Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Oplossing voor problemen met het openen van webmail via Internet Explorer

Samenvatting
Wanneer u probeert uw e-mail te openen vanuit Windows Live Hotmail, Yahoo! of Gmail, reageert Internet Explorer niet meer of wordt het programma onverwacht beëindigd.
Oplossing
Onjuiste instellingen voor datum en tijd op uw PC kunnen problemen veroorzaken met de toegang tot webmailservers. Controleer of de instellingen voor datum en tijd correct zijn op uw pc. Ga als volgt te werk om de datum en tijd te controleren:

  1. Open Datum en tijd in het Configuratiescherm. Klik hiertoe op Start , typ datum en tijd in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op Datum en tijd in de lijst Programma's.
  2. Klik op Datum en tijd wijzigen.
  3. Stel in het dialoogvenster Datum en tijd instellen de datum en tijd op de juiste waarden in.
  4. Klik tweemaal op OK.
Als de instellingen voor datum en tijd op uw pc correct waren, kunnen incompatibele of defecte Internet Explorer-invoegtoepassingen negatieve gevolgen hebben voor de website. Als u deze invoegtoepassingen uitschakelt, kunt u de websites mogelijk weer weergeven. Als u een lijst met bekende incompatibele invoegtoepassingen automatisch wilt uitschakelen, voert u de Fix it-oplossing voor Internet Explorer-invoegtoepassingen uit. Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren op opslaan, klikt u op Uitvoeren en volgt u de stappen in de wizard.
Dit probleem oplossen
Internet Explorer loopt vast of reageert niet meer


Als uw probleem na het uitvoeren van de bovenstaande Fix it-oplossing niet is verholpen, kunt u uw e-mailwebsite mogelijk niet weergeven doordat uw Internet Explorer-opties zijn gewijzigd. Als u de oorspronkelijke waarden van Internet Explorer herstelt, worden alle wijzigingen in Internet Explorer ongedaan gemaakt, maar worden uw favorieten en feeds niet verwijderd. Als u de Internet Explorer-instellingen automatisch wilt herstellen, voert u de Fix it-oplossing Internet Explorer-instellingen herstellen uit. Wanneer u wordt gevraagd of u het bestand wilt uitvoeren op opslaan, klikt u op Uitvoeren en volgt u de stappen in de wizard.


Dit probleem oplossen
Internet Explorer-instellingen herstellen
Meer informatie
Als u bepaalde websites na het volgen van de stappen in dit artikel nog steeds niet kunt openen, selecteert u een van de volgende opties voor extra ondersteuning: Meer onlineartikelen van Microsoft


Eigenschappen

Artikel-id: 2483955 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 05:04:00 - Revisie: 1.2

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

  • KB2483955
Feedback
&t=">