Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office 2000: Cd 1 van Office volledig verwijderen onder Windows 2000

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Office 2000 volledig kunt verwijderen van een computer met Microsoft Windows 2000. Dit artikel geldt voor bestanden die worden geïnstalleerd vanaf cd 1 en niet voor andere cd's die deel uitmaken van uw versie van Microsoft Office 2000.

Cd 1 bevat de volgende Office-programma's:
  Standard   Small Business   Professional    Premium  --------   --------------   ------------    -------  Excel     Excel        Access       Access  Outlook    Outlook       Excel       Excel  PowerPoint  Word        Outlook      FrontPage  Word               PowerPoint     Outlook                   Word        PowerPoint                            Word

Hulpprogramma Office 2000 File and Registry Eraser

Er is ook een hulpprogramma beschikbaar waarmee u dit proces automatisch kunt uitvoeren. Het hulpprogramma Office 2000 File and Registry Eraser wordt uitgevoerd wanneer u het programma Setup voor Office 2000 hebt uitgevoerd en vervolgens op Office verwijderen klikt. Dit hulpprogramma verwijdert ook de resterende registervermeldingen die door Office zijn geïnstalleerd.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Eraser 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
239938 OFFICE 2000: Hulpprogramma voor het verwijderen van alle resterende bestanden van Office-cd1 en registervermeldingen
Opmerking Het hulpprogramma Office 2000 File and Registry Eraser wordt niet aanbevolen voor gebruik onder Windows 2000 Terminal Server.
Meer informatie
Opmerking Nadat u de volgende stappen hebt uitgevoerd, moet u eerdere versies van programma's die werken met de gedeelde onderdelen van Microsoft Office, wellicht opnieuw installeren. Als u bijvoorbeeld een van de programma's wilt gebruiken die horen bij Microsoft Visual Basic 6.0 of Microsoft Publisher, moet u deze programma's wellicht opnieuw installeren.

Voer de volgende stappen uit om Microsoft Office van de computer te verwijderen:
 1. Wijs in het menu Start de optie Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.

  Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op Microsoft Office 2000 en klik op Verwijderen. Als u Microsoft Office vanaf cd hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd de eerste cd in het cd-rom-station te plaatsen.
 3. Nadat Setup is voltooid, start u de computer desgevraagd opnieuw op.
 4. Verwijder met behulp van Windows Verkenner de volgende mappen en bijbehorende submappen.

  Opmerking Voordat u de map Microsoft Office verwijdert, controleert u of er in deze map geen andere programma's zijn geïnstalleerd, zoals Microsoft Project of Microsoft Publisher. Als u de map Microsoft Office verwijdert, moet u deze programma's wellicht opnieuw installeren.

  Opmerking Als u de map Microsoft Office verwijdert, wordt ook de map Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart verwijderd. Deze map kan persoonlijke bestanden bevatten, die dan ook worden verwijderd. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke bestanden uit deze map hebt verplaatst voordat u de map verwijdert. Als u de map Microsoft Office verwijdert, wordt bovendien de map Program Files\Microsoft Office\Sjablonen (of Templates) verwijderd. Deze map kan persoonlijke sjablonen bevatten, die dan ook worden verwijderd. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke bestanden, inclusief zelfgemaakte macro's, uit deze map hebt verplaatst voordat u de map verwijdert.
  C:\Program Files\Microsoft Office
 5. Verwijder met behulp van Windows Verkenner de volgende bestanden in de volgende mappen:
    De map Windows  --------------  Ipsecpa.Log.Last  Msoclip.232    Msoprefs.232  Nsrex.Ini      Oakley.Log.Sav  Shelliconcache   De map Windows\System  ---------------------  Comdlg16.Ocx  Ctl3dv2.Dll  Exsndopt.Hlp  Faxad.Hlp  Fixmapi.Exe   Fm20.Dll    Fm20enu.Dll   Fntcache.Dat  Imeshare.Dll  Javale.Dll   L3codeca.Acm  Mapi.Dll  Mapiform.Vbx  Mapifvbx.Tlb  Mapisrvr.Exe  Mapistub.Dll  Mapisvc.Inf   Mdm.Exe    Mdt2fw95.Dll  Mfc42enu.Dll  Mlctrl.Dll   Mpg4c32.Dll  Mscomctl.Ocx  Msdbg.Dll  Msdbgen.Dll   Msimrt.Dll   Msimrt16.Dll  Msimrt32.Dll  Msimusic.Dll  Msms001.Vwp  Msrdo20.Dll   Msriched.Vbx  Msrtedit.Dll  Mssdm.Dll   Msstdfmt.Dll  Msstkprp.Dll  Msvbvm60.Dll  Msvcp60.Dll  Mvoice.Vwp   Nscmps.Dll  Nserror.Dll   Oc25.Dll    Olemsg.Dll   Olfmnt40.Dll  Pcdlib32.Dll  Pdm.Dll    Psapi.Dll    Rdocurs.Dll  Riched.Dll   Scp32.Dll   Scriptle.Dll  Sl_Anet.Acm  Smtp.Hlp    Threed16.Ocx  Tlbinf32.Dll  Vaen2.Dll  Vaen21.Olb   Vb40016.Dll  Vb4en16.Dll   Vbaen32.Olb  Vbaend32.Olb  Vbame.Dll   Vct3216.Acm   Vct3216.Dll  Ven2232.Olb   Vsflex3.Ocx  Wmsui.Dll    X400.Hlp  De map Windows\Fonts (optioneel)  -------------------------------  Antquab.Ttf  Antquabi.Ttf  Antquai.Ttf   Arbli___.Ttf  Arialn.Ttf   Arialnb.Ttf   Arialnbi.Ttf  Arialni.Ttf  Arialuni.Ttf  Batang.Ttf   Bkant.Ttf    Bookos.Ttf  Bookosb.Ttf  Bookosbi.Ttf  Bookosi.Ttf   Century.Ttf  Gara.Ttf    Garabd.Ttf   Garait.Ttf   Gothic.Ttf  Gothicb.Ttf  Gothicbi.Ttf  Gothici.Ttf   Hatten.Ttf  Msmincho.Ttf  Mtcorsva.Ttf  Outlook.Ttf   Pmingliu.Ttf  Simsun.Ttf   Wingdng2.Ttf  Wingdng3.Ttf  Bestanden in andere mappen (optioneel)  ---------------------------------  Inetpub\Wwwroot Folder    _Vti_Inf.Html  Postinfo.Html  Inetpub\Wwwroot\_Vti_Pvt Folder    Botinfs.Cnf  Bots.Cnf   Deptodoc.Btr  Doctodep.Btr    Frontpg.Lck  Linkinfo.Cnf Service.Cnf   Service.Lck    Services.Cnf  Writeto.Cnf  Inetpub\Wwwroot\_Vti_Cnf Folder    Help.Gif    Iisstart.Asp  Localstart.Asp  Mmc.Gif    Pagerror.Gif  Print.Gif   Warning.Gif    Web.Gif    Win2000.Gif   Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference Titles Folder    Msreftl.Dll  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Textconv Folder    Html32.Cnv  Msconv97.Dll  Mswrd832.Cnv  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Triedit Folder    Triedit.Dll  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VGX Folder    Vgx.Dll  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders Folder    Ragent.Dll  Msows409.Dll  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admcgi Folder    Check.Htm   Contents.Htm Delsbweb.Htm  Direxe.Htm    Dirnoexe.Htm  Disable.Htm  Enable.Htm   Footer.Htm    Fpadmin.Htm  Fpbanner.Htm Fpcreate.Gif  Ipaddr.Htm    Newsbweb.Htm  Newsrvr.Htm  Perms.Htm    Recalc.Htm    Rensbweb.Htm  Topleft.Gif  Topright.Gif  Uninstal.Htm  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admcgi\Scripts Folder    Fpadmcgi.Exe  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admisapi Folder    Check.Htm   Contents.Htm  Delsbweb.Htm  Direxe.Htm    Dirnoexe.Htm  Disable.Htm  Enable.Htm   Footer.Htm    Fpadmin.Htm  Fpbanner.Htm  Fpcreate.Gif  Paddr.Htm    Newsbweb.Htm  Newsrvr.Htm  Perms.Htm   Recalc.Htm    Rensbweb.Htm  Topleft.Gif  Topright.Gif  Uninstal.Htm  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Admisapi\Scripts Folder    Fpadmdll.Dll  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Bin Folder    _Vti_Inf.Htm  Fp4anwi.Dll  Fpmmc.Msc   Fpserver.Exe    Fpsread9.Txt  Htimage.Exe  Imagemap.Exe  Postinfo.Htm    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Bin\1033 Folder    Fpext.Msg  Fpmmc.Chm   Fpmmcglo.Hlp  Nortbots.Htm  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\40\Bots\Vinavbar Folder    Vinavbar.Btl  Vinavbar.Inf  Program Files\Common Files\System\Mapi Folder    Exchcsp.Dll  Program Files\Common Files\System\Ole DB Folder    Msdaurl.Dll  Msmdcube.Dll  Msmdgdrv.Dll  Msmdint.Dll    Msolap.Dll  Msolapr.Dll  Msolapsl.Dll  Msolapui.Dll  Windows\System32\Inetsrv Folder    Iis.Msc  Metabase.Bin
 6. Klik op Uitvoeren in het menu Start.

  Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.

  Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
 7. Klik op de volgende sleutels in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  Selecteer de sleutels en klik op Verwijderen in het menu Bewerken. Als wordt gevraagd of u de sleutel wilt verwijderen, klikt u op Ja.
Opmerking Als u de volgende bestanden verwijdert uit de map C:\Program Files\Common Files\System\OLE Db, kunt u geen verbinding meer maken met Microsoft OLAP Server 7.0:
 • Msmdgdrv.DLL
 • Msolap.DLL
 • Msolapr.DLL
 • Msolapui.DLL
OFF2000 Eraser2000 erase 2000 eraser erase2000 erace eracer disc1 disc 1
Eigenschappen

Artikel-id: 252566 - Laatst bijgewerkt: 12/15/2005 20:47:48 - Revisie: 2.2

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • kbinfo kbsetup KB252566
Feedback
l>