Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van updatepakket 1 voor Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2607496
Inleiding
Update Rollup 1 voor Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 is beschikbaar. Dit artikel beschrijft de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen voor AD FS 2.0 Release Web (RTW). Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door AD FS 2.0. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over AD FS 2.0 RTW:

Meer informatie
Installatie-informatie
Als u beide werkt, moet u dit updatepakket installeert op de 2.0 federatieserver van AD FS en de AD FS 2.0 federation-serverproxy. Als u een AD FS 2.0 federation-serverfarm of een AD FS-federation-proxy serverfarm hebt geïmplementeerd, dit updatepakket installeren op alle AD FS 2.0 exemplaren in de farm.

Update Rollup 1 worden de volgende problemen opgelost:
 • KB2254265 De "500" foutcode geretourneerd wanneer u een HTTP SOAP-aanvraag verzendt naar het eindpunt '/ adfs/services/trust/mex' op een computer waarop Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008 wordt uitgevoerd
 • KB2272757 Een identiteit-provider geïnitieerde aanmeldingsprocedure is traag in Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2008
 • De "400" foutcode geretourneerd bij het verzenden van een verificatieaanvraag naar AD FS 2.0 federation-serverproxy via Windows geïntegreerde verificatie eindpunt (Nego-2)
 • Prestatievermindering treedt op bij 2.0 federatieserver van AD FS wanneer een gebruiker die verificatie een groot aantal groepslidmaatschappen heeft.
 • Niet deelnemen aan een AD FS-2.0 federation-server aan een bestaande op basis van een SQL federatieserver-farm wanneer de AD FS 2.0 beheerder waarmee wordt geprobeerd de join-bewerking heeft geen rechten tot de SQL Server-database Administrator kan worden.
 • AD FS 2.0 Federation-Service kan maken of controleren Security Assertion Markup Language (SAML) tokens wanneer de persoonlijke sleutels van een AD FS-2.0 tokenhandtekeningcertificaat en/of certificaat voor token-decodering worden opgeslagen met behulp van derden cryptografieproviders (CSP), bijvoorbeeld hardware beveiligingsmodus (HSM).

Update Rollup 1voor AD FS 2.0bevat de volgende nieuwe mogelijkheden:
 • Ondersteuning voor meerdere uitgever

  Eerder, 365 van Microsoft Office-klanten die eenmalige aanmelding (SSO) met behulp van AD FS 2.0 vereist en meerdere domeinen van het hoogste niveau te gebruiken voor de gebruikers UPN (user Principal name) achtervoegsels binnen hun organisatie (bijvoorbeeld @contoso.us of @contoso.de) zijn vereist voor de implementatie van een afzonderlijk exemplaar van AD FS 2.0 Federation-Service voor elk achtervoegsel. Nadat u dit updatepakket op alle 2.0 federatieservers van AD FS in de farm installeren en volg de instructies van het gebruik van deze functie met Office 365, nieuwe claim regels ingesteld op de token uitgever-id's op basis van de UPN-achtervoegsels van de gebruikers van Office 365 dynamisch te genereren. Als gevolg hiervan hebben niet meerdere exemplaren van AD FS 2.0 federation-server instellen voor de ondersteuning van SSO voor meerdere domeinen op hoogste niveau in Office 365.

  Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de instructies:
 • Client Access Beleidsondersteuning

  365 Office-klanten hebben vandaag de dag, niet de mogelijkheid om AD FS 2.0 met toegang tot het extranet tussen alle eindpunten beperken tot bedrijfsnetwerken binnen Office 365. Sommige organisaties willen maken die de toegang beperken tot 365 Office-services die afhankelijk van de locatie van de client zijn. U kunt bijvoorbeeld naar de volgende mogelijkheden:
  • Alle clients extranet-toegang tot Office 365 blokkeren
  • Blokkeer alle extranet clients toegang tot Office 365, met uitzondering van apparaten met toegang tot Exchange Online voor Exchange ActiveSync

  Updatepakket 1 voor AD FS 2.0 kan organisaties deze soorten beleid configureren. Als Office 365-klanten die gebruikmaken van eenmalige aanmelding dit beleid vereist, kunnen ze nu client access beleidsregels gebruiken op basis van de locatie van de computer of het apparaat dat het verzoek toegang te beperken. Op dit moment klanten die gebruikmaken van Microsoft Office on line Services id's wolk kan deze beperkingen niet implementeren.

  Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het gebruik van client-beleid te beperken van toegang tot Office 365 services die afhankelijk zijn van de locatie van de client:
  Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het plannen en implementeren van AD FS 2.0 voor gebruik met eenmalige aanmelding:
 • Congestie te vermijden algoritme
  Dit algoritme implementeert de logica op de AD FS 2.0 federation-serverproxy externe client verificatie-aanvragen geweigerd als de AD FS 2.0 federation-server overbelast is. Het is nauw verwant met een soortgelijke algoritme in dienst voor controle van de congestie in TCP bekend als toevoegingsmiddel verhogen Multiplicatieve verkleinen (AIMD). De oplossing maakt gebruik van een opstopping in het venster wordt vertegenwoordigd door een groep van tokens die deze lease aan elke binnenkomende aanvraag aan de federation-serverproxy uitgeeft. Dit algoritme verlicht de druk op de federation-server om te voorkomen dat het overbelast raken en dus waardoor het systeem niet goed werkt. Een AD FS 2.0 beheerder de congestie-algoritme in de federation-serverproxy configuratiebestand kunt aanpassen. Hier wordt de regel voor het instellen van de congestie-algoritme in de federation-server van de proxy-configuratiebestand dat zich bevindt in de <microsoft.identityServer.proxy>sectie:</microsoft.identityServer.proxy>
  • <congestionControl latencythresholdinmsec="2000" mincongestionwindowsize="16"></congestionControl>
  • Uitleg van de configureerbare parameters in deze instelling:
  ParametersToegestane waardenBeschrijving
  latencyThresholdInMsec Minimumwaarde = 1000
  De maximale waarde = 60000
  Standaardwaarde = 2000
  Hiermee bepaalt u de gevoeligheid van de trigger congestie algoritme. Wanneer de gemiddelde latentie keer groter is dan de waarde latencyThresholdInMsec, ingaat congestion control.
  minCongestionWindowSizeMinimumwaarde = 1
  De maximale waarde 10000 =
  Standaardwaarde = 16
  Hiermee bepaalt u de ernst van de congestie-algoritme. Hiermee definieert u het kleinste aantal gelijktijdige aanvragen van de federation-serverproxy federation-server als permanente opstoppingen.
 • Extra AD FS 2.0 prestatiemeteritems
  Nieuwe prestatiemeteritems zijn geïntroduceerd in AD FS 2.0 federation-serverproxy en 2.0 federatieserver van AD FS meer waardering van AD FS 2.0 prestaties matrices. De volgende tabel ziet u een lijst van deze prestatiemeteritems en u kunt ze gebruiken:
  Tellernaam prestatiesWanneer gebruikt uPerformance Counter locatie
  Uitstaande aanvragen voor TokenAls u wilt het aantal uitstaande WS-Trust Token aanvragen op federation-serverproxy metenFederation-serverproxy
  Geweigerde aanvragen TokenAls u wilt meten het aantal WS-Trust-aanvragen dat is afgewezen vanwege opstoppingen op federation-serverproxy beperkenFederation-serverproxy
  Afgewezen Token-aanvragen per secondeAls u wilt het aantal WS-Trust-aanvragen dat is afgewezen vanwege congestie beperken per seconde op de federation-serverproxy metenFederation-serverproxy
  Tokenaanvraag latentieAls u wilt meten, de gemiddelde RTT (Retourtijd) van WS-Trust aanvragen voor de federation-serverproxyFederation-serverproxy
  Gebruikersnaam Token validaties storingenAls u wilt meten het aantal mislukte gebruikersnaam en wachtwoord verificatie op de federation-serverFederation-server
  Gebruikersnaam Token validaties fouten per secondeAls u wilt meten het aantal mislukte gebruikersnaam en wachtwoord verificaties per seconde op de federation-serverFederation-server


Oplossing

Updatepakket 1 informatie bijwerken

Een ondersteund updatepakket is beschikbaar via Microsoft. Als u het updatepakket is beschikbaar voor download, is er een sectie 'Hotfix gedownload' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Neem contact op met Microsoft Customer Service and Support voor het updatepakket 1 als deze sectie niet wordt weergegeven.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website: http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Opmerking Het formulier 'Hotfix gedownload' toont de talen waarvoor het updatepakket beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is omdat een updatepakket voor die taal beschikbaar.

Vereisten

Deze hotfix moet worden uitgevoerd op één van de volgende besturingssystemen:
 • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
Bovendien kan AD FS 2.0 moet zijn geïnstalleerd op de computer.

Voor meer informatie over het verkrijgen van een Windows Server 2008 servicepack klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
968849Het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2008
Voor meer informatie over het verkrijgen van een servicepack voor Windows Server 2008 R2, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
976932Informatie over servicepack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Informatie over het register

Om de hotfix in dit pakket te gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten, nadat u deze hotfix toepast.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt de eerder uitgebrachte hotfixes, 2254265 en 2272757.

Informatie over bestanden

De algemene versie van deze hotfix installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en de tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd met uw huidige afwijking voor zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.
Opmerkingen over de bestandsinformatie in Windows Server 2008
 • De bestanden die betrekking hebben op een specifiek product, SR_Level (RTM, SPn), en servicestructuur (LDR, GDR) kan worden geïdentificeerd door het nummer van de bestandsversie onderzoeken, zoals in de volgende tabel.
  VersieProductSR_LevelServicestructuur
  6.0.600 1. 22xxxWindows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 is geïntegreerd in de releaseversie van Windows Server 2008. Daarom RTM mijlpaalbestanden gelden alleen voor Windows Vista. RTM-mijlpaalbestanden zijn 6.0.0000.xxxxx het versienummer.
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving zijn afzonderlijk vermeld in de "Aanvullende bestandsinformatie voor Windows Server 2008 ' sectie. MUM-bestanden en een MANIFEST-bestanden en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdelen. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.
Voor alle ondersteunde x 86-versies van Windows Server 2008
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformServicestructuur
Microsoft.IdentityModel.dll6.1.7601.218051,093,63209-Sep-201111:39x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7600.21045208,89613-Sep-201111:40x 86MSIL_MICROSOFT.IDENTITYSERVER.CLAIMSPOLICY_31BF3856AD364E35_7.0.6002.22718_NONE_3FB50AEAC95B709B
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7600.21045663,55213-Sep-201111:40x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.service.MOFNiet van toepassing4,60609-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Uninstallwmiprovider.MOFNiet van toepassing1,01209-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Microsoft.identityserver.UI.Shared.dll6.1.7600.210451,642,49613-Sep-201111:40x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.dll6.1.7600.21045770,04813-Sep-201111:40x 86Niet van toepassing
Error.aspx.csNiet van toepassing1,74109-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspxNiet van toepassing2,11409-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspx.csNiet van toepassing1,00809-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asaxNiet van toepassing7209-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asax.csNiet van toepassing3,73909-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Header_background.PNGNiet van toepassing64109-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspxNiet van toepassing1,20509-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspx.csNiet van toepassing1,11909-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspxNiet van toepassing6,14709-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspx.csNiet van toepassing4,76909-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.masterNiet van toepassing1,60409-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.master.csNiet van toepassing47409-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspxNiet van toepassing1,95309-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspx.csNiet van toepassing65009-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Spinner.gifNiet van toepassing64409-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Stylesheet.CSSNiet van toepassing2,58809-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Web.configNiet van toepassing6,15809-Sep-201111:40Niet van toepassingNiet van toepassing
Voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows Server 2008
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformServicestructuur
Error.aspxNiet van toepassing97512-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Error.aspx.csNiet van toepassing1,74112-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspxNiet van toepassing2,11412-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspx.csNiet van toepassing1,00812-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asaxNiet van toepassing7212-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asax.csNiet van toepassing3,73912-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Header_background.PNGNiet van toepassing64112-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspxNiet van toepassing1,20512-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspx.csNiet van toepassing1,11912-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspxNiet van toepassing6,14712-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspx.csNiet van toepassing4,76912-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.masterNiet van toepassing1,60412-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.master.csNiet van toepassing47412-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspxNiet van toepassing1,95312-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspx.csNiet van toepassing65012-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Spinner.gifNiet van toepassing64412-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Stylesheet.CSSNiet van toepassing2,58812-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Web.configNiet van toepassing6,15812-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll6.1.7600.21045147,96813-Sep-201110:52x64Niet van toepassing
Microsoft.IdentityModel.dll6.1.7601.218051,093,63202-Sep-201110:50x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7600.21045208,89613-Sep-201110:52x 86MSIL_MICROSOFT.IDENTITYSERVER.CLAIMSPOLICY_31BF3856AD364E35_7.0.6002.22718_NONE_3FB50AEAC95B709B
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7600.21045663,55213-Sep-201110:52x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.service.MOFNiet van toepassing4,60612-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Uninstallwmiprovider.MOFNiet van toepassing1,01212-Aug-201014:13Niet van toepassingNiet van toepassing
Microsoft.identityserver.UI.Shared.dll6.1.7600.210451,642,49613-Sep-201110:52x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.dll6.1.7600.21045770,04813-Sep-201110:52x 86Niet van toepassing
Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows Server 2008 R2
 • De bestanden die betrekking hebben op een specifiek product, SR_Level (RTM, SPn), en servicestructuur (LDR, GDR) kan worden geïdentificeerd door het nummer van de bestandsversie onderzoeken, zoals in de volgende tabel.
  VersieProductSR_LevelServicestructuur
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving zijn afzonderlijk vermeld in de sectie 'Aanvullende bestandsinformatie voor Windows Server 2008 R2'. MUM- en MANIFEST-bestanden- en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdelen. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.
Voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows Server 2008 R2
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformServicestructuur
Error.aspxNiet van toepassing97523 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Error.aspx.csNiet van toepassing1,74123 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspxNiet van toepassing2,11423 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspx.csNiet van toepassing1,00823 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asaxNiet van toepassing7223 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asax.csNiet van toepassing3,73923 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Header_background.PNGNiet van toepassing64123 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspxNiet van toepassing1,20523 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspx.csNiet van toepassing1,11923 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspxNiet van toepassing6,14723 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspx.csNiet van toepassing4,76927 Jul 201008:08Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.masterNiet van toepassing1,60423 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.master.csNiet van toepassing47423 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspxNiet van toepassing1,95323 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspx.csNiet van toepassing65023 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Spinner.gifNiet van toepassing64423 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Stylesheet.CSSNiet van toepassing2,58823 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Web.configNiet van toepassing6,15823 Mei 201001:26Niet van toepassingNiet van toepassing
Error.aspxNiet van toepassing97505-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Error.aspx.csNiet van toepassing1,74105-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspxNiet van toepassing2,11405-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Formssignin.aspx.csNiet van toepassing1,00805-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asaxNiet van toepassing7205-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Global.asax.csNiet van toepassing3,73905-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Header_background.PNGNiet van toepassing64105-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspxNiet van toepassing1,20505-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Homerealmdiscovery.aspx.csNiet van toepassing1,11905-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspxNiet van toepassing6,14705-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Idpinitiatedsignon.aspx.csNiet van toepassing4,76912-Nov-201023:55Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.masterNiet van toepassing1,60405-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Masterpage.master.csNiet van toepassing47405-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspxNiet van toepassing1,95305-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Signout.aspx.csNiet van toepassing65005-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Spinner.gifNiet van toepassing64405-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Stylesheet.CSSNiet van toepassing2,58805-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Web.configNiet van toepassing6,15805-Nov-201002:10Niet van toepassingNiet van toepassing
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll6.1.7600.21045147,96803-Sep-201108:27x64Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.nativeresources.dll6.1.7601.21810147,96803-Sep-201109:19x64Niet van toepassing
Microsoft.IdentityModel.dll6.1.7600.210451,093,63203-Sep-201109:41x 86Niet van toepassing
Microsoft.IdentityModel.dll6.1.7601.218101,093,63203-Sep-201111:33x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7600.21045208,89603-Sep-201109:41x 86MSIL_MICROSOFT.IDENTITYSERVER.CLAIMSPOLICY_31BF3856AD364E35_7.1.7600.21045_NONE_3DD2CCFC2D679921
Microsoft.identityserver.claimspolicy.dll6.1.7601.21810208,89603-Sep-201111:33x 86MSIL_MICROSOFT.IDENTITYSERVER.CLAIMSPOLICY_31BF3856AD364E35_7.1.7601.21810_NONE_3FD4C2182A79FC6C
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7600.21045663,55203-Sep-201109:41x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.service.MOFNiet van toepassing4,60623 Mei 201001:27Niet van toepassingNiet van toepassing
Uninstallwmiprovider.MOFNiet van toepassing1,01223 Mei 201001:27Niet van toepassingNiet van toepassing
Microsoft.identityserver.service.dll6.1.7601.21810663,55203-Sep-201111:33x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.service.MOFNiet van toepassing4,60605-Nov-201002:09Niet van toepassingNiet van toepassing
Uninstallwmiprovider.MOFNiet van toepassing1,01205-Nov-201002:09Niet van toepassingNiet van toepassing
Microsoft.identityserver.UI.Shared.dll6.1.7600.210451,642,49603-Sep-201109:41x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.UI.Shared.dll6.1.7601.218101,642,49603-Sep-201111:33x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.dll6.1.7600.21045770,04803-Sep-201109:41x 86Niet van toepassing
Microsoft.identityserver.dll6.1.7601.21810770,04803-Sep-201111:33x 86Niet van toepassing
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Voor meer informatie over de software-update terminologie, klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om Microsoft software-updates te beschrijven
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
2254265 De "500" foutcode geretourneerd wanneer u een HTTP SOAP-aanvraag verzendt naar het eindpunt '/ adfs/services/trust/mex' op een computer waarop Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008 wordt uitgevoerd
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
2272757 Een identiteit-provider geïnitieerde aanmeldingsprocedure is traag in Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2008

Extra bestandsinformatie

Aanvullende bestandsinformatie voor Windows Server 2008

Extra bestanden voor alle ondersteunde x 86-versies van Windows Server 2008
BestandsnaamMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_69fac9045e6f83e4.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,342
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:49
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_3fb50aeac95b709b.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,382
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:50
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_bc3991ea85b7961f.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,302
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:52
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.UI.shared_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_dc9039729d646d5d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,370
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:52
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_85f86491fbfc966c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,330
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:51
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamUpdate.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,881
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)22:03
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-i...-proxy-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_8078cd7475a66ad2.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,497
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:47
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-i...derationpassive web_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_8da95df15c784550.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte48,896
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:53
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-i...Er-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_1b2f5c76e0e0a59e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,574
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:47
PlatformNiet van toepassing
Bestandsnaam
BestandsnaamX86_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_960323cb2ea1a525.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,843
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:51
PlatformNiet van toepassing
Extra bestanden voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows Server 2008
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...-proxy-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_dc9768f82e03dc08.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,499
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:47
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...derationpassive web_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_e9c7f97514d5b686.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte48,898
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:54
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...Er-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_774df7fa993e16d4.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,576
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:47
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_f221bf4ee6ff165b.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,847
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:52
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_69fac9045e6f83e4.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,346
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:49
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_3fb50aeac95b709b.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,384
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:50
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_bc3991ea85b7961f.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,304
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:53
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.UI.shared_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_dc9039729d646d5d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,372
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:53
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22718_none_85f86491fbfc966c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,332
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)16:52
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamUpdate.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte9,971
Datum (UTC)16-Sep-2011
Tijd (UTC)22:03
PlatformNiet van toepassing

Aanvullende bestandsinformatie voor Windows Server 2008 R2

Extra bestanden voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows Server 2008 R2
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...-proxy-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_dab52b099210048e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,499
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)11:06
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...-proxy-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_dcb720258f2267d9.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,499
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:23
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...derationpassive web_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_e7e5bb8678e1df0c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte52,473
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)11:21
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...derationpassive web_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_e9e7b0a275f44257.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte52,473
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:45
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...Er-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_756bba0bfd4a3f5a.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,576
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)11:06
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-i...Er-sts-perfcounters_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_776daf27fa5ca2a5.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,576
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:23
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_f03f81604b0b3ee1.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,847
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)11:14
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft.identityserver.nativeresources_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_f241767c481da22c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,847
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:37
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_68188b15c27bac6a.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2333
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)10:07
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identitymodel_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_6a1a8031bf8e0fb5.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2333
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:01
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_3dd2ccfc2d679921.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,098
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)10:08
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.claimspolicy_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_3fd4c2182a79fc6c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,098
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:06
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_ba5753fbe9c3bea5.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,018
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)10:11
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.service_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_bc594917e6d621f0.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte5,018
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:18
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.UI.shared_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_daadfb84017095e3.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,086
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)10:10
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver.UI.shared_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_dcaff09ffe82f92e.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,086
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:15
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21045_none_841626a36008bef2.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,046
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)10:10
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamMsil_microsoft.identityserver_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21810_none_86181bbf5d1b223d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte3,046
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)12:11
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamUpdate.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte10,112
Datum (UTC)03-Sep-2011
Tijd (UTC)23:09
PlatformNiet van toepassing

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2607496 - Laatst bijgewerkt: 03/20/2013 02:58:00 - Revisie: 2.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2607496 KbMtnl
Feedback