Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

FIX: Gegevens bijwerken treedt niet dagelijks in SQL Server 2008 R2 PowerPivot voor Share Point als werk uren zijn ingesteld op de volgende dag eindigt

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:2490555
Microsoft stelt correcties beschikbaar voor Microsoft SQL Server 2008 R2 als één downloadbaar bestand. Aangezien de oplossingen cumulatief zijn, elke nieuwe release bevat alle hotfixes en de beveiligings correcties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 R2 zijn release opgelost.
Symptomen
Het volgende scenario:
  • U installeert en Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot voor Share Point configureren op een computer.
  • U publiceert of een werkmap van Excel PowerPivot uploaden naar de galerie met PowerPivot.
  • U configureert de PowerPivot service toepassingsinstellingen definiëren kantoor uren die langs de rand van een dag. Bijvoorbeeld, u de begintijd van de business uur6: 00 UURen de eindtijd2: 00 UURde volgende dag.
  • U kunt gegevens bijwerken voor een werkmap.
  • U update dagelijks gegevens plannen en deNa kantoor urenvroegste begintijd.
In dit scenario gegevens worden bijgewerkt om de dag in plaats van elke dag.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat Microsoft SQL Server-PowerPivot voor Share Point omgaat met het volgende schema onjuist uitgevoerd.
Oplossing

Informatie over de cumulatieve update

SQL Server 2008 R2

De correctie voor dit probleem werd eerst uitgebracht in 6 cumulatieve Update. Voor meer informatie over het verkrijgen van dit cumulatieve updatepakket voor SQL Server 2008 R2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2489376Cumulatief updatepakket 6 voor SQL Server 2008 R2
OpmerkingOmdat de builds cumulatief zijn, elke nieuwe release correctie bevat alle hotfixes en de beveiligings correcties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 R2 zijn release oplossen. We raden het toepassen van de meest recente hotfix-versie waarin deze hotfix is opgenomen. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
981356SQL Server 2008 R2 maakt die zijn uitgebracht na de release van SQL Server 2008 R2
Workaround
Dit probleem op te lossen de cumulatieve update van toepassing als u een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hoeft niet een PowerPivot Service toepassing.
  • U kunt de bestaande PowerPivot Service toepassing neerzetten en vervolgens kunt u een nieuw.

Als er al een toepassing PowerPivot Service en als u niet kunt neerzetten en maak vervolgens een nieuw, voer het volgende Transact-SQL script dit probleem te omzeilen. Dit script werkt de[DataRefresh].[ProcessNextScheduledRun]opgeslagen procedure tegen de PowerPivot-toepassings data base.
IF OBJECT_ID ( '[DataRefresh].[ProcessNextScheduledRun]', 'P' ) IS NOT NULL     DROP PROCEDURE [DataRefresh].[ProcessNextScheduledRun];GO-- The caller should update the [NextProcessDate] and set the status to 'P'.CREATE PROCEDURE [DataRefresh].[ProcessNextScheduledRun]@AllotedServerName [nvarchar] (256)AS	DECLARE @CurrentTime datetime;	DECLARE @CurrentDate datetime;	SET @CurrentTime = GETDATE();	SET @CurrentDate = [DataRefresh].[DateOnly](@CurrentTime);	SET @CurrentTime = [DataRefresh].[TimeOnly](@CurrentTime);	-- Caller will calculate virtual run window and cancel the run that missed it.	UPDATE [DataRefresh].[Runs] SET [RunStartTime]=GETDATE(), ResultKey='Q', ServerName=@AllotedServerName		OUTPUT inserted.*		WHERE [RunID] 			in (SELECT TOP 1 [RunID]					FROM [DataRefresh].[Runs] 					WHERE ResultKey='W'						AND 						(							(				-- AfterBusinessHour cases that haven't been loaded to verify IT overridden business hours.				-- To handle IT overridden business hours, we will process after business hours schedules immediately 				-- and set [ProcessStartTime] and [ProcessEndTime] for the schedule and create other schedules if it is necessary.								[ProcessStartTime] IS NULL 							) 							OR							(	-- None AfterBusinessHour cases								ProcessEndTime IS NULL 								AND ( @CurrentTime>=[DataRefresh].[TimeOnly]([ProcessStartTime]) OR DATEDIFF(Day, ProcessDate, @CurrentDate)>=1)							)							OR 							(								-- BusinessHours setting crosses the day boundary.								[DataRefresh].[TimeOnly]([ProcessStartTime])<[DataRefresh].[TimeOnly]([ProcessEndTime])								AND (										DATEDIFF(Day, ProcessDate, @CurrentDate)>1 										OR										(DATEDIFF(Day, ProcessDate, @CurrentDate)>=0 AND @CurrentTime>=[DataRefresh].[TimeOnly]([ProcessStartTime]))									)							)							OR							(								-- BusinessHours setting within the day boundary.								[DataRefresh].[TimeOnly]([ProcessStartTime])>[DataRefresh].[TimeOnly]([ProcessEndTime])								AND ( @CurrentTime>=[DataRefresh].[TimeOnly]([ProcessStartTime]) OR DATEDIFF(Day, ProcessDate, @CurrentDate)>=1)							)							-- The following case has been coverred.							--OR							--(							--	-- Very old runs that haven't been picked up.							--	DATEDIFF(Day, ProcessDate, @CurrentDate)>1							--)						)					ORDER BY [ProcessDate] ASC				)GOGRANT EXECUTE ON [DataRefresh].[ProcessNextScheduledRun] TO [GeminiService_DataRefresh]GO
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie is "Van toepassing op".
Referenties
Ga naar de volgende website van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie over het maken en configureren van een toepassing PowerPivot Service:Voor meer informatie over het plannen van een PowerPivot gegevens bijwerken, gaat u naar de volgende website van Microsoft Developer Network (MSDN):Voor meer informatie over de incrementele Servicing-Model voor SQL Server, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
935897Een incrementele Servicing-Model is beschikbaar vanaf de SQL Server-team voor het leveren van hotfixes voor gemelde problemen
Voor meer informatie over het naamgevingsschema voor SQL Server-updates klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
822499Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft SQL Server
Voor meer informatie over terminologie voor software-update, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684Beschrijving van de standaard terminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2490555 - Laatst bijgewerkt: 02/21/2011 18:20:00 - Revisie: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot for Microsoft Excel 2010, Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2490555 KbMtnl
Feedback