Extern bureaublad verbroken of kan geen verbinding maken met externe computer of extern bureaublad-server (Terminal Server) waarop Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2477176
Samenvatting
Inleiding:
Dit artikel probeert te helpen u bij het begrijpen van de meest gebruikte instellingen die van invloed zijn op een extern bureaublad-sessie tot stand te brengen in een bedrijfsomgeving.


Opmerking:

Extern bureaublad-Server
Een extern bureaublad-sessiehost-server is de server die als host optreedt van Windows-programma's of het volledige Windows-bureaublad voor extern bureaublad-Services-clients. Gebruikers kunnen verbinding maken met een RD Session Host-server programma's uitvoeren, bestanden opslaan en netwerkbronnen gebruiken op die server. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot een RD Session Host-server uit in een bedrijfsnetwerk of via Internet.
Remote Desktop Session Host (RD Session Host) was voorheen bekend als de functieservice Extern bureaublad-server en Remote Desktop Session Host (RD Session Host)-server was voorheen bekend als de extern bureaublad-server.

Externe verbindingen voor beheerdoeleinden
Extern bureaublad ondersteunt twee gelijktijdige externe verbindingen met de computer. U hoeft geen client access licenses voor extern bureaublad-Services (RDS CAL's) voor deze verbindingen.
Als u wilt dat meer dan twee administratieve verbindingen of verbindingen voor meerdere gebruikers moet u de RD Session Host-rol installeert en geschikte RDS CAL's.

Tot oprichting van een extern bureaublad oplossen

Symptomen:

1. U kan worden beperkt in het aantal gebruikers dat gelijktijdig een verbinding met een extern bureaublad-sessie of extern bureaublad-Services-sessie maakt

Beperkt aantal RDP-verbindingen kan worden veroorzaakt door onjuist geconfigureerde Groepsbeleid of RDP-TCP-eigenschappen in de configuratie voor extern bureaublad-Services, standaard, de verbinding is geconfigureerd voor een onbeperkt aantal sessies dat verbinding met de server. Wanneer u probeert te maken van Remote Desktop Connection (RDC) wordt het volgende foutbericht:

Extern bureaublad verbroken.
Deze computer kan geen verbinding maken met de externe computer.
Probeer opnieuw verbinding te maken. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de eigenaar van de externe computer of de netwerkbeheerder.

Controleren of extern bureaublad is ingeschakeld:
 1. Start het hulpprogramma systeem. U start het hulpprogramma, klikt u op Start > Configuratiescherm > systeempictogram en klik vervolgens op OK.
 2. Onder de startpagina van Configuratiescherm, klik op instellingen voor externe verbindingen.
 3. Klik op het tabblad Extern. Selecteer een optie, afhankelijk van uw beveiligingsvereisten onder Extern bureaublad:
  • Verbindingen toestaan met computers met computers met alle versies van extern bureaublad (minder veilig)
  • Verbindingen toestaan met computers alleen vanaf computers met extern bureaublad met Netwerkniveauverificatie (veiliger)
Als u 'geen verbindingen met deze computer toestaan' op het tabblad Extern, is niemand mogelijk extern verbinding maken met deze computer, zelfs als ze lid van de groep Externe bureaubladgebruikers zijn.

Om te controleren of extern bureaublad-Services beleid "Aantal verbindingen beperken"

 1. Start de module Groepsbeleid, het lokale beveiligingsbeleid of het juiste Groepsbeleid openen
 2. Ga naar de volgende locatie:
  Beleid voor lokale Computer > Computerconfiguratie > Beheersjablonen > Windows-onderdelen > extern bureaublad-Services > extern bureaublad-sessiehost > verbindingen "Aantal verbindingen beperken"
 3. Klik op "Enabled"
 4. In de RD-Maximum toegestane verbindingen vak, typt u het maximum aantal verbindingen dat u wilt toestaan en klik vervolgens op OK.

Om te controleren of de Remote Desktop Services RDP-Tcp-eigenschappen


Volg de onderstaande stappen afhankelijk van de versie van uw besturingssysteem:

Instelling via Extern bureaublad-Services configureren

Het aantal gelijktijdige externe verbindingen zijn toegestaan voor een verbinding configureren

 1. Open de configuratie voor extern bureaublad-sessie op de RD Session Host-server. U opent configuratie voor extern bureaublad-sessie, klikt u op Start, wijs Systeembeheeraan, wijs Extern bureaublad-Services.
 2. Klik onder verbindingenmet de rechtermuisknop op de naam van de verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Op het tabblad Netwerkadapter , klik op maximum aantal verbindingen, typ het aantal gelijktijdige externe verbindingen dat u wilt toestaan voor de verbinding en klik op OK.
 4. Als de optie maximum aantal verbindingen is ingeschakeld en grijs wordt weergegeven, is de groepsbeleidsinstelling het aantal verbindingen beperken ingeschakeld en is toegepast op de RD Session Host-server.

Om te controleren of extern bureaublad-Services Aanmeldingsrechten:
Configureer de Groep Externe bureaubladgebruikers

De groep Externe bureaubladgebruikers op een RD Session Host-server wordt gebruikt om gebruikers en groepen machtigen om extern verbinding met een RD Session Host-server te geven.

U kunt gebruikers en groepen toevoegen aan de groep Externe bureaubladgebruikers op de volgende manieren:

 • Lokale gebruikers en groepen, module
 • Op het tabblad Extern in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op een RD Session Host-server
 • Active Directory: gebruikers en Computers-module als de RD Session Host-server is geïnstalleerd op een domeincontroller

De volgende procedure kunt u gebruikers en groepen aan de groep Externe bureaubladgebruikers toevoegen op het tabblad Extern in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op een RD Session Host-server.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators, of gelijkwaardig, op de RD Session Host-server die u configureren wilt, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien.

Gebruikers en groepen aan de groep Externe bureaubladgebruikers toevoegen via het tabblad Extern

 1. Start het hulpprogramma systeem. U start het hulpprogramma, klikt u op Start > Configuratiescherm > systeempictogram en klik vervolgens op OK.
 2. Onder de startpagina van Configuratiescherm, klik op instellingen voor externe verbindingen.
 3. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad extern op gebruikers selecteren. Voeg de gebruikers of groepen die verbinding moeten maken met de RD Session Host-server via Extern bureaublad. De gebruikers en groepen die u toevoegt, worden toegevoegd aan de groep Externe bureaubladgebruikers.
Als u 'Geen verbindingen met deze computer toestaan' op het tabblad Extern, is niemand mogelijk extern verbinding maken met deze computer, zelfs als ze lid van de groep Externe bureaubladgebruikers zijn.

Gebruikers en groepen aan de groep Externe bureaubladgebruikers toevoegen via de module Lokale gebruikers en groepen:
 1. Klik op Start > Systeembeheer en Computerbeheer te openen.
 2. Klik in de consolestructuur op het knooppunt lokale gebruikers en groepen.
 3. Dubbelklik in het detailvenster op de map groepen.
 4. Dubbelklik op externe bureaubladgebruikers en klik vervolgens op toevoegen.
 5. Klik in het dialoogvenster gebruikers selecteren op locaties om de zoeklocatie opgeven.
 6. Klik op objecttypen als u wilt opgeven welke typen objecten die u wilt zoeken.
 7. Typ de naam die u wilt toevoegen Geef de objectnamen op (voorbeelden) Selecteer vak.
 8. Klik op namen controleren.
 9. Wanneer de naam gevonden is, klikt u op OK.

Notities:
 • Verbinding maken met een computer in de slaapstand staat kan of slaapstand staat, dus zorg ervoor dat de instellingen voor de slaapstand en de slaapstand op de externe computer zijn ingesteld op nooit. (De slaapstand is niet beschikbaar op alle computers.) Voor informatie over het aanbrengen van deze wijzigingen, Zie wijzigen, maken of verwijderen van een energiebeheerschema (schema).
 • U kunt verbinding met extern bureaublad niet gebruiken voor verbinding met een computer met Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic of Windows 7 Home Premium.
 • Leden van de lokale groep Administrators kunnen verbinding maken, zelfs als ze niet worden weergegeven.


2. Er een poortconflict toewijzing

Dit probleem kan aangeven dat een andere toepassing op de extern bureaublad-server dezelfde TCP-poort als de Remote Desktop Protocol (RDP) gebruikt. De RDP standaardpoort is 3389.

Bepalen welke toepassing gebruikmaakt van dezelfde poort als RDP dit probleem op te lossen. Als de poorttoewijzing voor de toepassing kan niet worden gewijzigd, wijzigt u de poort die voor RDP toegewezen door het register te bewerken. Na het bewerken van het register, moet u de extern bureaublad-Services-service opnieuw starten. Nadat u de extern bureaublad-Services-service opnieuw start, moet u bevestigen dat de RDP-poort correct is gewijzigd.

Extern-bureaubladserver Listener beschikbaarheid

Het listeneronderdeel wordt uitgevoerd op de extern bureaublad-server en is verantwoordelijk voor het luisteren naar en accepteren nieuwe Remote Desktop Protocol (RDP)-clientverbindingen, waardoor gebruikers tot stand brengen van nieuwe externe sessies op de extern bureaublad-server. Er is een listener voor elke verbinding met extern bureaublad-Services op de extern bureaublad-server. Verbindingen worden gemaakt en geconfigureerd met het hulpprogramma configuratie voor extern bureaublad-Services.


Raadpleeg de volgende secties uitvoeren van deze taken.

Bepalen welke toepassing gebruikmaakt van dezelfde poort als RDP

U kunt het hulpprogramma netstat om te controleren of poort 3389 (of de toegewezen poort RDP) wordt gebruikt door een andere toepassing op de extern bureaublad-server uitvoeren.

Netstat gebruiken:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden klik op OKop de extern bureaublad-server.
 2. Netstat - a-o typt bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. Zoek naar een vermelding voor de TCP-poort 3389 (of de toegewezen poort RDP) met de status van Listening. Hiermee geeft u aan dat deze poort wordt gebruikt door een andere toepassing. De PID (proces-id) van het proces of service deze poort wordt weergegeven onder de kolom PID.
Om te bepalen welke toepassing gebruikmaakt van poort 3389 (of de toegewezen RDP-poort), gebruikt u het opdrachtregelprogramma tasklist samen met de PID-gegevens van het hulpprogramma netstat.
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden klik op OKop de extern bureaublad-server.
 2. Typ tasklist/SVC en druk op ENTER.
 3. Zoek naar een vermelding voor het PID-nummer dat is gekoppeld aan de poort (uit de uitvoer van netstat). De services of processen PID gekoppeld wordt aan de rechterkant weergegeven.
De poort die wordt toegewezen aan RDP wijzigen

Als deze toepassing een andere poort kunt gebruiken, moet u bepalen. Als u de poort van de toepassing niet kunt wijzigen, moet u de poort toegewezen aan RDP wijzigen.

Belangrijk:  Microsoft raadt het niet aan om de RDP poort te wijzigen.

Als u toegewezen aan de RDP-poort wijzigen hebt, moet u het register bewerken.

Deze procedure te kunnen uitvoeren moet het lidmaatschap van de lokale groep Administrators of aan u is overgedragen van de bevoegde autoriteit.

De poort die wordt toegewezen aan RDP wijzigen:

Waarschuwing:  Het onjuist bewerken van het register kan ernstige gevolgen hebben voor uw systeem. Voordat u wijzigingen in het register, moet u back-up van alle belangrijke gegevens.

 1. Open de Register-Editor op de extern bureaublad-server. U opent de Register-Editor, klikt u op Starten klik op uitvoeren.
 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, Controleer of de weergegeven actie is wat u wilt, en klik vervolgens op Doorgaan.
 3. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Remote Desktop server\WinStations

Opmerking:  RDP-TCP is de standaardnaam voor de verbinding. Als u de poort voor een specifieke verbinding op de extern bureaublad-server, selecteert u de verbinding onder de sleutel WinStations .

 1. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op de registervermelding poortnummer .
 2. Typ het poortnummer dat u wilt toewijzen aan RDP in de
 3. Klik op OK om de wijziging opslaat en sluit vervolgens de Register-Editor.
De extern bureaublad-Services-service opnieuw starten

Voor het RDP-poort toewijzing wijziging door te voeren, stop en start de service Extern bureaublad-Services.

Deze procedure te kunnen uitvoeren moet het lidmaatschap van de lokale groep Administrators of aan u is overgedragen van de bevoegde autoriteit.

Stoppen en starten van de service Extern bureaublad-Services:

 1. Open de module Services op de extern bureaublad-server. U opent de module Services, klik op Start, wijs Systeembeheeraan en klik op Services.
 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, Controleer of de weergegeven actie is wat u wilt, en klik vervolgens op Doorgaan.
 3. In het deelvenster Services met de rechtermuisknop op Extern bureaublad-Servicesen klik op opnieuw opstarten.
 4. Als u wordt gevraagd over de andere services opnieuw te starten, klikt u op Ja.
 5. Bevestig dat de kolom Status voor de extern bureaublad-Services-service gestart wordt.
Bevestigen dat de RDP-poort is gewijzigd

Om te bevestigen dat de RDP-poorttoewijzing is gewijzigd, gebruikt u het hulpprogramma netstat.

Netstat gebruiken:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden klik op OKop de extern bureaublad-server.
 2. Netstat - a typt bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. Zoek naar een vermelding voor het poortnummer dat u hebt toegewezen aan het RDP. De poort moet worden weergegeven in de lijst en de status van Listening.
Belangrijk:  Verbinding met extern bureaublad en de Terminal server-webclient gebruiken poort 3389 standaard verbinding maken met een extern bureaublad-server. Als u het RDP-poort op de extern bureaublad-server wijzigt, moet u de poort die wordt gebruikt door verbinding met extern bureaublad en de extern bureaublad-server-webclient wijzigt. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen voor meer informatie:Controleer of

Gebruik een van de volgende methoden om na te gaan of de listener op de extern bureaublad-server goed werkt.

Opmerking:  RDP-TCP is de standaardnaam van de verbinding en 3389 is de standaard RDP-poort. Naam van de verbinding gebruiken en het poortnummer dat specifiek is voor de configuratie van uw extern bureaublad-server.

Methode een

Een RDP-client, zoals verbinding met extern bureaublad gebruiken om vast te stellen van een externe verbinding met de extern bureaublad-server.

Methode 2

Het hulpprogramma qwinsta gebruiken om de status van de listener op de extern bureaublad-server weer te geven:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden klik op OKop de extern bureaublad-server.
 2. Typ qwinsta achter de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. De sessiestatus RDP-TCP moet luisteren.
Methode 3

Het hulpprogramma netstat gebruiken om de status van de listener op de extern bureaublad-server weer te geven:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden klik op OKop de extern bureaublad-server.
 2. Netstat - a typt bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. De vermelding voor de TCP-poort 3389 moeten Listening.
Methode 4

Gebruik het hulpprogramma telnet verbinding maken met de RDP-poort op de extern bureaublad-server:
 1. Vanaf een andere computer, klikt u op Start, klik op uitvoeren, typ cmden klik vervolgens op OK.
 2. Telnet- servernaam 3389, waarbij servernaam de naam van de extern bureaublad-server, typt u achter de opdrachtprompt en druk op ENTER.
Als telnet voltooid is, ontvangt u de Telnet-scherm en een cursor.

Als telnet niet lukt, wordt dit foutbericht weergegeven:

Verbinding maken met servernaam...Kan geen verbinding met de host op poort 3389 openen: kan geen verbinding maken

De qwinsta, netstat en Telnet-hulpprogramma's zijn ook opgenomen in Windows XP en Windows Server 2003. U kunt ook downloaden en andere hulpmiddelen voor probleemoplossing zoals Portqry gebruiken.3. U hebt een onjuist geconfigureerde instelling voor verificatie en codering

Verificatie en codering configureren    

Gebruik de volgende procedure voor het configureren van verificatie en versleuteling voor een verbinding.
 1. Open de configuratie voor extern bureaublad-sessie op de RD Session Host-server. Om de configuratie voor extern bureaublad-sessie te openen, klikt u op Start, Systeembeheer, Extern bureaublad-Servicesaan en klik vervolgens op Configuratie voor extern bureaublad-sessie.
 2. Klik onder verbindingenmet de rechtermuisknop op de naam van de verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen voor de verbinding, klikt u op het tabblad Algemeen in de beveiligingslaageen beveiligingsmethode.
 4. Klik op het gewenste niveau in het coderingsniveau. U kunt de laag, compatibel met Client, hoog of FIPS-compatibelselecteren. Zie stap 4 hierboven voor Windows Server 2003 voor opties beveiligingslaag en coderingsniveau .

Opmerking  
 • Deze procedure te kunnen uitvoeren moet u lid zijn van de groep Administrators op de lokale computer of moet aan u zijn overgedragen van de bevoegde autoriteit. Als de computer deel van een domein uitmaakt, is het mogelijk dat leden van de groep Domeinadministrators deze procedure kunnen uitvoeren. Een optimale beveiliging kunt u met deze procedure uitvoeren.
 • U opent configuratie voor extern bureaublad-Services, klikt u op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheeren dubbelklik vervolgens op Configuratie voor extern bureaublad-Services.
 • Codering op instellingen die u in Groepsbeleid configureert overschrijven de configuratie die u instelt via het hulpprogramma configuratie voor extern bureaublad-Services. Ook als u schakelt de Systeemcryptographie: gebruik FIPS compliant algorithmes voor codering, hashing en ondertekening Groepsbeleid instellen, deze instelling overschrijft de groepsbeleidsinstelling Codeerniveau van clientverbinding instellen .
 • Wanneer u het coderingsniveau wijzigt, wordt het nieuwe coderingsniveau van kracht de volgende keer dat een gebruiker zich aanmeldt. Als u meerdere niveaus van coderingsniveaus op één server nodig hebt, installeert u meerdere netwerkadapters en stelt u elke adapter afzonderlijk.
 • Als u wilt controleren of dat dit certificaat heeft een bijbehorende persoonlijke sleutel in de configuratie voor extern bureaublad-Services, met de rechtermuisknop op de verbinding waarvoor u het certificaat bekijken, klikt u op het tabblad Algemeen , klikt u op bewerkenklikt u op het certificaat dat u wilt weergeven en klik vervolgens op Certificaat weergeven. Klik onder aan het tabblad Algemeen de instructie "u hebt een persoonlijke sleutel die overeenkomt met dit certificaat' moeten worden weergegeven. U kunt deze informatie ook weergeven door met de module Certificaten.
 • De instelling FIPS-compatibel (de Systeemcryptographie: gebruik FIPS-compliant algorithmes voor codering, hashing en ondertekening in Groepsbeleid of de instelling FIPS-compatibel in configuratie voor extern bureaublad-server) gegevens verzonden van de client naar de server en van de server naar de client, met de Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-1 coderingsalgoritmen, cryptografiemodules van Microsoft gecodeerd en gedecodeerd. Zie voor meer informatie FIPS 140 evaluatie (http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=34627).
 • De instelling Hoog worden gegevens die van de client naar de server en de server naar de client verzonden met een 128-bits codering gecodeerd.
 • De instelling Compatibel met Client worden gegevens die tussen de client en de server van de maximale sleutelsterkte die door de client worden verzonden gecodeerd.
 • De instelling laag codeert gegevens die worden verzonden vanaf de client naar de server met 56-bits codering.
U kan niet volledig de verbinding verbreekt verbinding met een extern bureaublad-server

Nadat u een server extern bureaublad-client de verbinding met een extern bureaublad-server verliest, wordt de sessie op de extern bureaublad-server kan geen overgang naar verbroken. In plaats daarvan kan deze actief blijven terwijl de client fysiek is losgekoppeld van de extern bureaublad-server. Als de client zich in dezelfde extern bureaublad-server, kan een geheel nieuwe sessie tot stand worden gebracht en de oorspronkelijke sessie nog steeds actief mag blijven.

U kunt dit probleem als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ gpedit.mscen klik vervolgens op OK.
 2. Vouw achtereenvolgens Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Windows-onderdelenen Extern bureaublad-Services Extern bureaublad-sessiehost uit en klik op verbindingen.
 3. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op interval voor keep-alive verbinding configureren.
 4. Klik op ingeschakelden klik vervolgens op OK.
 5. Sluiten Groepsbeleidsobjecteditor, klik op OKen sluit Active Directory: gebruikers en Computers.

4Mogelijk hebt u een certificaat beschadigd

Extern bureaublad-Services-clients herhaaldelijk geen toegang tot de extern bureaublad-server. Als u een extern bureaublad-Services-client gebruikt voor aanmelding bij de server voor extern bureaublad, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

Foutbericht 1

De client kan vanwege een beveiligingsfout geen verbinding met de terminalserver. Zorg dat u bent aangemeld bij het netwerk, probeer opnieuw verbinding te maken met de server.

Foutbericht 2

Extern bureaublad verbroken. De client kan vanwege een beveiligingsfout geen verbinding met de externe computer. Controleer of u bent aangemeld bij het netwerk en probeer opnieuw verbinding te maken.

Bovendien kunnen de volgende berichten met gebeurtenis-ID worden vastgelegd in Logboeken op de extern bureaublad-server:

Gebeurtenisbericht 1

Gebeurtenis-ID: 50

Bron: TermDD

Beschrijving van gebeurtenis: RDP-protocolonderdeel X.244 heeft een fout ontdekt in de protocolstroom en heeft de verbinding met de client verbroken.

Gebeurtenisbericht 2

Gebeurtenis-ID: 1088

Bron van gebeurtenis: TermService

Beschrijving van gebeurtenis: De terminal services-licentieverlening respijtperiode is verlopen en de service is niet geregistreerd bij een licentieserver. Een licentieserver voor terminal services is vereist voor doorlopende werking. Een terminalserver kan tot 90 dagen na de eerste start zonder een licentie werken.


Gebeurtenisbericht 3

Gebeurtenis-ID: 1004

Bron van gebeurtenis: TermService

Beschrijving van gebeurtenis: De terminal-server niet kan geen clientlicentie verlenen.


Gebeurtenisbericht 4

Gebeurtenis-ID: 1010

Bron van gebeurtenis: TermService

Beschrijving van gebeurtenis: De terminal services kunnen een licentieserver niet vinden. Bevestig dat alle licentieservers op het netwerk worden geregistreerd in WINS of DNS netwerkaanvragen accepteren en de Terminal Services Licensing-Service wordt uitgevoerd.


Gebeurtenisbericht 5

Gebeurtenis-ID: 28

Bron: TermServLicensing

Beschrijving van gebeurtenis: Terminal Services-licentieverlening kan alleen worden uitgevoerd op domeincontrollers of servers in een werkgroep. Zie de help-onderwerp Terminal Server-licentieverlening voor meer informatie.


Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg er daarom voor dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een reservekopie van het register voordat u het wijzigt voor extra bescherming. Dan kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van een back-up en terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:

322756Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

Dit probleem oplossen door een back-up en verwijder de registersleutels X 509-certificaat , start de computer opnieuw op en vervolgens de extern bureaublad-Services Licensing-server opnieuw te activeren. Ga hiervoor als volgt te werk.

Opmerking: de volgende procedure uitvoeren op elk van de servers voor extern bureaublad.
 1. Zorg ervoor dat het register van de extern bureaublad-server met succes is gemaakt van.
 2. Start de Register-Editor.
 3. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM
 4. Klik op Registerbestand exporteren in het menu Register.
 5. Typ Geëxporteerd certificaat in het vak bestandsnaam en klik op Opslaan.

  Opmerking: als er in de toekomst deze registersubsleutel terugzetten, dubbelklikt u op het bestand Exported-parameters.reg dat u in deze stap hebt opgeslagen.
 6. Met de rechtermuisknop op elk van de volgende waarden, klikt u op verwijderenen klik vervolgens op Ja om het verwijderen te bevestigen:

  Certificaat
  X 509-certificaat
  X 509-certificaat-ID
  X 509-Certificate2
 7. Sluit de Register-Editor af en start de server opnieuw op.
 8. De extern bureaublad-Services Licensing-server opnieuw activeren via de verbindingsmethode Telefoon in de Wizard licentieverlening.

Meer informatie
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:

RD-Gateway:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US; 967933 Foutbericht wanneer een externe gebruiker probeert verbinding te maken met een bron op een Windows Server 2008-computer via de TS-gatewayserver met behulp van de FQDN-naam van de bron: "De verbinding met extern bureaublad verbroken"

http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ee791928 (WS.10) .aspx  Groepsbeleidsinstellingen voor extern bureaublad-Services in Windows Server 2008 R2

http://support.Microsoft.com/kb/224395/en-us/  Extern bureaublad-Services-Client-foutbericht: U bent niet gemachtigd voor aanmelding bij deze sessie

http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc780927 (WS.10) .aspx Extern bureaublad voor algemene foutberichten oplossen

http://support.Microsoft.com/kb/329896De client kan vanwege een beveiligingsfout geen verbinding met de extern bureaublad-server

http://support.Microsoft.com/kb/278433 Opties voor rechten extern bureaublad-Services met behulp van de nieuwe gebruiker toegang tot

http://support.Microsoft.com/kb/258021 Gebeurtenis-ID 52 wanneer u extern bureaublad-Services starten


Als dit artikel u bij het oplossen van het probleem of helpt als u die verschillen van die in dit artikel worden beschreven symptomen, zoekt u de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie. Als u wilt zoeken in de Microsoft Knowledge Base, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://support.Microsoft.com/ 

Typ de tekst van het weergegeven foutbericht of typt u een beschrijving van het probleem in het vak Zoeken op ondersteuningswebsite (Knowledge Base) .
RDS, RDP, verbroken, externe, certificaten, poort 3389, aanmeldingsrechten, codering, verbindingen, verificatie, Termdd, Terminal Server


Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

속성

문서 ID: 2477176 - 마지막 검토: 06/07/2013 10:14:00 - 수정: 3.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbmt KB2477176 KbMtnl
피드백