Beschrijving van cumulatieve update 3 voor Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Samenvatting
Cumulatieve update 3 (CU3) KB 2588492 voor Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) kunt u downloaden via de downloadwebsite van Microsoft.

Deze cumulatieve update is een combinatie van correcties voor System Center Service Manager 2010 SP1. Deze vervangt cumulatieve update 2 (CU2) voor SP1 en bevat ook de correcties uit CU2 voor SP1. De update kan worden toegepast op CU2 voor SP1 of rechtstreeks op een installatie van Service Manager 2010 SP1.

Deze update bevat correcties voor de volgende problemen:
 • Beheerpakket importeren: een decimaal gegevenstype wordt soms een geheel getal.
 • De tabel met typen beheerentiteiten raakt beschadigd bij het importeren van een type-extensie.
 • Updates voor eigenschappen worden niet doorgestuurd naar DW als updates voor de instanties optreden in dezelfde transactie of vlak voor het verwijderen van de instantie.
 • Active Directory Connector haalt geen nieuwe updates binnen.
 • Wanneer u een nieuwe CR maakt met het nieuwe CR-formulier, wordt soms een dubbele record gemaakt als u op de knop Toepassen klikt.
 • Console loopt soms vast wanneer u na het bijwerken/maken van een incident op Toepassen klikt.
 • HealthService stopt niet aan het einde van DW-update voor SP1 als de vorige startactie te lang duurt.
 • Bij het openen van de SCSM-console op clientcomputers en de server wordt Rapportage niet weergegeven in de lijst met opties.
 • Hoog CPU-gebruik in monitoringhost.exe als u een incident maakt of bijwerkt waardoor een workflow voor meldingen wordt gestart.
Oplossing

Downloadgegevens

Cumulatieve update 3 voor Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 kunt u downloaden via de downloadwebsite van Microsoft:

DownloadenDownload nu cumulatieve update 3 voor Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Systeemvereisten

System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) moet zijn geïnstalleerd als u deze cumulatieve update wilt installeren.

Informatie over vervanging

Deze cumulatieve update vervangt de volgende cumulatieve update:
2542118 Beschrijving van cumulatieve update 2 voor System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Informatie over de installatie

Onderdelen waarop deze cumulatieve update van toepassing is

Deze cumulatieve update is van toepassing op de volgende onderdelen van Service Manager:
 • Service Manager Management Server (SM Server)
 • Data Warehouse Management Server (DW Server)
 • Service Manager-console

Deze cumulatieve update installeren

Belangrijk We raden u aan de volgende stappen uit te voeren, voordat u deze cumulatieve update installeert:
 1. Maak een back-up van de database ServiceManager, de database DWDataMart, de database DWRepository en de database DWStagingAndConfig.
 2. Maak een back-up van de coderingssleutels voor SM Server en DW Server.
Opmerking Deze cumulatieve update kan na de installatie niet worden verwijderd.

Ga als volgt te werk bij het installeren van deze cumulatieve update:
 1. Sluit alle toepassingen af die betrekking hebben op Service Manager, voordat u deze cumulatieve update toepast. Sluit bijvoorbeeld de Service Manager-console, de koppelingen naar het selfserviceportal en het ontwerpprogramma af.
 2. Download de cumulatieve update in een doelmap.

  Opmerking Deze cumulatieve update bevat de x86-versie en de x64-versie. Download de juiste versie voor uw besturingssysteem.
 3. Open de doelmap.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe of het bestand SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
 5. Accepteer de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft en volg de stappen in de installatiewizard.
 6. Voor Data Warehouse Management Server moet u de System Center Management-service handmatig starten nadat de installatie van de cumulatieve update is voltooid.
Belangrijk Als u cumulatieve update 2 (CU2) niet hebt geïnstalleerd, moet u een extra stap uitvoeren als u eerder een aangepast beheerpakket hebt geïmporteerd waarmee een feitentabel met eigenschappen wordt gedefinieerd. In dit geval moet u het aangepaste beheerpakket bijwerken. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Verhoog de versie van het beheerpakket.
 2. Verzegel het beheerpakket opnieuw.
 3. Importeer het beheerpakket opnieuw.

  De taak MPSyncJob synchroniseert het opnieuw geïmporteerde beheerpakket vervolgens automatisch met het datawarehouse tijdens de volgende synchronisatie en de betrokken transformatieprocedures worden bijgewerkt.
Op een computer waarop het ontwerpprogramma (Authoring Tool) van Service Manager is geïnstalleerd, werkt u de beheerpakketten in de map Library van het ontwerpprogramma bij. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Op de downloadpagina van de cumulatieve update downloadt u het volgende bestand naar de lokale computer waarop het ontwerpprogramma is geïnstalleerd:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Dubbelklik op het bestand KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe en wacht tot de bestanden zijn uitgepakt.
 3. Ga naar de volgende map:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Opmerking Hierin zijn de bestanden van het beheerpakket uitgepakt.
 4. Kopieer alle bestanden uit die map naar de volgende map en vervang de bestaande bestanden:
  Installatiestation van ontwerpprogramma\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Als het ontwerpprogramma wordt uitgevoerd, start u het opnieuw om de bijgewerkte beheerpakketten te laden.
Opmerking Als u de beheerpakketten niet bijwerkt in de map Library van het ontwerpprogramma en u later in het ontwerpprogramma van Service Manager een beheerpakket wilt openen dat verwijst naar de bijgewerkte beheerpakketten die zijn opgenomen in deze cumulatieve update, moet u de locatie van de bijgewerkte beheerpakketten opgeven. Het dialoogvenster dat wordt weergegeven, kan de volgende tekst bevatten:
Ontwerpprogramma van Service Manager
Beheerpakket waarnaar wordt verwezen is niet gevonden:
[Naam=naam van beheerpakket, sleuteltoken=31bf3856ad364e35, versie=7.0.6555.101].
Klik op OK om handmatig te zoeken.

Controleren of de installatie van deze cumulatieve update is geslaagd

Methode 1
 1. Open Programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.
 2. Klik op Geïnstalleerde updates weergeven.
 3. Het volgende item wordt weergegeven:
  Hotfix voor Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Opmerkingen
  • Als SM Server, het selfserviceportal of de Service Manager-console op het systeem wordt uitgevoerd, wordt dit item weergegeven onder Microsoft System Center Service Manager.
  • Als DW Server op het systeem wordt uitgevoerd, wordt dit item weergegeven onder Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
Methode 2
Bekijk de logboekbestanden om te bepalen of er een fout is opgetreden tijdens de installatie van de cumulatieve update. Bekijk hiervoor de logboekbestanden in de map %temp%.

Op een x86-systeem controleert u de volgende logboekbestanden in de map %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
Op een x64-systeem controleert u de volgende logboekbestanden in de map %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Bestandsgegevens

Met deze cumulatieve update wordt de volgende versie van de bestanden geïnstalleerd.
BestandsnaamVersieVan toepassing op
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Console, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, console
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Opmerking Het volgende bestand wordt door de Service Manager-console gedownload als dat nodig is:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Voer de volgende stappen uit om te bevestigen dat dit bestand is bijgewerkt:
 1. Open de Service Manager-console.
 2. Klik op Library en klik vervolgens op Lists.
 3. Selecteer een of meer eigenschappen van Lists, klik op Add Item en klik vervolgens op OK.
 4. Zoek het volgende:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SM-servernaam\ 7.0.6555.101
  Opmerking De tijdelijke aanduiding SM-servernaam is de naam van de Service Manager-server waarmee de console is verbonden.
Beheerpakketten
Naam van beheerpakketVersie van beheerpakket
Service Manager Library Management Pack7.0.6555.115
Service Manager Configuration Management Library7.0.6555.115
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.
Eigenschappen

Artikel-id: 2588492 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2011 16:40:00 - Revisie: 2.0

Microsoft System Center Service Manager 2010

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492
Feedback