Een reservekopie van het register maken in Windows 98 en Windows Millennium Edition

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u handmatig een reservekopie van het register maakt met Windows Registercontrole (Scanregw.exe).
Meer informatie
Er kunnen zich situaties voordoen waarin u het Windows-register moet bewerken. Voordat u het register bewerkt, maakt u een reservekopie van het register met de volgende procedure:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ scanregw en klik op OK.
  2. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd een reservekopie van het register te maken.
  3. Wanneer het bericht 'Reservekopie voltooid' wordt weergegeven, klikt u op OK.
Opmerking Wanneer u een reservekopie maakt van het register, wordt het bestand Rb0x.cab gemaakt in de map Windows\Sysbckup (waarbij x een cijfer is van 0 tot en met 5). Telkens wanneer u een reservekopie van het register maakt, wordt het oudste bestand Rb0x.cab overschreven. Windows Registercontrole maakt een reservekopie van de bestanden System.dat, User.dat, System.ini en Win.ini, alsmede van registerconfiguratie-informatie (inclusief gebruikersaccountgegevens, protocolbindingen, programma-instellingen en gebruikersvoorkeuren).

Voor meer informatie over het programma Windows Registercontrole en het register klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
183887 Beschrijving van het hulpprogramma Windows Registercontrole (Scanreg.exe)
shutdown reboot
Eigenschappen

Artikel-id: 256419 - Laatst bijgewerkt: 02/12/2014 17:57:27 - Revisie: 1.2

  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Tweede editie
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB256419
Feedback