Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Codeersterkte verschijnt als 0-bits in Internet Explorer

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL261328
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
In Microsoft Internet Explorer doen zich de volgende problemen voor:
 • Wanneer u in het menu Help op Info klikt, wordt de Codeersterkte weergegeven als 0-bits.
 • U kunt geen verbinding maken met webpagina's op SSL-beveiligde websites.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als de bestanden Schannel.dll, Rsabase.dll of Rsaenh.dll ontbreken, beschadigd zijn of een verkeerde versieaanduiding hebben.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met een van de onderstaande methoden:

Methode 1: Microsoft Windows Millennium Edition

Stap 1: de naam van de bestanden Schannel.dll, Rsabase.dll en Rsaenh.dll wijzigen

 1. Plaats de opstartdiskette van Windows ME in het diskettestation en start de computer opnieuw op.

  Als u meer informatie wilt over het maken van een opstartdiskette voor Windows Millennium Edition, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  267287 Een opstartdiskette maken in Windows ME
 2. Wanneer het opstartmenu wordt weergegeven, gebruikt u de pijltoetsen om Computer opstarten met cd-rom-ondersteuning te selecteren en drukt u op ENTER.
 3. Noteer de stationsaanduiding van het cd-rom-station.
 4. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER.

  Opmerking C: is het station waarop Windows is geïnstalleerd:
  C:
  cd windows\system
 5. Wijzig de naam van de bestanden Schannel.dll, Rsabase.dll en Rsaenh.dll (indien deze bestanden aanwezig zijn) door de extensie van de bestandsnaam te veranderen in .OUD. Typ hiervoor de volgende opdrachtregels en druk na elke regel op ENTER:
  ren schannel.dll schannel.oud
  ren rsabase.dll rsabase.oud
  ren rsaenh.dll rsaenh.oud

Stap 2: nieuwe exemplaren van de bestanden Schannel.dll, Rsabase.dll en Rsaenh.dll uitpakken

 1. Plaats de cd-rom van Windows ME in het cd-rom- of dvd-rom-station.
 2. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op ENTER:
  A:
  ext
 3. Wanneer u wordt gevraagd het pad van de CAB-bestanden van Windows te typen, typt u de volgende opdracht en drukt u op ENTER:
  station:\win9x
  OpmerkingStation is de stationsaanduiding van het cd-rom-station. Typ bijvoorbeeld:
  E:\win9x
  Opmerking Als u een OEM-versie (Original Equipment Manufacturer) van Windows hebt, kunnen de installatiebestanden van Windows zich ook in de volgende map bevinden:
  Station:\Windows\Options\Install
  OpmerkingStation is het station waarop Windows is geïnstalleerd.

  Als deze bestanden zich op uw computer bevinden, hebt u de Windows-cd-rom niet nodig, aangezien u de bestanden kunt uitpakken vanuit de juiste map op de vaste schijf. Typ bijvoorbeeld de volgende opdracht en druk op ENTER:
  C:\Windows\Options\Install
 4. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER als u wordt gevraagd om de namen van de bestanden te typen die u wilt uitpakken:
  schannel.dll rsabase.dll rsaenh.dll
 5. Typ de volgende opdracht en druk op ENTER als u wordt gevraagd om het pad te typen:
  station:\Windows\System
  OpmerkingStation is het station waarop Windows is geïnstalleerd.
 6. Wanneer u wordt gevraagd te bevestigen of dit juist is, typt u J en drukt u op ENTER.
 7. Verwijder de opstartdiskette van Windows ME uit het diskettestation en start de computer opnieuw op.

  Als u meer informatie wilt over het uitpakken van een bestand met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  265371 Een beschermd bestand uitpakken en vervangen in Windows ME

Stap 3: de versie van het bestand Advapi32.dll controleren

 1. Start Windows Verkenner en zoek het volgende bestand:
  Station:\Windows\System\Advapi32.dll
  OpmerkingStation is het station waarop Windows is geïnstalleerd.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Advapi32.dll en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Versie.
 4. Noteer de versie van het bestand Advapi32.dll. Als dit niet bestandsversie 4.90.0.3000 of hoger is, moet u de stappen 1 en 2 herhalen om een nieuwe kopie van dit bestand naar de map station:\Windows\ System uit te pakken.

Stap 4: de bestanden Schannel.dll, Rsabase.dll, Rsaenh.dll, Security.dll en Secur32.dll opnieuw registreren

Opmerking Neem voor elk bestand dat u registreert, afzonderlijk de volgende stappen.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ in het vak Openen een van de volgende opdrachten (voor het bestand dat u opnieuw registreert) en klik op OK.
  Station:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\schannel.dll

  Station:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsabase.dll

  Station:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\rsaenh.dll

  Station:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\security.dll

  Station:\windows\system\regsvr32.exe c:\windows\system\secur32.dll
  OpmerkingStation is het station waarop Windows is geïnstalleerd.
 3. Klik op OK wanneer het bericht 'DllRegisterServer in bestandsnaam voltooid' wordt weergegeven.

Stap 5: de codeersterkte in Internet Explorer controleren

Start Internet Explorer, open het menu Help en klik op Info. Controleer of achter Codeersterkte de waarde 128-bits wordt vermeld.

Methode 2: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Tweede editie

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Mapopties en open het tabblad Weergave.
 2. Klik in het vak Geavanceerde instellingen op Alle bestanden weergeven, schakel zo nodig het selectievakje Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypen uit en klik op OK.
 3. Start Windows Verkenner en ga naar de map station:\Windows\System.

  OpmerkingStation is het station waarop Windows is geïnstalleerd.
 4. Wijzig de naam van de bestanden Schannel.dll, Rsabase.dll en Rsaenh.dll (indien deze bestanden bestaan) door de extensie van de bestandsnaam te veranderen in .OUD. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Schannel.dll en klik op Naam wijzigen.
  2. Typ schannel.oud en druk op ENTER.
  3. Herhaal stap 2a en 2b om de naam van de bestanden Rsabase.dll en Rsaenh.dll te wijzigen in Rsabase.oud en Rsaenh.oud.
 5. Installeer Internet Explorer opnieuw. Gebruik hiervoor de methode die geschikt is voor uw versie van Internet Explorer.

  Microsoft Internet Explorer 6

  1. Download en installeer Microsoft Internet Explorer 6 (of installeer Microsoft Internet Explorer 6 opnieuw) van de volgende Microsoft-website:Opmerking Als het dialoogvenster Alle items opnieuw installeren? wordt weergegeven, klikt u op Alle onderdelen opnieuw installeren en klikt u op OK.
  2. Start de computer opnieuw op, start Internet Explorer, klik op Info in het menu Help en controleer of achter Codeersterkte de waarde 128-bits wordt vermeld.

Methode 3: Microsoft Windows XP

Herstel Internet Explorer of Windows XP of voer een nieuwe installatie uit.

Klik voor meer informatie over de te volgen werkwijze op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
318378 Internet Explorer en Outlook Express opnieuw installeren of herstellen in Windows XP
315341 Windows XP bijwerken (opnieuw installeren) vanuit de bestaande installatie
Meer informatie
Als u de computer hebt hersteld naar de 128-bits codeersterkte en u nog steeds geen webpagina's kunt bekijken op SSL-beveiligde websites, gaat u als volgt te werk:
 1. Open het menu Extra, klik op Internet-opties en open het tabblad Geavanceerd.
 2. Schakel onder Beveiliging zo nodig de selectievakjes SSL 2.0 gebruiken en SSL 3.0 gebruiken in.
 3. Klik op OK.
Referenties
Voor meer informatie over de manier waarop u een soortgelijk probleem kunt oplossen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
303807 Foutbericht 'De pagina kan niet worden weergegeven' bij bekijken van een webpagina op een beveiligde website
Voor meer informatie over het uitpakken van gecomprimeerde Windows-bestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
129605 De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
Als u meer informatie wilt over hoe u kunt bepalen in welke map Windows is geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
305792 Bepalen in welke map Windows is geïnstalleerd
security encryption rsabase dll rsaenh schannel ierelease cipher cypher
Eigenschappen

Artikel-id: 261328 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 20:02:02 - Revisie: 8.2

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbui kbprb kbfaq KB261328
Feedback