Directe geheugentoegang (DMA, Direct Memory Access) inschakelen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL258757
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u directe geheugentoegang (DMA) inschakelt op een computer met Windows 98, Windows 95 of Windows ME. DMA (ook wel 'busbeheer' genoemd) is een techniek die door sommige onderdelen en apparaten wordt gebruikt om gegevens rechtstreeks naar en van het geheugen over te brengen zonder dat hierbij de centrale verwerkingseenheid (CPU, Central Processing Unit) hoeft te worden gebruikt. Op deze manier wordt de CPU-belasting verminderd, omdat DMA een mechanisme bevat voor gegevensoverdracht waarbij er geen controle door de CPU is vereist. Het nummer dat is gekoppeld aan DMA, geeft het kanaal voor directe geheugentoegang aan dat het onderdeel of apparaat kan gebruiken om gegevens van en naar het geheugen over te brengen. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Vaststellen of DMA is ingeschakeld op de computer
 • DMA inschakelen voor een vaste schijf
 • DMA inschakelen voor een cd-rom
Meer informatie

Vaststellen of DMA is ingeschakeld op de computer

Standaard wordt DMA ingeschakeld op vaste schijven in computers met Windows 98 en Windows ME, maar op Windows 95-systemen alleen in versies die hieronder zijn vermeld. Stel allereerst vast of DMA is ingeschakeld op de computer.

OPMERKING: als DMA al is ingeschakeld, hoeft u de onderstaande stappen niet uit te voeren.

Als u meer informatie wilt over hoe u kunt bepalen of DMA is ingeschakeld op de computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
141497 How to Use Device Manager to Check the Status of a Resource
DMA-ondersteuning voor Windows 95 is beschikbaar in OEM-versies (Original Equipment Manufacturer) van Windows 95. Als u de doos met Windows 95 (de volledige versie of de upgrade) in de detailhandel hebt aangeschaft, beschikt u over een detailhandelsversie van Windows 95. Deze versies kunnen niet worden bijgewerkt naar OEM-versies en er is geen afzonderlijke download beschikbaar om DMA-ondersteuning in te schakelen in detailhandelsversies van Windows 95. Als u beschikt over een OEM-versie van Windows 95 die geen ondersteuning biedt voor DMA, neemt u contact op met uw OEM.

U kunt als volgt vaststellen welke versie van Windows 95 op uw systeem wordt uitgevoerd:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Kijk op het tabblad Algemeen welk versienummer wordt vermeld bij Systeem en raadpleeg de volgende tabel.
  ReleaseVersieDatum van bestandenDMA-ondersteuning
  Detailhandelsversie Windows 954.00.9507/11/95nee
  Detailhandelsversie Windows 95 SP14.00.950A7/11/95nee
  OEM Service Release 14.00.950A7/11/95nee
  OEM Service Release 24.00.1111 (4.00.950B)8/24/96ja
  OEM Service Release 2.14.03.1212-1214 (4.00.950B)8/24/96-8/27/97ja
  OEM Service Release 2.54.03.1214 (4.00.950C)8/24/96-11/18/97ja
Als u werkt met een OEM-versie van Windows 95, bestaat de productcode onder Geregistreerd op naam van doorgaans uit 20 cijfers. Als op de plaats van de cijfers 6, 7 en 8 de letters 'OEM' worden weergegeven, is uw Windows 95-versie een OEM-versie. De volgende productcode duidt bijvoorbeeld op een OEM-installatie:
12345-OEM-6789098-76543

Identificatie van OEM-versie

Windows 95 kan vooraf zijn geïnstalleerd op de computer. Een dergelijke installatie wordt aangeduid als een OEM-installatie. Een OEM Service Release (bijvoorbeeld OSR2) is een bijgewerkte productversie die door pc-fabrikanten (OEM's) vooraf kan worden geïnstalleerd op nieuwe pc's. OEM's kunnen hierdoor een geïntegreerd Windows 95-product installeren dat de meest recente afzonderlijke updates bevat en dat nieuwe hardware ondersteunt waarvoor ondersteuning door het besturingssysteem is vereist.

Meer informatie over OEM

 • In Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR2.1) en 2.5 (OSR2.5) hebben niet alle bestanden het versienummer dat in de tabel wordt vermeld. In OSR2.1 en OSR2.5 hoort dit versienummer mogelijk alleen bij bestanden die zijn bijgewerkt om ondersteuning te bieden voor WDM (Win32 Driver Model) en USB (Universal Serial Bus). De overige bestanden hebben hetzelfde versienummer als de overeenkomstige OSR2-bestanden.

  U kunt de informatie over de bestandsversie weergeven door in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand te klikken, op Eigenschappen te klikken en het tabblad Versie te openen. Als er geen tabblad Versie is, is er geen versie-informatie beschikbaar voor het desbetreffende bestand.
 • Updates voor Windows 95 OSR2 hebben doorgaans versienummer 4.00.1112 of hoger.

DMA inschakelen voor een vaste schijf

Als u Windows 98, Windows Millennium Edition (ME) of een Windows 95-versie met DMA-ondersteuning gebruikt, is DMA standaard al ingeschakeld voor de vaste schijf. Als uw versie van Windows 95 geen DMA-ondersteuning biedt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

Methode 1

Installeer het meest recente stuurprogramma voor het moederbord waarmee DMA-ondersteuning wordt geboden. Als u informatie hierover wilt, neemt u contact op met de fabrikant van het moederbord of raadpleegt u de documentatie bij het moederbord of de computer.

Methode 2

U kunt een willekeurige versie van Windows 98 of Windows ME installeren om ondersteuning voor DMA toe te voegen.

DMA inschakelen voor een cd-rom

U schakelt als volgt DMA in voor een cd-rom-station:
 1. Als u Windows 98, Windows Millennium Edition (ME) of een Windows 95-versie met DMA-ondersteuning gebruikt, is DMA standaard beschikbaar maar niet ingeschakeld voor het cd-rom-station. U kunt dan verdergaan met stap 2. Als uw versie van Windows 95 geen DMA-ondersteuning biedt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  • Installeer het meest recente stuurprogramma voor het moederbord waarmee DMA-ondersteuning wordt geboden. Als u informatie hierover wilt, neemt u contact op met de fabrikant van het moederbord of raadpleegt u de documentatie bij het moederbord of de computer.
  • U kunt een willekeurige versie van Windows 98 of Windows ME installeren om ondersteuning voor DMA toe te voegen.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 3. Dubbelklik op het tabblad Apparaatbeheer op het onderdeel Cd-rom om dit uit te vouwen en dubbelklik op het cd-rom-station.
 4. Schakel op het tabblad Instellingen het selectievakje DMA in en klik op OK.
 5. Start de computer opnieuw op en controleer of het cd-rom-station correct functioneert door het station te gebruiken. Als het cd-rom-station niet naar behoren functioneert wanneer DMA is ingeschakeld, schakelt u het uit. Hiertoe herhaalt u de stappen 2-4, maar schakelt u het selectievakje DMA uit.
Eigenschappen

Artikel-id: 258757 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 19:27:14 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbwinme kbhardware kbhw win98se win98 win95 KB258757
Feedback