ADMT instellen voor migratie van Windows NT 4.0 naar Windows 2000

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL260871
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

In deze taak


Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
Met Active Directory Migration tool (ADMT) kunt u gebruikers, groepen en computers migreren van het ene domein naar het andere. In dit artikel wordt beschreven hoe u ADMT instelt voor het uitvoeren van een migratie van een Microsoft Windows NT 4.0-domein naar een Microsoft Windows 2000-domein.

Opmerkingen
 • U kunt de informatie in dit artikel ook gebruiken om ADMT in te stellen voor het uitvoeren van een migratie van een Windows 2000-domein naar een Windows 2000-domein in een ander forest.
 • In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat in het brondomein Windows NT 4.0 Service Pack 6a of Windows 2000 wordt gebruikt en dat het doeldomein een Windows 2000-domein in native modus is.
Active Directory Migration Tool versie 2 (ADMTv2) kan zonder problemen worden geïnstalleerd en uitgevoerd op clients of servers met Windows 2000 Professional of hoger. In de meeste gevallen is het echter beter ADMTv2 te installeren en uit te voeren op de console van een domeincontroller in het doeldomein. Dit zijn de belangrijkste punten waarop u moet letten bij het kiezen van de computer waarop u ADMTv2 wilt installeren:
 • Betrouwbare RPC-connectiviteit tussen de doelcomputer en het brondomein of de brondomeinen.
 • Voor hetzelfde migratieproject mag maar één exemplaar van ADMT worden geïnstalleerd. De migratiedatabase (Protar.mdb) is geen gerepliceerd gegevensarchief. Dit betekent dat het tijdens hetzelfde project uitvoeren van ADMTv2-migratietaken vanuit verschillende knooppunten tot gevolg kan hebben dat na de migratie gegenereerde rapporten ongeldige of inconsistente gegevens bevatten.
 • Voor bepaalde migratietaken is aanvullende configuratie vereist om de taken met succes uit te voeren.
Ga naar de volgende Microsoft-website om ADMT versie 2.0 te downloaden:Terug naar begin

Vertrouwensrelaties

 1. Configureer het brondomein zodanig dat het het doeldomein vertrouwt.
 2. Configureer het doeldomein zodanig dat het het brondomein vertrouwt.

Terug naar begin

Groepen

 1. Voeg de globale groep Domeinadministrators van het brondomein toe aan de lokale groep Administrators in het doeldomein.
 2. Voeg de globale groep Domeinadministrators van het doeldomein toe aan de lokale groep Administrators in het brondomein.
 3. Maak een nieuwe lokale groep in het brondomein met de naam Source Domain$$$ (de groep mag geen leden hebben).

Terug naar begin

Controle

 1. Schakel controle in voor geslaagde en mislukte pogingen voor gebruikers- en groepsbeheer in het brondomein.
 2. Schakel controle in voor geslaagde en mislukte pogingen met betrekking tot het controleren van accountbeheer in het doeldomein voor het standaardbeleid voor domeincontrollers.

Terug naar begin

Register

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
Voeg op de PDC (primaire domeincontroller) in het brondomein de waarde TcpipClientSupport:REG_DWORD:0x1 toe onder HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA.

Opmerkingen
 • U moet de computer opnieuw opstarten om deze registerwijziging van kracht te laten worden.
 • Als u een migratie uitvoert vanuit een Windows 2000-domein, voegt u de registervermelding toe aan de domeincontroller in het brondomein die host is voor de operations-master van de PDC-emulator. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  234790Vaststellen welke servers FSMO-rollen vervullen


Terug naar begin

Administratorshares

Er moeten beheerdersshares aanwezig zijn op de domeincontroller (DC) in het doeldomein waarin u ADMT uitvoert, en op alle computers waarop een agentprogramma wordt uitgevoerd.

Terug naar begin

Gebruikersrechten

U moet zich aanmelden op de computer waarop u ADMT uitvoert met een account die beschikt over de volgende rechten:
 • Domeinadministrator-rechten in het doeldomein
 • De account moet lid zijn van de groep Administrators in het brondomein
 • Administrator-rechten op elke computer die u migreert
 • Administrator-rechten op elke computer waarop u de beveiliging omzet
Daarom volstaat aanmelden bij de PDC die de rol heeft van FSMO in het doeldomein met de account brondomein\Administrator, ervan uitgaande dat de groep brondomein\Domeinadministrators lid is van de groep Administrators op elke computer.

Terug naar begin
Referenties
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over ADMT: Voor meer informatie over het gebruik van ADMT om te migreren van een Windows 2000-domein naar een Microsoft Windows Server 2003-domein klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
326480Active Directory-migratieprogramma versie 2 gebruiken voor het migreren van Windows 2000 naar Windows Server 2003
Eigenschappen

Artikel-id: 260871 - Laatst bijgewerkt: 01/23/2014 08:09:48 - Revisie: 6.1

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmigrate KB260871
Feedback