Foutbericht 'Fout bij het lezen van bestand' bij het installeren van <product> onder Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition (ME)

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL248263
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u een van de programma's die aan het begin van dit artikel worden vermeld, probeert te installeren op een computer waarop Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium (ME) wordt uitgevoerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout 1305. Fout bij het lezen van het bestand: <bestandsnaam>
Fout bij het lezen van het bestand: <bestandsnaam>
Afhankelijk van het product en de versie van Installer, wordt 'Fout 1305' al dan niet weergegeven.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen in een van de volgende situaties:
 • Er is een probleem met de configuratie van het cd-romstation.
 • Het onderdeel MDAC (Microsoft Data Access Components) is beschadigd of niet correct geïnstalleerd.
 • Er is een probleem met de cd-rom. De cd-rom met het programma kan bijvoorbeeld beschadigd of vuil zijn.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de volgende methoden in de aangegeven volgorde uit te voeren.

De cd-rom of dvd controleren

Onderzoek of de cd-rom zichtbaar is beschadigd of krassen bevat.

Als u problemen ondervindt met een dvd, controleert u of u deze daadwerkelijk in het dvd-station en niet in het cd-romstation hebt geplaatst.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

De cd-rom of dvd reinigen

Reinig de cd-rom of dvd. Gebruik hiervoor een reinigingspakket voor cd-rom's of veeg de zilveren kant van de schijf vanuit het midden voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije katoenen doek.

Opmerking Gebruik geen papieren doekje, zoals een tissue. Hierdoor kan de kunststof namelijk beschadigd raken of kunnen er strepen achterblijven. Maak bij de reiniging geen cirkelvormige beweging.

Als het probleem zich blijft voordoen, reinigt u de cd-rom met een vochtige doek of een in de handel verkrijgbare reinigingsoplossing voor cd's. Zorg dat de cd-rom volledig droog is voordat u deze in het cd-romstation plaatst.

De cd-rom of dvd testen in een ander station

Controleer of de cd-rom of dvd werkt in een ander station. Let er bij dvd's op dat het station is voorzien van het dvd-logo. Als de schijf het in een ander station wel doet, kan het probleem ermee te maken hebben dat de schijf niet goed wordt gelezen door het eerste station. Neem contact op met de fabrikant van uw computer of schijfstation. Als de computer is uitgerust met meerdere cd-rom- cd-r-, cd-rw- of dvd-romstations, test u de schijf in een ander station.

Als de schijf na reiniging nog niet werkt op een andere computer, ligt het probleem bij de schijf en moet deze worden vervangen. Wanneer hetzelfde probleem zich voordoet met een vervangende schijf of als het probleem zich blijft herhalen, gaat u verder met de volgende methode.

Reinig het station

Als het probleem niet is opgelost na het schoonmaken van de cd-rom of dvd, reinigt u het schijfstation met een reinigingsschijf voor cd-rom- of dvd-stations. Hebt u een dergelijke schijf niet, dan schaft u er een aan wanneer alle overige stappen in dit artikel geen oplossing bieden. Schijven voor stationsreiniging zijn verkrijgbaar in de meeste computer- en elektronicawinkels.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Sluit programma's af die u niet nodig hebt

Het is mogelijk dat het lezen van de schijf wordt belemmerd door andere toepassingen, zoals antivirussoftware, firewallsoftware of software om fouten te voorkomen. Sluit alle zichtbare programma's als volgt af:
 1. Klik met de rechtermuisknop op elk pictogram op de taakbalk en klik vervolgens op Afsluiten, Sluiten of Uitschakelen (als deze opties beschikbaar zijn).
 2. Druk op CTRL+ALT+DEL om het venster Programma afsluiten weer te geven. Als er behalve Windows Verkenner andere programma's worden vermeld, klikt u op het desbetreffende programma en vervolgens op Verwijderen. Herhaal deze stap totdat alle programma's, met uitzondering van Windows Verkenner, zijn verwijderd.Opmerking Windows Verkenner is de gebruikersinterface van Windows.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Zoek naar bekende problemen met stations of opnamesoftware

Zoek in de Microsoft Knowledge Base naar uw merk cd-rom- of dvd-station. Het is goed mogelijk dat u in de Knowledge Base informatie vindt over bekende problemen met bepaalde stations.

Als uw computer software bevat voor het opnemen (branden) van cd-r's, cd/rw's of packet-writingsoftware, zoekt u in de Microsoft Knowledge Base naar bekende problemen met de software. Soms treden er conflicten op die te maken hebben met de versie van de software of specifieke stations.

De Microsoft Knowledge Base bevindt zich op de volgende Microsoft-website:

Zoek naar updates voor stationsfirmware

Informeer bij de fabrikant van uw computer of schijfstation naar een software-update voor uw station. Vaak worden deze updates 'firmware'-updates genoemd. Er worden soms updates uitgegeven voor het oplossen van problemen waarbij het station de meeste schijven kan lezen. Helaas wordt hiermee het probleem niet voor alle schijven verholpen.

Protected-modus cd-romstuurprogramma's gebruiken

Controleer of u wel protected-modus (32-bits) stuurprogramma's voor uw cd-romstation gebruikt. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Open het tabblad Prestaties en controleer of het bestandssysteem is ingesteld op 32-bits. Als bij Bestandssysteem Sommige stations: MS-DOS-compatibiliteitsmodus wordt vermeld, is het mogelijk dat gebruik wordt gemaakt van 16-bits cd-romstuurprogramma's in real-modus. In dat geval is het mogelijk dat het systeem bepaalde bestanden op de cd-rom niet kan lezen.

  Informeer bij de fabrikant van het cd-romstation naar een bijgewerkt protected-modus stuurprogramma voor uw cd-romstation. Voor de contactgegevens van de fabrikant van het cd-romstation klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
  65416Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

  60781Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

  60782Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
 4. Klik op OK en sluit het Configuratiescherm.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

UDF-ondersteuning in- en uitschakelen

Als u werkt met Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium (ME), wijzigt u de UDF-instelling (Universal Disk Format). Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op Geavanceerd, klik op UDF-bestandssysteem uitschakelen en klik vervolgens op OK.
 4. Wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, klikt u op OK en vervolgens op Ja.
Wanneer de computer opnieuw is opgestart, is de UDF-ondersteuning gewijzigd. Als het probleem hierdoor niet is opgelost, wijzigt u de instelling weer in de oorspronkelijke waarde. Opmerking Normaal gesproken hoort UDF ingeschakeld te zijn. Bepaalde stations bieden echter geen ondersteuning voor UDF. Voor dergelijke stations moet UDF uitgeschakeld blijven. Deze stations kunnen geen schijven lezen die uitsluitend geschikt zijn voor het UDF-bestandssysteem.

Opmerking Voor dvd-rom's is het UDF-bestandssysteem vereist, tenzij het UDF Bridge-schijven betreft (dit zijn schijven die zowel zijn ontworpen voor ISO 9660 als voor UDF).

Ga als volgt te werk om DMA (Direct Memory Access) voor het cd-rom- of dvd-station uit te schakelen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem, open het tabblad Apparaatbeheer en klik op Apparaten weergeven op type.
 3. Klik op het plusteken (+) naast Cd-rom om de onderliggende items weer te geven.
 4. Klik op het cd-rom- of dvd-station dat u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.
 5. Open het tabblad Instellingen.
 6. Schakel het selectievakje DMA uit en klik op Sluiten.
 7. Sluit het Configuratiescherm en start de computer opnieuw op.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

De cache voor het station verkleinen

Ga als volgt te werk om de cache voor het cd-rom- of dvd-station te beperken:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem, open het tabblad Prestaties en klik op Bestandssysteem.
 3. Verplaats de schuifregelaar Grootte supplementair cache-geheugen op het tabblad Cd-rom of Dvd naar Klein.
 4. Klik op Niet vooruit lezen in het vak Toegangstijden optimaliseren voor.
 5. Klik op OK en klik op Sluiten.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode. Klik voor meer informatie over de installatie van programma's vanaf cd in Office 2000 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
245226Problemen met installatie vanaf een cd oplossen

Schakel bericht bij automatisch invoegen uit

Opmerking Als u Bericht bij automatisch invoegen uitschakelt, worden de programma's niet meer automatisch gestart.

Ga als volgt te werk om Bericht bij automatisch invoegen uit te schakelen:
 1. Klik op Start en wijs Instellingen aan.
 2. Klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 3. Open het tabblad Apparaatbeheer en klik op het plusteken naast Cd-rom om alle onderliggende items weer te geven.
 4. Klik op uw cd-rom- of dvd-station en vervolgens op Eigenschappen.
 5. Schakel het selectievakje Bericht bij automatisch invoegen op het tabblad Instellingen uit.
 6. Klik op OK en klik nogmaals op OK.
 7. Sluit het Configuratiescherm en start de computer opnieuw op.

Verwijder dubbele stuurprogramma's

Verwijder dubbele cd-rom- of dvd-stations die door Windows worden geladen. Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem.
 3. Klik op Apparaten weergeven op type op het tabblad Apparaatbeheer. Dubbelklik op de cd-rom- of dvd-structuur om deze uit te vouwen.
 4. Noteer de eigenschappen van elk weergegeven apparaat. Ga hiertoe als volgt te werk:
  1. Klik op een apparaat en klik op Eigenschappen.
  2. Open elk tabblad in het dialoogvenster met de apparaateigenschappen en noteer de gegevens en instellingen van het apparaat.
  3. Klik op OK.
  4. Klik op OK en sluit het Configuratiescherm.

Windows opnieuw starten in de Veilige modus

Gebruik de juiste methode voor uw versie van Microsoft Windows om Windows opnieuw te starten in de veilige modus.

Microsoft Windows 95

Start de computer opnieuw op. Zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' wordt weergegeven, drukt u op F8 en selecteert u Veilige modus in het opstartmenu.
 1. Wanneer Windows wordt gestart in de veilige modus, klikt u op OK.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Systeem.
 4. Open het tabblad Apparaatbeheer en klik op Apparaten weergeven op type.
 5. Dubbelklik op het plusteken naast Cd-rom om de onderliggende items weer te geven. Controleer of de weergegeven lijst met apparaten ongewijzigd is gebleven. Als u een apparaat ziet dat niet voorkomt in de lijst met apparaten die u in stap 5 hebt genoteerd, klikt u op dit apparaat en vervolgens op Verwijderen. Herhaal deze stap voor elk apparaat in de structuur dat niet voorkomt in de lijst met apparaten die u hebt genoteerd in stap 5.

  Opmerking Als er nieuwe kopieën worden weergegeven van een apparaat dat in stap 5 werd weergegeven in de lijst met apparaten, controleert u de eigenschappen van elke kopie van het apparaat. Als de eigenschappen van het apparaat overeenkomen met de eigenschappen die u hebt genoteerd, laat u het apparaat intact. Als de eigenschappen van het apparaat niet overeenkomen met de eigenschappen die u genoteerd hebt, verwijdert u het apparaat.

 6. Klik op OK.
 7. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Windows 98 en Windows ME

Start de computer opnieuw op, houd CTRL ingedrukt nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en kies de optie Veilige modus in het opstartmenu.
 1. Wanneer Windows wordt gestart in de veilige modus, klikt u op OK.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Systeem.
 4. Open het tabblad Apparaatbeheer en klik op Apparaten weergeven op type.
 5. Dubbelklik op het plusteken naast Cd-rom om de onderliggende items weer te geven. Controleer of de weergegeven lijst met apparaten ongewijzigd is gebleven. Als u een apparaat ziet dat niet voorkomt in de lijst met apparaten die u in stap 5 hebt genoteerd, klikt u op dit apparaat en vervolgens op Verwijderen. Herhaal deze stap voor elk apparaat in de structuur dat niet voorkomt in de lijst met apparaten die u hebt genoteerd in stap 5.

  Opmerking Als er nieuwe kopieën worden weergegeven van een apparaat dat in stap 5 werd weergegeven in de lijst met apparaten, controleert u de eigenschappen van elke kopie van het apparaat. Als de eigenschappen van het apparaat overeenkomen met de eigenschappen die u hebt genoteerd, laat u het apparaat intact. Als de eigenschappen van het apparaat niet overeenkomen met de eigenschappen die u genoteerd hebt, verwijdert u het apparaat.
 6. Klik op OK.
 7. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.

Een schone start uitvoeren

Start de computer 'schoon' op en controleer of het probleem zich nog voordoet. Een schone start is een methode om een schone omgeving te bewerkstelligen. Als u de computer schoon opstart, wordt Microsoft Windows gestart en worden alleen de basisapparaten en –services geladen. Raadpleeg de sectie 'Verwijzingen' verderop in dit artikel voor meer informatie.

Volg de juiste procedure voor uw besturingssysteem om de computer schoon op te starten.

Microsoft Windows XP

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Selectief opstarten.
 4. Schakel de volgende selectievakjes onder Selectief opstarten uit:
  Het System.ini-bestand verwerken
  Het Win.ini-bestand verwerken
  Opstartonderdelen in het geheugen laden
 5. Open het tabblad Services, schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen uit en klik op Alles uitschakelen.
 6. Klik op OK en klik op Opnieuw starten.
Opmerking Als u de normale opstartprocedure wilt herstellen op de computer, klikt u op Normaal opstarten: alle apparaatstuurprogramma's en services in het geheugen laden op het tabblad Algemeen in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Vervolgens klikt u op OK en klikt u op Opnieuw starten om de computer opnieuw op te starten.

Windows ME

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Selectief opstarten.
 4. Schakel alle selectievakjes onder Selectief uit.
 5. Schakel op het tabblad Opstarten het selectievakje *StateMgr in, klik op OK en vervolgens op Ja wanneer u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
 6. Klik nadat de computer opnieuw is opgestart op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
Belangrijk Controleer of de selectievakjes die u hebt uitgeschakeld op het tabblad Algemeen, nog steeds zijn uitgeschakeld. Als u een ingeschakeld maar niet-beschikbaar selectievakje ziet (grijs met een vinkje erin), is de computer niet schoon opgestart en hebt u mogelijk ondersteuning nodig van de fabrikant van het programma dat naast het ingeschakelde niet-beschikbare selectievakje is vermeld.

Opmerking Als u de oorspronkelijke opstartopties wilt herstellen, opent u het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op Normaal opstarten, vervolgens op OK en start u de computer opnieuw op.

Windows 98

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Algemeen, klik op Selectief en schakel de volgende selectievakjes uit:
  Bestand Config.sys laden
  Bestand Autoexec.bat laden
  Bestand Winstart.bat laden
  (indien aanwezig)
  Bestand Win.ini laden
  Onderdelen van groep Opstarten laden
 4. Klik op OK en start de computer opnieuw op.
Opmerking Als u de oorspronkelijke opstartopties wilt herstellen, opent u het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op Normaal opstarten, vervolgens op OK en start u de computer opnieuw op. Klik voor meer informatie over cookies en privacy-instellingen in Internet Explorer op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
282846Instellingen op het tabblad Privacy zijn alleen van invloed op Internet-zone
283185Cookies beheren in Internet Explorer 6
196955Instellingen voor cookies instellen en aanpassen in Internet Explorer

De MDAC-update installeren

Opmerking Als de bovenvermelde symptomen optreden bij Encarta-producten, kunt u deze sectie overslaan.

Ga als volgt te werk om de MDAC-update te installeren voor alle producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld, met uitzondering van Office 2000:
 1. Plaats de installatie-cd met het programma in het cd-romstation. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de cd-rom in het cd-romstation plaatst, zodat Setup niet automatisch wordt gestart.
 2. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 3. Typ mdac_typ.exe in het vak Naam.
 4. Klik in het vak Zoeken in op het cd-romstation en klik vervolgens op Nu zoeken.
 5. Dubbelklik in de lijst met gevonden bestanden op het bestand Mdac_typ.exe.
 6. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update MDAC 2.1 te installeren.Opmerking Voor informatie over de installatie van de meest recente MDAC-versie in Office 2000, bezoekt u de volgende Microsoft-website:
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Alternatieve installatielocaties zoeken

Als de computer meer dan één cd-rom-compatibel station bevat (bijvoorbeeld een ander cd-romstation, een dvd-romstation of een cd-rw-station) en als een van de foutberichten uit de sectie 'Symptomen' wordt weergegeven, annuleert u Setup (door middel van de stappen in de sectie 'Als het foutbericht nog steeds wordt weergegeven') en voert u Setup uit door de cd in het alternatieve station te plaatsen. In de meeste gevallen zal het probleem niet optreden als u Setup uitvoert via het tweede station.

Als uw computer is aangesloten op een netwerk, kunt u de cd-rom met Microsoft-producten mogelijk delen via het cd-romstation van een andere computer. Als u het cd-romstation van een andere computer kunt delen, plaatst u de cd-rom met de Microsoft-producten in dat station, maakt u vanuit uw werkstation verbinding met de andere computer en voert u Setup uit.

Als de naam van de andere computer bijvoorbeeld 'server' is en het cd-romstation gedeeld wordt als 'cdrom', voert u Setup uit vanaf uw computer: klik op Start, klik op Uitvoeren, typ \\server\cdrom\setup.exe in het vak Openen en klik op OK.
Meer informatie
Als de installatie van een van de programma's die aan het begin van dit artikel worden vermeld, nog altijd niet lukt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

218617Problemen met het lezen van cd-roms of dvd-roms oplossen
Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer in Windows, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
310353Windows XP schoon opstarten
267288Windows Millennium Edition schoon opstarten
192926Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
Voor meer informatie over het oplossen van problemen met cd-rom's in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
126380Cd-romproblemen oplossen in Windows 2000 en Windows NT
Voor meer informatie over het oplossen van problemen met cd-rom's in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314096Problemen met cd-romstations oplossen in Windows XP
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen met cd-rom's in Windows 95, Windows 98 of Windows ME, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
218617Problemen met het lezen van cd-roms of dvd-roms oplossen
140583Cachen van cd-rom configureren in Windows 95
184410Cache-instellingen voor cd-romstation optimaliseren met Msinfo32.exe
141368Slechte prestaties cd-romprogramma
158904Standaard cd-romprogramma schakelt vooruit lezen of cachen niet uit
321641Problemen oplossen met het lezen van cd's, cd-r's, cd-rw's en dvd's
w_works works2k w2001 gr2k greet2k gr2000 hp2k homepub2k hp2000 pip2001 off2000 works7 works2003 work2003
Eigenschappen

Artikel-id: 248263 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 17:51:57 - Revisie: 7.3

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Encarta Africana Third Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2001 Standard Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2001 Deluxe Edition, Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2001, Microsoft Encarta Reference Suite 2001, Microsoft Encarta World English Dictionary 2001, Microsoft Greetings 2000 Standard Edition, Microsoft Greetings 2001 Standard Edition, Microsoft Home Publishing 2000 Standard Edition, Microsoft Home Publishing 2000 Express Edition, Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Picture It! 2000 Standard Edition, Microsoft Picture It! Express 2001, Microsoft Picture It! Express 2002, Microsoft Picture It! Photo 2001 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Photo 2001 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Premium Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2001 Gold Edition, Microsoft Picture It! 2002 Publishing Gold, Microsoft Picture It! Publishing 2001 Platinum Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2002 Platinum Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2001 Silver Edition, Microsoft Picture It! Express 2000, Microsoft Streets & Trips 2001 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works 2000 Standard Edition, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works 6.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works 8.0, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbsetup kbprb KB248263
Feedback