Windows reageert niet meer tijdens het afsluiten van een systeem met netwerkstations

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL260067
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
BELANGRIJK : dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.
Symptomen
Als u Windows afsluit en een groot aantal toegewezen netwerkstations hebt, kan het gebeuren dat de computer vastloopt en niet meer reageert.

OPMERKING: dit probleem doet zich vaker voor naarmate het aantal toegewezen stations toeneemt. De meest gemelde grens ligt bij acht toegewezen stations.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden omdat tijdens het afsluiten van het systeem een WM_DEVICECHANGE-bericht naar alle vensters op het hoofdniveau wordt verstuurd. Hiermee wordt elk venster op de hoogte gesteld van een DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE-gebeurtenis. Als een venster niet reageert op het uitgezonden systeembericht, kan de computer vastlopen.

Wanneer de situaties in de sectie 'Symptomen' van dit artikel van toepassing zijn, is het mogelijk dat de kernel van het besturingssysteem wordt afgesloten terwijl er nog berichten in de wachtrij staan voor verzending. Hierdoor worden alle invoerbewerkingen beëindigd, met als gevolg dat geen enkel venster nog kan reageren (en Msgsrv32 vastloopt).
Oplossing
Microsoft heeft nu een ondersteunde oplossing voor dit probleem beschikbaar. De werking van deze oplossing is echter nog niet volledig getest voor alle versies en dient uitsluitend te worden toegepast op systemen waarop dit specifieke probleem optreedt. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u aan te wachten op de volgende Service Pack waarin deze oplossing is opgenomen.

Als u dit probleem direct wilt verhelpen, kunt u contact opnemen met Microsoft Product Support Services om de correctie te verkrijgen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op het volgende adres op het World Wide Web:
De Engelstalige versie van deze correctie moet de volgende of latere bestandskenmerken hebben:
Datum    Tijd  Versie   Grootte Bestandsnaam Platform--------------------------------------------------------------------------- 04/21/2000 11:33a 4.10.2227  55.296 User32.dll  Windows 98 Tweede editie04/19/2000 04:02p 4.10.2227 549.760 User.exe   Windows 98 Tweede editie08/24/2000 05:05p 4.00.954  44.544 User32.dll  Windows 95 (alle versies)08/24/2000 04:54p 4.00.954  462.560 User.exe   Windows 95 (alle versies)

Workaround
U kunt dit probleem voorkomen door een upgrade naar Microsoft Windows Millennium Edition (Me) uit te voeren of door de toewijzingen van de netwerkstations op te heffen voordat u Windows afsluit.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Windows 98 Tweede editie.

Dit probleem is gecorrigeerd in Windows Millennium Edition.
Meer informatie
WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

Met de correctie wacht de afsluitthread gedurende 1000 milliseconden (standaardwaarde) voordat de kernel wordt afgesloten wanneer wordt vastgesteld dat er nog berichten moeten worden verzonden. De waarde kan niet worden gewijzigd in Windows 95 (alle versies), waar een standaardwaarde van 1500 milliseconden geldt. In Windows 98 Tweede editie kunt u deze waarde overschrijven met de volgende registervermelding:
Sleutel: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Waarde: ShutDownWaitTime
Type: DWORD
Gegevens: Aantal milliseconden vertraging voordat de kernel wordt afgesloten
Dit artikel met de oplossing die hierin wordt beschreven, heeft de voorkeur boven het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
242934 Windows Hangs Sending System Broadcast Message During Shutdown
Voor meer informatie over het verkrijgen en installeren van het Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie, klikt u op het onderstaande artikelnummer om het desbetreffende artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
239887 Shutdown Supplement voor Windows 98 Tweede editie
Eigenschappen

Artikel-id: 260067 - Laatst bijgewerkt: 02/09/2014 13:18:08 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbenv kbnetwork KB260067
Feedback