Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Cumulatieve Update 2 voor Microsoft Dynamics AX 2012

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:2606916
INLEIDING
Cumulatieve Update 2 bevat hotfixes voor Microsoft Dynamics AX 2012 die verholpen zijn sinds de release van Microsoft Dynamics AX 2012. Dit artikel bevat informatie over de cumulatieve update verkrijgen en over de problemen die worden opgelost met de cumulatieve update.
Opmerking Het buildnummer van dit cumulatieve updatepakket is 6.0.947.280.
Meer informatie
Dit artikel bevat een tijdige informatie over hotfixes die zijn uitgebracht door Microsoft. Daarom het KB-artikel waarnaar wordt verwezen nog mogelijk niet beschikbaar. Het KB-artikel, biedt indien beschikbaar, meer details over het probleem, de resolutie en de beschikbaarheid van de hotfix. Als het KB-artikel niet beschikbaar is, kunt u de hotfix aanvragen contact opnemen met ondersteuning.

Opmerking Deze cumulatieve update bevat alle correcties die worden beschreven in de cumulatieve Update 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over cumulatieve Update 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012:
2579565 Cumulatieve Update 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012

Land specifieke updates die zijn opgenomen in de cumulatieve Update 2 voor Microsoft Dynamics AX 2012

Deze cumulatieve update bevat de volgende land specifieke updates voor Microsoft Dynamics AX 2012:
KB-nummerRegelgevende functie in de land-specifieke updateLand of regioKoppelen aan het witboek
2494888Een land specifieke update voor de elektronische factuur OIOUBL voor Noorwegen is beschikbaar.NoorwegenLand specifieke update voor Noorwegen
2567754De manier waarop reverse kosten worden gerapporteerd wordt bijgewerkt naar de BTW-aangifte (ELSTER) voor Duitsland in Microsoft Dynamics AX 2012.DuitslandNiet van toepassing

Hotfixes die zijn opgenomen in de cumulatieve Update 2 voor Microsoft Dynamics AX 2012

Cumulatieve Update 2 bevat hotfixes die worden beschreven in de volgende tabel:
KB-nummerBeschrijving
2579432U kunt niet ontlasten of een voorgaande transactie tegenboeken nadat u enkele wijzigingen aanbrengen in de structuur van de account in Microsoft Dynamics AX 2012
2580373Het rapport 'Budget besturingselement account Historie' weergegeven niet werkelijke uitgaven, uitgaven van het jaar tot heden, encumbrances van het jaar tot heden en jaar tot datum pre-encumbrances in Microsoft Dynamics AX 2012
2580407Routeringsinformatie gaat verloren in Product Builder model importeren in Microsoft Dynamics AX 2012
2580789Financiële dimensies worden niet gebruikt op de BTW-betalingen zoals verwacht in Microsoft Dynamics AX 2012
2581055Materiaal overheadkosten worden niet toegepast wanneer u een grondstof van een gecontroleerde voorraadvestiging naar een gecontroleerde locatie niet-voorraad in Microsoft Dynamics AX 2012 overbrengen
2581064Datums van bestaande verdelingen accounting accounting worden niet bijgewerkt nadat u de boekingsdatum op de kop van een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 wijzigen
2581466Wanneer u een rapport 'Elektronische factuur' opent, probeert het systeem een standaard "Verkoopfactuur" rapport openen. Daarom verschijnt een foutbericht omdat een vereiste parameter niet bestaat.
2581506De waarde InventDimID is vermeld als verplichte informatie onverwacht wanneer u varianten van het product importeren in Microsoft Dynamics AX 2012 met behulp van de service InventDimCombination
2581508ProductDimensionAttribute-id is vereist onverwacht afgesloten wanneer u een product variant maakt via AIF in Microsoft Dynamics AX 2012
2581511U kunt geen product master dimensiewaarden importeren via services in Microsoft Dynamics AX 2012
2582430De bijbehorende InventTrans record wordt verwijderd wanneer u opnieuw een verzoek om een offerte aan een leverancier in Microsoft Dynamics AX 2012
2582439De Microsoft Dynamics AX-client loopt vast wanneer u op 'Opslaan als Cue...' in de pagina voor een lijst met behulp van een gebruiker niet admin in Microsoft Dynamics AX 2012
2583995U maken vanwege waarschuwingsregels datum op datum effectief tabellen niet.
2584851'BTW-nummer moet worden opgegeven'-foutbericht wanneer u een nieuwe klant in Microsoft Dynamics AX 2012 maken
2584880U kunt verwijderen persoonlijke titel of de waarde van een achtervoegsel voor een partij als persoonlijke titel of achtervoegsel waarde is geselecteerd in Microsoft Dynamics AX 2012
2585292Na het indienen van een aanvraag voor een werkstroom kan het afleveradres op de inkoop kan niet worden bewerkt.
2585298U kunt meerdere regels voor de records niet verwijderen als het dagboek posten geavanceerde veel detailregels in Microsoft Dynamics AX 2012 heeft
2585433Als u de bijlage crediteuren leverancier factuur bekijkt, wordt de bijlagerecord verdubbeld.
2586395Een uitzondering voordoet wanneer u in een rooster in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012 alternatieve regels verwijderen
2587051Een werkstroomexemplaar van de stopt verwerking met een fout wanneer een escalatie actie wordt geactiveerd en de werkstroom element is toegewezen aan een wachtrij in Microsoft Dynamics AX 2012
2587052Stel de lengte van een bepaald veld te vergroten. Wanneer u Microsoft Dynamics AX-2012, de verwerking mislukt kubus configureren.
2587054De datums in het raster wijzigen niet nadat u de datum in de koptekst van een rooster in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012 wijzigen
2588106Wanneer u de functie 'Details weergeven' op een categorieveld project in het dialoogvenster 'Project aanhalingstekens', wordt het volgende foutbericht: 'kan de lookup-Record waarde op de Agrs instantie niet verwerken. Tabel 'ProjCategory' wordt niet bestaat, als een hoofd-FormDatasource voor het formulier.
2588107Wanneer op de knop Vorige in het dialoogvenster ' projecttransacties in behandeling' klikt, verschijnt het volgende foutbericht: ' fout in uitgebreid bereik Query: haakje sluiten verwacht bij pos 252. "
2588108U toevoegen een nieuwe roosterregel favoriete niet zonder de vorige regel in het scherm Favorieten EP roosters in Microsoft AX 2012 module opslaan
2588109De maximale validatie werken werkt niet zoals verwacht wanneer u een rooster in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012 maken
2588111Een time-out optreedt wanneer u het Project-OHW-rapport voor de periode van één jaar in Microsoft Dynamics AX 2012 afdrukken
2588785U kunt niet een projectcategorie met nul de begroting boeken in Microsoft Dynamics AX 2012
2590037De smmRelationshipsFactBox in het klantformulier relaties niet weergeven in Microsoft Dynamics AX 2012
2590165U moet de klantensjabloon tweemaal gebruiken wanneer u een klant maakt van een sjabloon in Microsoft Dynamics AX 2012 selecteren
2590260Traag wanneer u het item aankomst regel maken in Microsoft Dynamics AX 2012
2590936U kunt een ander doeltype dan het type adres invoeren in de nieuwe leverancier toepassing pagina in Microsoft Dynamics AX 2012
2591131Traag wanneer u de lijstpagina voor debiteuren betalingsdagboeken opent.
2592112Foutbericht 'Waarschuwing indeling AmexImport is niet actief' wanneer u de functie 'creditcard importeren uit de map' de creditcard transacties importeren in het menu periodieke in Microsoft Dynamics AX 2012
2592642Er is geen hyperlink voor de id-waarde in de lijst van werken die de bijbehorende business-document in Microsoft Dynamics AX 2012 opent
2592643U kunt de geschiedenis van de workflow van een business-document dat u toegang tot hebt als u niet van de werkstroom in Microsoft Dynamics AX 2012 niet weergeven
2592693Het rapport met de naam gebruiker licentie count kan niet worden uitgevoerd in Microsoft Dynamics AX 2012
2597533Traag wanneer u de lijst klant-pagina in Microsoft Dynamics AX 2012 opent
2597551De gegevens in het deelvenster 'Review Procesdetails' in het dialoogvenster 'Inkoopvoorstellen' is onjuist wanneer u opnieuw toewijzen of overdragen van aankoop werkitems inkoopbeheer in Microsoft Dynamics AX 2012
2598156U kan niet een exemplaar crediteuren leverancier factuur van workflow betrekking op specifieke crediteuren factuur van een leverancier uit de werkstroomgeschiedenis van de.
2598960U niet bewerken of verwijderen van een geavanceerde post grootboekjournaal dat is goedgekeurd in Microsoft Dynamics AX 2012
2599033Traag bij het uitpakken van handelsovereenkomsten aan een handelsovereenkomstjournaal in Microsoft Dynamics AX 2012
2600021Stel dat u de Enterprise Portal (EP) stress uitvoeren. Na ongeveer 100 uur EP vastloopt.
2600274De taak van de aanpassing transactie mislukt wanneer u de taak in een batchverwerking in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert
2601433Traag wanneer u de naam opzoeken voor het algemene adresboek in Microsoft Dynamics AX 2012
2601708De client vastloopt wanneer u compilatie op klassen in Microsoft Dynamics AX 2012
2603459De dimensies worden niet bijgewerkt op de financiële boekhouding-verdeling voor de behoefteregel wanneer u financiële dimensies op een inkoopregel voor inkoopbeheer in Microsoft Dynamics AX 2012 invoert
2603462Alle bewijzen worden weergegeven in het dialoogvenster 'Transacties boekstuk' wanneer u een boekstuk met een boekstuk gemarkeerd in een factuurjournaal in Microsoft Dynamics AX 2012 op
2604293De functie 'Regel kopiëren' wordt een onjuiste verwijzing wanneer u de functie voor het maken van een nieuwe handelsovereenkomst in Microsoft Dynamics AX 2012
2605925U moet klikken 'Refresh' in het rapport van een factuur vrije tekst afdrukken van de gegevens die u hebt opgegeven in het formulier instellingen afdrukken in Microsoft Dynamics AX 2012
2607158Een X ++-klasse die vereist is voor bedrijven met behulp van de RapidStart-services maken is in Microsoft Dynamics AX 2012 nodig
2607850Foutbericht 'Fout gegevenstype' wanneer u de kostencategorie in een regel berekeningstype kosten in Microsoft Dynamics AX 2012 selecteren
2607852Pictogrammen ontbreken in het formulier 'Verkoop & Marketing parameters' in Microsoft Dynamics AX 2012
2609439De totalen-functie retourneert een onjuist aantal op een inkooporder die regels van de levering plannen in Microsoft Dynamics AX 2012 bevat
2616259De toewijzingen van kostenregels werken niet in Microsoft Dynamics AX 2012
2616674Geen kostencategorieën worden weergegeven in het dialoogvenster "Transacties berekening" Als u een toewijzingsregel kosten voor de berekeningsversie van een in Microsoft Dynamics AX 2012 definiëren
2616974Workflow van geavanceerde post items worden niet weergegeven op werkitems lijst met pagina's in Microsoft Dynamics AX 2012
2617020Foutbericht 'Kan niet een record selecteren in het grootboek (Grootboek)' wanneer u probeert een geavanceerde grootboekjournaal vermelding maken in Microsoft Dynamics AX 2012
2617111U kunt het veld TransDate voor een factuur van de leverancier niet instellen via de AIF-service in Microsoft Dynamics AX 2012
2617478Wanneer u X ++-code fouten bevat, wordt een volledige generatie LSC te snel wordt uitgevoerd.
2617508De eigenschap IsPrimary van de informatie wordt opnieuw ingesteld op false onverwacht wanneer u de contactgegevens van een contactpersoon bijwerken met behulp van Services in Microsoft Dynamics AX 2012
2617738Standaard account verdelingen zijn niet ingevuld in het formulier account distributie na het toevoegen van een project-ID in een ingediende AP leverancierfactuur in Microsoft Dynamics AX 2012 en project
2617890De vervaldatum wordt niet afgedrukt in Microsoft Dynamics AX 2012 postdated ingeschakeld
2617910Het bestand Setup.exe is vereist voor de detailhandel onderdelen en detailhandel vereiste validatie worden bijgewerkt.
2619054Stel de debiteuren 'verplichte BTW-groep'-parameter in te schakelen. Echter, als een klant is gemaakt van een potentiële klant, het systeem kunt u de klant maken in de module 'Verkoop en Marketing' zonder BTW-groep.
2619761Foutbericht 'Fout bij starten trace server' wanneer u een tracering starten vanuit de cockpit tracering in Microsoft Dynamics AX 2012
2620026De hoeveelheid 'Totaal beschikbaar' is onjuist in het onderzoek 'Intercompany voorhanden' in Microsoft Dynamics AX 2012
2620724Stel dat u MorphX versie beheer systeem (VCS). Wanneer u een uitchecken ongedaan maken, biedt het systeem een formulier onbruikbaar.
2621544Stel dat u probeert uit te voeren van het rapport 'Account instructie'. Wanneer u op 'Account instructie', wordt het rapport 'Saldo lijst' wordt weergegeven.
2622345Een service is vereist voor het importeren van werknemers.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar via Microsoft. Er is een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als u Doe een probleem downloaden, installeren van deze hotfix of andere technische vragen hebt, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan voor rechtstreeks met Microsoft, kunt u contact opnemen met technical support voor Microsoft Dynamics en maakt een nieuw ondersteuningsverzoek. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website: U kunt ook contact opnemen met technical support voor Microsoft Dynamics telefonisch met behulp van deze koppelingen voor bepaalde telefoonnummers land. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:

PartnersKlantenIn speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De gebruikelijke ondersteuningskosten gelden voor eventuele extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.
Als u klant bent en u geen Premier-ondersteuningsovereenkomst met Microsoft hebt, moet u contact opnemen met uw partner om deze hotfix te verkrijgen.

Installatie-informatie

Deze cumulatieve update-installatie is vergelijkbaar met de installatie van Microsoft Dynamics AX 2012. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de installatie van Microsoft Dynamics AX 2012:
Installatiehandleiding voor Microsoft Dynamics AX 2012
Notities
  • Hotfixes niet in deze cumulatieve update opgenomen zijn gaan verloren nadat u deze cumulatieve update. Daarom raden we u deze hotfixes opnieuw na de installatie.
  • Bij het plannen van een implementatie met een van de oplossingen aangeraden oplossing voor de industrie te installeren voordat u deze cumulatieve update. In dit geval wordt de update die overeenkomt met de geïnstalleerde oplossing geïnstalleerd of bijgewerkt door de installatie van de cumulatieve update. Anders moet u de installatie van de cumulatieve update installeren of bijwerken van de overeenkomstige bedrijfstak oplossing update opnieuw als de oplossing is geïnstalleerd na installatie van de cumulatieve update.
  • Het cumulatieve updatepakket bevat updates voor de AOS-server, client en andere onderdelen die worden geïnstalleerd door Microsoft Dynamics AX 2012, en een cumulatieve toepassingsupdate voor de modeldatabase. Wij raden aan onderdelen en de modeldatabase samen te werken.

Vereisten

U moet Microsoft Dynamics AX 2012 deze cumulatieve update geïnstalleerd.

Opnieuw opstarten

U moet de service Application Object Server (AOS) opnieuw nadat u deze cumulatieve update.

Informatie over

De algemene versie van deze cumulatieve update heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt de Tijdzone tabblad in de Datum en tijd een item in het Configuratiescherm.
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Aximpactanalysis.exeNiet van toepassing60,28005-Nov-201101: 48x 86
Axupdate.exeNiet van toepassing60,26405-Nov-201101: 48x 86
Axupgar.aldNiet van toepassing346,74915-Nov-201106: 58Niet van toepassing
Axupgcs.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 58Niet van toepassing
Axupgda.aldNiet van toepassing275,68715-Nov-201106: 58Niet van toepassing
Axupgde-at.aldNiet van toepassing302,01915-Nov-201106: 58Niet van toepassing
Axupgde-ch.aldNiet van toepassing301,94015-Nov-201106: 58Niet van toepassing
Axupgde.aldNiet van toepassing302,01915-Nov-201106: 58Niet van toepassing
Axupgen-au.aldNiet van toepassing270,12115-Nov-201106: 58Niet van toepassing
Axupgen ca.aldNiet van toepassing270,40715-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupgen-gb.aldNiet van toepassing269,78815-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupgen-ie.aldNiet van toepassing269,81715-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupgen in.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupgen my.aldNiet van toepassing270,17415-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupgen nz.aldNiet van toepassing270,12415-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupgen sg.aldNiet van toepassing270,22015-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupgen-us.aldNiet van toepassing270,12709-Nov-201105: 23Niet van toepassing
Axupgen-za.aldNiet van toepassing269,80715-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupges mx.aldNiet van toepassing301,99115-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupges.aldNiet van toepassing300,84415-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupget.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupgfi.aldNiet van toepassing280,88815-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupgfr-be.aldNiet van toepassing307,16515-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupgfr ca.aldNiet van toepassing308,26915-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupgfr-ch.aldNiet van toepassing307,16515-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgfr.aldNiet van toepassing307,16515-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupghe.aldNiet van toepassing403,81415-Nov-201106: 46Niet van toepassing
Axupghu.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgis.aldNiet van toepassing280,53315-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgit-ch.aldNiet van toepassing293,45915-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgit.aldNiet van toepassing293,45915-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgja.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupglt.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupglv.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupgnb no.aldNiet van toepassing272,85215-Nov-201106: 43Niet van toepassing
Axupgnl-be.aldNiet van toepassing286,28715-Nov-201106: 44Niet van toepassing
Axupgnl.aldNiet van toepassing286,43215-Nov-201106: 44Niet van toepassing
Axupgpl.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgpt br.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgru.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgsv.aldNiet van toepassing276,93315-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgth.aldNiet van toepassing498,20215-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgtr.aldNiet van toepassing270,12715-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Axupgzh hans.aldNiet van toepassing344,56815-Nov-201106: 52Niet van toepassing
Performance_updatestatistics.SQLNiet van toepassing74009-Nov-201105: 43Niet van toepassing
Pi_upgradeax4.xpoNiet van toepassing10,075,25309-Nov-201105: 54Niet van toepassing
Pi_upgradeax5.xpoNiet van toepassing10,275,13309-Nov-201105: 54Niet van toepassing
Privateproject_ax40preprocessing_si.xpoNiet van toepassing1,57009-Nov-201105: 43Niet van toepassing
Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpoNiet van toepassing55,97009-Nov-201105: 43Niet van toepassing
Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpoNiet van toepassing109,85409-Nov-201105: 43Niet van toepassing
Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpoNiet van toepassing2,013,28209-Nov-201105: 43Niet van toepassing
Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpoNiet van toepassing7,18309-Nov-201105: 43Niet van toepassing
Upgradeax4.xpoNiet van toepassing10,017,23115-Nov-201111: 36Niet van toepassing
Upgradeax5.xpoNiet van toepassing10,202,93315-Nov-201111: 36Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-fpplabels.axmodel6.0.947.280186,28015-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-processmanufacturing.axmodel6.0.947.28059,32815-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-projectmanagement.axmodel6.0.947.28067,51215-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-projectmanagementupgrade.axmodel6.0.947.280133,06415-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-publicsector.axmodel6.0.947.280419,76015-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-foundation.axmodel6.0.947.2801,628,07215-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-syplabels.axmodel6.0.947.280473,00015-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Dynamicsax2012-kb2606916-foundationupgrade.axmodel6.0.947.28051,12815-Nov-201115: 28Niet van toepassing
Clientoba32.mspNiet van toepassing14,143,48815-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Clientoba64.mspNiet van toepassing14,143,48815-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Components32.mspNiet van toepassing13,115,39215-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Components64.mspNiet van toepassing26,689,53615-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Helpserver64.mspNiet van toepassing774,14415-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Objectserver32.mspNiet van toepassing4,509,69615-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Objectserver64.mspNiet van toepassing6,066,17615-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Setupsupport32.mspNiet van toepassing7,274,49615-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Setupsupport64.mspNiet van toepassing13,045,76015-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Traceparser.mspNiet van toepassing249,85615-Nov-201111: 52Niet van toepassing
Axsetupsp.exe6.0.947.5131,337,19209-Nov-201104: 35x 86
Axutillib.dll6.0.947.0817,51225-Sep-201102: 27x 86
Microsoft.Dynamics.Servicing.operations.dll6.0.888.43635,75225-Sep-201102: 27x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84805-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75205-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65605-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56005-Nov-201101: 48x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42405-Nov-201101: 48x 86
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel rechtstreeks vanuit gemaakt binnen de organisatie van de ondersteuning van Microsoft. De informatie in dit document wordt geleverd als-is in reactie op de opkomende problemen. Als gevolg van de snelheid in beschikbaar te maken, de materialen kunnen typografische fouten bevatten en kunnen op elk gewenst moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2606916 - Laatst bijgewerkt: 11/17/2011 01:57:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Dynamics AX 2012

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kberrmsg kbhotfixrollup kbmt KB2606916 KbMtnl
Feedback