Cumulatieve updatepakket 1 voor de Host Integration Server 2010

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:2533330
Inleiding
Ditcumulatieve updatepakket voor Microsoft Host Integration Server 2010 bevathotfixes voor de problemen die zijn gecorrigeerd na de release van Host IntegrationServer 2010.

We raden u hotfixes te testen voordat uze in een productieomgeving. Omdat de builds cumulatief, elk nieuw zijnFIX release bevat alle hotfixes en alle beveiligingscorrecties die zijnin de vorige versie van Host Integration Server 2010 correctie opgenomen. Wij raden aankunt u het toepassen van de meest recente versie van correctie met dithotfix.

Belangrijk Dit cumulatieveupdatepakket bevat alle onderdeelpakketten. Echter, de cumulatieveupdatepakket updates alleen die functies die momenteel zijn geïnstalleerd op desysteem.

Meer informatie
Deze cumulatieve update (CU) is een updatepakketDeze update de volgende items bevat:
  • Alle eerder uitgebrachte hotfixes voor Host IntegrationServer 2010
  • Sommige hotfixes voor Microsoft Host Integration2009-Server en Microsoft Host integratieserver2006
  • Enkele aanvullende verbeteringen

Opmerking Dit cumulatieveupdate bevat geen correcties voor Microsoft Enterprise Single Sign-On (SSO).Daarom is deze update niet van toepassing op zelfstandige servers voor eenmalige aanmelding.

HetTeam van Host Integration Server gebruikmaakt van dit model als een pilot en ook voor dezespecifieke versie. Het plan voor de toepassing van dit model is gebaseerd op de feedback die wevan de Gemeenschap ontvangen.

Voor meer informatie over determinologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van productupdates van Microsoft, klikt u op devolgende artikelnummer artikelnummer in de Microsoft KnowledgeBasis:
824684 Beschrijving van dede standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-softwareupdates

Host IntegrationCorrecties zijn opgenomen in de cumulatieve Update 1 voor Host Integration Server 2010Server 2010

Microsoft Knowledge Base-artikelen die deze besprekenhotfixes worden vrijgegeven zodra deze beschikbaar zijn. Voor meer informatie over HostIntegration Server-fouten, klikt u op het volgende artikelnummer dein de Microsoft Knowledge Base-artikelen.

Integratie van toepassingen

KB
artikel
nummer
Beschrijving
2538104Een software-update is beschikbaarwaarmee Transaction Integrator afkappen navolgende spaties uit eentekenreeks die afkomstig zijn van een mainframe-toepassing
2544897Het proces W3wp.exe wordt gebruikt100% van CPU-bronnen als u een webtoepassing die Host gebruiktIntegration Server Transaction Integrator in een Host integratieserver 2010omgeving
2429252FIX: UFoutbericht 'Assembly compilatie is mislukt' wanneer u probeert op te slaan een.NETTO dll met de bestandsnaam van een dll-is hetzelfde als de Interfacede naam in een Microsoft Host Integration Server 2010omgeving
2395287FIX: Op HostIntegratieserver 2010, wanneer u probeert een TI-object toe te voegen de TI-Manager heeftlanger dan verwacht wanneer u teveel virtuele mappen aanwezig zijn in IIS7.5
2479121FIX: foutWanneer u de anonieme account op de Host-server uitschakelenIntegration Server 2010 omgeving en de identiteit van de Windows-communicatieStichting Transaction Integrator Windows gestart verwerking roept vanuit een.NETTO-clienttoepassing
2501488FIX: De Transaction IntegratorBeheer MMC-module wordt gesloten wanneer u probeert te maken van een nieuwe Transaction Integratorobject
2494510FIX: deIntegrator-transactiebeheerder MMC-module mogelijk onverwacht afgesloten wanneer uhet maken van een externe omgeving met een netwerktype "LU6.2 "
2496101FIX: AccessToegangsfout in 'HipObjects!De functie DoCustomWizard' wanneer u een nieuwe externeOmgeving wordt gemaakt in Transaction IntegratorManager
2428170Er is een updatebeschikbaar voor Microsoft Host Integration Server 2010 zodat defunctionaliteit maken beide een.NET Web service en een Windows-communicatieFoundation-service in één stap
2429203Een wijziging in de eigenschappen van eenobject kan niet worden opgeslagen in het Web.config-bestand in een Host Integration Server2010-omgeving
2434764Het object client contextniet beschikbaar in de webservice gegenereerde code die Transaction Integrator (TI)Manager wordt gemaakt als een methode TI een client contextobject in een Host bevatIntegration Server 2009 omgeving
2446516FIX: Antwoord van de Server is zeerWanneer u de module MMC Transaction Integrator Manager om een langzameTI-object in een Host Integration Server 2010omgeving
2495965FIX: Ugebeurtenis het foutbericht 'Er is een fout opgetreden bij het genereren van het XML-document' wanneer ueen toepassing in het BizTalk-Adapter gebruiken voor hosttoepassingen en de toepassingontvangt NULL-tekens
2509165FIX: SSLfunctie werkt niet voor de IMS verbinding maakt programmeermodellen wanneer uBizTalk Server-adapters voor een Host Integration Server 2010-hostsystemenomgeving
2504356FIX:Onvoldoende geheugen-foutberichten wanneer u de conversie Transaction Integrator gebruikengereedschap in diens 2010
2509834FIX: De HTTP Transport dieTransaction Integrator gebruikt kunnen een HTTP-header met een onjuiste verzendenLengte van COMMAREA en zonder het "vergunning: Basic'veld
2504417FIX:Transactie integratie van toepassingen die TRM of ELM koptekst gebruikt kunnenFoutbericht 'Niet-verwerkte uitzondering' genereren nadat de toepassingen worden gemigreerd naarHost integratieserver 2009
2522192FIX: U kunt niet negeren deIP-adres van de externe omgeving als u de BizTalk-Adapter voorHost voor toepassingen in een Host integratieserver 2010omgeving
2496243FIX:Transaction Integrator methode resulteert in "ConnectionUsage kan niet worden ingesteld op deinvoer staat"wanneer het gebruik van permanente verbindingen in Host Integration Server2009
2395269FIX: Een foutbericht gegenereerd wanneer u probeert te Transaction Integrator gebruiken voor het importeren van eenCOBOL copybook een Host Integration Server 2010omgeving
2396994De transactieIntegrator Designer kent geen gegevensstructuren uit een COBOL-copybook in eenHost integratieserver, Host integratieserver 2009 of Host Integration 2010Omgeving Server 2006 Service Pack 1

Integratie van gegevens

KB
artikel
nummer
Beschrijving
2456717FIX: Time-outfout in eenWanneer u een query verzendt Microsoft Host Integration Server 2010-omgevingeen 'DB2 voor z/OS' database waarvan schema honderden tabellen bevat:"SQLCODE - 905"
2462208FIX: Een update beschikbaar is diegeeft als resultaat de foutmeldingen meer voor de data providers voor DB2 in Host Integration2009-Server en Host integratieserver 2010
2504432FIX: De time-out voor verbindingeigenschap wordt niet goed toegepast wanneer de verbinding beschikbaar zijnde groep in een Microsoft Host Integration Server 2010omgeving
2509746FIX: dePrimaryKey eigenschap lid in de gegevenstabel is onverwacht leeg na dePrimaryKey, eigenschap wordt ingesteld wanneer u de Microsoft OLE DB-Provider gebruiken voor DB2 in eenMicrosoft Host Integration Server 2010 omgeving
2504432FIX: De time-out voor verbindingeigenschap wordt niet goed toegepast wanneer de verbinding beschikbaar zijnde groep in een Microsoft Host Integration Server 2010omgeving
2504341FIX: De kolomwaarde kan niet goed gevuld met de waarde van de vorige rij wanneer deRTRIM opdracht wordt gebruikt op een lege kolom in een Microsoft Host Integration Server2010-omgeving
2502542FIX: ASystem.InvalidCastException uitzondering doet zich voor wanneer u een toepassing uitvoertdie gebruikmaakt van Microsoft OLE DB Provider voor DB2 in een Microsoft Host IntegrationServer 2010 omgeving
2508476FIX: Clientnaam van de toepassingeigenschap is niet doorgegeven als EXTNAM in het kader van de opdracht EXCSAT DDM hostIntegratieserver 2010
2432402FIX: OLE DB-provider voor DB2 mogelijkWanneer de CNTQRY en QRYDTA-berichten worden verzonden in de Host reageert nietIntegratieserver 2009 of in Host integratieserver2010
2539172FIX: alsmeerdere CLOB-gegevenstypen worden gelezen wanneer groepsgewijze verbindingen wordt gebruikt in een HostIntegratieserver 2010, verschijnt een foutbericht met"SQLState: 07003" en "SQLCode:-518"
2546542De bewerking voor het invoegen van gegevensin een DB2 mislukt database
2504432FIX: De time-out voor verbindingeigenschap wordt niet goed toegepast wanneer de verbinding beschikbaar zijnde groep in een Microsoft Host Integration Server 2010omgeving
2525082FIX: Acumulatieve update is beschikbaar voor de data providers voor DB2 hostIntegratieserver 2010
2509746FIX: De PrimaryKey, eigenschaplid in de gegevenstabel is onverwacht leeg na de PrimaryKey, eigenschapWanneer u Microsoft OLE DB Provider voor DB2 in een Microsoft-Host instellenIntegration Server 2010 omgeving
2539087FIX: Een onjuiste waarde wordt opgeslagenin een tabel wanneer u de waarde verzenden met behulp van een opgeslagen procedure-oproep van debeheerde provider een Host Integration Server 2010omgeving
2560776FIX: foutWanneer het BizTalk-Adapter voor DB2 wordt uitgevoerd meerdere invoegen of bijwerkenopdrachten in een BizTalk-situatie in een Host Integration Server 2010omgeving: 'Ongeldige index 0 voor dit MsDb2ParameterCollection metCount = 0
2452574'Het bestand is in gebruikdoor een ander proces' foutbericht wanneer een toepassing een hostbestand host leestIntegratieserver 2010
2428615Er is een update beschikbaar voor deBizTalk-pijplijncomponent voor Host-gegevensconversie wordt ondersteuning toegevoegd vooraanvullende configuratie-eigenschappen, een XML-assembler en disassembler, en nieuwegegevenstypen
2405163De invoegpositierecords in een SSIS database mislukt en u ontvangt geen foutberichtin een omgeving met Host Integration Server 2010
2420803SQL Server integratieservicesloopt vast wanneer u meerdere doelobjecten wordt gebruikt om gegevens te schrijven naar de DB2 op eenserver die van de gegevensprovider DB2 van Host Integration Server gebruikmaakt2010
2437104Een update voorMicrosoft OLE DB Provider voor DB2 v3 en Host Integration Server 2010 isbeschikbaar voor client transactie taakverdeling inschakelen
2503205Er is een update beschikbaar waarmee toegevoegdeen nieuwe parameter voor de verbindingsreeks waarmee de omleiding van de fout binnen eenSSIS-pakket in een Host Integration Server 2010omgeving
2464256FIX: vierdeligenaamquery met een WHERE-component is traag op een SQL Server gekoppeldserver die gebruikmaakt van de OLE DB-Provider voor DB2 verbinding maken met een DB2systeem
2449456FIX: geheugenlekken tijdens het VeldenBijwerken in wanneer u de Microsoft OLE DB-Provider gebruikenvoor DB2
2465092FIX: ' SQLSTATE:HY000 "fout treedt op wanneer u Microsoft OLE DB-Provider voor DB2 v3 ladengegevens in SSIS via een optie voor het snel laden
2546542De bewerking voor het invoegen van gegevensin een DB2 mislukt database
2559748FIX: Onjuiste waarden zijnDB2 opgenomen wanneer u een lege tekenreeks voor DB2 verzenden met behulp van SQL ServerIntegratieservices in een Host integratieserver 2010omgeving
2503205Er is een updatebeschikbaar waarmee toegevoegd een nieuwe parameter aan de verbindingsreeks fout inschakelenomleiding in een SSIS-pakket in een Host Integration Server 2010omgeving
2499828FIX: ondernemingEenmalige aanmelding is beperkt tot vijf data provider-eigenschappen in een HostIntegration Server 2010 omgeving
2498740FIX: Tabellen en weergaven wordenonjuist weergegeven in een kader van Host Integration Server 2010 entiteittoepassing
2483101FIX: 'SqlCode-302 "wordt weergegeven wanneer u probeert uit te voeren van een statische SQL-instructie met meerdan 84 variabelen in een Host Integration Server.omgeving
2462203FIX: Een statischeBindingsbewerking SQL-instructie kan niet worden voltooid wanneer dede instructie is groter dan 32 KB in een Host of Host Integration Server 2009Integration Server 2010 omgeving
2445823FIX: Groepsgewijze verbindingen voor eenDB2-gegevensprovider werkt niet nadat u de ClientAccounting wijzigenClientWorkstationName of de eigenschap ClientUserID in Host Integration Server2010
976408FIX: Statische SQLquery's met parameters van output mislukt tegen een hostsysteem met een HostIntegration Server 2009 beheerde DB2-client
977593Er is een hotfix beschikbaar waarmee toegevoegd eende optie nieuwe binding voor statische's DB2-databases in Host IntegrationServer 2009
2281428FIX: De HostIntegratieserver 2009 beheerde Provider voor DB2 voorwerpen het geheugen lekken wanneerde Managed Provider voor DB2 statische SQL-pakketten met parameters aanroept ofresultaatsets
2522012FIX: Ude toegangsfout ' msdrda! ddm::Requester::getManager + 35 "hostIntegratieserver 2009
2534859Wanneer u probeert te lezen tekensgegevens met een binaire null van DB2, het lezen mislukt en gegevensafgekapt
2509746FIX: dePrimaryKey eigenschap lid in de gegevenstabel is onverwacht leeg na dePrimaryKey, eigenschap wordt ingesteld wanneer u de Microsoft OLE DB-Provider gebruiken voor DB2 in eenMicrosoft Host Integration Server 2010 omgeving
2550485FIX: U ontvangt een foutberichtbericht in de module Msdtcprx.dll bij het afsluiten van een toepassing die wordt uitgevoerdgedistribueerde transacties met groepsgewijze verbindingen in een Host IntegrationServer-omgeving
2428615Er is een update beschikbaar voor deBizTalk-pijplijncomponent voor Host-gegevensconversie wordt ondersteuning toegevoegd vooraanvullende configuratie-eigenschappen, een XML-assembler en disassembler, en nieuwegegevenstypen

Integratie van bericht

KB
artikel
nummer
Beschrijving
2459833Software-update waarmeeondersteuning voor de functie IBM WebSphere MQ aftrekken wachtrij in WCF-kanaalWebSphere MQ in Host integratieserver 2010


Netwerkintegratie

KB
artikel
nummer
Beschrijving
2560366FIX: Heap beschadigd kan rakenWanneer u een SNACFG-opdracht uitvoeren nadat u hotfix 2429256 in een HostIntegration Server 2010 omgeving
2429256FIX: Een update beschikbaar is dieHiermee kunt u voorzien van Microsoft Host Integration Server 2010 servicesocketsdie beschikt over een TCP-keep-alive-configuratie met behulp van registertoetsen
2465846FIX: InMicrosoft Host Integration Server 2006 LU-sessie wordt blijven wanneer de hoststatische en dynamische GVE gebruikt
2446500Inkomende UDP-aanvragen van dehostsysteem kan worden verwijderd wanneer u Host Integration Server 2010 uitvoert op eencomputer met Windows Server 2008 R2
2459642FIX: Een toepassing SNA loopt512 transacties in een 64-bits versie van de Host reageert nadat deze indientIntegratieserver 2009 of van Host integratieserver2010
2428184De LU-aliassenen de modus naam items zijn niet ingevuld bij het maken van een externe omgevingmet behulp van TI manager in Host Integration Server 2010
2464133FIX: U kunt geen gebruiken deAddSnaService-methode in de klasse MsSna_Server een exemplaar van SNA Server toevoegenHost Integration Server 2010
2464139FIX: U kunt geen statisch IP-adres niet opslaan.wijzigingen in de configuratie IPDLC link service in Host Integration Server2010
2464140FIX: Een updatebeschikbaar is voor het hulpprogramma LinkCFG in Host Integration Server2010
2427006FIX: Logocertificering problemen bij het uitvoeren van een Host Integration Server 2010 test casesomgeving

DIENS traceren

KB
artikel
nummer
Beschrijving
2441488Host Integration Server nietTrace 32-bits processen in een 64-bits versie van een Windows-besturingssysteemsysteem
2444934FIX: De SNAManager kan mislukken tijdens de tracering en de traceringsviewer de tracering niet openenbestand in een omgeving met Host Integration Server 2010

Het verkrijgen vanCumulatieve Update 1 voor Host integratieserver 2010

Een ondersteundecumulatieve updatepakket is nu beschikbaar bij Microsoft. Echter, decumulatieve updatepakket is bedoeld om alleen de problemen die zijnin dit artikel wordt beschreven. Het cumulatieve updatepakket alleen van toepassing op systemendat deze specifieke problemen zich voordoet. Dit cumulatieve updatepakketwellicht extra worden getest. Dus als u geen ernstige hinder doorelk van deze problemen is het raadzaam te wachten op de volgende Host Integration2010 Server servicepack. De volgende servicepack bevat de hotfixes dieDit cumulatieve pakket zijn.

Als de cumulatieve updatebeschikbaar voor downloaden, er is een sectie 'Hotfix gedownload' bij deboven dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven,Microsoft Customer Service en ondersteuning van de cumulatieve update verkrijgenpakket.

Opmerking Als u meer problemenoptreden of als er oplossingen vereist is, moet u wellicht een afzonderlijk makenaanvraag voor service. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningvragen en problemen die niet in aanmerking voor deze specifieke cumulatieve update komenpakket. Voor een volledige lijst met Microsoft Customer Service and Supporttelefoonnummers of een afzonderlijk serviceverzoek maken, Ga naar de volgendeMicrosoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix-beschikbaar downloaden' detalen waarvoor de cumulatieve update beschikbaar is. Als er eenbepaalde taal geen cumulatieve updatepakket is beschikbaar voor dietaal.

Cumulatieve updatepakketinformatie

Voorwaarden

NaarDeze update toepast, moet u beschikken over Microsoft Host Integration Server 2010geïnstalleerd.

Opnieuw opstarten

Umogelijk moet u de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatievebijwerken.

Informatie over bestanden

De Engelse versieversie van dit cumulatieve updatepakket heeft de bestandskenmerken (of hogerbestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijdenvoor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Als u bekijktde gegevens, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschiltussen UTC en lokale tijd gebruikt u het tabblad tijdzone van de datum en tijd inHet Configuratiescherm.

Voor alle ondersteunde x 86-computersversies van Host Integration Server 2010
BestandnaamBestandsversieBestandgrootteDatumTijdPlatform
802cfg.dll8.5.4367.2153,42428-Jul-201123: 59x 86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04028-Jul-201123: 59x 86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251,02428-Jul-201123: 59x 86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40828-Jul-201123: 59x 86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70428-Jul-201123: 59x 86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94428-Jul-201123: 59x 86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26428-Jul-201123: 59x 86
Dtcwrapper.dllNietVan toepassing59,22428-Jul-201123: 59x 86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32028-Jul-201123: 59x 86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67228-Jul-201123: 59x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76828-Jul-201123: 59x 86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64028-Jul-201123: 59x 86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68828-Jul-201123: 59x 86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56028-Jul-201123: 59x 86
Ibmcobol.XMLNietVan toepassing83,79828-Jul-201123: 04NietVan toepassing
Ibmrpg400.XMLNietVan toepassing67,57428-Jul-201123: 04NietVan toepassing
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88828-Jul-201123: 59x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45628-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44828-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.SNA.trace.dll8.5.4367.246,98428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.clientcontext.dll8.5.4367.255,19228-Jul-201123: 58x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97628-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dpctransport.dll8.5.4367.267,48028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09628-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.elmtransport.dll8.5.4367.263,38428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.essohelper.Interop.dll7.0.2304.011,16828-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.globals.dll8.5.4367.2161,67228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.httptransport.dll8.5.4367.247,00028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.libraryreader.dll8.5.4367.267,48028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.snatransport.dll8.5.4367.267,48028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36828-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.tbgen.dll8.5.4367.238,79228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.trmtransport.dll8.5.4367.263,38428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92028-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02428-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25628-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27228-Jul-201123: 59x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4367.2464,80028-Jul-201123: 59x 86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84828-Jul-201123: 59x 86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56028-Jul-201123: 59x 86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84828-Jul-201123: 59x 86
Mngext.dll8.5.4367.224,91228-Jul-201123: 59x 86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04028-Jul-201123: 59x 86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74428-Jul-201123: 59x 86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00828-Jul-201123: 59x 86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40828-Jul-201123: 59x 86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09628-Jul-201123: 59x 86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24028-Jul-201123: 59x 86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93628-Jul-201123: 59x 86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01628-Jul-201123: 59x 86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78428-Jul-201123: 59x 86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45628-Jul-201123: 59x 86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75228-Jul-201123: 59x 86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75228-Jul-201123: 59x 86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32828-Jul-201123: 59x 86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58428-Jul-201123: 59x 86
Snalink.dll8.5.4367.263,31228-Jul-201123: 59x 86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98428-Jul-201123: 59x 86
SnaServr.exe8.5.4367.2694,09628-Jul-201123: 59x 86
Snasii.dll8.5.4367.236,17628-Jul-201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07228-Jul-201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72028-Jul-201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08028-Jul-201123: 59x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.server.dll8.5.4367.2177,05628-Jul-201123: 59x 86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21628-Jul-201123: 59x 86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21628-Jul-201123: 59x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32828-Jul-201123: 59x 86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92028-Jul-201123: 59x 86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66428-Jul-201123: 59x 86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60028-Jul-201123: 59x 86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64828-Jul-201123: 59x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48828-Jul-201123: 59x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70428-Jul-201123: 59x 86


Voor alle ondersteunde x 64 versies van Host IntegrationServer 2010
BestandsnaamBestandversieBestandgrootteDatumTijdPlatform
802cfg.dll8.5.4367.2153,42429-Jul-201100: 08x 86
Db2oledb.dll8.5.4367.2649,04029-Jul-201100: 09x 86
Dbgtrace.dll8.5.4367.251,02429-Jul-201100: 08x 86
Ddmstr.dll8.5.4367.267,40829-Jul-201100: 09x 86
Delnamespace.exe8.5.4367.215,70429-Jul-201100: 08x 86
Democfg.dll8.5.4367.2132,94429-Jul-201100: 09x 86
Drdaresync.exe8.5.4367.2530,26429-Jul-201100: 09x 86
Dtcwrapper.dllNietVan toepassing59,22429-Jul-201100: 09x 86
Essohelper.dll8.5.4367.263,32029-Jul-201100: 08x 86
Hipadmin.dll8.5.4367.2206,67229-Jul-201100: 09x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4367.2636,76829-Jul-201100: 09x 86
Hipobjects.dll8.5.4367.21,271,64029-Jul-201100: 09x 86
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829-Jul-201100: 09x 86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029-Jul-201100: 08x 86
Ibmcobol.XMLNietVan toepassing83,79828-Jul-201123: 04NietVan toepassing
Ibmrpg400.XMLNietVan toepassing67,57428-Jul-201123: 04NietVan toepassing
Linkcfg.exe8.5.4367.223,88829-Jul-201100: 09x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4367.2386,90429-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78429-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.drdalink.dll8.5.4367.258,76029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.SNA.trace.dll8.5.4367.246,98429-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.essohelper.Interop.dll7.0.2304.011,16829-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.globals.dll8.5.4367.2161,67229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.httptransport.dll8.5.4367.247,00029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.snatransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.2104,36829-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.tbgen.dll8.5.4367.238,79229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.app.dll8.5.4367.2731,02429-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4367.2100,25629-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4367.2272,27229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4367.2464,80029-Jul-201100: 09x 86
Mngagent.exe8.5.4367.2128,84829-Jul-201100: 08x 86
Mngbase.dll8.5.4367.2116,56029-Jul-201100: 09x 86
Mngcli.exe8.5.4367.2128,84829-Jul-201100: 08x 86
Mngext.dll8.5.4367.224,91229-Jul-201100: 08x 86
Mngsna.dll8.5.4367.2137,04029-Jul-201100: 09x 86
Mobase.dll8.5.4367.2337,74429-Jul-201100: 09x 86
Msdrda.dll8.5.4367.2989,00829-Jul-201100: 09x 86
Prmngext.dll8.5.4367.267,40829-Jul-201100: 09x 86
Remcfg.dll8.5.4367.2182,09629-Jul-201100: 09x 86
Resyncsvc.exe8.5.4367.2145,24029-Jul-201100: 09x 86
Snaadmin.dll8.5.4367.2345,93629-Jul-201100: 08x 86
Snabase.exe8.5.4367.2264,01629-Jul-201100: 09x 86
Snacfg.dll8.5.4367.2296,78429-Jul-201100: 09x 86
Snadmod.dll8.5.4367.2837,45629-Jul-201100: 08x 86
Snaip.dll8.5.4367.2124,75229-Jul-201100: 08x 86
Snaip6.dll8.5.4367.2124,75229-Jul-201100: 08x 86
Snaipcfg.dll8.5.4367.2149,32829-Jul-201100: 09x 86
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,013,58429-Jul-201100: 09x 86
Snalink.dll8.5.4367.263,31229-Jul-201100: 09x 86
Snaprint.exe8.5.4367.291,98429-Jul-201100: 09x 86
SnaServr.exe8.5.4367.2694,09629-Jul-201100: 08x 86
Snasii.dll8.5.4367.236,17629-Jul-201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2177,07229-Jul-201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72029-Jul-201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2177,08029-Jul-201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.server.dll8.5.4367.2177,05629-Jul-201100: 09x 86
T3mngext.dll8.5.4367.259,21629-Jul-201100: 09x 86
T5mngext.dll8.5.4367.259,21629-Jul-201100: 09x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4367.263,32829-Jul-201100: 09x 86
Tn3servr.exe8.5.4367.2259,92029-Jul-201100: 08x 86
Trcservr.exe8.5.4367.2931,66429-Jul-201100: 09x 86
Trnsbidi.dll8.5.4367.275,60029-Jul-201100: 09x 86
Wmisna.dll8.5.4367.2333,64829-Jul-201100: 09x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2112,48829-Jul-201100: 09x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4367.279,70429-Jul-201100: 09x 86
802cfg.dll8.5.4367.2166,22429-Jul-201100: 08x 64
Db2oledb.dll8.5.4367.2903,50429-Jul-201100: 09x 64
Dbgtrace.dll8.5.4367.263,82429-Jul-201100: 08x 64
Ddmstr.dll8.5.4367.255,63229-Jul-201100: 09x 64
Delnamespace.exe8.5.4367.217,24029-Jul-201100: 08x 64
Democfg.dll8.5.4367.2132,43229-Jul-201100: 09x 64
Drdaresync.exe8.5.4367.2719,70429-Jul-201100: 09x 64
Dtcwrapper.dllNietVan toepassing62,29629-Jul-201100: 08x 64
Essohelper.dll8.5.4367.267,41629-Jul-201100: 08x 64
Hipadmin.dll8.5.4367.2285,00829-Jul-201100: 09x 64
Hipadminclasses.dll8.5.4367.21,155,42429-Jul-201100: 09x 64
Hipobjects.dll8.5.4367.22,203,99229-Jul-201100: 09x 64
Hisconfig.dll8.5.4367.2505,68829-Jul-201100: 09x 86
Histrace.exe8.5.4367.2116,56029-Jul-201100: 08x 86
Linkcfg.exe8.5.4367.228,49629-Jul-201100: 09x 64
Microsoft.HostIntegration.adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4367.279,78429-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.adapters.msti.Runtime.dll8.5.4367.283,87229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4367.21,304,47229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.dataaccesstool.exe8.5.4367.2198,54429-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.drdalink.dll8.5.4367.269.00029-Jul-201100: 09x 64
Microsoft.HostIntegration.managedcpic.dll8.5.4367.279,76029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.msdb2client.dll8.5.4367.2264,08029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.msdb2entityclient.dll8.5.4367.2395,16029-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.mshostfileclient.dll8.5.4367.2194,45629-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4367.251,11229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4367.263,44829-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.SNA.trace.dll8.5.4367.246,98429-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.aggregateconverter.dll8.5.4367.275,68029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.assemblyutilities.dll8.5.4367.2165,79229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.baseprimitiveconverter.dll8.5.4367.279,79229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.clientcontext.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dpcaggregateconverter.dll8.5.4367.287,97629-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dpctransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.dplflowcontrol.dll8.5.4367.234,71229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.elmflowcontrol.dll8.5.4367.251,09629-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.elmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.endpointflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.essohelper.Interop.dll7.0.2304.011,16829-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.globals.dll8.5.4367.2161,67229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.httptransport.dll8.5.4367.247,00029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.imsconnecttransport.dll8.5.4367.283,88029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.libraryreader.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.snatransport.dll8.5.4367.267,48029-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4367.291,56829-Jul-201100: 09x 64
Microsoft.HostIntegration.TI.tbgen.dll8.5.4367.238,79229-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.trmflowcontrol.dll8.5.4367.255,19229-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.trmtransport.dll8.5.4367.263,38429-Jul-201100: 09x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.userdataflowcontrol.dll8.5.4367.242,92029-Jul-201100: 08x 86
Microsoft.HostIntegration.TI.wipruntimeadministration.dll8.5.4367.247,02429-Jul-201100: 09x 86
Mngagent.exe8.5.4367.2148,81629-Jul-201100: 08x 64
Mngbase.dll8.5.4367.2151,88829-Jul-201100: 09x 64
Mngcli.exe8.5.4367.2148,30429-Jul-201100: 08x 64
Mngext.dll8.5.4367.229,52029-Jul-201100: 08x 64
Mngsna.dll8.5.4367.2159,56829-Jul-201100: 09x 64
Mobase.dll8.5.4367.2500,56029-Jul-201100: 08x 64
Msdrda.dll8.5.4367.21,716,56029-Jul-201100: 09x 64
Prmngext.dll8.5.4367.263,31229-Jul-201100: 09x 64
Remcfg.dll8.5.4367.2183,63229-Jul-201100: 09x 64
Resyncsvc.exe8.5.4367.2163,16029-Jul-201100: 09x 64
Snaadmin.dll8.5.4367.2500,04829-Jul-201100: 08x 64
Snabase.exe8.5.4367.2296,27229-Jul-201100: 09x 64
Snacfg.dll8.5.4367.2389,45629-Jul-201100: 09x 64
Snadmod.dll8.5.4367.21,044,81629-Jul-201100: 08x 64
Snaip.dll8.5.4367.2132,94429-Jul-201100: 08x 64
Snaip6.dll8.5.4367.2138,06429-Jul-201100: 08x 64
Snaipcfg.dll8.5.4367.2195,92029-Jul-201100: 09x 64
Snaipdlc.dll8.5.4367.21,398,60829-Jul-201100: 09x 64
Snalink.dll8.5.4367.269,96829-Jul-201100: 09x 64
Snaprint.exe8.5.4367.292,49629-Jul-201100: 09x 64
SnaServr.exe8.5.4367.2968,01629-Jul-201100: 08x 64
Snasii.dll8.5.4367.248,46429-Jul-201100: 09x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4367.2204,72029-Jul-201100: 09x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4367.2119,72029-Jul-201100: 09x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4367.2204,72829-Jul-201100: 09x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.server.dll8.5.4367.2204,70429-Jul-201100: 09x 64
T3mngext.dll8.5.4367.257,16829-Jul-201100: 08x 64
T5mngext.dll8.5.4367.257,16829-Jul-201100: 09x 64
Tn3servr.exe8.5.4367.2319,82429-Jul-201100: 08x 64
Trcservr.exe8.5.4367.21,263,44029-Jul-201100: 09x 64
Trnsbidi.dll8.5.4367.267,92029-Jul-201100: 09x 64
Wmisna.dll8.5.4367.2606,54429-Jul-201100: 09x 64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4367.2151,40029-Jul-201100: 09x 64
Wmisnastatus.dll8.5.4367.2110,93629-Jul-201100: 09x 64


Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2533330 - Laatst bijgewerkt: 08/26/2011 10:09:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2533330 KbMtnl
Feedback