Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

ACC: Het uitschakelen van de knop Sluiten (x) op het toepassingsvenster van Access (95/97)

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:258049
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Geavanceerd: Expert codering, interoperabiliteit en meerdere gebruikers vaardigheden vereist.

Dit artikel geldt alleen voor Microsoft Access-database (.mdb).

Samenvatting
Microsoft Access heeft geen ingebouwde methode voor het uitschakelen van deSluitenknop (x) in het toepassingsvenster van de of hetSluitenin deSysteemmenu van het toepassingsvenster. In dit artikel wordt beschreven hoe u programmatisch uitschakelen van deze elementen.
Meer informatie
Voor de toepassing uitschakelenSluitenknop en deSluitenin deSysteemmenu, moet u deGetSystemMenuenModifyMenufuncties van de Win32 API.

Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal wordt aangetoond en de hulpmiddelen maken en procedures voor foutopsporing worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen de functionaliteit van een bepaalde procedure uitgelegd, maar niet passen deze voorbeelden om functionaliteit toegevoegd of procedures uw specifieke behoeften te maken.

Stapsgewijs voorbeeld


 1. Start Microsoft Access.
 2. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb.
 3. Op deInvoegenmenu, klik opKlassemodule.
 4. Typ of plak de volgende code in de declaratiesectie:
  Option Compare DatabaseOption ExplicitPrivate Declare Function GetSystemMenu Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _  ByVal bRevert As Long) As LongPrivate Declare Function EnableMenuItem Lib "user32" (ByVal hMenu As _  Long, ByVal wIDEnableItem As Long, ByVal wEnable As Long) As LongPrivate Declare Function GetMenuItemInfo Lib "user32" Alias _  "GetMenuItemInfoA" (ByVal hMenu As Long, ByVal un As Long, ByVal b As _  Long, lpMenuItemInfo As MENUITEMINFO) As LongPrivate Type MENUITEMINFO  cbSize As Long  fMask As Long  fType As Long  fState As Long  wID As Long  hSubMenu As Long  hbmpChecked As Long  hbmpUnchecked As Long  dwItemData As Long  dwTypeData As String  cch As LongEnd TypeConst MF_GRAYED = &H1&Const MF_BYCOMMAND = &H0&Const SC_CLOSE = &HF060&					
 5. Voeg de volgende procedures aan de klassemodule:
  Public Property Get Enabled() As Boolean  Dim hWnd As Long  Dim hMenu As Long  Dim result As Long  Dim MI As MENUITEMINFO    MI.cbSize = Len(MI)  MI.dwTypeData = String(80, 0)  MI.cch = Len(MI.dwTypeData)  MI.fMask = MF_GRAYED  MI.wID = SC_CLOSE  hWnd = Application.hWndAccessApp  hMenu = GetSystemMenu(hWnd, 0)  result = GetMenuItemInfo(hMenu, MI.wID, 0, MI)  Enabled = (MI.fState And MF_GRAYED) = 0End PropertyPublic Property Let Enabled(boolClose As Boolean)  Dim hWnd As Long  Dim wFlags As Long  Dim hMenu As Long  Dim result As Long    hWnd = Application.hWndAccessApp  hMenu = GetSystemMenu(hWnd, 0)  If Not boolClose Then    wFlags = MF_BYCOMMAND Or MF_GRAYED  Else    wFlags = MF_BYCOMMAND And Not MF_GRAYED  End If  result = EnableMenuItem(hMenu, SC_CLOSE, wFlags)End Property					
 6. Op deBestandmenu, klik opOpslaan van Noordenwind (het project wilt opslaan), en wanneer u wordt gevraagd de naam van de klassemodule, opslaan als CloseCommand.
 7. Op deInvoegenmenu, klik opModuleMaak een nieuw standaard-module.
 8. De volgende procedure toevoegen aan de module:
  Function InitApplication()  Dim c As CloseCommand  Set c = New CloseCommand   'Disable Close menu.  c.Enabled = FalseEnd Function					
 9. Op deFoutopsporingmenu, klik opNoordenwind compileren. Als het project is gecompileerd, corrigeer de compilatiefouten en vervolgens het project opnieuw compileren.
 10. Op deBestandmenu, klik opNoordenwind opslaan, en gebruik de standaardnaam die wordt weergegeven in deModulenaamvak door te klikken opOK.
 11. Een nieuwe macro maken met de volgende acties en argumenten:
    Action  -------  RunCode  Action Arguments  -------------------------------  Function Name: InitApplication()					
 12. Sla de macro en de naam Autoexec.
 13. Sluit de database.
 14. Open de database opnieuw.
Merk op dat deSluitenknop en deSluitenin deSysteemmenu van het toepassingsvenster uitgeschakeld.

Gebruik

De klassemodule CloseCommand die in dit artikel wordt beschreven, kunt u eenvoudig inschakelen of uitschakelen hetSluitenknop en deSluitenopdracht van het toepassingsvenster. De klassemodule kunt u de status van deze opdrachten om te bepalen of ze zijn momenteel ingeschakeld of uitgeschakeld. Voordat u een van deze manieren moet uw code eerst een instantie van de klasse CloseCommand maken zoals in de functie InitApplication eerder in dit artikel.

Controleer de status van deSluitenknop, raadpleegt u deIngeschakeldeigenschap van de CloseCommand-instantie gemaakt van uw code. Evenzo instellen van de status van deSluitenknop, toewijzenTrueofFalseom deIngeschakeldeigenschap van de CloseCommand-instantie gemaakt van uw code.

Opmerking Deze techniek beïnvloedt deSluitenknop op het toepassingsvenster van Microsoft Access niet deSluitenknop in het databasevenster. Na het uitschakelen van deSluitenknop de knop wordt niet automatisch opnieuw ingeschakeld wanneer de database wordt gesloten. Als de gebruiker de database sluit en Microsoft Access openen verlaat, de gebruiker kan niet worden Microsoft Access afsluiten met behulp van deSluitenknop. In dit geval de toepassing moet opnieuw deSluitenknop voordat deze wordt beëindigd. Anders heeft de gebruiker Microsoft Access opnieuw starten om deSluitenom te worden ingeschakeld.

Deze techniek niet uitschakelen hetAfsluitenin deBestandmenu. Als uw toepassing deze opdracht uitschakelen moet, moet u aanpassen deBestandmenu verwijderen van deAfsluitenopdracht.
grijze inf grijs grey bovenste rechts beschikbaar acc97 acc95 acc7 dim grijs

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 258049 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 19:19:18 - Revisie: 2.0

Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB258049 KbMtnl
Feedback