De beheerder kan een vergrendelde computer niet ontgrendelen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL242917
BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.
Symptomen
Als u een computer waarop Microsoft Windows 2000 wordt uitgevoerd, opnieuw opstart en nog niemand heeft zich aangemeld, is het mogelijk dat u zich niet lokaal of bij het domein van de computer kunt aanmelden.

Bij het aanmelden kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Deze computer is in gebruik en is vergrendeld.
Alleen een beheerder kan deze computer ontgrendelen.
Druk op Ctrl + Alt + Del om de computer te ontgrendelen.
Als u probeert de computer te ontgrendelen, kan het volgende bericht worden weergegeven:
Deze computer is vergrendeld. Alleen een beheerder kan deze computer ontgrendelen.
-of-

Als een gebruiker zich heeft aangemeld en afgemeld, is het mogelijk dat u zich niet kunt aanmelden bij de computer (lokaal of bij het domein). Het volgende bericht kan dan worden weergegeven:
Deze computer is in gebruik en is vergrendeld.
Alleendomein\gebruikersnaamof een beheerder kan deze computer ontgrendelen.
Druk op Ctrl + Alt + Del om de computer te ontgrendelen.
Als u probeert de computer te ontgrendelen, kan het volgende bericht worden weergegeven:
Deze computer is vergrendeld. Alleendomein\gebruikersnaamof een beheerder kan deze computer ontgrendelen.
OPMERKING: In de bovenstaande foutberichten geeft domeinde domeinnaam aan van de laatste gebruiker die zich heeft aangemeld bij de server, engebruikersnaamde naam van de laatste gebruiker die zich heeft aangemeld bij de server.
Oorzaak
Deze situatie kan om de volgende redenen ontstaan:
 • Het systeem is ingesteld op een schermbeveiligingsprogramma dat niet bestaat.
 • U gebruikt een beschadigd schermbeveiligingsprogramma dat door een wachtwoord beschermd wordt.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door een ander schermbeveiligingsprogramma te gebruiken (bijvoorbeeld Logon.scr) dat lokaal op het systeem is geïnstalleerd of dat niet beschadigd is.

WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

 1. Start Register-editor (Regedt32.exe).
 2. Zoek naar de waarde voor Scrnsave.exe onder de volgende registersleutel:
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Desktop
 3. Klik op Reeks in het menu Bewerken, typlogon.scren klik op OK.
 4. Zoek de waarde van ScreenSaverIsSecure.
 5. Klik op Reeks in het menu Bewerken, typ0en klik op OK.
 6. Sluit Register-editor af.

OMZEILING

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:

Methode 1: Als in het foutbericht wordt aangegeven dat de computer wordt vergrendeld doordomein\gebruikersnaam

 1. Druk op CTRL+ALT+DELETE om de computer te ontgrendelen.
 2. Typ de aanmeldingsgegevens voor de gebruiker die zich het laatst heeft aangemeld en klik op OK.
 3. Als het dialoogvenster Computer ontgrendelen verdwijnt, drukt u op CTRL+ALT+DELETE en meldt u zich verder normaal aan.

Methode 2: Als het foutbericht niet aangeeft wie de computer vergrendeld heeft.

 1. Probeer de vergrendelde computer af te sluiten met behulp van het hulpprogramma voor afsluiten in de Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit. Het dialoogvenster Afsluiten van het systeem wordt weergegeven op de vergrendelde computer, maar deze start niet opnieuw op.
 2. Als de timer voor het afsluiten verlopen is, wordt het dialoogvenster Welkom bij Windows weergegeven.
 3. Voordat het schermbeveiligingsprogramma geactiveerd wordt, drukt u op CTRL+ALT+DELETE en meldt u zich normaal aan.
OPMERKING: Als u niet een van deze methoden gebruikt om u aan te melden, moet u de computer opnieuw opstarten en u aanmelden voordat het schermbeveiligingsprogramma wordt gestart.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Meer informatie
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
99590 How to Activate the Screen Saver During Logon
229687 Err Msg:
Eigenschappen

Artikel-id: 242917 - Laatst bijgewerkt: 03/29/2004 14:17:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kberrmsg kbenv kbprb KB242917
Feedback