Windows 95 schoon opstarten

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u in Windows 95 het systeem schoon kunt opstarten.
Meer informatie
De volgende stappen kunnen u helpen om vast te stellen of het probleem dat u ondervindt, te wijten is aan de real-modus configuratie van uw computer. Dit kan ook stuurprogramma's betreffen die worden geladen vanuit de bestanden Config.sys en Autoexec.bat.
 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 wanneer het scherm Bezig met starten van Windows 95 wordt weergegeven en kies Bevestiging van elke stap in het Opstartmenu.
 2. Laad de volgende items als daarom wordt gevraagd (als u wordt gevraagd om andere items te laden, drukt u op N):
  • Dblspace driver.
  • Himem.sys.
  • Ifshlp.sys.
  • Dblbuff.sys.
  • Laad de Windows 95-grafische gebruikersinterface (GUI) en geef aan dat u alle Windows-stuurprogramma's wilt laden.
Opmerking Voor Windows 95 zijn de bestanden Config.sys en Autoexec.bat niet vereist, maar bepaalde andere hulpprogramma's op de computer hebben deze bestanden mogelijk wel nodig. Wijzig de namen van de bestanden Config.sys en Autoexec.bat pas nadat u met succes een interactieve opstartprocedure hebt uitgevoerd om vast te stellen of deze bestanden vereist zijn.

Als het probleem is opgelost door een schone start van de real-modus configuratie, probeert u via de functie 'Bevestiging van elke stap' vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door een TSR-programma (terminate-and-stay-resident) of een real-modus apparaatstuurprogramma.

Laad Windows 95 door de computer op te starten naar een opdrachtprompt en Windows 95 te starten door win te typen en de SHIFT-toets tijdens de opstartprocedure ingedrukt te houden. Door deze opstartprocedure voorkomt u dat programma's automatisch worden geladen tijdens het opstarten.

Als het probleem wordt opgelost door te voorkomen dat programma's worden geladen tijdens het opstarten, onderzoekt u de volgende mogelijke bronnen.

Het bestand Winstart.bat

Het bestand Winstart.bat wordt gebruikt voor het laden van TSR's die vereist zijn voor Windows-programma's en die niet nodig zijn in MS-DOS-sessies.

Als u meer informatie wilt over het bestand Winstart.bat, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
134402Sommige TSR-programma's zijn tijdens Setup verplaatst van Autoexec.bat naar Winstart.bat

De groep Opstarten

Als het probleem wordt opgelost door de groep Opstarten te negeren, verwijdert u één voor één de programma's uit de groep Opstarten om vast te stellen welk programma het probleem veroorzaakt.

De Run-sleutel in het register

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.


U kunt voorkomen dat een programma wordt geladen door de tekenreeks voor het programma uit de volgende registersleutels te verwijderen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServicesOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunOnce\Setup
Programma's kunnen ook worden geladen op basis van de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Het bestand Win.ini

De regels "load=" en "run=" in de sectie [Windows] van het bestand kunnen ervoor zorgen dat programma's automatisch worden gestart. Zie de volgende sectie voor meer informatie.

Windows-configuratiebestanden testen

Voer de volgende stappen uit om de Windows-configuratiebestanden te testen:
 1. Start op vanaf een MS-DOS-prompt.
 2. Wijzig de naam van het bestand Win.ini door de volgende opdracht te typen:
  ren c:\windows\win.ini *.bak
 3. Start Windows 95 door win te typen. Als het probleem door deze procedure wordt opgelost, zorgt u ervoor dat de regels "load=" en "run=" in de sectie [Windows] van het bestand Win.ini leeg zijn of worden voorafgegaan door een puntkomma (;). Hierdoor voorkomt u dat deze items worden geladen.
 4. Wijzig de naam van het bestand System.ini door de volgende opdracht te typen:
  ren c:\windows\system.ini *.bak
 5. Voor Windows 95 is het bestand System.ini vereist om de grafische gebruikersinterface te laden. Vervang het oorspronkelijke bestand door de volgende opdracht te typen:
  copy c:\windows\system.cb c:\windows\system.ini
  Opmerking Als u Windows 95 start met het bestand System.cb, wordt geen stuurprogramma voor de muis geladen. Wijzig het nieuwe bestand System.ini door de volgende regels toe te voegen:
  [386Enh]
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd

  [boot]
  drivers=mmsystem.dll
  mouse.drv=mouse.drv
 6. Start Windows 95 door win te typen bij de opdrachtprompt. Als het probleem is opgelost door het oorspronkelijke bestand System.ini te vervangen door het bestand System.cb, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de sectie [boot] of de sectie [386Enh] in het oorspronkelijke bestand System.ini. Herstel het oorspronkelijke bestand om het probleem op te lossen.
 7. Stel de oorzaak van het probleem vast door een puntkomma (;) aan het begin van een regel te plaatsen om te voorkomen dat het item wordt geladen.
Voor meer informatie over het bestand System.ini en de standaarditems in dit bestand klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
140441Een nieuw System.ini-bestand zonder stuurprogramma's van derden maken

Protected-modus apparaatstuurprogramma's

In de Veilige modus worden alle protected-modus apparaatstuurprogramma's voor Windows 95 uitgeschakeld. U kunt testen of er incompatibele onderdelen en bronconflicten aanwezig zijn door de protected-modus apparaatstuurprogramma's uit te schakelen in Apparaatbeheer.

Protected-modus apparaatstuurprogramma's verwijderen om conflicten vast te stellen

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Apparaatbeheer en klik op Apparaten weergeven op type.
 3. Schakel alle protected-modus apparaatstuurprogramma uit. Bijvoorbeeld:
  1. Dubbelklik op de optie Diskettestation-controllers om alle onderliggende items weer te geven.
  2. Klik op Standaard-diskettestation-controller en klik op Eigenschappen.
  3. Open het tabblad Algemeen, schakel het selectievakje Originele configuratie (Huidig) uit en klik op OK. Opmerking Als u hardwareprofielen hebt ingeschakeld, is er een selectievakje voor alle configuraties. Schakel het selectievakje uit voor het hardwareprofiel dat u op problemen onderzoekt.

  4. Herhaal stap A-C voor elk apparaat in Apparaatbeheer.
 4. Klik op Sluiten en start de computer opnieuw op.
Als het probleem is opgelost wanneer u de protected-modus stuurprogramma's hebt uitgeschakeld in Apparaatbeheer, kan het probleem te wijten zijn aan een hardwareconflict of aan een stuurprogramma dat niet compatibel is met uw hardware. Voor meer informatie over het oplossen van bronconflicten in Windows 95 klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
133240Conflict van apparaat voor probleemoplossing met Apparaatbeheer
Als u hebt vastgesteld dat er een Windows 95 protected-modus apparaatstuurprogramma niet compatibel is met Windows 95, informeert u bij de hardwarefabrikant of er nieuwe stuurprogramma's beschikbaar zijn.

Het beeldschermstuurprogramma wijzigen in een standaard VGA-beeldschermstuurprogramma

Opmerking Als u de aanwijzingen in de sectie 'Protected-modus apparaatstuurprogramma's verwijderen om conflicten vast te stellen' in dit artikel hebt opgevolgd, hebt u het beeldschermstuurprogramma gewijzigd in VGA en kunt u verdergaan met de volgende sectie. Door de beeldschermadapter uit te schakelen, wordt het stuurprogramma ingesteld op VGA.

In de Veilige modus wordt Windows 95 gestart met het VGA-beeldschermstuurprogramma. Als u wilt testen of het probleem dat u ondervindt, betrekking heeft op het beeldschermstuurprogramma, kunt u het stuurprogramma instellen op VGA.

Opmerking Voer de volgende stappen uit om ervoor te zorgen dat u probleemloos kunt terugkeren naar uw vorige configuratie:
 1. Maak een reservekopie van het bestand System.ini.
 2. Maak een notitie van de huidige instellingen voor het bureaublad (resolutie) en kleurenpalet.
 3. Maak een notitie van de naam van de huidige beeldschermadapter.
Voer de volgende stappen uit om het VGA-stuurprogramma in te stellen:
 1. Start Windows 95 in de Veilige modus.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Beeldscherm.
 3. Open het tabblad Instellingen en klik op Beeldschermtype wijzigen.
 4. Klik in het gebied Adaptertype op Wijzigen.
 5. Klik op Alle apparaten weergeven.
 6. Klik in het vak Fabrikanten op (Standaardbeeldschermadapters). Klik in het vak Modellen op Standaard-beeldschermadapter (VGA) en klik op OK.
 7. Klik op OK of Sluiten totdat u terug bent in het Configuratiescherm.
 8. Start de computer opnieuw op.
Als u hebt vastgesteld dat uw beeldschermstuurprogramma niet compatibel is met Windows 95, informeert u bij de hardwarefabrikant of nieuwe stuurprogramma's beschikbaar zijn.

Registerbeschadigingen

Wanneer u Windows 95 start in de Veilige modus, wordt het register slechts minimaal gelezen. Beschadiging van het register kan wellicht niet duidelijk worden vastgesteld in de Veilige modus. Het is mogelijk dat u het bestaande register (System.dat) moet vervangen door een reservekopie om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd register. Voer de volgende stappen uit om problemen met een beschadigd register op te lossen:
 1. Start op vanaf een MS-DOS-prompt.
 2. Verwijder de bestandskenmerken van de reservekopie van het register door de volgende opdracht te typen:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 3. Verwijder de bestandskenmerken van het huidige register door de volgende opdracht te typen:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 4. Wijzig de naam van het register door de volgende opdracht te typen:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 5. Kopieer de reservekopie naar het huidige register door de volgende opdracht te typen:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
 6. Start de computer opnieuw op.
Opmerking Het bestand System.1st is een reservekopie van het register die in de laatste fase van Windows 95 Setup wordt gemaakt. Daarom wordt het bericht weergegeven dat Windows 95 voor de eerste keer wordt uitgevoerd en worden de instellingen voltooid, net alsof Windows 95 wordt geïnstalleerd.

Als het probleem is opgelost door het bestand System.dat te vervangen door het bestand System.1st, is het probleem wellicht te wijten aan een beschadigd register. Het is mogelijk dat u programma's en apparaatstuurprogramma's die u hebt toegevoegd na de installatie van Windows 95, opnieuw moet installeren om het nieuwe register bij te werken.

Als het probleem niet is opgelost, voert u de volgende stappen uit om het oorspronkelijke register te herstellen:
 1. Start de computer opnieuw op naar een MS-DOS-prompt.
 2. Typ de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op ENTER:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  Opmerking Overschrijf het bestaande bestand System.dat zodra dat wordt gevraagd.

 3. Start de computer opnieuw op.
De cd-rom van Windows 95 bevat hulpprogramma's voor het maken van een reservekopie van uw systeembestanden en het register. Als u meer informatie wilt over deze hulpprogramma's, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
139437Hulpprogramma voor noodherstel van Windows 95
135120Een back-up van het register maken met het hulpprogramma voor configuratieback-up

Wat moet u doen als het probleem blijft bestaan

Als u het probleem niet kunt oplossen met de stappen die in dit artikel worden beschreven, heeft het probleem mogelijk een of meer van de volgende oorzaken:
 • Defecte hardware.
 • De computer heeft een speciale schakeloptie nodig voor Himem.sys.
 • De CMOS-instellingen moeten wellicht worden gewijzigd (het schaduw-RAM moet bijvoorbeeld worden uitgeschakeld).
 • Het systeem-BIOS moet wellicht worden bijgewerkt zodat het compatibel is met Windows 95.
 • Er kan een virus aanwezig zijn.
 • Een upgrade van een eerdere installatie van Windows is mogelijk niet goed uitgevoerd.
Als u wilt vaststellen of Windows 95 compatibel is met uw huidige systeemconfiguratie, moet u Windows 95 in een schone directory installeren.

Als u voldoende vrije schijfruimte hebt, installeert u Windows 95 in een lege map (bijvoorbeeld de map Win95). Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie hierover:
142096Windows 95 opnieuw installeren in een nieuwe map
Voor meer informatie over het oplossen van problemen met het starten van Windows 95 en over foutberichten klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
136337Opstartproblemen en foutberichten van Windows 95 oplossen
Als het probleem hiermee is opgelost, bevatte uw vorige installatie mogelijk onderdelen die niet compatibel waren met Windows 95.
Eigenschappen

Artikel-id: 243039 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 16:07:32 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbtshoot KB243039
Feedback