Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Cumulatieve updatepakket 7 voor SQL Server 2008 R2

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:2507770
INLEIDING
Cumulatieve Update 7 bevat hotfixes voor Microsoft SQL Server 2008 R2 problemen die sinds de release van SQL Server 2008 R2 verholpen zijn.

Opmerking
Build van dit cumulatieve updatepakket is ook bekend als 10.50.1777.0 te bouwen.

Het is raadzaam om hotfixes te testen voordat u ze in een productieomgeving implementeert. Omdat de builds cumulatief zijn, elke nieuwe release correctie bevat alle hotfixes en de beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 R2 zijn release opgelost. Wij raden de meest recente fix release waarin deze hotfix toepast. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
981356SQL Server 2008 R2 bouwt die zijn uitgebracht na de release van SQL Server 2008 R2

Belangrijke opmerkingen over het cumulatieve updatepakket

  • SQL Server 2008 R2 hotfixes zijn nu meertalige. Daarom is er slechts één cumulatieve hotfixpakket voor alle talen.
  • Een cumulatieve hotfix-pakket bevat alle onderdeelpakketten. Het cumulatieve updatepakket updates alleen onderdelen die op het systeem zijn geïnstalleerd.
Meer informatie

Cumulatieve Update 7 downloaden voor SQL Server 2008 R2

Ondersteunde cumulatieve updatepakket is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter bedoeld om alleen de problemen die in dit artikel worden beschreven. Gelden alleen voor systemen waarop deze specifieke problemen. Dit cumulatieve pakket wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen met een van deze problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor SQL Server 2008 R2 die de hotfixes in dit cumulatieve pakket bevat.

Als u de cumulatieve update is gedownload, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Neem contact op met Microsoft Customer Service and Support het cumulatieve updatepakket verkrijgen als deze sectie niet wordt weergegeven.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De gebruikelijke ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke cumulatieve updatepakket komen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken:

Bekend probleem

IntelliSense compatibiliteitsprobleem met Visual Studio 2010 SP1

Als u SQL Server 2008 R2 Management Studio RTM op een computer waarop Visual Studio 2010 SP1 is geïnstalleerd, treedt een compatibiliteitsprobleem tussen Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Studio (SSMS 2008 R2) en de Transact-SQL-taal-Service die is opgenomen in Visual Studio 2010 SP1. Dit probleem oplossen door cumulatieve Update 7 voor SQL Server 2008 R2 te installeren.

Opmerking Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit probleem:
2531482 FIX: De functie IntelliSense in SQL Server Management Studio voor SQL Server 2008 R2 werkt niet na de installatie van Visual Studio 2010 Service Pack 1

IntelliSense compatibiliteitsprobleem met Visual Studio 2010 RTM

Als u cumulatieve Update 7 voor SQL Server 2008 R2 op een computer waarop Visual Studio 2010 RTM geïnstalleerd installeert, ondervinden verlies SQL IntelliSense-functies in Visual Studio. Dit probleem wilt oplossen, installeert u Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1). Dit servicepack wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

SQL Server 2008-hotfixes die zijn opgenomen in cumulatieve Update 7 voor SQL Server 2008 R2

Microsoft Knowledge Base-artikelen waarin deze hotfixes besproken wordt vrijgegeven zodra deze beschikbaar.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de SQL Server-fouten:
Foutnummer VSTSKB-artikelBeschrijving
693751968215FIX: Foutbericht wanneer u grote hoeveelheden gegevens invoegen in een tabel met een datumkolom die een Amerikaanse datumnotatie wordt gebruikt in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2: 'Bulksgewijs laden gegevens conversiefout'
5773912451688FIX: 'CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - Index beschadigd' Fout bij het bijwerken van een gepartitioneerde weergave in SQL Server 2008 R2
6937732476322FIX: Een algemene tabel expressie-query die de functie CHANGETABLE gebruikt erg traag in SQL Server 2008 Service Pack 1 of SQL Server 2008 R2
6937892478514FIX: 'tijdens het samenvoegen kan geen toegang tot rijgegevens '-fout treedt op wanneer de samenvoegagent stopt en rijen zijn ingesteld in de kolom genstatus in de systeemtabel msmerge_genhistory 4
6711872481274FIX: Een query die met de functie DATEDIFF traag in SQL Server 2005 of SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2
6492282484392FIX: 'xact_seqno' kolom in de tabel 'msrepl_errors' registreert geen overgeslagen rij in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 als u de '-SkipErrors ' parameter in de distributieagent
6691472489667FIX: SQL Server Agent-taak uitgevoerd onjuist is gepland voor elk uur op de laatste dag van elke week of maand in SQL Server 2005 of SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 uitvoert
6937592491510FIX: een query die een predikaat bevat in een WHERE-component heeft duurt een lang compileren in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2
6510872498818FIX: Foutbericht wanneer u een query op een door de gebruiker gedefinieerde functie of een weergave die uitvoert 7359 gebruikt een synoniem op een gekoppelde server in SQL Server 2005, SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2
6583052503834FIX: Bevestigingsfout bij het herstellen van een database in SQL Server 2008 R2
6586872504090FIX: Toegangsfout wanneer u gegevens in een nieuwe partitie een gepartitioneerde tabel invoegt nadat u een kolom van de tabel in SQL Server 2008 R2 neerzetten
6937902506795FIX: 'Onvoldoende gegevens voor een afbeelding' Fout bij het openen van een PDF-bestand dat is geëxporteerd uit een SQL Server 2008 Reporting Services of SQL Server 2008 R2 Reporting Services-omgeving
6635612506799FIX: Prestaties afneemt nadat u een groot rapport naar SQL Server 2008 R2 Reporting Services verplaatst
6937932509659FIX: De dbo-schema wordt preappended wanneer u een aangepaste opgeslagen procedure in de sp_addarticle opgeslagen procedure
6937942510668U kunt nu pakket Installation Wizard (Dtsinstall.exe) het manifestbestand implementeren van SSIS-pakket uitvoeren wanneer SSIS 2008 of SSIS 2008 R2 is geïnstalleerd
6937792511151FIX: Kolom van een plat bestand is niet geïmporteerd als de volgende kolomgegevens één byte langer is dan de kolombreedte uitvoer in 2005 SSIS SSIS 2008 of SSIS 2008 R2
6964922515286FIX: "Er is geen functie ' {urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable() ' fout voor een XQuery-query die de waarde van een kolom met XML in SQL Server 2005 of SQL Server 2008 R2
6749672515489FIX: 'EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION uitzondering 0xc0000005' en SQL Server 2008 R2 vastloopt wanneer u start een sessie van SQL Server uitgebreid gebeurtenissen en acties uitvoeren die afhankelijk zijn van gebeurtenissen in de Xevent-sessie op een database hoofdlettergevoelig
6326552516163FIX: Report builder 3.0 reageert niet meer nadat u een query meer dan twee keer tegen een rapportmodel SSRS 2008 R2 uitvoeren
6787262516439FIX: ' het script ' / MDM/ScriptResource.axd' bevat meerdere aanroepen van Sys.Application.notifyScriptLoaded(). Slechts één is toegestaan'-fout op een SQL Server 2008 R2 MDS-website
6767782518716FIX: Script voor een object van een Azure SQL-database wordt niet gegenereerd wanneer u verbinding maakt met SQL Azure SSMS 2008 R2
6823042518808FIX: ' expressie: (pCopySrc - opdracht)<= (int)="" cmdlength"="" error="" when="" you="" add="" a="" column="" to="" a="" table="" published="" in="" a="" transactional="" publication="" in="" sql="" server="" 2008="" r2=""></=>
6566662518876FIX: MDX-query onjuist retourneert NULL of 0 waarden voor sommige maatregelen als berekend lid wordt gebruikt op de rijas SSAS 2008 R2
6937772519358FIX: de integerwaarde fout 'is buiten bereik' wanneer u een waarde bigint als het argument last_sync_version van de functie CHANGETABLE in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 doorgeeft
6871452520240FIX: Machtigingsfout bij het bekijken van een map met de ' ViewMode WebpartList = ' parameter in de querytekenreeks voor Report Manager in SQL Server 2008 R2 Reporting Services
6946252520808FIX: Scheduler-wat fout tijdens het uitvoeren van een query die gebruikt een TVP in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 als SQL Profiler of uitgebreide gebeurtenissen van SQL Server wordt gebruikt
6662882521127FIX: PowerPivot venster niet geopend wanneer u een bestand .xla of .xlam opent in Excel 2010 PowerPivot voor Excel 2010 is geïnstalleerd
6912302522708FIX: Prestaties afneemt nadat u een rapport een parameterlijst van grote multi vervolgkeuzelijst naar SQL Server 2008 R2 Reporting Services bevat
6948342525273FIX: Een clustering model het algoritme k middelen gebruikt genereert verschillende resultaten worden beïnvloed door de kolommen PredictOnly in Analysis Services van SQL Server 2008 R2
6805952526552FIX: SQL Server-browserservice regelmatig niet reageert op binnenkomende aanvragen
6941332526959FIX: Prestatieproblemen toepassing wanneer een query wordt verwezen naar tijdelijke tabellen die zijn gemaakt in een sessie van SQL Server 2008 en SQL Server 2008 R2
7015932531172FIX: 'kan niet het huidige lid verkrijgen' Fout bij het uitvoeren van een MDX-query in SQL Server 2008 R2 Analysis Services
6970042531482FIX: De functie Intellisense in SQL Server Management Studio voor SQL Server 2008 R2 werkt niet na de installatie van Visual Studio 2010 Service Pack 1
6861452532079FIX: DML-instructies worden niet op sommige kolommen in een tabel uitvoert nadat u sommige kolommen in SQL Server 2008 R2 BIJV inschakelen
6767782518716FIX: Script voor een object van een Azure SQL-database wordt niet gegenereerd wanneer u verbinding maakt met SQL Azure SSMS 2008 R2
Cumulatieve update pakket informatie

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatieve update.

Registergegevens

Gebruik een van de hotfixes in dit pakket, hoeft u geen wijzigingen in het register.


Beveiligde gegevens

Bestandsgegevens

Dit cumulatieve pakket mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerken naar de laatste build. Dit cumulatieve pakket bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om de problemen verhelpen die in dit artikel worden vermeld.

De Engelse versie van dit cumulatieve updatepakket heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u de Tijdzone tabblad in de Datum en tijd item in het Configuratiescherm.

X 86 versie

SQL Server 2008 R2 databaseservices Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1777.0243,55209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1777.0153,44008 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1777.02,864,99209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1777.015,71209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1777.0452,44808 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1777.07,051,10409 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1777.03,049,31208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1777.0186,20809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1777.01,140,57608 April 201115: 37x 86
Msgprox.dll2009.100.1777.0203,10409 Apr 201114: 13x 86
Replerrx.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Replisapi.dll2009.100.1777.0272,73609 Apr 201114: 12x 86
Replprov.dll2009.100.1777.0576,86409 Apr 201114: 12x 86
Replrec.dll2009.100.1777.0791,90409 Apr 201114: 12x 86
Replsub.dll2009.100.1777.0413,02409 Apr 201114: 12x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1777.0521,05609 Apr 201114: 11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1777.0271,71209 Apr 201114: 01x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1777.0780,64009 Apr 201114: 01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1777.0193,37609 Apr 201114: 01x 86
Exemplaar van SQL Server 2008 R2 databaseservices Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2009.100.1777.026,46409 Apr 201114: 16x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1777.0135,52009 Apr 201114: 15x 86
Rsfxft.dll2009.100.1777.021,34409 Apr 201114: 12x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1777.0415,58409 Apr 201114: 12x 86
SQLAgent.exe2009.100.1777.0367,96809 Apr 201114: 16x 86
Sqlos.dll2009.100.1777.014,68809 Apr 201114: 01x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1777.014,68809 Apr 201114: 01x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1777.04,617,56809 Apr 201114: 01x 86
Sqlservr.exe2009.100.1777.042,906,46409 Apr 201114: 16x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1777.089,95209 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 databaseservices Common Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1777.0243,55209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1777.0153,44008 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1777.02,864,99209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1777.015,71209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1777.0452,44808 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1777.07,051,10409 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1777.03,049,31208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1777.0186,20809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1777.01,140,57608 April 201115: 37x 86
Msgprox.dll2009.100.1777.0203,10409 Apr 201114: 13x 86
Replerrx.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Replisapi.dll2009.100.1777.0272,73609 Apr 201114: 12x 86
Replprov.dll2009.100.1777.0576,86409 Apr 201114: 12x 86
Replrec.dll2009.100.1777.0791,90409 Apr 201114: 12x 86
Replsub.dll2009.100.1777.0413,02409 Apr 201114: 12x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1777.0521,05609 Apr 201114: 11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1777.0271,71209 Apr 201114: 01x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1777.0780,64009 Apr 201114: 01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1777.0193,37609 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2009.100.1777.0165,21609 Apr 201114: 15x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1777.0313,18409 Apr 201114: 17x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1777.046,94409 Apr 201114: 16x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1777.05,920,60809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1777.01,988,44809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1777.01,001,31209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1777.05,928,80009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1777.04,163,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1777.0333,66409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1777.034,65609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1777.0128,86409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1777.011,564,89609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1777.0911,20009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1777.0255,84009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1777.01,812,32009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1777.0317,28009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1777.0272,22409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1777.0153,44009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1777.05,183,32809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1777.01,259,36009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.1777.0612,19209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1777.0198,49609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Rawdest.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 12x 86
Rawsource.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0116,06409 Apr 201114: 12x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqldest.dll2009.100.1777.0180,57609 Apr 201114: 11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1777.07,579,48809 Apr 201114: 12x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1777.03,495,77609 Apr 201114: 12x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Txagg.dll2009.100.1777.0243,04009 Apr 201114: 01x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1777.0444,25609 Apr 201114: 01x 86
Txcharmap.dll2009.100.1777.0195,42409 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txderived.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201114: 01x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0126,81609 Apr 201114: 01x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0125,28009 Apr 201114: 01x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0258,40009 Apr 201114: 01x 86
Txlineage.dll2009.100.1777.068,44809 Apr 201114: 01x 86
Txlookup.dll2009.100.1777.0354,65609 Apr 201114: 01x 86
Txmerge.dll2009.100.1777.0138,59209 Apr 201114: 01x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 01x 86
Txpivot.dll2009.100.1777.0130,40009 Apr 201114: 01x 86
Txrowcount.dll2009.100.1777.065,37609 Apr 201114: 01x 86
Txscd.dll2009.100.1777.0127,84009 Apr 201114: 01x 86
Txsort.dll2009.100.1777.0164,19209 Apr 201114: 01x 86
Txsplit.dll2009.100.1777.0410,46409 Apr 201114: 01x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1777.08,608,60809 Apr 201114: 01x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,088,67209 Apr 201114: 01x 86
Txunpivot.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 analyseservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdspdm.dll10.50.1777.0178,01609 Apr 201114: 13x 86
Msmdsrv.exe10.50.1777.025,821,53609 Apr 201114: 16x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Xmsrv.dll10.50.1777.020,777,82409 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 integratieservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2009.100.1777.0165,21609 Apr 201114: 15x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtsinstall.exe10.50.1777.0427,87209 Apr 201114: 17x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 13x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1777.0214,88009 Apr 201114: 18x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Rawdest.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 12x 86
Rawsource.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0116,06409 Apr 201114: 12x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqldest.dll2009.100.1777.0180,57609 Apr 201114: 11x 86
Txagg.dll2009.100.1777.0243,04009 Apr 201114: 01x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1777.0444,25609 Apr 201114: 01x 86
Txcharmap.dll2009.100.1777.0195,42409 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txderived.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201114: 01x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0126,81609 Apr 201114: 01x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0125,28009 Apr 201114: 01x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0258,40009 Apr 201114: 01x 86
Txlineage.dll2009.100.1777.068,44809 Apr 201114: 01x 86
Txlookup.dll2009.100.1777.0354,65609 Apr 201114: 01x 86
Txmerge.dll2009.100.1777.0138,59209 Apr 201114: 01x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 01x 86
Txpivot.dll2009.100.1777.0130,40009 Apr 201114: 01x 86
Txrowcount.dll2009.100.1777.065,37609 Apr 201114: 01x 86
Txscd.dll2009.100.1777.0127,84009 Apr 201114: 01x 86
Txsort.dll2009.100.1777.0164,19209 Apr 201114: 01x 86
Txsplit.dll2009.100.1777.0410,46409 Apr 201114: 01x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1777.08,608,60809 Apr 201114: 01x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,088,67209 Apr 201114: 01x 86
Txunpivot.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1777.0567,13609 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1777.071,52009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1777.034,65609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1777.034,65609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1777.0128,86409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1777.0128,86409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1777.011,564,89609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1777.0255,84009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1777.0255,84009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1777.01,812,32009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1777.01,812,32009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1777.0317,28009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1777.0317,28009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1777.0272,22409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1777.0272,22409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1777.0153,44009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1777.0153,44009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1777.05,183,32809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1777.05,183,32809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.01,259,36009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1777.01,259,36009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1777.0612,19209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.objectmodel.dll10.50.1777.051,04009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.server.dll10.50.1777.0182,11209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.server.dll10.50.1777.059,23209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.server.dll10.50.1777.059,23209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1777.0198,49609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1777.0198,49609 Apr 201114: 14x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1777.01,300,32009 Apr 201114: 18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1777.01,460,06409 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0131,93609 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1777.0131,42409 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1777.01,178,46409 Apr 201114: 16x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1777.055,13609 Apr 201114: 12x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1777.01,619,80809 Apr 201114: 12x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1777.01,992,54409 Apr 201114: 12x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1777.01,333,08809 Apr 201114: 18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1777.014,68809 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Appidpackage.dll10.50.1777.01,066,84809 Apr 201114: 17x 86
BCP.exe2009.100.1777.089,44009 Apr 201114: 18x 86
Commanddest.dll2009.100.1777.0165,21609 Apr 201114: 15x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1777.0661,34409 Apr 201114: 17x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1777.0313,18409 Apr 201114: 17x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtsinstall.exe10.50.1777.0427,87209 Apr 201114: 17x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1777.04,163,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1777.0333,66409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1777.0345,95208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1777.083,80809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1777.02,864,99209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1777.015,71209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1777.03,290,97609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1777.09,193,31209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1777.0386,91209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1777.07,051,10409 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1777.092.00009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1777.01,054,56009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1777.01,767,77609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1777.03,372,89609 Apr 201114: 13x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Radlangsvc.dll10.50.1777.0145,24809 Apr 201114: 12x 86
Rawdest.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 12x 86
Rawsource.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0116,06409 Apr 201114: 12x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1777.02,910,04809 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0131,93609 Apr 201114: 12x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1777.01,333,08809 Apr 201114: 18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1777.0154,46409 Apr 201114: 16x 86
Sqldest.dll2009.100.1777.0180,57609 Apr 201114: 11x 86
Sqleditors.dll10.50.1777.01,242,97609 Apr 201114: 12x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1777.07,579,48809 Apr 201114: 12x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1777.03,495,77609 Apr 201114: 12x 86
Sqlresolver.dll10.50.1777.038,75209 Apr 201114: 12x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Txagg.dll2009.100.1777.0243,04009 Apr 201114: 01x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1777.0444,25609 Apr 201114: 01x 86
Txcharmap.dll2009.100.1777.0195,42409 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txderived.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201114: 01x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0126,81609 Apr 201114: 01x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0125,28009 Apr 201114: 01x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0258,40009 Apr 201114: 01x 86
Txlineage.dll2009.100.1777.068,44809 Apr 201114: 01x 86
Txlookup.dll2009.100.1777.0354,65609 Apr 201114: 01x 86
Txmerge.dll2009.100.1777.0138,59209 Apr 201114: 01x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 01x 86
Txpivot.dll2009.100.1777.0130,40009 Apr 201114: 01x 86
Txrowcount.dll2009.100.1777.065,37609 Apr 201114: 01x 86
Txscd.dll2009.100.1777.0127,84009 Apr 201114: 01x 86
Txsort.dll2009.100.1777.0164,19209 Apr 201114: 01x 86
Txsplit.dll2009.100.1777.0410,46409 Apr 201114: 01x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1777.08,608,60809 Apr 201114: 01x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,088,67209 Apr 201114: 01x 86
Txunpivot.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 's en Werkstationonderdelen van
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2009.100.1777.0937,82409 Apr 201114: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1777.046,94409 Apr 201114: 16x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Mergetxt.dll2009.100.1777.030,04809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1777.0505,69609 Apr 201114: 18x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1777.05,920,60809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1777.01,988,44809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1777.01,001,31209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1777.05,928,80009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1777.0280,41609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1777.01,341,28009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Spresolv.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 11x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Ssradd.dll2009.100.1777.041,82409 Apr 201114: 01x 86
Ssravg.dll2009.100.1777.041,82409 Apr 201114: 01x 86
Ssrdown.dll2009.100.1777.026,97609 Apr 201114: 01x 86
Ssrmax.dll2009.100.1777.040,28809 Apr 201114: 01x 86
Ssrmin.dll2009.100.1777.040,28809 Apr 201114: 01x 86
Ssrpub.dll2009.100.1777.027,48809 Apr 201114: 01x 86
Ssrup.dll2009.100.1777.026,97609 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
FD.dll2009.100.1777.0461,66409 Apr 201114: 15x 86
Lrpolish.dll1.10.0.094,80007 Apr 201113: 07x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
SQL Server 2008 R2 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdsrv.rll10.50.1777.0830,81609 Apr 201113: 27x 86
SQLBrowser.exe2009.100.1777.0268,12809 Apr 201114: 16x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201114: 13x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1777.013,66409 Apr 201121: 13
InstAPI.dll2005.90.1399.035,03231-Mrt-201007: 01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 200918: 26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 200918: 28
Sqlncli10.dll2009.100.1777.02,574,17609 Apr 201121: 01
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403 Apr 201018: 04
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 200918: 26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 200918: 28
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 200918: 26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 200918: 28

x 64 versie

SQL Server 2008 R2 databaseservices Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2009.100.1777.096,60809 Apr 201113: 25x 64
Commanddest.dll2009.100.1777.0247,13609 Apr 201113: 22x 64
Distrib.exe2009.100.1777.087,90409 Apr 201113: 25x 64
DTS.dll2009.100.1777.02,223,45609 Apr 201113: 22x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0473,44009 Apr 201113: 22x 64
Dtsconn.dll2009.100.1777.0448,86409 Apr 201113: 22x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1777.01,090,40009 Apr 201113: 22x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.042,33609 Apr 201113: 22x 64
Exceldest.dll2009.100.1777.0260,96009 Apr 201113: 22x 64
Excelsrc.dll2009.100.1777.0280,41609 Apr 201113: 22x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201113: 22x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0423,77609 Apr 201113: 22x 64
LogRead.exe2009.100.1777.0511,84009 Apr 201113: 25x 64
Mergetxt.dll2009.100.1777.034,65609 Apr 201113: 22x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1777.0153,44008 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1777.0345,95208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1777.083,80809 Apr 201113: 22x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1777.0452,44808 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1777.01,767,77609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1777.01,942,88009 Apr 201113: 19x 64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1777.03,049,31208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1777.0186,20809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1777.01,140,57608 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201113: 18x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0260,96009 Apr 201113: 19x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0286,04809 Apr 201113: 19x 64
Rawdest.dll2009.100.1777.0192,86409 Apr 201113: 19x 64
Rawsource.dll2009.100.1777.0182,11209 Apr 201113: 19x 64
Rdistcom.dll2009.100.1777.0791,39209 Apr 201113: 19x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0166,24009 Apr 201113: 19x 64
Replagnt.dll2009.100.1777.018,78409 Apr 201113: 19x 64
Replagnt.dll2009.100.1777.018,78409 Apr 201114: 12x 86
Repldp.dll2009.100.1777.0192,35209 Apr 201114: 12x 86
Repldp.dll2009.100.1777.0231,26409 Apr 201113: 19x 64
Replmerg.exe2009.100.1777.0409,95209 Apr 201113: 25x 64
Replsync.dll2009.100.1777.0126,81609 Apr 201113: 19x 64
Snapshot.exe10.50.1777.013,66409 Apr 201113: 24x 86
Spresolv.dll2009.100.1777.0216,92809 Apr 201113: 19x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1777.0345,95209 Apr 201113: 22x 64
Sqlmergx.dll2009.100.1777.0231,26409 Apr 201113: 19x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0131,42409 Apr 201113: 19x 64
Sqlwep100.dll2009.100.1777.0107,36009 Apr 201113: 19x 64
Ssradd.dll2009.100.1777.046,94409 Apr 201113: 19x 64
Ssravg.dll2009.100.1777.047,45609 Apr 201113: 13x 64
Ssrdown.dll2009.100.1777.031,07209 Apr 201113: 13x 64
Ssrmax.dll2009.100.1777.045,40809 Apr 201113: 13x 64
Ssrmin.dll2009.100.1777.045,40809 Apr 201113: 13x 64
Ssrpub.dll2009.100.1777.031,58409 Apr 201113: 13x 64
Ssrup.dll2009.100.1777.030,56009 Apr 201113: 13x 64
Txagg.dll2009.100.1777.0366,43209 Apr 201113: 13x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0304,99209 Apr 201113: 13x 64
Txderived.dll2009.100.1777.0618,84809 Apr 201113: 13x 64
Txlookup.dll2009.100.1777.0535,39209 Apr 201113: 13x 64
Txmerge.dll2009.100.1777.0232,28809 Apr 201113: 13x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0272,73609 Apr 201113: 13x 64
Txrowcount.dll2009.100.1777.089,95209 Apr 201113: 13x 64
Txsort.dll2009.100.1777.0246,11209 Apr 201113: 13x 64
Txsplit.dll2009.100.1777.0611,68009 Apr 201113: 13x 64
Exemplaar van SQL Server 2008 R2 databaseservices Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2009.100.1777.031,58409 Apr 201113: 22x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1777.0262,49609 Apr 201113: 22x 64
Rsfxft.dll2009.100.1777.025,44009 Apr 201113: 19x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqlaccess.dll2009.100.1777.0403,29609 Apr 201113: 18x 86
SQLAgent.exe2009.100.1777.0428,38409 Apr 201113: 22x 64
Sqlos.dll2009.100.1777.015,71209 Apr 201113: 19x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1777.015,71209 Apr 201113: 19x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1777.04,617,05609 Apr 201113: 19x 64
Sqlservr.exe2009.100.1777.061,976,41609 Apr 201113: 22x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0131,42409 Apr 201113: 19x 64
Sqsrvres.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201113: 19x 64
SQL Server 2008 R2 databaseservices Common Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201113: 24x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1777.0243,55209 Apr 201113: 24x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1777.0153,44008 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1777.02,864,99209 Apr 201113: 22x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1777.015,71209 Apr 201113: 22x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201113: 22x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1777.0452,44808 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201113: 22x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1777.07,051,10409 Apr 201113: 22x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1777.03,049,31208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1777.0186,20809 Apr 201113: 19x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1777.01,140,57608 April 201115: 37x 86
Msgprox.dll2009.100.1777.0203,10409 Apr 201114: 13x 86
Msgprox.dll2009.100.1777.0247,13609 Apr 201113: 22x 64
Replerrx.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Replerrx.dll2009.100.1777.0137,05609 Apr 201113: 19x 64
Replisapi.dll2009.100.1777.0272,73609 Apr 201114: 12x 86
Replisapi.dll2009.100.1777.0379,23209 Apr 201113: 19x 64
Replprov.dll2009.100.1777.0576,86409 Apr 201114: 12x 86
Replprov.dll2009.100.1777.0729,95209 Apr 201113: 19x 64
Replrec.dll2009.100.1777.0791,90409 Apr 201114: 12x 86
Replrec.dll2009.100.1777.0979,80809 Apr 201113: 18x 64
Replsub.dll2009.100.1777.0413,02409 Apr 201114: 12x 86
Replsub.dll2009.100.1777.0495,96809 Apr 201113: 19x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqlmanager.dll2009.100.1777.0521,05609 Apr 201114: 11x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1777.0896,86409 Apr 201113: 19x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1777.0271,71209 Apr 201114: 01x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1777.0360,28809 Apr 201113: 19x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1777.01,042,78409 Apr 201113: 13x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1777.0780,64009 Apr 201114: 01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1777.0193,37609 Apr 201114: 01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1777.0309,08809 Apr 201113: 13x 64
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2009.100.1777.0165,21609 Apr 201114: 15x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1777.0313,18409 Apr 201114: 17x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1777.046,94409 Apr 201114: 16x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1777.05,920,60809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1777.01,988,44809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1777.01,001,31209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1777.05,928,80009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1777.04,163,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1777.0333,66409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1777.034,65609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1777.0128,86409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1777.011,564,89609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1777.0911,20009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1777.0255,84009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1777.01,812,32009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1777.0317,28009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1777.0272,22409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1777.0153,44009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1777.05,183,32809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1777.01,259,36009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.1777.0612,19209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1777.0198,49609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.055,704,92809 Apr 201113: 22x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.012,609,88809 Apr 201113: 18x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolap100.dll10.50.1777.08,487,26409 Apr 201113: 22x 64
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0315,74409 Apr 201113: 22x 64
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Rawdest.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 12x 86
Rawsource.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0116,06409 Apr 201114: 12x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqldest.dll2009.100.1777.0180,57609 Apr 201114: 11x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1777.07,579,48809 Apr 201114: 12x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1777.03,495,77609 Apr 201114: 12x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0131,42409 Apr 201113: 19x 64
Txagg.dll2009.100.1777.0243,04009 Apr 201114: 01x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1777.0444,25609 Apr 201114: 01x 86
Txcharmap.dll2009.100.1777.0195,42409 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txderived.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201114: 01x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0126,81609 Apr 201114: 01x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0125,28009 Apr 201114: 01x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0258,40009 Apr 201114: 01x 86
Txlineage.dll2009.100.1777.068,44809 Apr 201114: 01x 86
Txlookup.dll2009.100.1777.0354,65609 Apr 201114: 01x 86
Txmerge.dll2009.100.1777.0138,59209 Apr 201114: 01x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 01x 86
Txpivot.dll2009.100.1777.0130,40009 Apr 201114: 01x 86
Txrowcount.dll2009.100.1777.065,37609 Apr 201114: 01x 86
Txscd.dll2009.100.1777.0127,84009 Apr 201114: 01x 86
Txsort.dll2009.100.1777.0164,19209 Apr 201114: 01x 86
Txsplit.dll2009.100.1777.0410,46409 Apr 201114: 01x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1777.08,608,60809 Apr 201114: 01x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,088,67209 Apr 201114: 01x 86
Txunpivot.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 analyseservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201113: 24x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.055,704,92809 Apr 201113: 22x 64
Msmdspdm.dll10.50.1777.0178,01609 Apr 201113: 18x 86
Msmdsrv.exe10.50.1777.054,785,37609 Apr 201113: 25x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.012,609,88809 Apr 201113: 18x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolap100.dll10.50.1777.08,487,26409 Apr 201113: 22x 64
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0315,74409 Apr 201113: 22x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Xmsrv.dll10.50.1777.021,448,54409 Apr 201113: 13x 64
SQL Server 2008 R2 integratieservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2009.100.1777.0247,13609 Apr 201113: 22x 64
DTS.dll2009.100.1777.02,223,45609 Apr 201113: 22x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0473,44009 Apr 201113: 22x 64
Dtsconn.dll2009.100.1777.0448,86409 Apr 201113: 22x 64
Dtsinstall.exe10.50.1777.0427,87209 Apr 201114: 17x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.01,090,40009 Apr 201113: 22x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.042,33609 Apr 201113: 22x 64
Exceldest.dll2009.100.1777.0260,96009 Apr 201113: 22x 64
Excelsrc.dll2009.100.1777.0280,41609 Apr 201113: 22x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201113: 22x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0423,77609 Apr 201113: 22x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201113: 18x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1777.0210,78409 Apr 201113: 24x 64
Oledbdest.dll2009.100.1777.0260,96009 Apr 201113: 19x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0286,04809 Apr 201113: 19x 64
Rawdest.dll2009.100.1777.0192,86409 Apr 201113: 19x 64
Rawsource.dll2009.100.1777.0182,11209 Apr 201113: 19x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0166,24009 Apr 201113: 19x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqldest.dll2009.100.1777.0264,54409 Apr 201113: 19x 64
Txagg.dll2009.100.1777.0366,43209 Apr 201113: 13x 64
Txbestmatch.dll2009.100.1777.0834,91209 Apr 201113: 13x 64
Txcharmap.dll2009.100.1777.0288,60809 Apr 201113: 13x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0304,99209 Apr 201113: 13x 64
Txderived.dll2009.100.1777.0618,84809 Apr 201113: 13x 64
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0189,79209 Apr 201113: 13x 64
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0187,74409 Apr 201113: 13x 64
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0477,53609 Apr 201113: 13x 64
Txlineage.dll2009.100.1777.096,09609 Apr 201113: 13x 64
Txlookup.dll2009.100.1777.0535,39209 Apr 201113: 13x 64
Txmerge.dll2009.100.1777.0232,28809 Apr 201113: 13x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0272,73609 Apr 201113: 13x 64
Txpivot.dll2009.100.1777.0201,05609 Apr 201113: 13x 64
Txrowcount.dll2009.100.1777.089,95209 Apr 201113: 13x 64
Txscd.dll2009.100.1777.0195,42409 Apr 201113: 13x 64
Txsort.dll2009.100.1777.0246,11209 Apr 201113: 13x 64
Txsplit.dll2009.100.1777.0611,68009 Apr 201113: 13x 64
Txtermextraction.dll2009.100.1777.08,725,85609 Apr 201113: 13x 64
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,185,44009 Apr 201113: 13x 64
Txunpivot.dll2009.100.1777.0194,40009 Apr 201113: 13x 64
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201113: 24x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1777.0567,13609 Apr 201113: 24x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1777.071,52009 Apr 201113: 24x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1777.034,65609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1777.034,65609 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1777.0128,86409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1777.0128,86409 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1777.011,564,89609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1777.0255,84009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1777.0255,84009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1777.01,812,32009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1777.01,812,32009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1777.0317,28009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1777.0317,28009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1777.0272,22409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1777.0272,22409 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1777.0153,44009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1777.0153,44009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1777.05,183,32809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1777.05,183,32809 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.01,259,36009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1777.01,259,36009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1777.0612,19209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.objectmodel.dll10.50.1777.051,04009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.server.dll10.50.1777.0182,11209 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.server.dll10.50.1777.059,23209 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.server.dll10.50.1777.059,23209 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1777.0198,49609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1777.0198,49609 Apr 201113: 23x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.055,704,92809 Apr 201113: 22x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.012,609,88809 Apr 201113: 18x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolap100.dll10.50.1777.08,487,26409 Apr 201113: 22x 64
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0315,74409 Apr 201113: 22x 64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1777.01,300,32009 Apr 201114: 18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1777.01,460,06409 Apr 201113: 18x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0131,93609 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0163,68009 Apr 201113: 18x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1777.0164,70409 Apr 201113: 18x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1777.02,175,84009 Apr 201113: 25x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1777.055,13609 Apr 201113: 18x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1777.01,619,80809 Apr 201113: 18x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1777.01,992,54409 Apr 201113: 18x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1777.01,333,08809 Apr 201114: 18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqlrsos.dll2009.100.1777.015,20009 Apr 201113: 19x 64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Appidpackage.dll10.50.1777.01,066,84809 Apr 201114: 17x 86
BCP.exe2009.100.1777.096,60809 Apr 201113: 25x 64
Commanddest.dll2009.100.1777.0165,21609 Apr 201114: 15x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1777.0661,34409 Apr 201114: 17x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1777.0313,18409 Apr 201114: 17x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtsinstall.exe10.50.1777.0427,87209 Apr 201114: 17x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1777.04,163,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1777.0333,66409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1777.0345,95208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1777.083,80809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1777.02,864,99209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1777.015,71209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1777.03,290,97609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1777.09,193,31209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1777.0386,91209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1777.07,051,10409 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1777.092.00009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1777.01,054,56009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1777.01,767,77609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1777.03,372,89609 Apr 201114: 13x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Radlangsvc.dll10.50.1777.0145,24809 Apr 201114: 12x 86
Rawdest.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 12x 86
Rawsource.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0116,06409 Apr 201114: 12x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1777.02,910,04809 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0131,93609 Apr 201114: 12x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1777.01,333,08809 Apr 201114: 18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1777.0345,95209 Apr 201113: 22x 64
Sqldest.dll2009.100.1777.0180,57609 Apr 201114: 11x 86
Sqleditors.dll10.50.1777.01,242,97609 Apr 201114: 12x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1777.07,579,48809 Apr 201114: 12x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1777.03,495,77609 Apr 201114: 12x 86
Sqlresolver.dll10.50.1777.038,75209 Apr 201114: 12x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0131,42409 Apr 201113: 19x 64
Txagg.dll2009.100.1777.0243,04009 Apr 201114: 01x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1777.0444,25609 Apr 201114: 01x 86
Txcharmap.dll2009.100.1777.0195,42409 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txderived.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201114: 01x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0126,81609 Apr 201114: 01x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0125,28009 Apr 201114: 01x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0258,40009 Apr 201114: 01x 86
Txlineage.dll2009.100.1777.068,44809 Apr 201114: 01x 86
Txlookup.dll2009.100.1777.0354,65609 Apr 201114: 01x 86
Txmerge.dll2009.100.1777.0138,59209 Apr 201114: 01x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 01x 86
Txpivot.dll2009.100.1777.0130,40009 Apr 201114: 01x 86
Txrowcount.dll2009.100.1777.065,37609 Apr 201114: 01x 86
Txscd.dll2009.100.1777.0127,84009 Apr 201114: 01x 86
Txsort.dll2009.100.1777.0164,19209 Apr 201114: 01x 86
Txsplit.dll2009.100.1777.0410,46409 Apr 201114: 01x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1777.08,608,60809 Apr 201114: 01x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,088,67209 Apr 201114: 01x 86
Txunpivot.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 's en Werkstationonderdelen van
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2009.100.1777.0937,82409 Apr 201114: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1777.046,94409 Apr 201114: 16x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
DTS.dll2009.100.1777.02,223,45609 Apr 201113: 22x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0473,44009 Apr 201113: 22x 64
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0448,86409 Apr 201113: 22x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1777.01,090,40009 Apr 201113: 22x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.042,33609 Apr 201113: 22x 64
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0260,96009 Apr 201113: 22x 64
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0280,41609 Apr 201113: 22x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201113: 22x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0423,77609 Apr 201113: 22x 64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Mergetxt.dll2009.100.1777.030,04809 Apr 201114: 13x 86
Mergetxt.dll2009.100.1777.034,65609 Apr 201113: 22x 64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1777.0505,69609 Apr 201114: 18x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1777.05,920,60809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1777.01,988,44809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1777.01,001,31209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1777.05,928,80009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1777.0280,41609 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1777.01,341,28009 Apr 201113: 23x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201113: 18x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.055,704,92809 Apr 201113: 22x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.012,609,88809 Apr 201113: 18x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolap100.dll10.50.1777.08,487,26409 Apr 201113: 22x 64
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0315,74409 Apr 201113: 22x 64
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0260,96009 Apr 201113: 19x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0286,04809 Apr 201113: 19x 64
Spresolv.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 11x 86
Spresolv.dll2009.100.1777.0216,92809 Apr 201113: 19x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0131,42409 Apr 201113: 19x 64
Ssradd.dll2009.100.1777.041,82409 Apr 201114: 01x 86
Ssradd.dll2009.100.1777.046,94409 Apr 201113: 19x 64
Ssravg.dll2009.100.1777.041,82409 Apr 201114: 01x 86
Ssravg.dll2009.100.1777.047,45609 Apr 201113: 13x 64
Ssrdown.dll2009.100.1777.026,97609 Apr 201114: 01x 86
Ssrdown.dll2009.100.1777.031,07209 Apr 201113: 13x 64
Ssrmax.dll2009.100.1777.040,28809 Apr 201114: 01x 86
Ssrmax.dll2009.100.1777.045,40809 Apr 201113: 13x 64
Ssrmin.dll2009.100.1777.040,28809 Apr 201114: 01x 86
Ssrmin.dll2009.100.1777.045,40809 Apr 201113: 13x 64
Ssrpub.dll2009.100.1777.027,48809 Apr 201114: 01x 86
Ssrpub.dll2009.100.1777.031,58409 Apr 201113: 13x 64
Ssrup.dll2009.100.1777.026,97609 Apr 201114: 01x 86
Ssrup.dll2009.100.1777.030,56009 Apr 201113: 13x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0304,99209 Apr 201113: 13x 64
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
FD.dll2009.100.1777.0690,01609 Apr 201113: 22x 64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43231-Mrt-201118: 56x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201113: 22x 64
SQL Server 2008 R2 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdsrv.rll10.50.1777.0830,81609 Apr 201113: 27x 86
SQLBrowser.exe2009.100.1777.0268,12809 Apr 201114: 16x 86
SQL Server 2008 R2 Native Client
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
InstAPI.dll2005.90.1399.035,03231-Mrt-201007: 01
InstAPI.dll2005.90.1399.041,68831-Mrt-201006: 43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 Mrt 200919: 38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 Mrt 200919: 40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 200918: 28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 Mrt 200919: 39
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1777.014,17609 Apr 201120: 22
Sqlncli10.dll2009.100.1777.02,574,17609 Apr 201121: 01
Sqlncli10.dll2009.100.1777.02,839,39209 Apr 201120: 19

Versie voor Itanium-architectuur

SQL Server 2008 R2 databaseservices Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2009.100.1777.0169,31209 Apr 201112: 52IA-64
Commanddest.dll2009.100.1777.0559,45609 Apr 201112: 47IA-64
Distrib.exe2009.100.1777.0209,24809 Apr 201112: 52IA-64
DTS.dll2009.100.1777.04,293,98409 Apr 201112: 47IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0957,28009 Apr 201112: 47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1777.0800,09609 Apr 201112: 47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1777.02,031,45609 Apr 201112: 47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.083,80809 Apr 201112: 47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1777.0588,12809 Apr 201112: 47IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1777.0643,93609 Apr 201112: 47IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0953,18409 Apr 201112: 47IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0977,24809 Apr 201112: 47IA-64
LogRead.exe2009.100.1777.01,128,80009 Apr 201112: 51IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1777.073,05609 Apr 201112: 47IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1777.0153,44008 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1777.0345,95208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1777.083,80809 Apr 201112: 47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1777.0452,44808 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1777.01,767,77609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1777.02,663,77609 Apr 201112: 47IA-64
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1777.03,049,31208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1777.0186,20809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1777.01,140,57608 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201112: 47x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0590,68809 Apr 201112: 45IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0655,71209 Apr 201112: 45IA-64
Rawdest.dll2009.100.1777.0438,11209 Apr 201112: 45IA-64
Rawsource.dll2009.100.1777.0416,09609 Apr 201112: 45IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1777.01,841,50409 Apr 201112: 45IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0386,91209 Apr 201112: 45IA-64
Replagnt.dll2009.100.1777.018,78409 Apr 201114: 12x 86
Replagnt.dll2009.100.1777.029,02409 Apr 201112: 45IA-64
Repldp.dll2009.100.1777.0192,35209 Apr 201114: 12x 86
Repldp.dll2009.100.1777.0527,71209 Apr 201112: 45IA-64
Replmerg.exe2009.100.1777.0973,66409 Apr 201112: 51IA-64
Replsync.dll2009.100.1777.0278,88009 Apr 201112: 45IA-64
Snapshot.exe10.50.1777.013,66409 Apr 201112: 52x 86
Spresolv.dll2009.100.1777.0509,79209 Apr 201112: 45IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1777.0546,14409 Apr 201112: 51IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1777.0436,06409 Apr 201112: 38IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0377,69609 Apr 201112: 38IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1777.0201,05609 Apr 201112: 38IA-64
Ssradd.dll2009.100.1777.095,58409 Apr 201112: 38IA-64
Ssravg.dll2009.100.1777.095,58409 Apr 201112: 38IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1777.061,79209 Apr 201112: 38IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1777.089,95209 Apr 201112: 38IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1777.089,95209 Apr 201112: 38IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1777.064,86409 Apr 201112: 38IA-64
Ssrup.dll2009.100.1777.062,30409 Apr 201112: 38IA-64
Txagg.dll2009.100.1777.0882,01609 Apr 201112: 38IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0676,19209 Apr 201112: 38IA-64
Txderived.dll2009.100.1777.01,276,76809 Apr 201112: 38IA-64
Txlookup.dll2009.100.1777.01,187,68009 Apr 201112: 38IA-64
Txmerge.dll2009.100.1777.0513,37609 Apr 201112: 38IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0621,92009 Apr 201112: 38IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1777.0197,47209 Apr 201112: 38IA-64
Txsort.dll2009.100.1777.0562,01609 Apr 201112: 38IA-64
Txsplit.dll2009.100.1777.01,257,82409 Apr 201112: 38IA-64
Exemplaar van SQL Server 2008 R2 databaseservices Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Atxcore.dll2009.100.1777.063,32809 Apr 201112: 47IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1777.0477,02409 Apr 201112: 47IA-64
Rsfxft.dll2009.100.1777.056,16009 Apr 201112: 45IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1777.0392,03209 Apr 201112: 44x 86
SQLAgent.exe2009.100.1777.01,206,11209 Apr 201112: 51IA-64
Sqlos.dll2009.100.1777.022,36809 Apr 201112: 38IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1777.020,83209 Apr 201112: 38IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1777.04,623,20009 Apr 201112: 38IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1777.0121,806,68809 Apr 201112: 51IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0377,69609 Apr 201112: 38IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1777.0188,76809 Apr 201112: 38IA-64
SQL Server 2008 R2 databaseservices Common Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201112: 49x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1777.0243,55209 Apr 201112: 49x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1777.0153,44008 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1777.02,864,99209 Apr 201112: 47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1777.015,71209 Apr 201112: 47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201112: 47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.1777.0452,44808 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201112: 47x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1777.07,051,10409 Apr 201112: 47x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1777.03,049,31208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1777.0186,20809 Apr 201112: 47x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1777.01,140,57608 April 201115: 37x 86
Msgprox.dll2009.100.1777.0203,10409 Apr 201114: 13x 86
Msgprox.dll2009.100.1777.0538,46409 Apr 201112: 47IA-64
Replerrx.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Replerrx.dll2009.100.1777.0301,92009 Apr 201112: 45IA-64
Replisapi.dll2009.100.1777.0272,73609 Apr 201114: 12x 86
Replisapi.dll2009.100.1777.0766,30409 Apr 201112: 45IA-64
Replprov.dll2009.100.1777.01,648,48009 Apr 201112: 45IA-64
Replprov.dll2009.100.1777.0576,86409 Apr 201114: 12x 86
Replrec.dll2009.100.1777.02,134,36809 Apr 201112: 44IA-64
Replrec.dll2009.100.1777.0791,90409 Apr 201114: 12x 86
Replsub.dll2009.100.1777.01,121,12009 Apr 201112: 45IA-64
Replsub.dll2009.100.1777.0413,02409 Apr 201114: 12x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1777.01,534,30409 Apr 201112: 38IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1777.0521,05609 Apr 201114: 11x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1777.0271,71209 Apr 201114: 01x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1777.0712,54409 Apr 201112: 38IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1777.02,727,26409 Apr 201112: 38IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1777.0780,64009 Apr 201114: 01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1777.0193,37609 Apr 201114: 01x 86
Xmlsub.dll2009.100.1777.0563,55209 Apr 201112: 38IA-64
SQL Server 2008 R2 analyseservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.070,519,13609 Apr 201112: 47IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1777.0178,01609 Apr 201112: 44x 86
Msmdsrv.exe10.50.1777.072,384,86409 Apr 201112: 51IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.015,833,95209 Apr 201112: 44IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.010,518,88009 Apr 201112: 47IA-64
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0463,71209 Apr 201112: 47IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Xmsrv.dll10.50.1777.047,734,62409 Apr 201112: 38IA-64
SQL Server 2008 R2 integratieservices
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2009.100.1777.0559,45609 Apr 201112: 47IA-64
DTS.dll2009.100.1777.04,293,98409 Apr 201112: 47IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0957,28009 Apr 201112: 47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1777.0800,09609 Apr 201112: 47IA-64
Dtsinstall.exe10.50.1777.0427,87209 Apr 201114: 17x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.02,031,45609 Apr 201112: 47IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.083,80809 Apr 201112: 47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1777.0588,12809 Apr 201112: 47IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1777.0643,93609 Apr 201112: 47IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0953,18409 Apr 201112: 47IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0977,24809 Apr 201112: 47IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201112: 47x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1777.0210,78409 Apr 201112: 52IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1777.0590,68809 Apr 201112: 45IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0655,71209 Apr 201112: 45IA-64
Rawdest.dll2009.100.1777.0438,11209 Apr 201112: 45IA-64
Rawsource.dll2009.100.1777.0416,09609 Apr 201112: 45IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0386,91209 Apr 201112: 45IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Sqldest.dll2009.100.1777.0605,02409 Apr 201112: 45IA-64
Txagg.dll2009.100.1777.0882,01609 Apr 201112: 38IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.1777.01,699,68009 Apr 201112: 38IA-64
Txcharmap.dll2009.100.1777.0656,22409 Apr 201112: 38IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0676,19209 Apr 201112: 38IA-64
Txderived.dll2009.100.1777.01,276,76809 Apr 201112: 38IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0434,01609 Apr 201112: 38IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0431,96809 Apr 201112: 38IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0943,96809 Apr 201112: 38IA-64
Txlineage.dll2009.100.1777.0217,95209 Apr 201112: 38IA-64
Txlookup.dll2009.100.1777.01,187,68009 Apr 201112: 38IA-64
Txmerge.dll2009.100.1777.0513,37609 Apr 201112: 38IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0621,92009 Apr 201112: 38IA-64
Txpivot.dll2009.100.1777.0458,59209 Apr 201112: 38IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1777.0197,47209 Apr 201112: 38IA-64
Txscd.dll2009.100.1777.0444,25609 Apr 201112: 38IA-64
Txsort.dll2009.100.1777.0562,01609 Apr 201112: 38IA-64
Txsplit.dll2009.100.1777.01,257,82409 Apr 201112: 38IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.1777.09,112,41609 Apr 201112: 38IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,533,08809 Apr 201112: 38IA-64
Txunpivot.dll2009.100.1777.0447,84009 Apr 201112: 38IA-64
SQL Server 2008 R2 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201112: 49x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1777.0567,13609 Apr 201112: 49x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1777.071,52009 Apr 201112: 49x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1777.034,65609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1777.034,65609 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1777.0563,04009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1777.0563,04009 Apr 201112: 49x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1777.0128,86409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1777.0128,86409 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1777.011,564,89609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201112: 49x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1777.0255,84009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1777.0255,84009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1777.01,812,32009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1777.01,812,32009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1777.0317,28009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1777.0317,28009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1777.0272,22409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1777.0272,22409 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1777.0153,44009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1777.0153,44009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1777.05,183,32809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1777.05,183,32809 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.01,259,36009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1777.01,259,36009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1777.0612,19209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1777.0104,28809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1777.0104,28809 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.objectmodel.dll10.50.1777.051,04009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.server.dll10.50.1777.0182,11209 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.server.dll10.50.1777.059,23209 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.server.dll10.50.1777.059,23209 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1777.0198,49609 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1777.0198,49609 Apr 201112: 48x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.070,519,13609 Apr 201112: 47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.015,833,95209 Apr 201112: 44IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.010,518,88009 Apr 201112: 47IA-64
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0463,71209 Apr 201112: 47IA-64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1777.01,300,32009 Apr 201114: 18x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1777.01,460,06409 Apr 201112: 44x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0131,93609 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0266,59209 Apr 201112: 44IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1777.0242,01609 Apr 201112: 44IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1777.03,581,79209 Apr 201112: 51IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1777.055,13609 Apr 201112: 44x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1777.01,619,80809 Apr 201112: 44x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1777.01,992,54409 Apr 201112: 44x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1777.01,333,08809 Apr 201114: 18x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1777.022,36809 Apr 201112: 38IA-64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Appidpackage.dll10.50.1777.01,066,84809 Apr 201114: 17x 86
BCP.exe2009.100.1777.0169,31209 Apr 201112: 52IA-64
Commanddest.dll2009.100.1777.0165,21609 Apr 201114: 15x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1777.0661,34409 Apr 201114: 17x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1777.0313,18409 Apr 201114: 17x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtsinstall.exe10.50.1777.0427,87209 Apr 201114: 17x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1777.04,163,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1777.0333,66409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1777.01,251,16809 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1777.02,557,79209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1777.0292,70409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1777.0345,95208 April 201115: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1777.083,80809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1777.02,864,99209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1777.015,71209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1777.03,290,97609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1777.09,193,31209 Apr 201114: 14x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1777.0386,91209 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1777.0112,48009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1777.07,051,10409 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1777.063,32809 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1777.0378,72009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1777.092.00009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1777.01,054,56009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1777.01,767,77609 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.50.1777.0296,80009 Apr 201114: 13x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201114: 13x 86
Objectexplorer.dll10.50.1777.03,372,89609 Apr 201114: 13x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Radlangsvc.dll10.50.1777.0145,24809 Apr 201114: 12x 86
Rawdest.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 12x 86
Rawsource.dll2009.100.1777.0120,67209 Apr 201114: 12x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1777.0116,06409 Apr 201114: 12x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1777.02,910,04809 Apr 201114: 12x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1777.0131,93609 Apr 201114: 12x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1777.01,333,08809 Apr 201114: 18x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1777.0546,14409 Apr 201112: 51IA-64
Sqldest.dll2009.100.1777.0180,57609 Apr 201114: 11x 86
Sqleditors.dll10.50.1777.01,242,97609 Apr 201114: 12x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1777.07,579,48809 Apr 201114: 12x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1777.03,495,77609 Apr 201114: 12x 86
Sqlresolver.dll10.50.1777.038,75209 Apr 201114: 12x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0377,69609 Apr 201112: 38IA-64
Txagg.dll2009.100.1777.0243,04009 Apr 201114: 01x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1777.0444,25609 Apr 201114: 01x 86
Txcharmap.dll2009.100.1777.0195,42409 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txderived.dll2009.100.1777.0414,04809 Apr 201114: 01x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1777.0126,81609 Apr 201114: 01x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1777.0125,28009 Apr 201114: 01x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1777.0258,40009 Apr 201114: 01x 86
Txlineage.dll2009.100.1777.068,44809 Apr 201114: 01x 86
Txlookup.dll2009.100.1777.0354,65609 Apr 201114: 01x 86
Txmerge.dll2009.100.1777.0138,59209 Apr 201114: 01x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 01x 86
Txpivot.dll2009.100.1777.0130,40009 Apr 201114: 01x 86
Txrowcount.dll2009.100.1777.065,37609 Apr 201114: 01x 86
Txscd.dll2009.100.1777.0127,84009 Apr 201114: 01x 86
Txsort.dll2009.100.1777.0164,19209 Apr 201114: 01x 86
Txsplit.dll2009.100.1777.0410,46409 Apr 201114: 01x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1777.08,608,60809 Apr 201114: 01x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1777.04,088,67209 Apr 201114: 01x 86
Txunpivot.dll2009.100.1777.0128,86409 Apr 201114: 01x 86
SQL Server 2008 R2 's en Werkstationonderdelen van
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
AutoAdmin.dll2009.100.1777.0937,82409 Apr 201114: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1777.046,94409 Apr 201114: 16x 86
DTS.dll2009.100.1777.01,439,07209 Apr 201114: 15x 86
DTS.dll2009.100.1777.04,293,98409 Apr 201112: 47IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0334,68809 Apr 201114: 15x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1777.0957,28009 Apr 201112: 47IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1777.0285,02409 Apr 201114: 15x 86
Dtsconn.dll2009.100.1777.0800,09609 Apr 201112: 47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1777.02,031,45609 Apr 201112: 47IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1777.0696,67209 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.032,60809 Apr 201114: 15x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1777.083,80809 Apr 201112: 47IA-64
Exceldest.dll2009.100.1777.0173,92009 Apr 201114: 15x 86
Exceldest.dll2009.100.1777.0588,12809 Apr 201112: 47IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1777.0183,64809 Apr 201114: 15x 86
Excelsrc.dll2009.100.1777.0643,93609 Apr 201112: 47IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0276,32009 Apr 201114: 15x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1777.0953,18409 Apr 201112: 47IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0284,51209 Apr 201114: 15x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1777.0977,24809 Apr 201112: 47IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1777.087,90409 Apr 201114: 15x 86
Mergetxt.dll2009.100.1777.030,04809 Apr 201114: 13x 86
Mergetxt.dll2009.100.1777.073,05609 Apr 201112: 47IA-64
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1777.0505,69609 Apr 201114: 18x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1777.05,920,60809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1777.01,349,47209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1777.01,988,44809 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1777.01,001,31209 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1777.05,928,80009 Apr 201114: 15x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1777.067,42409 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1777.0280,41609 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1777.01,341,28009 Apr 201112: 48x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1777.0108,38409 Apr 201112: 47x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.028,062,56009 Apr 201114: 13x 86
Msmdlocal.dll10.50.1777.070,519,13609 Apr 201112: 47IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.015,833,95209 Apr 201112: 44IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1777.08,672,09609 Apr 201114: 12x 86
Msolap100.dll10.50.1777.010,518,88009 Apr 201112: 47IA-64
Msolap100.dll10.50.1777.06,671,71209 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0272,73609 Apr 201114: 13x 86
Msolui100.dll10.50.1777.0463,71209 Apr 201112: 47IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1777.0174,43209 Apr 201114: 12x 86
Oledbdest.dll2009.100.1777.0590,68809 Apr 201112: 45IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0186,72009 Apr 201114: 12x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1777.0655,71209 Apr 201112: 45IA-64
Spresolv.dll2009.100.1777.0180,06409 Apr 201114: 11x 86
Spresolv.dll2009.100.1777.0509,79209 Apr 201112: 45IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0105,82409 Apr 201114: 01x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1777.0377,69609 Apr 201112: 38IA-64
Ssradd.dll2009.100.1777.041,82409 Apr 201114: 01x 86
Ssradd.dll2009.100.1777.095,58409 Apr 201112: 38IA-64
Ssravg.dll2009.100.1777.041,82409 Apr 201114: 01x 86
Ssravg.dll2009.100.1777.095,58409 Apr 201112: 38IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1777.026,97609 Apr 201114: 01x 86
Ssrdown.dll2009.100.1777.061,79209 Apr 201112: 38IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1777.040,28809 Apr 201114: 01x 86
Ssrmax.dll2009.100.1777.089,95209 Apr 201112: 38IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1777.040,28809 Apr 201114: 01x 86
Ssrmin.dll2009.100.1777.089,95209 Apr 201112: 38IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1777.027,48809 Apr 201114: 01x 86
Ssrpub.dll2009.100.1777.064,86409 Apr 201112: 38IA-64
Ssrup.dll2009.100.1777.026,97609 Apr 201114: 01x 86
Ssrup.dll2009.100.1777.062,30409 Apr 201112: 38IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0207,20009 Apr 201114: 01x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1777.0676,19209 Apr 201112: 38IA-64
SQL Server 2008 R2 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
FD.dll2009.100.1777.01,141,60009 Apr 201112: 47IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48807 Apr 201113: 00IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
SQL Server 2008 R2 Browser-Service
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Msmdsrv.rll10.50.1777.0830,81609 Apr 201112: 20IA-64
SQLBrowser.exe2009.100.1777.0524,12809 Apr 201112: 51IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201112: 47IA-64
SQL Server 2008 R2 Native Client
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
InstAPI.dll2005.90.1399.0100,56831-Mrt-201006: 43
InstAPI.dll2005.90.1399.035,03231-Mrt-201007: 01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 Mrt 200918: 26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 Mrt 200920: 58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 Mrt 200920: 53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 Mrt 200918: 25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 Mrt 200920: 53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 Mrt 200918: 28
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1777.019,29609 Apr 201119: 47
Sqlncli10.dll2009.100.1777.02,574,17609 Apr 201121: 01
Sqlncli10.dll2009.100.1777.05,871,96809 Apr 201119: 38

Het cumulatieve updatepakket verwijderen

Het cumulatieve updatepakket verwijderen, als volgt:
  1. Open in het Configuratiescherm de Software item.
  2. Klik op Programma's verwijderen of wijzigen .
  3. Overzicht van alle updates voor de installatie van SQL Server 2008 R2, klik op de Updates weergeven selectievakje.
  4. Het cumulatieve hotfixpakket verwijderen.
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de incrementele Servicing-Model voor SQL Server:
935897 Een incrementele Servicing-Model is beschikbaar vanaf de SQL Server-team leveren hotfixes voor gemelde problemen
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het naamgevingsschema voor SQL Server-updates:
822499 Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft SQL Server
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over terminologie voor software-update:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2507770 - Laatst bijgewerkt: 06/16/2011 10:25:00 - Revisie: 4.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2507770 KbMtnl
Feedback