Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Exchange Server 2010 is in de Evaluatiemodus voor na installatie of reparatie in SBS 2011 standaard

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2527626
Symptomen
Treden een of meer van de volgende problemen in Windows Small Business Server (SBS) 2011.
Tijdens de installatie van Windows SBS 2011 worden een of meer van de volgende foutberichten ontvangen:
 • Setup: Hier is de lijst met fouten die is opgetreden tijdens de installatie.
 • Setup: Exchange Server 2010 kan niet worden geïnstalleerd
 • ConfigureWSSOutgoingEmailTask: Binnenkomende en uitgaande e-mail voor Microsoft SharePoint Foundation zijn niet geconfigureerd.
Na de installatie van Windows SBS 2011 worden de volgende problemen optreden:
 • Exchange Server 2010 wordt uitgevoerd in een Evaluatiemodus voor en vereist een activeringscode.
 • U kunt nieuwe gebruikers maken in de Windows SBS-Console.
 • U kunt rollen niet toepassen op gebruikers in de Windows SBS-Console.
 • De Wizard 'Verbinding maken met het Internet' of 'Internet Address Management' kan niet worden voltooid.
Wanneer u de Exchange Management Console op een computer waarop Windows SBS 2011 opent, wordt het volgende bericht:
De volgende servers in uw organisatie Exchange Server 2010 actief zijn momenteel illegaal.
Opmerking Dit bericht wordt ook de naam van de computer waarop Windows SBS 2011 standaard weergegeven.
Oorzaak
Deze problemen kunnen optreden als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 • Voorwaarde 1

  Exchange Server 2010 is niet geïnstalleerd tijdens de installatie van Windows SBS 2011. Exchange Server 2010 is later handmatig geïnstalleerd.
 • Voorwaarde 2

  Exchange Server 2010 is verwijderd uit Windows SBS 2011 en vervolgens werd geïnstalleerd.
 • Voorwaarde 3

  Installatie van Exchange Server 2010 te herstellen is voltooid op de server met Windows SBS 2011.
Oplossing
Dit probleem oplossen als voorwaarde 1 of 2 voorwaarde, volg de stappen in de sectie 'problemen met PowerShell script Exchange Server oplossen'. Installeer vervolgens de hotfix die wordt beschreven in de sectie ' Hotfix '.

Dit probleem oplossen als voorwaarde 3, installeert u de hotfix die wordt beschreven in de sectie ' Hotfix '.

PowerShell script Exchange Server problemen oplossenBelangrijke
voordat u deze stappen hebt uitgevoerd, Exchange Server 2010 moet correct worden geïnstalleerd. Voer de stappen in dit artikel worden beschreven als de volgende functies van Exchange Server 2010 niet correct zijn geïnstalleerd:
 • Postbus
 • Hub/Transport
 • CA's (Client Access server)
 • Management
Exchange Server 2010 configureren volgt om de standaardinstellingen van een geslaagde installatie van Windows SBS 2011.

Opmerking Als u handmatig instellingen hebt geconfigureerd in Exchange, de instellingen kunnen worden gewijzigd en berichtenstroom niet totdat u klaar bent met de juiste Windows SBS-wizards of Exchange-Server is geconfigureerd. Bovendien moet u een ondersteunde netwerktopologie van één netwerkadapter en een klasse C-subnet.

Werk aanbrengen de volgende wijzigingen:

 • Stelt de Mailbox Database naam in het register
 • Admin's rol versie correcties in het register
 • Voegt een standaardwaarde van de msSBSEmailQuota Active Directory-kenmerk voor de drie standaardrollen Windows SBS
 • Hiermee configureert u de juiste beveiligingsrollen voor de server waarop Exchange Server wordt uitgevoerd
 • Machtigingen toegevoegd op het organisatieniveau van de voor toegang tot de systeemaccount
 • De volgende groepen gemaakt als de groepen niet zijn gemaakt:
  • SBSAdmins
  • ALLUSERS
  • Postmaster
  • FSRMReports
 • Het lidmaatschap en de instellingen voor elk van deze groepen ingesteld
 • Configureert transportinstellingen voor interne servers en een adres postbeheerder
 • Standaard worden die zijn ontvangen van de verbindingslijn naar het interne netwerk, niet met inbegrip van het interne IP router
 • Hiermee verwijdert u de standaardclient ontvangen connector
 • Hiermee kunt het zelf Windows SBS-certificaat dat is CN = Sites
 • Hiermee verwijdert u het zelfondertekende certificaat van Exchange Server
 • Hiermee configureert u instellingen voor uitgaande e-mailbericht in Microsoft SharePoint
 • Voegt een a-record in DNS voor de SharePoint Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) server
 • Diverse registersleutels te verwijderen van de installatieproblemen toegevoegd
 • Hiermee activeert u de Exchange-server met het meegeleverde hulpprogramma
Deze problemen oplossen als Exchange Server 2010 is handmatig geïnstalleerd na de installatie van Windows SBS 2011 of Exchange Server 2010 is opnieuw geïnstalleerd op de server met Windows SBS 2011, de volgende stappen uit:
 1. Selecteer de opdracht als Administrator uitvoeren in een verhoogde modus Exchange Management Shell uitgevoerd.
 2. Voer de volgende opdrachten in deze volgorde in de Exchange Management Shell:

  #SBS 2011 Std
  # Starten vanuit Exchange Management Shell als een beheerder.
  # Dit script wordt de ontbrekende taken voltooid na een mislukte installatie van Exchange tijdens een migratie.

  # Elke sectie, gescheiden door de opmerkingen afzonderlijk uitvoeren.

  ## Exchange setup moet worden ingevuld voordat u dit script met behulp van de juiste parameters.


  ## Mailbox-naam in het register configureren
  $mbx = Get-MailboxDatabase-server $env: computernaam
  'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Messaging' Set-ItemProperty-naam 'MailboxDatabaseName'-waarde van $mbx.Naam

  ## Reg toevoegen sleutel voor systeembeheer, dit is nodig vanwege de manier waarop SBSSetup is verpakt.
  Versie $ = get-itemproperty "HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\V14\AdminTools"
  'HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\V14\AdminTools' Set-ItemProperty-naam 'ConfiguredVersion'-waarde $Version.UnpackedVersion

  ## Exchange kenmerk configureren in gebruikersrollen. Dit kan mislukken als de gebruikersrollen ontbreken.
  Import-Module ActiveDirectory
  'Standaardgebruiker' set-aduser-toevoegen {msSBSEmailQuota = 2097152}
  'WebWorkplaceTools' set-aduser-toevoegen {msSBSEmailQuota = 2097152}
  'Netwerk Admin' set-aduser-toevoegen {msSBSEmailQuota = 2097152}

  ## ExchangeAdminPrep
  Toevoegen-RoleGroupMember-identiteit ' organisatiemanagement'-lid '$ env: USERDOMAIN\Domain Administrators ' - BypassSecurityGroupManagerCheck
  Toevoegen-RoleGroupMember-identiteit "Only organisatiemanagement"-lid '$ env: USERDOMAIN\$ env: computernaam$ "- BypassSecurityGroupManagerCheck
  organigram $ = Get-OrganizationConfig
  toevoegen-adpermission-identiteit $org.DistinguishedName-gebruiker 'Systeem' - AccessRights 'GenericAll' - InheritanceType 'Alle'

  ## CreateMailDisributionGroupsTask
  # Als de groepen bestaan al krijgt u een fout die is ok, is gewoon een teken dat de SBS Setup meerdere keren en de bron nooit nooit hersteld vanaf een back-up.

  Nieuwe DistributionGroup - SamAccountName "sbsadmins"-Alias 'sbsadmins'-naam 'Windows SBS-beheerders' - OrganizationalUnit $env: GEBRUIKERDNSDOMEIN '/ MyBusiness/distributiegroepen'-Typ SilentlyContinue "Distributie" - ErrorAction

  Nieuwe DistributionGroup - SamAccountName 'allusers'-Alias 'allusers'-naam 'Alle gebruikers' - OrganizationalUnit $env: GEBRUIKERDNSDOMEIN '/ MyBusiness/distributiegroepen'-Typ SilentlyContinue "Distributie" - ErrorAction

  Inschakelen DistributionGroup-identiteit 'Alle gebruikers'-Alias 'allusers' - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Inschakelen DistributionGroup-identiteit 'Windows SBS-beheerders'-Alias "sbsadmins" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Set DistributionGroup - RequireSenderAuthenticationEnabled $false - identiteit 'Windows SBS-beheerders' - ForceUpgrade

  Nieuwe DistributionGroup - SamAccountName 'postmaster'-Alias 'postmaster'-naam 'Postmaster en misbruik rapporteren' - OrganizationalUnit $env: GEBRUIKERDNSDOMEIN '/ MyBusiness/distributiegroepen'-Typ SilentlyContinue "Distributie" - WarningAction - ErrorAction SilentlyContinue

  Set DistributionGroup-identiteit 'Postmaster en misbruik rapporteren' - RequireSenderAuthenticationEnabled $false - HiddenFromAddressListsEnabled $true - EmailAddresses 'SMTP:postmaster@$env:USERDNSDOMAIN","SMTP:abuse@$env:USERDNSDOMAIN' - EmailAddressPolicyEnabled $false - ForceUpgrade - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Toevoegen-DistributionGroupMember-identiteit 'Postmaster en misbruik melden'-lid 'Windows SBS-beheerders'

  Nieuwe DistributionGroup - SamAccountName "fsrmreports"-Alias 'fsrmreports'-naam 'Bestand Server Resource Manager rapporten' - OrganizationalUnit $env: GEBRUIKERDNSDOMEIN '/ MyBusiness/distributiegroepen'-Typ SilentlyContinue "Distributie" - WarningAction - ErrorAction SilentlyContinue

  Set DistributionGroup-identiteit 'Bestand Server Resource Manager rapporten' - HiddenFromAddressListsEnabled $true - ForceUpgrade
  Toevoegen-DistributionGroupMember-identiteit 'Bestandsserverbronbeheer rapporten'-lid 'Windows SBS-beheerders'

  ## ConfigureIntranetSMTPTask

  127.0.0.1 Set TransportConfig - InternalSMTPServers
  "postmaster@$env:USERDNSDOMAIN" set transportconfig - ExternalPostmasterAddress

  Standaard ##Rebind ontvangen connector
  # Deze sectie gaat standaard connector alleen luisteren op de interne subnet (min router) ontvangen, op dit moment niet meer berichtenstroom.

  $ip = (gwmi Win32_NetworkAdapterConfiguration |? { $_.IP-adres - ne $null}).ipaddress.get(0)
  $gateway = (gwmi Win32_NetworkAdapterConfiguration |? { $_.IP-adres - ne $null}).DefaultIPGateway
  $gw = "$-gateway"
  $gwIp=$GW.split('.')
  subnet $$ gw =.Verwijderen ($gw.LastIndexOf('.'))+".0"
  bereik $$ subnet + = "-" +$ gw.Verwijderen ($gw.LastIndexOf('.'))+"."+ ($gwIp.get (3) - 1) + "," +$ gw.Verwijderen ($gw.LastIndexOf('.'))+"."+ ([int] $gwIp.get (3) + 1) + "-" +$ gw.Verwijderen ($gw.LastIndexOf('.'))+ ". 255"

  $con = get-receiveconnector-id ' $env standaard: computernaam '
  $ip += ": 25"
  $con.Bindingen =$ ip
  set receiveconnector-id ' $env standaard: computernaam '-bindingen $con.Bindingen

  $ipAdd = $bereik.Split(',')
  $CON.remoteipranges = $ipAdd [0]
  $CON.remoteipranges += $ipAdd [1]

  set receiveconnector-id ' $env standaard: computernaam ' $con.remoteipranges - RemoteIpRanges


  ##Delete standaardclient connector ontvangen
  # Als in gebruik door nu deze stap moet worden overgeslagen of de verbindingslijn opnieuw gemaakt.
  verwijderen receiveconnector-identiteit ' Client $env: computernaam '-bevestigen:$ false

  ## Verwijderen de standaard exchange-cert en onze inschakelen
  Get-ExchangeCertificate | {$_.Onderwerp - eq "CN = Sites"} | Inschakelen ExchangeCertificate-services SMTP-forceren:$ true
  #Remove
  Get-ExchangeCertificate |{$_.FriendlyName - eq 'Microsoft Exchange'} | Verwijderen ExchangeCertificate

  ## Nieuwe ontvangen connector
  # Maken de interne ontvangen connector voor SharePoint-, Fax- en POP3-Connector

  nieuwe receiveconnector-naam ' Windows SBS faxen ontvangen Sharepoint $env: computernaam ' 127.0.0.1-127.0.0.1 - RemoteIPRanges-bindingen "127.0.0.1:25" - AuthMechanism "BasicAuth" - PermissionGroups "AnonymousUsers ExchangeUsers"-gebruik 'Custom' - Server '$ env: computernaam ' - ConnectionTimeout "00.06:00:00"


  ## ConfigureWSSOutgoingEmailTask
  # SharePoint uitgaande e-mail routering gebruiken Exchange configureert.
  # Dit werkt mogelijk niet als SharePoint is geen standaardinstellingen of werkt niet.

  Toevoegen-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
  $spWebApp = Get-SPWebApplication
  $mail="CompanyWebAdmin@"+$env:userdnsdomain
  $spWebApp.UpdateMailSettings("SharepointSMTPServer",$mail,$mail,65001)
  dnscmd $env: computernaam /recordadd $env: GebruikerDNSDomein SharepointSMTPServer een 127.0.0.1

  ## Belangrijke-onderdelen reg toevoegen
  $val = get-itemproperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Components\"
  'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Components' Set-ItemProperty-naam 'Messaging' - waarde $val.administration

  ## Weergaveproblemen oplossen
  'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Setup' Set-ItemProperty-naam 'DisplayIssues'-waarde False

  ## Tag script watermerk
  $datum = Get datum
  Set-ItemProperty ' HKLM:
 3. Gebruikers toevoegen via de Windows SBS-Console.
 4. Voltooi de wizard 'Beheer van Internet-adres'.
 5. Het pakket verwant activeren van de Exchange-server installeren.
Ga naar de volgende sectie voor het installeren van het hotfix-pakket voor het activeren van de Exchange-server.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar via Microsoft. Deze hotfix is echter bedoeld om alleen het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix beschikbaar voor downloaden is, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, een verzoek indienen om Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken: Opmerking Het formulier 'Hotfix gedownload' geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Vereisten

Deze hotfix moet u Windows Small Business Server 2011 uitgevoerd.

Registergegevens

Om de hotfix in dit pakket te gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Opnieuw opstarten

U hoeft niet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix toepast.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2527626 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 05:09:00 - Revisie: 5.1

Windows Small Business Server 2011 Standard

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbHotfixServer kbautohotfix kbmt KB2527626 KbMtnl
Feedback
https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">