Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De tijd synchroniseren op een computer met Windows 2000 in een Windows NT 4.0-domein

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL258059
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 314345 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Op een Microsoft Windows 2000-computer die deel uitmaakt van een Microsoft Windows NT 4.0-domein, wordt de volgende gebeurtenis weergegeven in het systeemlogboek:
Bron: W32Time
Type: Waarschuwing
Gebeurtenis-id: 64
Beschrijving: als gevolg van achtereenvolgende netwerkproblemen kon de tijdservice geruime tijd geen domeincontroller vinden voor synchronisatie. Om het netwerkverkeer te verminderen, wacht de tijdservice gedurende 960 minuten alvorens een nieuwe poging uit te voeren. Gedurende deze periode vindt geen synchronisatie plaats, zelfs niet als de netwerkverbinding is hersteld. Door een aaneenschakeling van tijdfouten kunnen bepaalde netwerkbewerkingen mogelijk niet worden uitgevoerd. Typ 'w32tm /s' op de opdrachtregel om de tijdservice te melden dat de netwerkverbinding is hersteld en dat synchronisatie kan plaatsvinden.
Als u bovendien de Windows Time-service (W32Time.exe) stopt en de opdracht w32time -v -once uitvoert vanaf de opdrachtprompt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
BEGIN:FDoTimeNTPTypeW32Time:    BEGIN:ChooseNTPServerW32Time:    END Line 2178W32Time:    BEGIN:GetSocketForSynchW32Time:     NTP: ntpptrs[0] - DOL-RSRC-BDC2W32Time:     rgbNTPServer DOL-RSRC-BDC2W32Time:     Port Pinging to - 123W32Time:     Connecting to "DOL-RSRC-BDC2" (198.7.83.42)W32Time:    END Line 1170W32Time:    BEGIN:GetDefaultRidW32Time:    END Line 2359W32Time:    BEGIN:ComputeDelayW32Time:     BEGIN:NTPTry -- initW32Time:     END Line 1683W32Time:     BEGIN:NTPTry -- tryW32Time:       BEGIN:ComputeIntervalW32Time:       END Line 2479W32Time:       Sending to server 48 bytes...W32Time:       NTP: recv failed (SOCKET_ERROR)! - 10054W32Time:       Logging event 0x8000000B. 15 min until this event is allowed again.W32Time:       0x8000000B reported to System Log in Event ViewerW32Time:       NTP: didn't receive datagramW32Time:       Rejecting logging event 0x8000000B. 894 sec until this event is allowed.W32Time:     END Line 1951W32Time:     Time source failed to produce usable timestamp.
Oorzaak
Windows gebruikt de eigen tijdsynchronisatie-service (W32Time) om de datum en tijd te synchroniseren van computers in een Windows 2000-netwerk. Een Windows 2000-computer probeert de tijd te synchroniseren met een Windows 2000-domeincontroller. Als de Windows 2000-computer geen Windows 2000-domeincontroller in het domein kan vinden, kan de tijd niet worden gesynchroniseerd.
Oplossing
Voer de volgende stappen uit als er een hiërarchie voor de tijdsynchronisatie bestaat in uw Windows NT 4.0-domein dat gebruikmaakt van W32Time en als u wilt dat de Windows 2000-computers hierin worden opgenomen:
 1. Op een Windows NT 4.0-domeincontroller die gebruikmaakt van W32Time, bewerkt u het bestand %SystemRoot%\W32time.ini en stelt u de waarde 'LocalNTP=yes' in.
 2. Typ voor dezelfde domeincontroller de volgende opdrachten op de opdrachtregel en druk na elke opdracht op ENTER:
  net stop w32time
  w32time -update
  net start w32time
 3. Op de Windows 2000-computer typt u net time /setsntp:domeincontroller bij de opdrachtprompt, waarbij domeincontroller de domeincontroller is die u hebt gewijzigd in stap 1 en 2.
Opmerking Als u Timeserv gebruikt in een Windows NT 4.0-domein, moet u een upgrade uitvoeren naar W32Time voordat u deze procedure uitvoert. Timeserv wordt niet ondersteund als Local NTP-server.
Meer informatie
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Waarschuwing Als u de opdracht net time /setsntp:domeincontroller uitvoert op de Windows 2000-computer, worden de standaardparameters voor W32Time in het register gewijzigd. Omdat de tijdsynchronisatie van essentieel belang is in een Windows 2000-domein, moet u de standaardwaarde van W32Time weer instellen voordat u de Windows 2000-computer lid maakt van een Windows 2000-domein.

U stelt de standaardwerking van W32Time weer in door de waarde 'ntpserver' te verwijderen en de waarde bij 'type' te wijzigen van 'ntp' in 'nt5DS'. De waarden bevinden zich op de volgende locatie in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de Windows Time-service:
246145 Wijzigingen in de hulpprogramma's W32Time en TimeServ
224799 Basiswerking van de Windows Time-service
223184 Registervermeldingen voor de W32Time-service
kbfaqw2kds
Eigenschappen

Artikel-id: 258059 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 19:19:30 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbtimeserv KB258059
Feedback