Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De laatste cel opnieuw instellen in Excel

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In Microsoft Excel wordt alleen het gedeelte van elk werkblad opgeslagen dat in gebruik is, te weten het gedeelte dat gegevens of opmaak bevat. Soms valt de laatste cel van een werkblad buiten het bereik van de gegevens die u gebruikt. Het gevolg hiervan is dat uw bestand groter is dan noodzakelijk, dat er meer pagina's worden afgedrukt, dat er foutberichten over onvoldoende geheugen worden weergegeven, of dat het programma anders werkt dan normaal. U kunt deze problemen oplossen door de overtollige rijen en kolommen te verwijderen en zo opnieuw de laatste cel in te stellen.

Opmerking Druk op Ctrl+Shift+End om de laatste cel op het huidige werkblad weer te geven.
Meer informatie
De meest voorkomende oorzaak van het feit dat de laatste cel buiten het huidige werkbladbereik valt, is overbodige opmaak. Wanneer u hele rijen en kolommen opmaakt, kunnen bepaalde opmaaktypen ervoor zorgen dat de laatste cel wordt ingesteld op een cel ver onder of rechts van het bereik dat op dat moment in gebruik is.

Dit probleem doet zich ook voor wanneer u een Lotus 1-2-3-bestand importeert in Excel. Wanneer u het Lotus-bestand opslaat in de Excel-werkmapindeling, kan Excel niet de laatste cel in het Lotus 1-2-3-werkblad bepalen. Als gevolg daarvan wordt het hele werkblad actief. Als u het adres van de laatste cel opnieuw wilt instellen, kunt u een van de volgende methoden gebruiken om de overtollige gegevens (gegevens en opmaak) uit de ongebruikte rijen en kolommen op het werkblad te verwijderen. Nadat de overtollige gegevens zijn verwijderd, slaat u het werkblad op. In Excel wordt vervolgens de actieve celtabel opnieuw gemaakt.

Opmerking Wanneer u een van deze methoden gebruikt, kan een foutbericht over onvoldoende geheugen worden weergegeven. Dit komt omdat Excel probeert het geselecteerde bereik te verwijderen. Als u dit foutbericht ontvangt, moet u een kleiner rij- of kolombereik opgeven waarin u gegevens verwijdert.

Methode 1: Overtollige rijen en kolommen handmatig verwijderen

Voer de volgende stappen uit om de laatste cel opnieuw in te stellen door overtollige rijen en kolommen te verwijderen:
 1. Selecteer alle kolommen rechts van de laatste kolom met gegevens door de desbetreffende kolomkoppen te selecteren.

  Tip Dit kunt u bijvoorbeeld doen door op F5 te drukken en de juiste verwijzing te typen. Typ bijvoorbeeld F:IV voor kolommen of typ 5:65536 voor rijen.
 2. Open het menu Bewerken en klik op Alles wissen.

  Opmerking Als met deze stap niet alle overtollige opmaak wordt gewist, moet u wellicht met de rechtermuisknop op de kolommen klikken en Verwijderen kiezen om de cellen volledig te verwijderen. Als u cellen verwijdert waarnaar door formules wordt verwezen, verandert de verwijzing in '#VERW!'. Daarom wordt u geadviseerd een back-up van het originele bestand te maken en de formules op '#VERW!' te controleren nadat u deze stappen hebt uitgevoerd.
 3. Herhaal stap 1 en 2 voor de rijen die onder de laatste rij met gegevens staan.
 4. Sla het bestand op.
 5. Als u verder wilt werken met het bestand, sluit u het bestand en opent u het opnieuw.

Methode 2: Een Excel-invoegtoepassing gebruiken

U kunt nu een voorbeeld-Excel-invoegtoepassing downloaden waarmee overbodige opmaak wordt verwijderd en de laatste cel opnieuw wordt ingesteld. Ga naar de volgende website om deze invoegtoepassing te downloaden: U kunt het bestand XSFormatCleaner.xla downloaden vanuit de sectie Downloads van de website en op uw pc opslaan. Nadat u het XLA-bestand hebt gedownload gaat u als volgt te werk om de code in de invoegtoepassing uit te voeren om de overbodige opmaak in uw werkmap te verwijderen.
 1. Start Excel en voer de volgende stappen uit, afhankelijk van de versie van Excel die u gebruikt.

  Microsoft Office Excel 2007, 2010 en 2013

  1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Opties voor Excel.
  2. Klik op Invoegtoepassingen, klik op Excel-invoegtoepassingen in het vak Beheren en klik op Zoeken.
  3. Als u het bestand niet hebt opgeslagen in de map Library, klikt u op Bladeren en zoekt en selecteert u het bestand in het venster Bladeren.
  4. Klik op Excess Format Cleaner 1.1 en klik op OK.

  Microsoft Office Excel 2003 en oudere versies van Excel

  1. Open het menu Extra en klik op Invoegtoepassingen.
  2. Als u het bestand niet hebt opgeslagen in de map Library, klikt u op Bladeren en zoekt en selecteert u het bestand in het venster Bladeren.
  3. Klik op Excess Format Cleaner 1.1 en klik op OK.
 2. Open in Excel 2007 het tabblad Invoegtoepassingen en klik op Clear Excess Formats in XSFormatCleaner.xla in de groep Menuopdrachten.

  Open in Excel 2003 en oudere versies van Excel de werkmap die u wilt leegmaken en klik op Overtollige opmaak verwijderen in werkmap in het menu Bestand. De macro verwijdert alle overtollige opmaak in alle werkbladen van het bestand.

  Nadat de macro is voltooid, wordt u gevraagd de werkmap met wijzigingen op te slaan.
 3. Sla het bestand op, sluit het bestand en open het vervolgens opnieuw.
large size convert conversion kbtshoot xl97 XL2000 xl2002 xl2003 xl2007 xl2010 blank xsclean corrupt corruption excess formatting
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 244435 - Laatst bijgewerkt: 01/30/2014 11:26:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbcode kbdtacode kbhowto kbinfo kbprogramming KB244435
Feedback