Foutbericht: HTTP-fout 500-12 Toepassing wordt opnieuw gestart

Symptomen
Wanneer een client verbinding probeert te maken met een Microsoft ISS-toepassing (Internet Information Services) die opnieuw wordt gestart, wordt in de browser het volgende foutbericht weergegeven:

De pagina kan niet worden weergegeven

Er is een probleem met de pagina die u probeert te bereiken. Deze kan niet worden weergegeven.

HTTP-fout 500-12 Toepassing wordt opnieuw gestart
Internet Information Services
Workaround
Dit bericht is onschuldig van aard en verdwijnt doorgaans nadat u het browservenster hebt vernieuwd. Er is geen goede oplossing voorhanden wanneer het bericht vanuit een productieomgeving wordt weergegeven. Als het bericht echter langere tijd aanwezig blijft, kunt u overwegen alle webservices te beëindigen en de toepassing opnieuw te laden.
Meer informatie
Wanneer in een IIS 5.0-toepassing bepaalde wijzigingen worden aangebracht, worden deze vastgelegd in het bestand Global.asa voor de toepassing. Wanneer u wijzigingen opslaat in het bestand Global.asa, beëindigt de server de verwerking van alle lopende toepassingsaanvragen, waarna het bestand Global.asa opnieuw wordt gecompileerd. Gedurende die tijd weigert de server nieuwe aanvragen en wordt een foutbericht gegeven met de melding dat de aanvraag niet kan worden verwerkt zolang de website bezig is met opstarten.

Nadat alle lopende aanvragen zijn verwerkt, verwijdert de server alle actieve sessies. Vervolgens wordt voor elke verwijderde sessie de gebeurtenis Session_OnEnd aangeroepen, waarna de toepassing wordt gesloten en de gebeurtenis Application_OnEnd wordt aangeroepen. Het bestand Global.asa wordt nu opnieuw gecompileerd.

Door de daaropvolgende aanvragen wordt de toepassing gestart en worden er nieuwe sessies gemaakt. Hierbij worden de gebeurtenissen Application_OnStart en Session_OnStart geactiveerd. Wanneer u een ASP-pagina weergeeft terwijl de gebeurtenis Application_OnStart wordt uitgevoerd, verschijnt het volgende foutbericht:
HTTP-fout 500-12 Toepassing wordt opnieuw opgestart
Dit bericht is onschuldig van aard en verdwijnt doorgaans nadat u de pagina in de browser hebt vernieuwd.

Dit foutbericht kan ook worden veroorzaakt door antivirus- of back-upsoftware. Wanneer een IIS-webtoepassing wordt gecontroleerd door dergelijke softwarepakketten, kan IIS zich gedragen alsof het bestand Global.asa is gewijzigd, waardoor de webtoepassing mogelijk opnieuw wordt gestart. Als u de back-upsoftware en het controleren op virussen uitschakelt voor het bestand Global.asa, wordt dit probleem mogelijk opgelost. Als er gedurende deze tijd een GET-aanvraag van een client wordt uitgevoerd, geeft de webserver een 500-12-fout als resultaat. Als u meer informatie wilt over hetzelfde foutbericht in Site Server 3.0, Commerce Edition, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
236446 Foutbericht: HTTP 1.1 Toepassing wordt opnieuw gestart
IIS 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 248013 - Laatst bijgewerkt: 01/08/2014 15:36:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbprb kbprod2web KB248013
Feedback