Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

OFF2000: Vaststellen welke versie van de SR-1-update is geïnstalleerd

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL261934
Samenvatting
In bepaalde situaties moet u vaststellen of op uw computer de Microsoft Office 2000 SR-1-update of de Microsoft Office 2000 SR-1a-update is geïnstalleerd. In de sectie 'Meer informatie' in dit artikel wordt beschreven hoe u kunt vaststellen welke versie van de update op uw computer is geïnstalleerd.

OPMERKING: In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u de Office 2000 SR-1-update of de Office 2000 SR-1a-update hebt geïnstalleerd. Als u wordt gevraagd na te gaan of u de cd met het volledige Office 2000 SR-1-product, dan wel de cd met het volledige Office 2000 SR-1a-product hebt, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
267839OFFICE 2000: Hoe ziet u het verschil tussen de cd van SR-1 en SR-1a
Meer informatie
 • Client SR-1-updates

  U kunt bepaalde eigenschappen van de .msp-bestanden voor de SR-1- en SR-1a-update weergeven om vast te stellen welke versie op uw computer is geïnstalleerd.

  Als u het bestand O2ksr1dl.exe hebt gedownload van de website Office Resource Kit Toolbox, kunt u de bestanden die worden vermeld in de sectie 'Grootte van de .msp-bestanden' in dit artikel, terugvinden in de map waarin u de inhoud van het bestand O2ksr1dl.exe hebt uitgepakt. Deze bestanden bevinden zich tevens in de map MSP op de cd-rom met de update.

  Als u de update hebt uitgevoerd vanuit de Office Update Product Updates Catalog of als u het bestand O2ksr1.exe hebt gedownload van de website Office Update, ziet u geen bestanden met deze namen op uw computer. Kopieën van deze bestanden, met een andere naam, bevinden zich in de map \Windows\Installer. De nieuwe namen van deze .msp-bestanden kunnen per computer verschillen. U moet dus de eigenschappen van deze bestanden vergelijken met de informatie die in dit artikel wordt gegeven. Bovendien zijn mogelijk niet alle .msp-bestanden (die vermeld worden in de sectie 'Grootte van de .msp-bestanden' in dit artikel) opgeslagen in de map \Windows\Installer. Het aantal in de cache opgeslagen .msp-bestanden is een functie van de Office 2000-programma's die u hebt geïnstalleerd.

  Grootte van de .msp-bestanden

  De grootte van de .msp-updatebestanden verschilt enigszins tussen de twee verschillende versies van de update.

  SR-1

    .msp-bestand   Grootte (bytes)  --------------------------------  Data1.msp    28.313.600  Data2.msp    13.551.616  ART.msp      8.408.576  FPSE.msp      739.328  OWS.msp      7.765.504

  SR-1a

    .msp-bestand   Grootte (bytes)  --------------------------------  Data1.msp    27.412.992  Data2.msp    13.695.488  ART.msp      8.410.624  FPSE.msp      739.328  OWS.msp      7.765.504

  GUID van de .msp-bestanden

  U kunt tevens de GUID van de .msp-bestanden controleren. Als u de GUID wilt controleren, klikt u met de rechtermuisknop op een .msp-bestand en klikt u op Eigenschappen in het snelmenu. Klik vervolgens op het tabblad Statistieken. De GUID voor het .msp-bestand wordt gevormd door de eerste 32 tekens die worden vermeld onder de regel Revisienummer.

  SR-1

    .msp-bestand          GUID  -----------------------------------------------------  Data1.msp   {ADDDA8A2-EEE3-11D3-AED5-00C04F022C53}  Data2.msp   {E82FBB92-EDA9-11D3-AED5-00C04F022C53}  ART.msp    {7665FD02-F3B3-11D3-AED6-00C04F022C53}  FPSE.msp    {D2192A02-F3D1-11D3-AED6-00C04F022C53}  OWS.msp    {4A0B3872-EE09-11D3-AED5-00C04F022C53}

  SR-1a

    .msp-bestand          GUID  -----------------------------------------------------  Data1.msp   {0DC0F122-1B1C-11D4-AED6-00C04F022C53}  Data2.msp   {C406FA02-1B0A-11D4-AED6-00C04F022C53}  ART.msp    {FA071292-1B93-11D4-AED6-00C04F022C53}  FPSE.msp    {D2192A02-F3D1-11D3-AED6-00C04F022C53}  OWS.msp    {4A0B3872-EE09-11D3-AED5-00C04F022C53}

  Samenvattingsinformatie voor de .msp-bestanden

  Het vak Titel op het tabblad Samenvatting van het dialoogvenster Eigenschappen is bijgewerkt voor de SR-1a .msp-bestanden. Als u deze informatie wilt controleren, klikt u met de rechtermuisknop op een .msp-bestand en klikt u op Eigenschappen in het snelmenu. Klik vervolgens op het tabblad Samenvatting.

  SR-1

  Voor SR-1 .msp-bestanden is het vak Titel op het tabblad Samenvatting leeg.

  SR-1a

  Voor alle SR-1a .msp-bestanden (met uitzondering van FPSE.msp en OWS.msp) wordt in het vak Titel op het tabblad Samenvatting de volgende tekst weergegeven:
  Patch Microsoft Office 2000 SR-1A

  Dialoogvenster Info

  Als u in het menu Help van een Office-programma op Info klikt, ziet u de vermelding 'SR-1' in het dialoogvenster dat wordt geopend, ongeacht of u SR-1 of SR-1a hebt geïnstalleerd. De reden hiervoor is dat de SR-1a-update geen bestanden bijwerkt die niet zijn bijgewerkt door de SR-1-update. U kunt de informatie in het dialoogvenster Info dus niet gebruiken om vast te stellen welke versie van de SR-1-update is geïnstalleerd.

  Als u wilt vaststellen of u de SR-1a-update moet toepassen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  261933OFFICE 2000: Wat is de SR-1a-update?
 • SR-1 Administrator Update

  De Office 2000 SR-1-update voor de beheerder werd tevens gewijzigd om de wijzigingen van de SR-1a-update op te nemen. Gebruik de volgende informatie om vast te stellen welke versie van de beheerdersupdate u hebt gedownload van de website Office Resource Kit Toolbox:

  Grootte van de .msp-bestanden

  De grootte van de .msp-updatebestanden verschilt enigszins tussen de twee verschillende versies van de update.

  SR-1

    .msp-bestand  Grootte (bytes)  -------------------------------  Data1.msp    150.058.068 

  SR-1a

    .msp-bestand  Grootte (bytes)  -------------------------------  Data1.msp    150.200.832  

  GUID van de .msp-bestanden

  Als u de GUID wilt controleren, klikt u met de rechtermuisknop op een .msp-bestand en klikt u op Eigenschappen in het snelmenu. Klik vervolgens op het tabblad Statistieken. De GUID voor het .msp-bestand wordt gevormd door de eerste 32 tekens die worden vermeld onder de regel Revisienummer.

  SR-1

    .msp-bestand          GUID  -----------------------------------------------------  Data1.msp   {F6F0DD52-FB81-11D3-AED6-00C04F022C53} 

  SR-1a

    .msp-bestand          GUID  -----------------------------------------------------  Data1.msp   {72200FA2-1D2E-11D4-AED6-00C04F022C53}

  Samenvattingsinformatie voor de .msp-bestanden

  Het vak Titel op het tabblad Samenvatting van het dialoogvenster Eigenschappen is bijgewerkt voor het SR-1a .msp-beheerdersbestand. Als u deze informatie wilt controleren, klikt u met de rechtermuisknop op het .msp-bestand en klikt u op Eigenschappen in het snelmenu. Klik vervolgens op het tabblad Samenvatting.

  SR-1

  Voor het SR-1 .msp-beheerdersbestand is het vak Titel op het tabblad Samenvatting leeg.

  SR-1a

  Voor het SR-1 .msp-beheerdersbestand bevat het vak Titel op het tabblad Samenvatting de volgende tekst.
  Patch Microsoft Office 2000 SR-1A
Eigenschappen

Artikel-id: 261934 - Laatst bijgewerkt: 07/28/2000 15:39:00 - Revisie: 1.0

 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • kbdta KB261934
Feedback
dy>