis 'scsi()' of 'signature()' mogelijk ook als de computer kan opstarten met gewone BIOS-aanroepen. Dit probleem kan zich voordoen op IDE-computers (Integrated Drive Electronics) wanneer een opstartstation met grote capaciteit wordt gebruikt. In dat geval kunt u proberen om een extra item aan het bestand Boot.ini toe te voegen en de syntaxis 'multi()' in dit nieuwe item gebruiken om op te starten. Als dit werkt, start de computer zonder vertraging op.

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over ARC-namen in het bestand Boot.ini:
102873 Boot.ini en ARC-naamgevingsconventies voor paden en het gebruik hiervan
Opmerking De vertraging kan nog wel optreden in Windows XP, maar is dan niet meer zo opvallend en is sterk verminderd tot 10 seconden of minder.
freeze start-up hesitate atabootsys windowsxp winxp
Eigenschappen

Artikel-id: 242518 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 16:03:54 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbui kbprb KB242518
Feedback