Foutbericht 'NTLDR ontbreekt' bij het uitvoeren van een upgrade naar of het installeren van Windows 2000 over Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition heen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL255220
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel raadpleegt u 314057.
Symptomen
Wanneer u Windows 2000 probeert te installeren of een upgrade probeert uit te voeren naar Windows 2000 op een computer met Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME), wordt na de eerste keer opnieuw opstarten het volgende foutbericht weergegeven:
NTLDR ontbreekt
Druk op een willekeurige toets om opnieuw op te starten
Dit probleem doet zich alleen voor als Windows 95, Windows 98 of Windows ME geïnstalleerd is op een station met hoge capaciteit dat gebruikmaakt van het FAT32-bestandssysteem.
Oorzaak
Het probleem doet zich voor omdat de installatie van Windows 95, Windows 98 of Windows ME onjuist werd gekloond op een station met een afwijkende geometrie en omdat de volgende punten van toepassing zijn:
 • De systeem/opstartpartitie is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem.
 • De computer wordt opgestart met behulp van INT-13-extensies (een partitie groter dan 7,8 GB met 0C als System-ID-type in de partitietabel).
 • De waarde Heads (sides) in het FAT32 BIOS Parameter Block (BPB) is onnauwkeurig. Deze waarde moet overeenkomen met de geometrie van het fysieke station.
De opstartcode van Windows 95, Windows 98 of Windows ME negeert de Heads-waarde in het BPB, waardoor ook wordt opgestart als deze waarde ongeldig is. Omdat de opstartcode van Windows 2000 van deze waarde gebruikmaakt, wordt het opstarten niet goed uitgevoerd als de waarde onnauwkeurig is.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de ongeldige Heads-waarde in het FAT32-BPB te corrigeren zodat de opstartprocedure van Windows 2000 volledig kan worden uitgevoerd. De eenvoudigste manier om deze waarde bij te werken is het herschrijven van de opstartcode van Windows 95, Windows 98 of Windows ME. Daartoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op met een opstartschijf voor Windows 95, Windows 98 of Windows ME die het bestand Sys.com bevat (dit bestand is standaard op de schijf aanwezig).
 2. Typ bij de opdrachtprompt sys c:. Met deze opdracht wordt de opstartcode van Windows 95, Windows 98 of Windows ME herschreven met de juiste BPB-gegevens. Als het probleem hiermee is opgelost, gaat u verder met stap 3.

  Als u een opstartschijf voor Windows ME gebruikt en het foutbericht 'Kan het systeembestand op de standaardlocaties op schijf C: niet vinden' wordt weergegeven, geeft dit aan dat een of meer bestanden in de installatie van Windows ME zijn verwijderd. Gebruik de volgende procedure om de juiste bestanden op het station te plaatsen zodat met de opdracht sys toegang tot deze bestanden kan worden verkregen.
  1. Ga met de volgende opdrachten naar de prompt c:\Windows:
   c:
   cd\windows
   Opmerking Als Windows in een andere map is geïnstalleerd, moet u bovenstaande opdrachten dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Probeer met de volgende opdracht naar de map Command te gaan:
   cd command
   Als er een foutbericht wordt weergegeven dat het pad niet wordt gevonden, gebruikt u de volgende opdracht om de map te maken en herhaalt u bovenstaande opdracht:
   md command
  3. Ga met de volgende opdracht naar de map EBD:
   cd ebd
   Als er een foutbericht wordt weergegeven dat het pad niet wordt gevonden, gebruikt u de volgende opdracht om de map te maken en herhaalt u bovenstaande opdracht:
   md ebd
  4. In de map EBD gebruikt u de volgende opdrachten om het bestand io.sys te kopiëren uit de hoofdmap van de vaste schijf en de naam te wijzigen in winboot.sys. Dat is het bestand dat sys.com nodig heeft om het systeem over te zetten:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
  5. Vervolgens gaat u naar station A: en zet u het systeem over met de volgende opdrachten:
   a:
   sys c:
 3. Start de computer opnieuw op naar Windows 95, Windows 98 of Windows ME. Probeer vervolgens Windows 2000 opnieuw te installeren of de upgrade opnieuw uit te voeren.

  Opmerking U kunt ook nadat u de opdracht sys c: hebt uitgevoerd, opstarten naar de herstelconsole en de opdracht fixboot gebruiken om de Windows 2000-opstartcode te herschrijven. Met deze procedure kan de oorspronkelijke installatie normaal doorgaan.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 255220 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 18:51:02 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbenv kberrmsg kbprb kbsetup KB255220
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)