Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van het hotfixpakket voor Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 maart 2012

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2598251
 
Samenvatting
Dit artikel beschrijft de Microsoft Project Server 2010 probleem is opgelost in het hotfix-pakket voor Project Server 2010 van 9 maart 2012.
INLEIDING

Probleem met dit hotfix-pakket worden opgelost

Wanneer u probeert toegang te krijgen tot de pagina projecten in Project Web Apps (PWA), de pagina wordt niet geladen en u ontvangt een foutbericht 'Onbekende fout'. Bovendien wanneer u de projectgegevens op een Project Detail pagina (PDP) bewerken, meer dan één waarde weergegeven voor deEnterprise Project aangepast het veld.
Oplossing
De volgende hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze sectie beschrijft de stappen die nodig zijn voor het opsporen en opruimen van dubbele records die dit probleem veroorzaken. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de volgende scripts Schijfopruiming uitvoeren. U hoeft alleen scripts cleanup één keer uitvoeren.

De scripts worden de volgende acties uitvoeren:
  • Script 1 detecteert of dit probleem voordoet zich en de betrokken projecten en aangepaste velden weergegeven.
  • Script 2 back-ups van de desbetreffende tabel.
  • 3 Script verwijdert dubbele records.
  • Script 4 ongedaan maken van de verwijdering door de records uit de tabel back-up terugzetten.
  • 5 Script verwijdert de back-tabel.
Wij raden de cleanup scripts te testen in een ontwikkelomgeving zodat u de resultaten valideren kunt voordat u de scripts in een productieomgeving implementeert. U moet deze bewerking bovendien alleen uitvoeren wanneer er geen gebruikersactiviteit in het netwerk is.

Script 1

De volgende SQL-query wordt gecontroleerd of dit probleem in uw database aanwezig is. Als er geen rijen worden geretourneerd, zijn dit probleem niet voordoet. Vervang de naam van uw Project Server gepubliceerde database in de aanduidingswaarde van de tijdelijke in de eerste regel van de query.

USE <ProjectServer_Published>SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFVINNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UIDINNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPVON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UIDwhere CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1ORDER BY TOTALCOUNT DESC

Script 2

Script 2 maakt een tabel met de naam MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup en back-ups van de records in de tabel MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES. Zorg ervoor dat u dit script één keer uitvoeren voordat u het Script 3 uitvoert. Als u de bewerking voor opruimen die wordt uitgevoerd door een script 3 ongedaan wilt maken, kunt u script 2 opnieuw uitvoeren.

USE <ProjectServer_Published>SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


Script 3

Script 3 wordt eerst vastgesteld of dit probleem zich voordoet. Als dit probleem niet optreedt, wordt geen actie ondernomen. Als dit probleem voordoet zich, wordt het script verwijdert dubbele records.

USE <ProjectServer_Published>DECLARE @ITERATIONS AS INTSET @ITERATIONS=(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1IF @ITERATIONS IS NULLBEGINPRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'ENDELSEBEGINPRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: ' PRINT @ITERATIONSWHILE @ITERATIONS <>0BEGINPRINT 'ITERATION COUNT: ' PRINT @ITERATIONSDECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIERDECLARE @MOD_DATE AS DATETIME DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN(SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )AND MD_PROP_UID IN (SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 )GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UIDHAVING COUNT (*) >1 ORDER BY PROJ_UIDOPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE WHILE @@FETCH_STATUS =0 BEGIN DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID=@PROJ_UIDAND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UIDAND MOD_DATE=@MOD_DATEFETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE END CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1END END 

Script 4

4 Script alleen uitvoeren als u wilt opruimen bewerking die is uitgevoerd door een script 3 ongedaan maken. In de meeste gevallen hoeft u niet dit script wilt gebruiken. Het script wordt echter in het geval het nodig is geleverd. 4 Script werkt door de records 2 script reservekopie terugzetten.

Opmerking 4 Script niet uitgevoerd nadat het systeem weer in productie wordt genomen. De back-up is een momentopname in de tijd en als u deze back-up herstellen nadat nieuwe wijzigingen worden aangebracht, gaan deze wijzigingen verloren.

USE <ProjectServer_Published>DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESINSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESSELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

Script 5

Back-tabel verwijderen, als u het volgende script uitvoeren.

USE <ProjectServer_Published>DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPInformatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar via Microsoft. Deze hotfix is echter bedoeld om alleen de problemen die worden beschreven in dit artikel. Deze hotfix alleen uit op systemen die in dit artikel beschreven problemen ondervindt. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix beschikbaar voor downloaden is, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken: Opmerking Het formulier 'Hotfix gedownload' geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Vereisten

Dit hotfixpakket wilt installeren, moet u Project Server 2010 of Project Server 2010 Service Pack 1.

Opnieuw opstarten

U mogelijk niet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix toepast.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Registergegevens

Gebruik een van de hotfixes in Dit pakket hoeft u niet alle wijzigingen in de het register.

Informatie over

Deze hotfix bevat mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerken naar de laatste build. Deze hotfix bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om het oplossen van problemen die in dit artikel worden vermeld.

De algemene versie van dit hotfixpakket wordt een Microsoft Windows Installer pakket voor het installeren van het hotfix-pakket. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC (Coordinated Universal Time) in de volgende tabel. Wanneer u de gegevens bekijken, de datum naar lokale tijd geconverteerd. Zoeken de het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruik de Tijdzone tabblad in het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Informatie over downloaden
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500211,110,5767-Mrt-129: 15

Microsoft Windows Installer MSP-bestandsinformatie
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Pjsrvwfe-x-none.mspNiet van toepassing11,213,3127-Mrt-1216: 12

Nadat de hotfix is geïnstalleerd, heeft de algemene versie van deze hotfix de bestandskenmerken of een latere versie van de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden vermeld.

Pjsrvwfe-x-none.msp

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113: 43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113: 41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113: 43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113: 43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113: 43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113: 41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113: 43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113: 41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113: 41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113: 43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113: 41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113: 41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113: 41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113: 41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113: 41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113: 43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113: 43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122: 05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113: 43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113: 43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113: 41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113: 41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113: 43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113: 43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113: 41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113: 43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113: 43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113: 43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113: 43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113: 43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113: 43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113: 41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113: 43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113: 41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113: 41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113: 41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113: 41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113: 41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113: 41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113: 42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113: 42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113: 42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113: 42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113: 41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113: 43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124: 02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113: 42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113: 41
Default.aspx14.0.60157,36429-Aug-1113: 43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113: 43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113: 43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113: 43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113: 41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113: 41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113: 41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113: 43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113: 43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113: 41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113: 42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113: 41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113: 41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113: 41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113: 41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113: 43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113: 43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113: 42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113: 41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113: 41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113: 41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113: 42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113: 41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113: 43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113: 43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113: 43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113: 41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113: 42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113: 44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113: 44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113: 43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113: 43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113: 42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113: 43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113: 42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113: 41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113: 41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113: 42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113: 42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113: 42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113: 43
Microsoft.Office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.project.server.Administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.project.server.Administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.project.server.Communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.project.server.Communications.internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.project.server.dll14.0.6117.50027,256,88029-Feb-122: 35
Microsoft.Office.project.server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.events.Remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.Library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.project.server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.PWA.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.project.server.PWA.dll14.0.6117.50002,067,2967-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.project.server.Queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429-Feb-122: 35
Microsoft.Office.project.server.webservice.dll14.0.6117.5000494,3847-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.project.Shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219: 11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113: 43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113: 43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113: 43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113: 43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113: 42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113: 42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113: 42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113: 42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113: 43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113: 42
Policy.12.0.Microsoft.Office.project.server.PWA.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113: 41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113: 43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113: 43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113: 43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113: 43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113: 44
ProjectInformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113: 43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113: 43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113: 44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113: 43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029-Aug-1113: 44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113: 44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113: 42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113: 42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113: 42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113: 42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113: 43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113: 43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113: 44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113: 43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113: 44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113: 42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113: 43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113: 42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113: 44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113: 43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113: 43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429-Aug-1113: 43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113: 44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113: 43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113: 43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113: 43
ServerConfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113: 42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113: 42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113: 42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113: 43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113: 43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113: 43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113: 43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113: 43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113: 43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113: 43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329-Aug-1113: 43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113: 44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113: 42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113: 43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113: 43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113: 44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113: 44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113: 43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113: 42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113: 43
TimeSheet.aspx14.0.60156324 bedraagt29-Aug-1113: 44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113: 43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113: 42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113: 42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113: 42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113: 42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113: 42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113: 35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113: 42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113: 42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113: 42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113: 42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113: 42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113: 42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113: 42

Referenties
Voor meer informatie over terminologie voor software-update, klikt u op het volgende artikelnummer bekijken de artikel in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2598251 - Laatst bijgewerkt: 06/05/2012 17:18:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Project Server 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598251 KbMtnl
Feedback