Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Overzicht van fouten die in SQL Server 2008 Service Pack 3 CTP verholpen zijn

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:2546945
INLEIDING
In dit artikel worden de problemen met SQL Server 2008 die zijn verholpen in Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) Community Technology Preview (CTP).

Notities
 • Dit is een CTP versie van SQL Server 2008 SP3. Deze versie wordt niet ondersteund door Microsoft Customer Support Services. Ga naar de volgende Microsoft Connect-website voor meer informatie over het verzenden van feedback:
 • Oplossingen die niet zijn beschreven kunnen worden opgenomen in het servicepack.
 • Deze lijst wordt bijgewerkt wanneer meer artikelen worden uitgebracht.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het ophalen van servicepacks voor SQL Server 2008:
968382 Het verkrijgen van het meest recente servicepack voor SQL Server 2008
Meer informatie
SQL Server 2008 SP3 CTP bevat correcties voor de volgende problemen:
 • Problemen die in dit artikel worden vermeld.
 • Problemen die zijn opgelost in de volgende cumulatieve updatepakketten voor SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2):
  • Cumulatieve updatepakket 1 voor SQL Server 2008 SP2
  • Cumulatieve updatepakket 2 voor SQL Server 2008 SP2
  • Cumulatieve updatepakket 3 voor SQL Server 2008 SP2
  • Pakket 4 in de cumulatieve update voor SQL Server 2008 SP2

Voor meer informatie over de cumulatieve updatepakketten die beschikbaar voor SQL Server 2008 SP2 zijn, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
2402659 SQL Server 2008 bouwt die zijn uitgebracht nadat SQL Server 2008 Service Pack 2 is uitgebracht.

De problemen die in deze CTP-versie van het servicepack worden opgelost

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de problemen.
Foutnummer VSTSKB-artikelnummerBeschrijving
611967922578FIX: Veel berichten met bericht-ID 19030 en de bericht-ID 19031 worden vastgelegd in het foutenlogboek van SQL Server 2005-bestand wanneer u SQL Server-profiel in SQL Server 2005
6284272463682FIX: Een database met transparante gegevenscodering is ingeschakeld kan worden gemarkeerd als 'verdacht' als het certificaat van de server wordt verbroken in SQL Server 2008 R2
7294612500042"Tijdens de installatie van SQL Server 2008 vereist Microsoft.NET Framework 4.0 moet zijn geïnstalleerd'-foutbericht wanneer u SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
7576762565683FIX: Mogelijk wordt onjuiste resultaten wanneer u een complexe query aggregaten functies, functies van de join en verschillende functies in subquery's in een omgeving met SQL Server 2008
7462312569923FIX: Uploaden taken van de gegevensverzamelaarset snel openen en sluiten van een groot aantal TCP-poorten als de taken gegevens naar een MDW-database in SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2 uploaden
4292312588050FIX: Installatie van een servicepack voor SQL Server 2008 kan mislukken
7170652588453FIX: Toegangsfout wanneer DTA wordt een query uitgevoerd tegen een tabel in SQL Server 2008 als er een index op een ruimtelijke data type kolom van de tabel
6447812589980FIX: Onjuiste resultaten of schending van beperking wanneer u een SELECT-instructie of een DML-instructie waarin met de functie row_number en een parallelle uitvoering in SQL Server 2008
4208342590124 FIX: 'ChainerInfrastructureException' Fout bij het installeren van SQL Server 2008
Extra problemen die zijn opgelost in deze CTP-versie van het servicepack
Correcties voor de volgende problemen zijn ook opgenomen in SQL Server 2008 SP3 CTP.
Foutnummer VSTSBeschrijving
295196, 771825Verschijnt de volgende waarschuwing weergegeven wanneer u het onderhoudsplan maken als de Database verkleinen is ingeschakeld in SQL Server 2008: 'Shrinking van gegevensbestanden gegevens verplaatst en kan leiden tot fragmentatie van de indexen in de bestanden.
295750Diverse diagnostische hulpprogramma ten onrechte de hoofddatabase voor query's die zijn uitgevoerd tegen andere databases in SQL Server 2008.
337272De voornaamste Lazy Writer starten niet als 0 NUMA-knooppunt geen processor in SQL Server 2008 bevat.
444202Een gebruiker kan niet hun wachtwoord wijzigen in SQL Server 2005 met behulp van SQL Server Management Studio (SSMS) van SQL Server 2008.
447990Uitgaan van een geïndexeerde weergave kolommen projecten uit de basis en niet-basis en stel dat een kolom uit de tabel niet base de dezelfde order-id en het type heeft als een kolom van de tabel. In dit scenario als SP3 CTP van SQL Server 2008 is geïnstalleerd, treedt er een fout in plaats van een partitie-switch.
450529Stel dat u SSMS als een niet-beheerder openen en vervolgens probeert een database te koppelen. In dit scenario als SP3 CTP van SQL Server 2008 is geïnstalleerd, wordt een fout 'Toegang geweigerd' in plaats van een uitzondering.
507222Het volgende scenario:
 • U maakt een database.
 • Een query is voor deze database opgeslagen.
 • U kunt de database verwijderen en vervolgens maakt u een nieuwe database.
 • U de verwijderde database opnieuw maken en voer de query.

In dit scenario wordt een foutbericht 'Lezen Access violation in FullXactImpBase::GetXdes xact.cpp @ 2536' in SQL Server 2008.
546001De correctie voor het probleem van deze bug stelt de naam van een parameter tabelwaarden wanneer u een standaardwaarde voor de parameter tabelwaarden maakt. Nadat u SQL Server 2008 SP3 CTP de TableVarElem element heeft altijd de juiste naam wanneer deze standaardwaarden uit haalt de TEMP tabel cache.
643903Geen meldingen voor gebeurtenissen op itemniveau database kunnen worden gegenereerd wanneer een cross-database DDL-bewerking wordt uitgevoerd. Dit probleem doet zich voor omdat het verkeerde dialoogvenster ingangen worden gebruikt.
650111Een toepassing geen verbinding met SQL Server 2008 als een side-by-side installatie van SQL Server, codenaam "Denali' is geïnstalleerd. Dit probleem treedt op vanwege een null-aanwijzer. Wanneer de null-pointer wordt gebruikt, een hogere exemplaren op de computer is geïnstalleerd, worden genegeerd. Na de installatie van SQL Server 2008 SP3 CTP wordt de null-verwijzing wordt niet gebruikt wanneer u SQL Server 2008 Configuration Manager.
703968Na de installatie van SQL Server 2008 SP3 CTP queryoptimalisatie aankan van verschillende uitvoerwaarden voor dezelfde input waarde van de CRYPT_GEN_RANDOM kolom.
704992Problemen bij het integraal data conversies op x 64-besturingssystemen. Deze problemen treden op als gevolg van de BindParameter methode en LONG gegevenstype van parameters die worden gebruikt door deze methode.
707059Profiler mogelijk niet alle gebeurtenissen en kolommen weergegeven voor de Database-Engine van SQL Server en SQL Server Analysis Services. Na de installatie van SQL Server 2008 SP3 CTP nieuwe trace sjabloonbestanden voor Database-Engine van SQL Server en SQL Server Analysis Services afzonderlijk gegenereerd.
709063Trage prestatieprobleem doet zich voor wanneer u de mdw_purge_data_ [<your mdw="" database="" name=""></your>] taak van gegevens verzamelen voor het uitvoeren van een VERWIJDEREN de bewerking. Dit probleem treedt op als een gegevensverzamelaarset van Microsoft SQL Server 2008 Management Data Warehouse (MDW) wordt uitgevoerd op een grootschalige MDW-database.
741462Sommige logboeken kunnen worden verwijderd wanneer u SQL Server 2008 Service pakket 2 (SP2) of een latere versie van SQL Server 2008 installeert. Dit probleem treedt op omdat de FireAgain vlag wordt bepaald door alleen de externe gebeurtenislistener.
755932VERTRAGINGSTIJD en LEAD analytische functies werken niet in de Package and Deployment Wizard (PDW) motor. Dit probleem treedt op omdat sommige gegevens in de MemoXML schema verwijderd.
771381Onjuiste verwijzing van het geheugen wordt toegewezen bij het verwijderen van een database met een FILESTREAM bestandsgroep.
540323Er treedt een toegangsfout op wanneer een toepassing de foutcode 9530 verhogen. Dit probleem treedt op omdat een NULL-pointer wordt gebruikt.
778341Het SCOPE_IDENTITY() functie mogelijk onjuiste waarden retourneren.
536835Setup loopt vast wanneer u Microsoft SQL Server 2008 op een computer waarop SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) on line analytische verwerking (OLAP installeert) geïnstalleerd. Dit probleem treedt op omdat de registersleutel versie SQL Server 2000 SP3 OLAP onjuist ingesteld op Servicepack 3.0.
544926Als u niet elke eigenschap wijzigen moet wanneer u wilt wijzigen de DatabaseEncryptionKey SQL Server Management Objects (SMO) object SMO databaseobject wordt niet bijgewerkt. DatabaseEncryptionKey waarde.
729229Na de installatie van SQL Server 2008 SP3 CTP resultaten van een opsomming niet in de cache opgeslagen en worden niet opgeslagen in de lokale variabelen voor het inventariseren van resources. Bovendien schijven slechts één keer worden gevalideerd en de resultaten worden opgeslagen voor volgende aanvragen.
425485Na de installatie van SQL Server 2008 SP3 CTP zijn alle aanvoer pagina koppelingen met Setup-scenario's uitgeschakeld.
700081Wanneer een toepassing zoekt naar namen voor de basistellers van een teller verhouding, heeft de toepassing een subreeks zoeken bewerking dat niet in SQL Server 2008 uit te voeren.
281309Onjuiste CPU tijd bij het uitvoeren van parallelle query-plannen voor de tabel sys.dm_exec_query_stats.
356915Er treedt een fout op wanneer de interne buffers voor asynchrone leesbewerkingen kolomscheidingsteken van meerdere tekens splitsen in twee delen. Na de installatie van SQL Server 2008 SP3 CTP aanwijzer voor de huidige bij het parseren teruggezet nadat buffers worden overgeschakeld.
645220SQLAgent.exe wordt niet uitgevoerd wanneer u een geldige SQLAgent.exe-opdracht typt bij een opdrachtprompt. Dit probleem treedt op vanwege een machtigingsfout voor gedeelde geheugen.
747046Na installatie van SP3 CTP van SQL Server 2008, wordt een database niet gemaakt als de naam van de database is hetzelfde als de naam van de huidige databasegebruiker van de.
769191SQL Server 2008 SP3 CTP bevat bijgewerkt VER_PRODUCTLEVEL_STR en VER_PRODUCTLEVEL_WSTR algemene variabelen in het bestand Ntverp.h. Deze variabelen worden bijgewerkt SP3.
Referenties
Voor meer informatie over het bepalen van de huidige SQL Server-versie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
321185 Het identificeren van uw SQL Server-versie
De producten van derden die in dit artikel wordt beschreven, worden geproduceerd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft biedt geen garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.
overzicht van correcties voor sql2008sp3 fix

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2546945 - Laatst bijgewerkt: 08/25/2011 06:40:00 - Revisie: 4.0

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Integration Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2546945 KbMtnl
Feedback