Microsoft Windows 2000 en hotfixes voor Windows 2000 installeren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL249149
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
U kunt Microsoft Windows 2000 en hotfixes voor Windows 2000 gelijktijdig installeren door de installatiebestanden van Windows 2000 en de uitvoerbare hotfixbestanden naar een gemeenschappelijke distributiemap te kopiëren. Deze uitvoerbare hotfixbestanden heten Q6-cijferig nummer.exe, waarbij 6-cijferig nummer het 6-cijferige nummer is dat aan de hotfix is toegekend. Vervolgens kunt u opdrachtregels toevoegen aan het bestand Cmdlines.txt om de hotfixes uit te voeren en ze te installeren tijdens de installatie van Windows 2000. U hoeft het besturingssysteem Windows 2000 of de hotfixes voor Windows 2000 dus niet afzonderlijk te installeren, tenzij Windows 2000 al op uw computer is geïnstalleerd.

Voordat u Windows 2000 Setup uitvoert om Windows 2000 en de hotfixes voor Windows 2000 te installeren, voert u eerst de volgende stappen uit:
 1. Maak een distributiemap.
 2. Maak een standaardsjabloon met de wizard Beheer van Setup.
 3. Voeg opdrachtregels toe aan het bestand Cmdlines.txt om de hotfixes tijdens de installatie van Windows 2000 uit te voeren.
 4. Kopieer de hotfixbestanden naar de distributiemap.
Meer informatie

De distributiemap maken

Als u Windows 2000 en de hotfixes voor Windows 2000 op meerdere computers in een netwerk wilt installeren, moet u ten minste één distributiemap maken. De meest voor de hand liggende locatie voor een distributiemap is een server waartoe de doelcomputers of de master-computer toegang hebben. U kunt dezelfde distributiemap gebruiken voor alle computers met hetzelfde processorplatform. Ga als volgt te werk om de distributiemap te maken:
 1. Maak verbinding met het netwerk of de computer waarop u de distributiemap wilt maken.
 2. Maak op de distributieshare van het netwerk een map met de naam I386.
 3. Maak een map met de naam $OEM$ in de map I386 die u in stap 2 hebt gemaakt. De map $OEM$ bevat extra mappen voor de Microsoft OEM-vereisten (Original Equipment Manufacturer, apparaatfabrikant) en uw eigen vereisten op het gebied van vooraf-installeren. Raadpleeg voor meer informatie over deze extra mappen de Microsoft Windows 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) User's Guide op de cd-rom Windows 2000 OPK Tools.
 4. Als u van plan bent extra bestanden (zoals stuurprogramma's, toepassingen of componentbestanden) te installeren op de computers van de gebruikers, maakt u een map met de naam $1 in de map $OEM$ die u in stap 3 hebt gemaakt. De map $1 verwijst naar %systemdrive%, het doelstation voor de installatie van Windows 2000.

  OPMERKING: de map $OEM$ en de distributiemap worden na de installatie van Windows 2000 van de computers van de gebruikers verwijderd.

Een standaardsjabloon maken met Beheer van Setup

De standaardsjabloon Unattend.txt geeft aan hoe Windows 2000 Setup moet werken met de distributiemappen en bestanden die u hebt gemaakt, en verschaft informatie over uw vereisten op het gebied van vooraf-installeren. De standaardsjabloon voorziet Setup ook van alle informatie die de eindgebruiker tijdens een standaardinstallatie van Windows 2000 wordt gevraagd in te voeren. Zo bevat het bestand Unattend.txt de vermelding 'FullName' in de sectie [UserData]. Met deze vermelding krijgt Windows 2000 Setup de opdracht de gebruiker te vragen naar een volledige naam.

U kunt de standaardsjabloon Unattend.txt maken of wijzigen met een teksteditor of met Beheer van Setup. De wizard Beheer van Setup is beschikbaar in de map Tools op de cd-rom Windows 2000 OPK Tools of in het bestand Support\Tools\Deploy.cab op de cd-rom van Windows 2000. Met Beheer van Setup is er meer consistentie bij het maken of bijwerken van de standaardsjabloon, het bestand Cmdlines.txt en de distributiemap.

Raadpleeg voor informatie over het maken van de standaardsjabloon Unattend.txt met Beheer van Setup de Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit of de Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Een volledig overzicht van parameters en instellingen voor de standaardsjabloon vindt u in de Microsoft Windows 2000 Guide to Unattended Setup (Unattend.doc), in de map Docs\Unattend op de cd-rom Windows 2000 OPK Tools, of in het bestand Support\Tools\Deploy.cab op de cd-rom van Windows 2000.

Opdrachtregels aan het bestand Cmdlines.txt toevoegen om de hotfixes uit te voeren

Het bestand Cmdlines.txt bevat een lijst met opdrachten die moeten worden uitgevoerd tijdens de installatie van Windows 2000 in de GUI-modus (Graphical User Interface). Met deze opdrachten kan bijvoorbeeld een INF-bestand, een installatieopdracht voor een programma, Sysdiff.exe of een ander uitvoerbaar bestand worden uitgevoerd.

U kunt het bestand Cmdlines.txt maken met een teksteditor of met Beheer van Setup. De wizard Beheer van Setup is beschikbaar in de map Tools op de cd-rom Windows 2000 OPK Tools of in het bestand Support\Tools\Deploy.cab op de cd-rom van Windows 2000.

Als u de hotfixes tegelijk met Windows 2000 wilt installeren, voegt u voor elke hotfix een opdrachtregel toe aan het bestand Cmdlines.txt. U doet dit door aan het bestand Cmdlines.txt voor elke hotfix de volgende opdrachtregel toe te voegen:
Q6-cijferig nummer /q
waarbij 6-cijferig nummer het 6-cijferige nummer is dat aan die hotfix is toegekend. Als u bijvoorbeeld de hotfix Q123456.exe wilt installeren, voegt u de volgende opdrachtregel toe aan Cmdlines.txt:
[Commands]
'Q123456 /q'
Raadpleeg voor informatie over het maken van het bestand Cmdlines.txt met Beheer van Setup de Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit of de Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van opdrachten aan het bestand Cmdlines.txt de Microsoft Windows 2000 OPK Distribution Guide op de cd-rom Windows 2000 OPK Tools.

Als u een Plug en Play-hotfix wilt installeren voordat de Plug en Play-detectie wordt uitgevoerd, gebruikt u de regel 'DetachedProgram=' in de sectie [GuiUnattended] van het bestand Unattend.txt:
[GuiUnattended] DetachedProgram='c:\Q123456.exe -m'
De schakeloptie -m geeft de modus zonder toezicht aan.

OPMERKING: In dit voorbeeld wordt aangenomen dat de hotfix Q123456 wordt gekopieerd naar de map $OEM$\S1 in de map I386 op station C.

De hotfix wordt geladen voordat de wizard voor het opstarten van Windows 2000 wordt weergegeven en voordat de WFP-catalogus (Windows File Protection) wordt geladen. Als u de hotfix in de WFP-catalogus wilt opnemen, moet u de hotfix ook opnieuw installeren in de sectie [GuiRunOnce] of gebruikmaken van het bestand Cmdlines.txt.

De benodigde bestanden kopiëren voor de installatie van Windows 2000

Kopieer alle bestanden die nodig zijn voor de installatie van Windows 2000 naar de distributiemap. De distributiemap bevat de installatiebestanden van Windows 2000 en de stuurprogramma's of andere bestanden die u wilt installeren. Een voorwaarde bij de installatie van Windows 2000 is dat de namen van alle bestanden en mappen in de distributiemap voldoen aan de naamgevingsconventie 8.3 (naam van maximaal 8 tekens, extensie van 3 tekens). Ga als volgt te werk om de benodigde bestanden voor de installatie van Windows 2000 te kopiëren:
 1. Kopieer de inhoud van de map I386 op de cd-rom van Windows 2000 naar de distributiemap I386 in de distributieshare van het netwerk.
 2. Kopieer de volgende bestanden naar de submap \i386\$OEM$ in de distributieshare van het netwerk:

  • de uitvoerbare hotfixbestanden
  • de bestanden Unattend.txt en Cmdlines.txt
  • eventuele extra OEM-voorafinstallatiebestanden
  OPMERKING: Voor meer informatie over bestanden in de map I386\$OEM$ raadpleegt u de Microsoft Windows 2000 OPK Distribution Guide op de cd-rom met Windows 2000 OPK Tools.
 3. Kopieer de mappen met extra stuurprogramma's, toepassingen of componentbestanden die u in het systeemstation wilt installeren, naar de map I386\$OEM$\$1 in de distributieshare van het netwerk.

  OPMERKING: als u de map $OEM$ gebruikt om extra bestanden op de computers van de gebruikers te installeren, moet de standaardsjabloon Unattend.txt de instructie OemPreinstall = Yes bevatten. Zie voor meer informatie over de standaardsjabloon de voorgaande sectie, 'Een standaardsjabloon maken met Beheer van Setup'.

Windows 2000 installeren

U kunt Windows 2000 en de hotfixes voor Windows 2000 op de computers van de gebruikers installeren vanaf een netwerk. Tijdens de standaardinstallatie zorgt Windows 2000 Setup (Winnt.exe of Winnt32.exe in de modus zonder toezicht) ervoor dat het besturingssysteem wordt geïnstalleerd en dat de hotfixes worden toegepast. Voer de installatie als volgt uit:
 1. Controleer of de installatiebestanden van Windows 2000 en de uitvoerbare hotfixbestanden zich in de distributiemap bevinden.
 2. Breng zo nodig wijzigingen aan in de instellingen van Windows 2000 Setup.
 3. Voer Windows 2000 Setup uit (Winnt.exe of Winnt32.exe zonder toezicht) om Windows 2000 en de hotfixes voor Windows 2000 vanaf de distributieshare van het netwerk te installeren.
win2000hotsetup
Eigenschappen

Artikel-id: 249149 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 18:00:17 - Revisie: 3.2

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB249149
Feedback