Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Kan een beschadigd bestand op een NTFS-volume niet verwijderen of repareren

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u probeert een bestand te verwijderen van een NTFS-volume, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Kan bestandsnaam niet verwijderen: Het bestand of de map is beschadigd en onleesbaar.
Het systeemlogboek in Windows NT 4.0 bevat het volgende bericht:
Gebeurtenis-id: 41
Bron: Diskperf
Beschrijving: De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onleesbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op het volume met de naam 'volumenaam'
Het systeemlogboek in Windows 2000 bevat het volgende bericht:
Gebeurtenis-id: 55
Bron: NTFS
Beschrijving: De structuur van het bestandssysteem op de schijf is beschadigd en onbruikbaar. Voer het hulpprogramma Chkdsk uit op het volume 'stationsletter:'
Als u Chkdsk voor het volume uitvoert, worden al dan niet correcties aangebracht, maar u kunt het beschadigde bestand naderhand nog steeds niet verwijderen.
Oorzaak
Dit gedrag treedt op als de MFT (Master File Table) van het NTFS-volume beschadigd is. De paren met korte en lange bestandsnamen in de indexrecord van de map en de bestandsnamen die opgeslagen zijn in het gekoppelde bestandsrecordsegment, bevatten hoofdlettergevoelige tekens die niet overeenkomen.

NTFS ondersteunt hoofdlettergevoelige bestandsnamen (POSIX-bestandsnamen), maar Chkdsk controleert geen bestandsnamen in hoofdlettergevoelige modus.

Ga bijvoorbeeld uit van het geval dat de mapindexrecord een vermelding BADFILe.TXT heeft, maar het bestandsrecordsegment een vermelding BADFILE.TXT heeft voor de bestandsnaam. Volgens NTFS is de naam ongeldig of beschadigd, maar Chkdsk vergelijkt alleen de namen en kijkt niet naar hoofdletters en kleine letters. Er worden geen correcties aangebracht.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door een back-up te maken van het volume met het beschadigde bestand of de beschadigde bestanden. Sluit beschadigde bestanden uit van de back-uptaak. Formatteer het volume opnieuw en zet de bestanden terug vanuit de back-up.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
120716Bestanden met gereserveerde namen verwijderen in Windows NT
176646Foutbericht: Bestand of map is beschadigd...
FRS NTFRS corruption
Eigenschappen

Artikel-id: 246026 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 17:28:35 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB246026
Feedback